vrijdag, januari 15, 2016

Mike Quinsey - Het Oude Moet de Weg Vrij Maken Voor het Nieuwe - 15 Januari 2016


Mike Quinsey
Het Oude Moet de Weg Vrij Maken Voor het Nieuwe
15 Januari 2016

Gebeurtenissen gaan zeer snel verder en druk wordt geplaatst op diegenen waarvan verwacht wordt om Disclosure aan te kondigen, om verder te gaan zonder vertraging. President Putin is degene die de druk toepast en momenteel de actie leidt om zo snel als mogelijk resultaten te verkrijgen. Ondertussen is de Aarde nu werkzaam binnenin een energieschild dat bescherming in stand houdt tegen externe interferentie. Jullie mogen ervan verzekerd zijn dat jullie toekomst in de handen is van diegenen die immense macht hanteren voor het succes van het Licht. De Duisteren zijn zich natuurlijk bewust dat zij machteloos zijn om hun doelstellingen te bereiken om een volgende Wereld Oorlog op gang te brengen. Dus mogen jullie door jullie dag heengaan, wetende dat de toekomst van de Aarde en de Mensheid in veilige handen is. Machtige Licht Strijdkrachten zijn in afwachting van hun oproep om een groter besef op gang te brengen, en jullie naar een begrip te leiden van jullie werkelijke geschiedenis. Eén openbaring dat jullie grote opluchting zal brengen, betreft de latente macht van elk Wezen van Licht. Jullie werden ertoe geleid te geloven dat jullie machteloos zijn, wanneer in feite jullie potentieel onbegrensd is. Daarmee komt de verantwoordelijkheid om het wijs te gebruiken, en terwijl de tijd verder gaat zullen jullie uitvoerig begeleiding en uitvoerige instructies aangaande dit respect ontvangen.
Absoluut niets kan jullie snelle vooruitgang stoppen om een volledig Galactisch Wezen te worden, behalve jullie zelf. De Licht Strijdkrachten hebben gedurende een lange tijd naar deze periode van welslagen toe gewerkt, doch een succesvolle uitkomst is afhankelijk geweest van jullie vooruitgang en bekwaamheid om het Licht binnenin jullie te incorporeren. Wanneer jullie eenmaal een bepaald stadium bereikt hebben zullen jullie verzekerd zijn van totaal succes, en als een collectief van Wezens van Licht zullen jullie opstijgen en de lagere vibraties achterlaten. Het kan op geen enkele andere manier zijn, aangezien de Wet van Aantrekking jullie Ascentie op gang zal brengen. Vanzelfsprekend zullen jullie in de tussenliggende periode door stadiums van verheffing gaan, die jullie uiteindelijk naar het volledige bewustzijn zullen leiden. Momenteel beginnen jullie nog maar net te ontwaken jegens jullie ware potentieel en jullie zullen iedere hulp krijgen om jullie pad zo gemakkelijk als mogelijk is te maken.

Als je ooit getwijfeld hebt dat jullie succesvol moeten zijn in het aangezicht van de vele pogingen door de Duisteren om jullie Ascentie te voorkomen, weet dat God voorgeschreven heeft dat het zal gaan gebeuren. Wanneer machtige Lichtstrijdkrachten uitgelijnd zijn tegen de tegenpartij, mogen jullie er zeker van zijn dat het resultaat op geen enkele andere manier kan zijn dan wat bedoeld is door de hogere strijdkrachten. Ongeacht van wat er om jullie heen aan het gebeuren is, kunnen jullie met jullie werk doorgaan met absoluut vertrouwen in het succes. Er wordt een beroep op de Lichtwerkers gedaan om hun medereizigers te helpen, omdat als de veranderen beginnen, vele zielen verward zullen raken aangaande wat er aan het plaatsvinden is. Het meest belangrijke aspect is om het duidelijk te maken dat de uitkomst iedere ziel naar diens hoogst punt van vooruitgang zal brengen, en niemand zal diens rechtmatige plaats ontkend worden. Jullie zullen precies zijn waar jullie het recht verdiend hebben om te zijn, en alle zielen zullen zichzelf duidelijk op hun gemak en ontspannen gewaarworden in de geschikte vibraties. Jullie zullen vooraf weten waar jullie naartoe gaan en een volledige verklaring zal gegeven worden als tot hoe jullie het bereikt hebben. Te allen tijde zullen liefdevolle Wezens van het Licht jullie vergezellen zodat jullie niet angstig voor de toekomst hoeven te zijn.
Het leven op de Aarde is zo ver verwijderd geweest van de waarheid, dat jullie zowel verrukt als verbaasd zullen zijn om jullie werkelijke potentieel als Galactische Wezens te ontdekken. Jullie laten een droomwereld achter die een nachtmerrie geweest is, wanneer het vergeleken wordt met waar jullie tot toe zullen komen om te ervaren als jullie uit de lagere vibraties opstijgen. Het werd met de Hel op Aarde vergeleken, op gang gebracht door de Duisteren die jullie in gevangenschap hielden zonder jullie medeweten. Deze dagen komen tot een einde aangezien het Licht de negatieve vibraties transmuteert die met toenemende snelheid aan het verdwijnen zijn, en door zullen gaan dat aldus te doen totdat zij eindelijk achterlaten worden.
Jullie die deze boodschap lezen zijn Degenen die kunnen helpen de zorgen van de mensen om jullie heen te verlichten, die doodsbang zullen zijn door wat voor hen het “onbekende” in hun toekomst is. Sommigen zullen op dezelfde wijze bezorgd zijn aangaande de waarheid, aangezien het hen uit hun comfortzone vandaan zal halen, specifiek wanneer zij beseffen dat zoveel dat om hen heen bekend/vertrouwd is aan het veranderen is. Aanvankelijk zal er veel chaos schijnen te zijn, maar daaruit zullen positieve signalen komen dat er betere dagen in het verschiet liggen. Het oude moet de weg vrij maken voor het nieuwe, maar ben ervan verzekerd dat dat niet zolang zal nemen als waar jullie mogelijk op anticiperen. De geplande veranderingen beginnen zich al voor te doen en zij beïnvloeden alle vormen van leven. In de natuur worden sommige van de veranderingen al opgemerkt als het dieren koninkrijk zich aan hen aanpast. Sommige soorten zullen volledig verdwijnen en dat is niet ongebruikelijk gedurende de koers van een cyclus.
Een ieder van jullie heeft vele levens op Aarde gehad en jullie hebben allemaal profijt van hen gehad. Diegenen van jullie die de lessen van de 3de dimensie geleerd hebben, zullen zeer waarschijnlijk een innerlijk gevoel hebben dat jullie moeten ascenderen. Hoe dan ook jullie zullen jezelf precies gewaarworden waar jullie bedoeld zijn te zijn om met jullie evolutie door te gaan. Uiteindelijk zullen alle zielen opstijgen, maar voor sommigen zullen vele levens meer nodig zijn voordat zij gereed zijn. Jullie hebben zoveel tijd als jullie willen om te evolueren. En terwijl jullie de gehele weg geholpen worden, zal elk leven met jullie evolutie in gedachten gepland worden. Jullie gidsen verzekeren, tot zo ver als mogelijk is dat jullie je aan jullie levensplan houden, maar jullie hebben nog steeds de vrije wil om een ander pad te volgen of veranderingen eraan te maken als jullie dat aldus wensen.  
Jullie beginnen te begrijpen dat er meer leven in jullie Universum is dan oorspronkelijke gedacht werd mogelijk te zijn. Dat is ten dele omdat de Aarde beschermd werd van bezoekers die anderszins tussenbeide gekomen zouden zijn met jullie evolutie. ET bezoekers werden door de Illuminatie uitgenodigd als onderdeel van een overeenkomst dat hen toestond om basissen op de Aarde te hebben, in ruil voor geavanceerde technologie. Sinds deze vroege dagen, enige 70 jaren geleden, zoals jullie zouden kunnen verwachten, hebben de Illuminatie zich bijna zeker geavanceerd voorbij jullie waarschijnlijke verwachtingen en liggen vele jaren voor op jullie huidige kennis. Echter, het zal hen niet in staat stellen om te bereiken wat zij beoogden, aangezien hun bekwaamheid om te doen wat zij willen niet langer meer een optie is, zoals al uitgelegd werd.
Van week tot week gebeuren er vele dingen over de gehele wereld heen, en de Lichtwerkers zijn druk met mee te helpen. De Duisteren manipuleren de economie om gewenste resultaten naar buiten te brengen die niet altijd in jullie beste interesse is. Het zal echter niet de betrokkenen tot voordeel strekken aangezien de toekomst niet in hun handen is, aangezien Hogere Wezens het onder hun volledige controle hebben. Nadat diegenen die geprobeerd hebben om de wereld over te nemen verwijderd zijn, zal snelle vooruitgang gemaakt worden die iedereen tot voordeel zal strekken. In een relatief korte tijd zal jullie het profijt gegeven worden van nieuwe technologieën die voor jullie gedurende een zeer lange tijd verborgen gehouden werden. De dagen van de Duisteren zijn geteld en hun activiteiten zijn onder de controle van de Wezens van het Licht.
Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik verlaat jullie met Liefde en Zegeningen, en dat het Licht jullie dagen en pad naar de voltooiing mag verhelderen.
Mike Quinsey.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten