woensdag, februari 03, 2016

Aartsengel Zadkiel - Je Bent een Unieke Energetische Manifestatie van de Schepper in Al Je Glorie - 31 Januari 2016 / Fran Zepeda


Aartsengel Zadkiel
“Je Bent een Unieke Energetische Manifestatie van de Schepper in Al Je Glorie”
31 Januari 2016 / Fran Zepeda

Groeten allemaal, IK BEN Aartstengel Zadkiel, een opzichter van de Violette Vlam, en Ik houd jullie in mijn vlam terwijl ik mijn boodschap aan jullie aflever.
In de zwijgzaamheid van jullie energie komt nu veel transformatie en waarheid. In de duurzaamheid van de waarheid komt werkelijke wijsheid voor iedereen om waar te nemen en door te geven. Het is met het allerhoogste plezier dat ik nu binnen kom om immense waarheid en transformatie te verstrekken voor jullie doorgaande ontwikkeling en ascentie.
Velen van jullie ontdekken dat jullie verstoken zijn van het begrip van waar al deze energetische transformatie naar leidt. Jullie zijn aan jullie eigen apparatuur overgelaten om de waarheid te ontdekken. En dat is de naam van het spel, dierbaren. Dit is de energie van het Nu, dierbaren - Het begrijpen en vasthouden van de energie van jullie eigen waarheid.
In alle transformatie die jullie ondergaan hebben, komen jullie terug naar één waarheid: Dat je Goddelijk bent. Dat je een God-Wezen bent in je eigen recht, in je eigen individuele manifestatie. Dit is de waarheid. Dit is jouw waarheid.
Wat je ermee doet is afhankelijk van je geloof hierin. Jouw uitbreiding en jouw besef van je goddelijkheid hangt ervan af. Dierbaren, Ik Ben hier om jullie hiermee te helpen.
Ik houd nu de Violette Vlam voor jullie vast om in te baden, om jullie reiniging verder te helpen. Jullie hebben een punt bereikt dat jullie reiniging zo ver voort is nu, dat jullie een gloednieuwe energie binnenin jullie bespeuren - Een duidelijke zuivere energie binnenin jullie van waaruit verder in te schepen in/naar de waarheid van jullie Wezen, verder op de reis van jullie ascentie.

Jullie zijn een zuivere energetische essentie van de Schepper, dierbaren. Geloof dat, weet dat. Zwelg daarin, Ben dat. Hoe meer jullie je settelen en nestelen in die waarheid, hoe meer jullie zullen avanceren, voort in het spectrum van werkelijkheid dat het zuiverste en dichtste bij is betreffende de Zuivere Goddelijke Essentie die jullie ooit geweest zijn.
Aanschouw de waarheid, aanschouw jouw waarheid, welke je energetische handtekening gezuiverd en vergroot en gereinigd heeft naar de perfectie. Dat het duidelijker is voor iedereen dan het ooit geweest is. Voed en koester dit, terwijl jij je energie vasthoudt in al diens zuiverheid en uitbreiding.
Ben nu bij mij terwijl ik je help bij het reinigen van je energie op een manier die jou naar je zuivere centrum brengt, wetende dat je terug gereinigd werd naar je Werkelijke Goddelijke Essentie met iedere ontmoeting van een uitdaging of negativiteit. De Violette Vlam is in je energie geweest, het reinigend naar perfectie, jouw perfectie, met iedere onderneming van je eigen maaksel, om de verfijning te avanceren van je eigen energie, je eigen unieke verfijnde energie.
En dit is nu jullie waarheid, dierbaren. Jullie zijn je aan het ontwikkelen naar een immer-groeiende zuiverheid in jullie vooruitgang.
Ik ben een voorbeeld voor jullie van zuivere krachtige energie in mijn eigen gelijkenis binnenin de gelijkaardigheid van de Schepper, een extractie en zuivering van een element uniek aan mijn eigen doel. En aldus zijn jullie dat ook. Kom nu bijeen binnenin jullie energie, dierbaren, en voel jullie eigen unieke energie. Sta het toe zich op te bouwen en tot bloei te komen in jullie eigen handtekening, jullie eigen vlam van waarheid.
Het is niet langer geldig om de leiding van een ander te volgen aangaande hoe je zou moeten zijn. Ben wie je bent. Ben je eigen energie. Neem iedere dag tijd om je eigen energetische handtekening te ontdekken, je eigen stromen van energie dat alleen jij hebt. Breid het uit, zuiver het en breidt het uit naar anderen, het altijd naar perfectie opbouwend, met de her/erkenning van je eigen bekwaamheid om immer dieper in je eigen energie te graven, je eigen essentie, je eigen waarheid, met iedere intentie van zoiets.
Het is niet voor iedereen te zeggen hoe ver je gekomen bent. Je weet hoe ver je gekomen bent. En je keert immer-in-toenemende-mate steeds sneller terug naar je eigen Werkelijke Goddelijke Essentie met iedere her/erkenning dat je een prachtige Vonk van de Schepper bent, die zich verder vermengt in/naar jouw compleetheid, in/naar jouw heelheid als een uniek God-Zelf in je eigen recht.
En dit is jouw waarheid. Voel het binnenin jou opbouwen terwijl je dit accepteert. Je bent aangekomen in een heelheid binnenin deze reis om je eigen unieke energie in de gelijkaardigheid van de Schepper te ontdekken.
Kom thuis naar die waarheid, veranker die waarheid nu in je Wezen, en ontdek wat het omvat. Voel je inzichten veranderen terwijl je deze waarheid accepteert. Ben nu de gelijkaardigheid van de Schepper in al jouw glorie - een ademende, kloppende gelijkaardigheid van de Schepper, uniek met bekwaamheden die de gelijkaardigheid van de Schepper zullen demonstreren voor anderen op jouw unieke manier. En samen sluiten jullie je allemaal aan in het tapijtwerk van Eenheid/Eensgezindheid, jullie goddelijke attributen tot volheid en perfectie tot bloei laten komend.
Ik houd jullie in mijn Violette Vlam van Waarheid en Transformatie, en jullie beseffen jullie eigen waarheid, dat jullie een unieke energetische manifestatie van de Schepper zijn in al jullie glorie.
IK BEN Aartsengel Zadkiel.
Namaste.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl
Copyright © 2011-2016 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and share this message provided that the message is posted in its entirety and nothing has been altered in any way, is distributed free of charge, and this copyright and links are included. www.franhealing.com    www.franheal.wordpress.com   http://www.ouremergingdivinity.com

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen