woensdag, februari 24, 2016

ALuna Joy & De Ster Ouderen - Symptomen van de Dimensionale Verschuiving ~ Fase Eén is Compleet! - 22 Februari 2016


­Aluna Joy Yaxkin & De Ster Ouderen
Symptomen van de Dimensionale Verschuiving ~ Fase Eén is Compleet!
22 Februari 2016

Hoe vaak hebben jullie nagedacht over het doen van iets, jij je omdraaide en je voornemen als sneeuw voor de zon verdween? Je kunt je niet herinneren wat je op het punt stond om te gaan doen. Het eenvoudige feit is dat met de handeling van je om te draaien, je de werkelijkheid waarin je was verschoof. Dan, draaide jij je weer om, in frustratie, en het komt terug! Je bent het niet aan het verliezen. Wij worden voorbereid op het dimensionale reizen.
Zelfs zover terug als de tachtiger jaren, werd ik door de Ster Ouderen (Star Elders) onderwezen over de dimensionale verschuiving. Terug in de vroegere tijdperken, in de OUDE-re (ELder) dagen, kon één 90 graden draai van het fysieke lichaam (aldus de letter L, waar de term Elder vandaan komt) de OUDE-re (ELder) meester een andere dimensie binnengaan. Helemaal over de Maya wereld heen, is er bewijs van deze leringen in beeldhouwwerken in steen. Toen de wereld in/naar de dichtere energie viel, zoals het doet bij de opkomst en ondergang van de tijdperken, raakte deze oude wijsheid verloren. In dichtere periodes op de Aarde, waren de OUDEren (Elders) nog steeds in staat met 90 graden draaiingen van de fysiek vorm te verschuiven.
Nu betreden wij een lichtere, minder dichte periode van de fysieke werkelijkheid, en deze bekwaamheid om dimensies te verschuiven zal beginnen naar ons terug te keren. In de Inca wereld, begrijpen zij dat in lagere, dichtere dimensies er meer wetten van de natuur zijn. Deze wetten beperken ons, maar beschermen ons ook totdat wij zelfbewust genoeg zijn om zelfverantwoordelijk te zijn. Terwijl vele van deze wetten opgetild worden, met het stijgen van onze frequenties door het zuiveren van onze oude gewoontes, gedachtevormen en overtuigingen niet langer in uitlijning met onze Hogere Zelven, hebben wij minder beperkingen in de fysieke werkelijkheid, maar hebben wij ook de last van veel meer zelfverantwoordelijkheid.
Sommige wetten van de natuur beginnen langzaam opgetild te worden uit onze dimensie in de laatste paar jaren. Als zij opgetild worden, zullen wij vele symptomen voelen die wij vele keren in het verleden meegedeeld hebben. Deze symptomen zijn vele, maar degene die wij willen adresseren vandaag zijn disoriëntatie en het korte termijn geheugenverlies.

Disoriëntatie kan er de oorzaak van zijn dat vele mensen op verschillende manieren reageren, als wetten van de natuur opgetild worden en de zelfverantwoordelijkheid verhoogd is in ieder individu. We hebben een breed scala aan reacties gezien om te leren om te gaan met meer zelfverantwoordelijkheid, zoals een gigantische stijging van verwardheid, massaal geweld en schietpartijen, epidemische niveaus van depressie en verontrusting, en de grootse “illusie” van klem te zitten. Deze tijd kan frustrerend zijn en kan op een volledig bereik van gekte manifesteren … zoals de gehele weg naar het complete psychotische knakken (voor diegenen die het er moeilijk mee hebben met zelfverantwoordelijk te zijn), om zich gewoonweg leeg en verloren te voelen in een leegte of klem te zitten in je persoonlijke en spirituele groei (deze zijn degenen die een gemakkelijker tijd hebben met meer verantwoordelijkheden). Wanneer aan ons een aanzienlijk groter gebied gegeven wordt om in te manifesteren, kunnen al deze symptomen manifesteren, wat afhankelijk is van het niveau van besef van het individu.
Een voorbeeld … Toen wij onze puppy adopteerden, Comet, was het een uitdaging voor hem. Hij was gewend aan een kleine kennel, een strakke routine, en eten en plassen schema. Toen kwam hij bij ons wonen. Onze woning is gigantisch groot voor hem, en de achtertuin was zoals de Great Plains. Plus, dat wij niet zozeer een schema volgen hier, en wij leven niet met de klok. Dus dit was echt beangstigend voor hem. Hij was zo overstuur door zijn vrijheid en alle ruimte dat hij niet wilde plassen of eten. Maar langzaam paste hij zich aan zijn nieuwe vrijheid aan, en leerde hij verantwoordelijkheid, zoals niet te gaan plassen in het huis en niet op mijn slippers te kauwen. Hij maakte zich zijn nieuwe werkelijkheid tamelijk goed meester.
Het korte termijn geheugen is een symptoom en een teken dat het Universum ermee begonnen is om ons onze verantwoordelijkheid terug te geven voor de bekwaamheid om persoonlijk en fysiek dimensionaal te reizen. Dit kan ervoor zorgen dat wij ons voelen alsof we het verliezen. Alles dat het neemt is voor ons om ons gedachteproces te verliezen, om te draaien of door een doorgang te lopen. Beide acties triggeren ons korte termijn geheugenverlies. De wetenschap heeft dit feit bewezen. Maar wat de wetenschap niet beseft is dat wij gewoon een mini-les gehad hebben in dimensionaal reizen. Hetzelfde is waar wanneer je een droom hebt, en wanneer je wakkeer wordt en jij je omdraait en de droom verdwenen is. Je weet dat je een droom had, maar je herinnert je niet meer wat het was.
De Oplossing!
Wanneer je op het punt staat om iets te gaan doen, zoals je theekopje vinden, je bril vinden, of naar de supermarkt te rijden, voordat je die fysieke draai maakt, houd je stevig aan de gedachte vast, en je zult niet je geheugen/herinnering verliezen. Hetzelfde is waar voor het herinneren van je dromen. Wanneer je droomt, ontwaak dan langzaam terwijl je door de droom heengaat in je gedachten … voordat jij je beweegt, je ogen opent, of omrolt.
Dus als je dit nu nog steeds leest, veronderstel ik dat je gereed bent voor dit volgende stukje!
Als je voor dimensionaal reizen gereed bent en er niet meer om geeft waar je verdomde theekopje of je bril is, zeggen de Ster Ouderen dat wij gereed zijn om te beginnen te spelen met deze kleine uitoefening. Wanneer je op het punt staat om over te schakelen en je om te draaien om de hond te voeren, of het raam open te zetten, enzovoorts …, als jij je omdraait, plaats een visioen of een plaats of tijdstip waar je graag in zou willen zijn, maak dan die omdraai en focus je op die andere werkelijkheid.  Welnu, hier is het addertje onder het gras. Je kunt dit niet PROBEREN te doen. Het moet zo gemakkelijk komen als ademhalen, of je gaat op zoek naar je bril! Als je PROBEERT, duw je het alleen maar weg. Het moet ongedwongen komen. Per slot van rekening, is dit een natuurlijke bekwaamheid die wij ons nu herinneren.
Weet gewoon dat iedere keer dat je een hoek omgaat, of door een doorgang loopt, je in de levende meesterschapschool bent. Ontspan je en sta het visioen toe om daar gewoonweg te zijn. De meeste keren, voor nu sowieso, zal jij je omdraaien en gewoonweg weer terechtkomen in die verbijsterende, oude leegte, zeggende, “Wat stond ik net op het punt om te gaan doen?” Maar blijf ermee bezig. Oefen. Dan, wanneer je het eenmaal klaargespeeld hebt om dit te doen, zal je zeer waarschijnlijk teruggeworpen worden in/naar deze werkelijkheid binnen een paar seconden. Je zou je echt vermoeid kunnen voelen, verward en uit evenwicht. Je ogen zullen zich opnieuw aan moeten passen (je ziet wazig), en je gehoor zal een beetje krakkemikkig zijn (echoot). Terugkomen naar deze werkelijkheid zal gedurende een tijdje ook zwaarder en zelfs depressief aanvoelen. Het moeilijkste symptoom is “uitgedaagd te worden met woorden” en onze naamwoorden verliezen wanneer we terugkomen. Dit wordt veroorzaakt door het heen en terug omdraaien tussen werelden in, en het niet te herinneren. Deze kwestie zal gedurende een poosje blijven toenemen. Het is in deze tijden dat wij onmiddellijk de gronding of aarding technieken toe moeten passen. Dit is belangrijk voor je psychologische en spirituele gezondheid. Hoe meer je naar buiten gaat, hoe langer je in staat zult zijn om in jouw gewenste afwisselende werkelijkheid te blijven.
Deze afwisselende werkelijkheden hebben minder natuurlijke wetten. Dus het manifesteren en creëren zal veel sneller en krachtiger komen. Ongeacht wat ik hier zeg, kan jou niets voorbereiden op wat je daar zult ervaren, of hoe het zal voelen bij de her-entree terug te maken in/naar deze wereld. Hier is een ander addertje … wij zijn deze werelden aan het vermengen; en laten hen niet achter. We gaan geen massale exit van de mensheid hebben die niet terug zullen keren. Wij zijn bezig een brug tussen de werelden te worden. Wij zijn werelden aan het vermengen en dus brengen de frequentie van onze collectieve werkelijkheid omhoog.
Het feit is dat wij ons zeer zeker de bekwaamheid meester gemaakt hebben om onze korte termijn werkelijkheid al los te laten. Yahoo! Fase één van te leren om dimensionaal te reizen is compleet! Dus zijn we overgegaan van een gedeelte van dit proces. Nu is alles dat wij moeten doen om iets terug op diens plaats te zetten, in die lege ruimte. We weten dat het eenvoudig klinkt! Maar vertel dat aan een baby die probeert te lopen voor de eerste keer!
Waarschuwing … Ga alsjeblieft deze uitoefening binnen, wetende dat je verantwoordelijk bent voor wat er in de afwisselende werkelijkheid of de werkelijkheid waar je naar terugkomt gebeurt. Dit zal je bekwaamheden versnellen en je vibraties veranderen en verhogen. Maar net zoals onze nieuwe puppy, zou het ervoor kunnen zorgen dat jij je eerst verloren voelt in de grote leegte van een grenzeloze werkelijkheid.
Wij zijn aan het herinneren, overbruggen en vermengen niet alleen dimensies, maar ook de wijsheid in de beenderen van onze voorouders en de stenen van hun oude tempels. Maar dit is nochtans een ander onderwerp waar wij weldra op in zullen gaan.
De sluier is nu zo dun, en de frustrerende leegte (het heropstarten van een gigantische verschuiving van een tijdperk) die wij binnengingen in 2013 is bijna voorbij. Wij kunnen het Licht voelen en zien aan het einde van deze tunnel waar wij in geweest zijn. Het is hard werken geweest. En als je nog steeds hier en bij mij bent aangaande dit, dan heb je echt hard gewerkt. Dus de Ster Ouderen willen jullie her/erkennen en eren voor dit harde werken, zelfs als je het gevoel hebt dat je nog maar net je wielen begon rond te draaien. Wij zijn per slot van rekening geen hamsters in een radje! Wij zijn de opnieuw geboren Afstammingen van het Licht en de Architecten van een Nieuwe Wereld.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright Aluna Joy Yaxkin © 1995-2016 http://www.alunajoy.com/index.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten