maandag, februari 01, 2016

Aartsengel Michael - “Geïntegreerde Kennis Wordt Wijsheid” - Februari 2016 / Ronna HermanAartsengel Michael
“Geïntegreerde Kennis Wordt Wijsheid”
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-02-2016 (Februari 2016)

Geliefde meesters, in de huidige tijd mogen jullie je afvragen waarom wij niet veel nieuwe informatie aan jullie doorgeven, maar dat het meer of minder herhalende wijsheidsleringen van het verleden zijn. Wij hebben jullie verteld - via de vele boodschappers van het Licht, die veel van hun tijd en energie toegewijd hebben aan het voort brengen van de wijsheidsleringen voor jullie Ascentie in het Bewustzijn - dat wij jullie nu de grote, belangrijke leringen gegeven hebben voor deze specifieke ronde van het Ascentieproces. Wij zijn ons met een reden aan het focussen op voormalige leringen - hen verfijnend en opwaarderend. Herhaling is één van de beste manieren om jullie te helpen de hogere frequentie leringen van de toekomst te integreren en vast te houden.  
Wij begrijpen dat het opwindend en prikkelend is om constant nieuwe, radicale en sensationele informatie te ontvangen; niettemin, vragen wij aan jullie, “Hebben jullie alle leringen die gegeven werden geïntegreerd en geperfectioneerd? Hebben jullie alle doelstelling bereikt die noodzakelijk zijn om volledig en gemakkelijk toegang te verkrijgen tot en te leven in een Vijfdimensionale omgeving?”
Een beperkt aantal van geavanceerde zielen hebben dat doel bereikt; echter, de meerderheid van jullie is nog steeds in diverse stadiums van het voltooien van de laatste, kritieke Overgangrites die nodig zijn om de entree te bereiken in/naar het Vijfde Koninkrijk van het God-bewustzijn. Geduld en een bereidheid om het proces toe te staan te ontvouwen in diens eigen tijd, zijn wat nodig is tijdens dit kritieke stadium van de integratie van het Hogere Bewustzijn. Of jullie nu in een intense periode zijn van uittesten of groei, of dat jullie nu in een “nulzone” of een tijd zijn van “afzondering en overdenking”, is het enorm belangrijk dat jullie je OverZiel/Hogere Zelf toestaan om het tempo en de timing te orkestreren van de laatste stadiums van het proces.

Inwijding is een groots experiment met energie door het gebruik van de Wil. Het is een geleidelijk begrip van het Hogere Pad van bewustzijn en een integratie van kosmische wijsheid. Jullie zijn samengesteld van energie eenheden van gevarieerde frequenties. Het is belangrijk dat jullie ernaar streven om jullie emotionele aard te controleren, en selectief worden aangaande de energie krachten die jullie naar jullie toetrekken en integreren. Het energiegebied waarin jullie leven en bewegen, creëert jullie werkelijkheid in de materiële wereld.


Als jullie en de Aarde terugkeren naar balans in het stiltepunt van geperfectioneerde harmonie, zal het polariteit bewustzijn niet langer in staat zijn tussen het Licht en de schaduwen te dansen en te weven. Er zal geen behoefte voor conflict en afscheiding zijn, of wat dan ook dat jullie zal hinderen bij het perfectioneren van jullie meesterschap en dat te creëren wat vrede, welvaart en grote vreugde voor iedereen zal brengen. Het wordt welzeker in jullie besef gebracht dat het Licht meer overheersend aan het worden is in bepaalde mensen en gebieden, terwijl de schaduw/negativiteit meer in het oog springend en chaotisch aan het worden is in andere gebieden. Dit is omdat een afscheiding aan het plaatsvinden is, beide binnenin een ieder van jullie en overal om jullie heen. Jullie moeten kiezen welk pad jullie zullen volgen: het spiraalsgewijze naar boven gaande pad van ver-Licht-ing of het spiraalsgewijze omlaag gaande pad van doorgaande chaos en beperking. Onze missie is om jullie te helpen bij het maken van de hoogste keuzes. Zijn jullie gereed te manifesteren, en voorbereid om in de magie en majesteitelijkheid van de Vijfdimensionale omgeving te leven dat in afwachting van jullie is?
Mijn dapperen, het is werkelijk een kosmische dans waar jullie middenin zitten, en wat wij trachten te doen is om jullie te helpen de boventoon compositie en het ritme te vinden wat jullie toe zal staan om te walsen, te glijden en te surfen op de schuimkoppen van de Nieuwe Tijdperk golven van verandering, en om de dieptepunten of laagtes ertussenin te veranderen. Hebben wij jullie niet vele keren eerder verteld, dat dit grote drama waar jullie middenin zitten niet gaat over Licht/donker, goedaardig/kwaadaardig, negatief/positief, goed/fout, want er zijn vele nuances, interpretaties en niveaus van waarheid binnenin elk van deze concepten? Wat jullie zoeken is het middenpad of het evenwicht, wat betekent alle Facetten van jullie Wezen in harmonie te brengen, één met elkaar: het fysieke lichaam, emotionele lichaam, mentale lichaam en etherische lichaam, zodat zij overeenkomstig resoneren, en zij elkaar aanvullen en versterken.
Velen van jullie ervaren de snijdende rand van het creatieve bestaan, terwijl jullie snel door de overblijvende vervormingen van jullie oude werkelijkheid heen gaan, in/naar een meer gedefinieerd leven en gezichtspunt. Echter, jullie emotionele en mentale bewustzijn liggen nog steeds overhoop en strijden met de tweeslachtigheid van oude en nieuwe gedachtevormen/overtuigingen die om jullie heen wervelen. Symbolisch, houden jullie in één hand jullie rechtmatig verdiende hogere vibrationale bewustzijn en wijsheid vast, terwijl jullie je nieuwe uitgebreide zintuigen testen en valideren, en jullie de vele kleine en grote miraculeuze manifestaties ervaren die zich in jullie alledaagse leven voordoen. Echter, in de andere hand, proberen jullie nog steeds om de wervelende massa van vervormde gedachtevormen te goochelen, dat heersend is in wat wij zullen noemen het gewone bewustzijn van de mensheid, wat in de barensweeën van de resterende overblijfselen is van de oude Derde/Vierde Dimensionale werkelijkheid die angst, gebrek, afscheiding en de diep-gezetelde behoefte om anderen te controleren en te overheersen vereeuwigen. 
Eerst bereiken jullie dit in wat gezien zou kunnen worden als een horizontale manier, waardoor jullie opnieuw alle energetische facetten van jullie zelf integreren die jullie gecreëerd hebben binnenin jullie kracht/auragebied. Je focust je binnenin op elke chakra/gedachtecentrum en, door je verlichte voornemen, herprogrammeer je geleidelijk elke van deze centrums, daardoor oude ontkrachtende vibraties vervangend met nieuwe meester Geheugencellen van Schepper-bewustzijn. Terwijl jullie dat aldus doen, straalt de verfijnde energie vanuit elk centrum buitenwaarts en herdefinieert/harmoniseert de attributen en kwaliteiten die behoren tot dat specifieke energiecentrum. Zoals wij eerder onderwezen hebben, als jullie deze energiecentrums in harmonie brengen, de één na de ander, openen/activeren jullie geleidelijk de Zeven Zegels van het Hogere Bewustzijn, hetgeen de Lichtpilaar in jullie ruggenwervel aansteekt, wat jullie in staat stelt om toegang te verkrijgen tot de meer ijle verticale niveaus van bewustzijn bekend als jullie OverZiel/Hogere Zelf en uiteindelijk, jullie Heilige Triade.
Jullie Hogere Mentale Zelf is de onderscheidende hogere intelligentie welke de Licht infusies, en de geschenken van Spirit in de gaten houdt die toegewezen zijn aan jullie in overeenstemming met jullie niveau van spiritueel besef en jullie huidige behoeften. Speciale dispensaties worden ook in de gaten gehouden en verleent door jullie Heilige Mentale Zelf (jullie Spirituele Triade van Goddelijke Wil/Liefde/Intelligentie), welke de tussenpersoon is tussen jullie en jullie God Zaad Atoom (IK BEN Aanwezigheid).
Meditatie helpt om het lagere verstand en het ego te disciplineren, zodat jij je bewust af kunt stemmen op het gemijmer van je hogere geest. Het vergt geduld en discipline om het geestelijke gebabbel te stoppen dat de norm is voor diegenen die afgesloten zijn van hun hogere bewustzijn. Wij moedigen jullie aan om actief en passief meditatie uit te oefenen.
Een decreet of affirmatie is een gebed met kracht. Het zou een kernachtige, positieve affirmatie moeten zijn met vertrouwen tot uitdrukking gebracht, en de verzekering dat het gemanifesteerd zal worden in de juiste vorm op het geschikte tijdstip. Als de affirmatie voort gestuurd is met een liefdevolle intentie voor het grootste goede, lijn jij je wil uit met dat van je Hogere Zelf, en de Universele Wet zal verzekeren dat jouw mede-scheppende gedachten en aspiraties gecombineerd zullen worden met diegenen van een gelijkgestemde geest. Dus, zullen zij in sterkte en kracht verhoogd worden. Rustige meditatie is te luisteren naar een antwoord van je Hogere Zelf, je Beschermengel of je Heilige Triade.   
Diegenen van jullie die in deze tijd diep middenin dit transformerende proces zitten, ervaren vele conflicterende gedachtepatronen, maar jullie zijn aan het leren om een waarnemer te zijn van het proces en bekijken jullie dagelijkse levensdrama vanuit de hogere uitkijkpost van een meester. Jullie ervaren beperkte en mindere dramatische laagtes, en als jullie deze ongebalanceerde energieën verwerken, verhuizen jullie veel sneller terug in/naar jullie krachtcentrum. Echter, het is een kritieke tijd van het testen van jullie bekwaamheid om te claimen wat jullie hoogste waarheid is en om jullie evenwicht te handhaven als de golven van verandering ebben en vloeden.
Als jullie gewend raken met het observeren van jullie wereld vanuit een meer verheven gezichtspunt, zullen jullie in staat zijn om de energetische waarschijnlijke toekomstige tijdlijnen te zien, welke diegenen rondom jullie heen aan het creëren zijn met hun positieve/negatieve gedachtevormen en acties. Jullie zullen intuïtief zien wat in het verschiet ligt voor hen als zij doorgaan op hun huidige koers - mogelijk niet de specifieke details - maar de verheffende of stressvolle resultaten van hun acties. Net zoals wij niet tussenbeide kunnen komen of jullie problemen voor jullie kunnen oplossen, zullen jullie niet in staat zijn om voor diegenen om jullie heen tussenbeide te komen. Wat jullie kunnen doen is om niet verstrikt te raken in hun negatieve drama’s, en jullie kunnen het beste dienst verlenen door een niet-aflatend voorbeeld te zijn en stevig in de kracht van jullie hartcentrum te blijven, in elk en ieder moment, ongeacht wat er zich voordoet in de wereld om jullie heen.
Je moet leren je te focussen op je innerlijke wereld of op het Heiligdom van de Ziel. De Ziel, het fysieke voertuig, en specifiek het verstand hebben hun eigen ritmische cyclussen en agenda’s. De wens van de Ziel is gefocust op ver-Licht te worden. Het verstand is gefocust op het bereiken en behouden van informatie. Het fysieke lichaam is gefocust op het ervaren via de zintuigen. De mensheid ervaart onophoudelijk cyclussen van groei, stagnatie en verval, wat de weg vrij maakt voor een nieuwe cyclus van groei en uitbreiding. De meester keert binnenwaarts en streeft naar een verbeterde kwaliteit van het leven, terwijl onontwaakte Zielen buitenwaarts zoeken naar stimulatie en bevrediging via plezierige, fysieke sensaties en materiële bezittingen. Liefde als een externe focus, aan de buitenzijde voor jullie, zal altijd een gevoel van kwetsbaarheid brengen, altijd onophoudelijk validatie nodig hebbend door iets of iemand. Liefde als een inwendige focus buitenwaarts geprojecteerd, is een onophoudelijk stromen van zelfverzekerdheid en van zelfacceptatie, altijd ernaar strevend om meer van dit gelukzalige gevoel van eenheid en harmonie met de gehele Schepping te incorporeren en te projecteren.
Het is een opwindende tijd om in het fysieke voertuig te zijn, en toch, worstelt jullie fysieke voertuig om bij te blijven met de altijd-verhogende frequenties die jullie van moment-naar-moment, dag-na-dag beschikbaar hebben en aan het integreren zijn. Velen van jullie die niet gedurende vele jaren kou gevat hebben, de griep of darmstoornissen hebben gehad, ervaren nu deze slopende symptomen, en sommigen van jullie vragen, “Wat doe ik verkeerd?” Jullie doen niets verkeerd, mijn dappere vrienden - het is wat jullie goed doen dat deze oncomfortabele periodes van lichamelijk ongemak veroorzaakt. Dit is een goed voorbeeld van oude beperkende gedachtevormen: Je ziet welke van deze symptomen of welke ziekte dan ook als slecht en ongezond, en dat je gestraft wordt of iets verkeerd deed voor dit om met jou te gebeuren. Natuurlijk, weten wij dit niet uit de eerste hand, maar wij zien en voelen wel jullie ongemak, en wij erkennen het feit dat deze voorvallen niet plezierig zijn voor het fysieke lichaam.
Wij wensen om jullie een ander facet van waarheid te geven om over na te denken. Wederom, ervaren velen van jullie, die diep ondergedompeld zijn in de transformatie/het Ascentieproces deze oncomfortabele symptomen als een manier om snel de oude negatieve energieën binnenin jullie fysieke voertuig te transmuteren. Jullie zouden het een transmutatie of vuurdoop kunnen noemen, een verbranding/loslating van oude frequentiepatronen om de hogere meer verfijnde kristallijnen cellen van bewustzijn toe te staan te infiltreren en autoriteit binnenin te nemen. Niet alle virussen zijn slecht, noch zijn alle oncomfortabele symptomen dat die jullie ervaren. Zie hen als een middel om een doel te bereiken en een hoger doel te dienen.
Niemand is immuun voor deze diep penetrerende energiepatronen. Ongeacht waar een persoon staat op de ladder van Ascentie, elk en iedereen zal de effecten ervaren van de spiraalsgewijze opwaarts gaande frequenties van Licht. Zoals jullie kunnen zien, zijn velen in de wereld dieper verhuisd in/naar afscheiding en angst en affirmeren stijfkoppig dat hun weg/waarheid de enige juiste/acceptabele weg is. En, hierin komt één van de grootste tests voor jullie die harmonie en vreedzame co-existentie claimen voor IEDEREEN als jullie werkelijkheid. Deze dingen, zullen ook voorbij gaan, geliefden.  Wij vragen jullie om jullie zelf te koesteren, om aandacht te schenken als nooit tevoren aan jullie fysieke voertuigen en aan de signalen of boodschappen die jullie wijze Lichaamselementaal naar jullie projecteert. Hoe zullen jullie genieten van de prachtige wereld van Liefde, vreugde en overvloed die jullie aan het creëren zijn, als jullie dierbare fysieke voertuig niet levendig en gezond genoeg is?
Wanneer jullie eenmaal de status bereikt hebben van een Ziel-bezielde Spiritueel, Ziel-bezield mens, zullen jullie intellectuele bekwaamheden, efficiëntie en praktische wil jullie helpen om verbijsterende vooruitgang te maken. Jullie hebben de gereedschappen en inwendige talenten om alles te bereiken dat jullie wensen in dit leven en eraan voorbij, geliefden. Denk eraan, wanneer jullie je uitgelijnd hebben met jullie huidige hoogste bestemming voor het grootste goede van alles, zullen jullie toegang verkrijgen en uitstralen in/naar de wereld de Schepper Deeltjes van Liefde/Licht/Leven. Wij zijn hier om jullie op iedere mogelijke manier te helpen om spirituele verlichting te bereiken, en wij stralen naar jullie uit een straal van Eeuwige Liefde.
IK BEN Aartsengel Michael.

Vertaling: Cobie de Haan -  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten