zaterdag, januari 30, 2016

Moeder Maria - “Liefde Is Gods Intentie” - 19 Januari 2016 / Rita Pulmans


Moeder Maria
“Liefde Is Gods Intentie”
19 Januari 2016 / Rita Pulmans


Geliefde Moeder Gods,
Deze mooie kaarsjes met de afbeelding van U en de Heilige Bernadette, vond ik vandaag in een winkeltje. Het ontroert me, daar ik ook naar Lourdes ben geweest. (afbeelding van O.L.V. Van Lourdes, zie foto) Ik vind dit frappant, omdat je hier, waar ik woon, weinig of geen afbeeldingen van Heiligen vindt, laat staan van U lieve Moeder Gods.
Ik ben naar Lourdes geweest om U te bedanken, wegens een grote droom van me die in vervulling is gegaan. Ik kom nu ook weer tot U, nadat U tot mij bent gekomen via deze kaarsjes.
Ik herinner mij weer hoe U goede Moeder voor ons zorgt. Nimmer aflatend, altijd aanwezig. Enkel, vergeten wij dit weleens. Ik voel Uw aanwezigheid heel sterk en het geeft me kracht en moed, in moeilijke omstandigheden.
Geliefde Moeder Gods, ik dank U voor Uw nimmer aflatende zorg! Er zijn zo vele mensen die in nood zijn. Help ons. Bidt voor ons. Sta ons bij. Ik dank U.
Graag van U een boodschap ter ondersteuning.
*****
Moeder Maria
Lieve kinderen, 
Altijd, lieve kinderen vinden jullie bescherming onder mijn goddelijke mantel. Altijd ben Ik, Maria jullie nabij. Of Ik, de goddelijke Moeder de naam draag van Maria, Isis, Demeter, Moeder Omega,  of welke naam dan ook, dit maakt niet uit.
Daar Ik de Oerkracht BEN. De Goddelijke Moeder die alles heelt. Matter Dei, die jullie gedragen heeft en gebaard. De Gods intentie, uitgedragen over de wereld en in Moeder Aarde is in jullie gevestigd(Liefde!)

Ik, de goddelijke Moeder van alle verschijningen zorg voor jullie tot Mijn laatste intentie is opgelost. Namelijk allen, zonder EEN uitzondering, terug brengend naar de Glorie van het Koningschap.(Rita: Christusbewustzijn)
Dit Koningschap is jullie gegeven en het zal jullie (terug) overhandigd worden. Niet in een vorm op het Aardse vlak, maar in een vormloze staat van Zijn. De woorden hieromtrent kan ik je niet mededelen, daar deze niet volledig begrepen worden, maar ze zullen alles overtreffen in de overtreffende trap.
Deze stappen dienen door jullie zelf geplaatst of gezet te worden, hoe hard en "meedogenloos" deze soms ook voor je lijken. Ze helpen je Krachten op te doen, op te halen, die jullie dachten kwijt te zijn.
Jullie zijn en blijven steeds mijn kinderen, goddelijke vlammen van God, verspreid over Moeder Aarde. Dit ter heling van jezelf en velen, zeer velen rondom jullie. Heb moed, heb vertrouwen en geloof. Geloof en Hoop op een vurig mooie en getransformeerde toekomst. Waarschijnlijk niet in de vorm zoals jullie zouden verkiezen, maar in de meest verheven Vorm van connectie met je goddelijk Kind.
Lieve kinderen verbind je met het Christuskind in jezelf en verhef je tot ongekende Hoogten.
Ik ben altijd bij je, met je, en in je.
Vraag aan Mij de Moeder alles, en ik hoor en begrijp je als geen ander.
De goddelijke Moeder BEN Ik, Maria.

*****

R: Het ChristusLicht is een alles overkoepelend orgaan dat alles verbindt.

© Copyright 2016 - Rita Pulmans 
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst.
De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be. Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten