zondag, februari 21, 2016

Aartsengel Gabrielle - Roei Onverschilligheid Uit - Februari 2016 / Linda Dillon


Aartsengel Gabrielle
Roei Onverschilligheid Uit
 Februari 2016 / Linda Dillon
Groeten, Ik Ben Gabrielle, Aartsengel Gabrielle, Lelie van Liefde, Trompet van Waarheid, Boodschapper van de Ene, woordvoerder voor deze machtige Raad van Liefde waar jullie, mijn geliefden, een deel van zijn … boven en beneden, binnenin en buitenom. Dat zijn jullie altijd geweest.
En dus verwelkom ik jullie deze dag en iedere dag en ja, ik vul jullie met grote glorie en de diepste dankbaarheid met mijn goud, met mijn vreugde. Maar deze vreugde en dit goud en deze frequentie werden aan mij geschonken door de Moeder/Vader Ene. Wij zijn allemaal begonnen, lieve harten, op precies dezelfde plaats, in precies hetzelfde rijk van bestaan en dat is in het hart van de Moeder/Vader Ene.
Er is en kan geen enkele afwijking zijn zoals Meneer, Dokter, Professor Einstein jullie verteld heeft. Alle patroonvorming, van de zeeschelp naar de oceanen, naar de hemel, naar de bergen, naar de bomen, naar de mensen, is gemodelleerd door de Moeder. Jullie dragen de essentie van Haar ontwerp.
Maar, ik kom uit naam van de Moeder/Vader Ene deze dag … ja, aangaande een speciale opdracht, zou je kunnen zeggen … om tegen jullie te spreken, mijn geliefden, over deze kwestie, zou ik kunnen zeggen, deze tragedie, van onverschilligheid en apathie.
Welnu, ik ben niet hier - wel, sowieso niet vandaag - om tegen jullie te preken … hoewel ik jullie graag zou willen herinneren aan de verhoging van de energieën in het 13de Octaaf en smeek jullie om alsjeblieft deze meditatie te doen, omdat dit een diepgaande invloed op de apathie en onverschilligheid van het collectief zal hebben …
Maar laat mij bij het begin beginnen.
Waarom ben ik begonnen met te spreken over hoe alles door de Moeder gemodelleerd wordt, en zou jij je niet afvragen, kind, hoe het ooit zou gebeuren dat wat voor wezen dan ook, in wat voor werkelijkheid dan ook, en zeer zeker wat voor menselijk wezen dan ook, mogelijk een plaats van onverschilligheid zou kunnen bereiken?

Wij spreken niet over verwoesting. Wij spreken niet over eigenzinnigheid. Wij spreken niet over chaos … hoewel in feite, het wel grotere chaos creëert … het is de stroming onder de golven. Vergeet niet dat de Tsunami van de Moeder doorgaat boven de golven, onder de golven, binnenin de golven, en binnenin ieder deeltje van water of het nu in de Grote Oceaan, de Atlantische Oceaan, de Indische Oceaan of de oceaan van water binnenin u is. Het is niet gestopt en zal nooit stoppen tot aan zo een tijd dat alles gedaan is.
Dus, voel ik dat ik jullie geheugen opfrisser ben, omdat ik jullie ook herinner aan de geschenken van de Tsunami van Liefde; en zij zijn Overzichtelijkheid/Duidelijkheid, Zuiverheid en Goedgunstigheid.
Welnu, hoe zit dit er in actie uit? Wel, het ziet er zeer zeker niet uit zoals dat jullie thuis zitten en bon-bons eten. En dat doen jullie niet en ik zou nooit die aanname maken … hoewel ik een paar van jullie gespot heb en dat jullie jezelf amuseerden, en dat is een goed iets. Maar laat mij bij het onderwerp blijven, want ik heb welzeker een neiging bij tijden om te keer te gaan en uit mijn slof te schieten en van de hak op de tak te springen, nietwaar? Ik weet dat jullie me enige speelruimte geven hierin.
Wanneer alles voort gemodelleerd is, gedupliceerd vanuit de essentie van de Moeder, betekent dat, dat de goddelijke modelvorming, het unieke zielontwerp wat anders is, enkelvoudig uniek voor elk en iedereen van jullie, nog steeds goddelijkheid is en het draagt niet de essentie van onverschilligheid of apathie.
Onverschilligheid is de bekwaamheid, de keuze, de beslissing ~ bewust, onbewust, onderbewust, het is niet van belang ~ om te ontkoppelen van je eigen leven en van het leven van het collectief, van je eigen missie en doel en de missie en het doel van het collectief. Het is een diepgaande ontkenning hetgeen zeer triest is, van de waarheid van wie jullie zijn.
Welnu, jullie weten dat ik niet diegenen adresseer die toegewijd zijn, verankerde Lichtwerkers en Liefdehouders, want jullie hebben je leven aan dit pad toegewijd. Maar er zijn tijden, als je waarheidsgetrouw en zonder angst van geobserveerd te worden onderzoekt, wanneer je deze onverschilligheid zelfs binnenin je eigen hart zult zien.
En het is geworden, zal ik zeggen, een zelf-beschermingsmechanisme omdat jullie naar een situatie kijken en jullie zeggen, “Wel, er is echt niets dat ik kan doen om dat te veranderen, om er invloed op uit te oefenen, dat te beïnvloeden. Als ik me er echt mee bezig zou houden, zou het mijn hart pijn doen. Dus, wat ik zal doen is me eenvoudig terug te trekken en mijn aandacht ergens anders op te plaatsen.”
Welnu, er zijn tijden wanneer jullie dit doen en  het is een briljante strategie. En dan zijn er tijden wanneer jullie dit doen wanneer jullie eenvoudig in ontkenning zijn. Dus ik wil dat jullie begrijpen hoe deze onverschilligheid voelt, zoals in termen van nabij en persoonlijk omdat het nabij en persoonlijk is.
Welnu, ik denk er op deze manier over: Wanneer je miljarden menselijke wezens hebt die zich voor een variëteit aan redenen … en ik zou willen suggereren dat zij legitiem zijn in de menselijke redenering … ontkoppeld hebben, omdat zij voelen dat zij niet de adequate kracht of de middelen hebben om situaties, energieën, structuren, mensen te adresseren die zij niet begrijpen.
Welnu, dit neemt twee vormen. Het kan reactief gedrag zijn, maar zeer vaak is het eenvoudig een terugtrekken … “Dat is geen gebied dat ik kan beïnvloeden en daarom zal ik op de achtergrond treden” … niet als een waarnemer, deelnemend-waarnemer of waarnemend-deelnemer, maar eenvoudig om zo ver terug te treden dat zij zichzelf verwijderen van werkelijk op wat voor manier, gedaante of vorm dan ook waar te nemen en deel te nemen.
En ik spreek over diegenen die in een zeer comfortabele situatie leven, waar jullie aan zouden denken als een middenklas situatie in een rijk land, aangaande diegenen die gemarteld en verminkt werden in door oorlog uiteen gescheurde plaatsen. Beide en alles van dit terugtrekken, deze onverschilligheid, deze belichaming van onverschilligheid, is gevaarlijk.
Welnu, wat ik met gevaarlijk bedoel is dat het een ontkenning is van de werkelijke missie en het werkelijke doel waarvoor die persoon op de planeet is om te dienen.
Het leven is bedoeld, beoogd een avontuur te zijn, een glorieus avontuur van ontdekking. Ja, wij weten dat de term “reis” vaak gebruikt wordt, maar ik zeg vandaag en iedere dag tegen jullie, het leven is bedoeld om een avontuur te zijn, voor jullie om te gaan ontdekken, om te observeren en dan deel te nemen, en vise-versa, met alles … het materiële, het emotionele, het gezegende, het sublieme, het mentale … het is allemaal daar.
Als je gaat duiken in de kolossale natuur van de oceaan, zie je dat er een volledige wereld is daar om ontdekt te worden dat niet gewoonweg duidelijk is wanneer je op de golven bent. En wanneer je reist, beweeg je met wat jouw aandacht trekt, en met de stromingen, en met de Moeders Tsunami, en het is gevuld met verbazing en verwondering en een vreugde van te weten dat je deel uitmaakt van dat onderzoek, dat avontuur.
Dus wat gebeurt er met diegenen die op de kust zitten en zeggen, “Oh, ik ben niet geïnteresseerd. Ik heb er geen zin aan. Ik ben bang.”? Zij missen het beste gedeelte omdat overduidelijk er een deel van hen was dat zich aangespoord voelde of overtuigd was dat het wenselijk was om naar het strand te gaan, maar zij hebben niet de volgende stap genomen.  
Angst, zoals jullie goed weten, omdat ik jullie dit vele, vele keren onderwezen heb, bevriest jullie op je plaats. Angst is deze “Valse Verwachtingen Over de Werkelijkheid” .. VALSE verwachtingen, menselijke verwachtingen, dat als je het water ingaat je gebeten gaat worden door een haai of weggeveegd wordt door een vloedgolf of muisstroom. En het bevriest jullie aan het zand waar jullie zanderig en zonverbrand raken. Dat is welbeschouwd ook niet aangenaam, nietwaar?
Daar zijn diegenen die onverschillig zijn, en dit is waar wij over spreken, die zeggen, “Ik ben tevreden om hier te zitten en eenvoudigweg waar te nemen.” Het is niet voldoende. De reden waar zo velen van het collectief op teruggevallen zijn, ja, teruggevallen … jullie zijn niet op die manier geboren … die teruggevallen zijn naar het niveau van onverschilligheid, van ontkoppeling, van apathie is het gevoel dat jullie je vrijheid en jullie geboorterecht aangaande macht, aangaande de macht van ja en nee en doen en actie verloren zijn. En tijdens deze buitengewone tijd van verandering, als er één ding is dat er gevraagd wordt van het menselijke ras, dan is het om voorwaarts in/naar actie te stappen om het Nova Wezen/Bestaan en Nova Aarde te co-creëren.
Dus het is niet dat zij jullie bevechten. Als er een goed gevecht was, een sleep-hen-eruit, krachtig debat, dan zou het de moeite waard zijn omdat beide zijden aanwezig zouden zijn en gehoord zouden worden, natuurlijk altijd in Saidar sprekend [taal op het verfijnde niveau van Liefde].
Maar het is, wanneer er zo een apathische reactie is, dat zij eenvoudigweg niet wensen om zich aan te sluiten bij ofwel de conversaties, de acties en de realisatie van de individuele missie en het doel verbonden aan de collectieve missie en het collectieve doel, dat wij een probleem hebben, dierbare harten.
Welnu, wanneer ik zeg dat “wij een probleem hebben,” spreek ik collectief. Jullie hebben een probleem en wij hebben een probleem. Vanaf onze zijde doen wij meer aan dan dat jullie je ooit voor zouden kunnen stellen en ik vul jullie allemaal met mijn sterkste goud. Jullie zijn gevuld met de Moeders Tsunami. Jullie zijn gevuld met de opwaarderingen en activeringen en frequenties.
St. Germaine is altijd aanwezig net zoals Jezus Sananda dat is, in feite, is er niet één meester die niet volledig druk bezet is in deze onderneming, alsook wij die van het aartsengelachtige en de diverse engelachtige rijken zijn, en jullie sterrenbroeders en zusters werken op volle toeren met jullie.
Maar wat dit niveau van onverschilligheid, dit niveau van apathie, bereikt is bezigheid en dat is wezenlijk belangrijk en ik zou zeer sterk aan jullie willen voorstellen dat het jullie rol, jullie taak is om deze wezens uit te nodigen. En jullie zeggen tegen mij, “Wel Gabrielle, Gabby, hoe in de lieve vrede word ik verondersteld om dit te doen?”
Te vaak houden jullie je mond dicht … iets waar ik nooit van beschuldigd ben … wanneer jullie beseffen dat de persoon waar jullie mee praten niet echt houdt van of zich comfortabel voelt met de richting waarop de conversatie aan het gaan is. En jullie zijn veel te beleefd, mijn geliefden, om te zeggen, “Wat is het dat je dwars zit aangaande deze conversatie? Wat is het dat ervoor zorgt dat jij je ongemakkelijk voelt? Is er een manier dat wij ons op manieren in deze conversatie kunnen bezighouden die ons toe zullen staan om werkelijk gevoelens, ideeën, begrippen, wijsheid en kennis uit te wisselen?”
Je mag uitgedaagd worden en dat ik prima, omdat de conversatie aan het ontwaken is. Je uitstroming van Liefde, van mededogen, en de bereidwilligheid om uit te nodigen, te riskeren, ontwaakt anderen. Welnu, zij mogen zeggen, “Ik ben streng een Christen en ik zal alleen gaan met wat mijn kerk mij vertelt.” En dat is prima, omdat je ervoor gezorgd hebt dat zij je toevertrouwen en dat zij zich openen aangaande wat zij werkelijk geloven. Er zijn een miljoen wegen terug naar de Moeder. Er zijn een miljoen wegen terug naar huis. En zolang als zij van Liefde, van zuiverheid, van overzichtelijkheid en goedgunstigheid zijn, doet het er niet toe. Allen zijn gelijkgeldig zoals, als zij van waarheid zijn en niet slechts van ontkenning en zelfbescherming.
Dus, de conversatie had het nodig om plaats te vinden en ja, ik vraag aan jullie, ik daag jullie uit, ik nodig jullie uit, en ik smeek jullie. Energetisch, ja, stuur de Liefde, in jullie vrede meditaties op Zondagavond, stuur de Liefde, in opvolging. De conversatie met deze meerderheid heeft behoefte om toegepast te worden. Het is niet dat deze meerderheid op wat voor manier dan ook weerspannig of afwijzend is, misschien nerveus, een klein beetje afwijzend, maar zij raakten onderweg gehavend, zij voelden zich alsof zij hun macht verloren waren. Zij hebben klem gezeten in het moeras van de oude derde dat zelfs niet bestaat.
Dus, reik jij je hand en je hart uit en zeg je, “Kom hier, laten we hierover praten, van hart tot hart, mens tot mens, engel tot engel.” Je bent onderzoekend aangaande hen van wat er in hun harten is. Wat gebeurde er dat zij zich tot deze omvang ontkoppelden?
Velen zullen zeggen, “Ik ben te druk. Ik heb een fulltime baan. Ik ben een moeder. Ik heb een relatie. Ik heb gemeenschapswerk.” Allen waardig, maar het verplaatst niet, het kan niet verplaatsen waarom iemand op de planeet is. Jullie wensen niet om te hebben … jullie kunnen het sowieso niet … maar jullie wensen niet om Nova Aarde te creëren met veel mensen die eenvoudigweg onverschillig zijn.
De meeste menselijke wezens geloven in het Godhoofd, in wat voor variaties er ook maar zijn. Zij geloven in het engelachtige koninkrijk. Zij geloven in Gaia. Zij geloven in de goedheid, uiteindelijk, van de mensheid maar zij hebben het niet waargenomen, niet in de volheid van wat er mogelijk is.
Jullie zijn de brengers, de leven schenkenden, de dragers van het potentieel, en jullie vertalen dat potentieel in/naar actualiteit. Dat is waar deze fase over gaat; het gaat niet over het verlaten van de planeet, het gaat over te blijven staan.
Zijn wij bereid, gereed, in staat om u voorbij iedere maatstaf te helpen? Absoluut. Wij geven jullie alles dat jullie nodig zijn. Jullie ondernemen dit niet alleen. Wij zullen graag met u mede-inburgeren/gewennen als de woorden stromen. Maar, dierbare harten, wij rekenen op jullie in het menselijke rijk als onze heilige partners om de onverschilligheid uit te roeien.
Laat ons hier en nu beginnen. Ga met mijn Liefde en ga, lieve engelen, in vrede.

Gechanneld door Linda Dillon
© 2016 Council of Love, Inc.
http://counciloflove.com/
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl
This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten