vrijdag, januari 08, 2016

Mike Quinsey - De Dagen Komen wanneer Jullie Vrij zullen Zijn van Alle Interferentie - 8 Januari 2016


Mike Quinsey
De Dagen Komen wanneer Jullie Vrij zullen Zijn van Alle Interferentie
8 Januari 2016

Dierbaren, neem een diepe ademteug en bereid je voor op vele veranderingen die erop wachten om naar buiten te komen. Op het eerste gezicht mag het toeschijnen dat sommige verwoestend zijn waar het jullie huidige systemen betreft. Echter, alle acties zouden bekeken moeten worden met het grotere plaatje in gedachten, aangezien jullie een periode beginnen van veelvoudige veranderingen. In elk stadium zullen jullie hen uiteraard bekijken in overeenstemming met hun onmiddellijke beïnvloeding. Niettemin, als jullie het resultaat op de lange termijn zouden kunnen zien, zouden jullie waarderen hoe iedere gebeurtenis deel uitmaakt van het gehele proces van verandering. De meesten van jullie weten al dat de gebeurtenissen die aan het gebeuren zijn, voor jullie bevrijding zijn van de houvast die de duistere Strijdkrachten over jullie hebben. Moeder Aarde is al om die reden veranderingen aan het maken en zij zal de Duisteren “schudden” met haar acties. Bij tijden, wat afhankelijk is van waar jullie op de Aarde zijn, zullen de zaken een bedreiging voor jullie lijken te zijn, maar denk eraan dat veranderingen aan het oppervlak van de Aarde onvermijdelijk zijn terwijl de reiniging plaatsvindt. Ben ervan verzekerd dat de Galactische federatie in dergelijke tijden actief zal zijn, en als het noodzakelijk is jullie zal verwijderen als jullie in gevaar zijn van serieus beïnvloed te worden. Probeer niet om de veranderingen te vrezen als je niet direct beïnvloed zult zijn, tenzij het voor karmische redenen is. Het is vaak moeilijk voor ons om in dergelijke omstandigheden tussenbeide te komen, maar de autoriteit gegeven om jullie te helpen, kunnen wij jullie verplaatsen totdat het gevaar voor jullie voorbij gegaan is. Het is in jullie geschiedenis opgenomen waar vele beschavingen eenvoudigweg zonder een spoor verdwenen.
Veel vindt er plaats zonder jullie kennis, maar alle gebeurtenissen op de Aarde worden in de gaten gehouden door de Galactische Strijdkrachten. Zij dirigeren de energieën waar mogelijk in/naar gebieden waar het het minste effect veroorzaakt voor wat voor levensvormen dan ook. Echter, er zijn tijden wanneer grote/belangrijke veranderingen nodig zijn wanneer landmassa’s opnieuw gevormd worden en waterwegen gewijzigd. In dergelijke tijden is het belangrijker dan ooit om kalm te blijven, en te vermijden jullie energieën weg te geven aan angst. Blijf kalm, en door dat aldus te doen zullen jullie anderen helpen om hetzelfde te doen. Onvermijdelijk zal enige angst grote/belangrijke veranderingen begeleiden, maar verzeker mensen ervan dat zij allemaal zijn voor het verbeteren van de Aarde. Het oude, dat niet langer meer wat voor doel dan ook dient in het Nieuwe Tijdperk, moet gaan om plaats te maken voor het nieuwe. Waar mogelijk, zullen veranderingen aangepast worden om aldus jullie alle kans te geven hen te accommoderen. Jullie hebben meer dan één beschaving die de veranderingen overzien, dus mogen jullie gemakkelijker rusten wetende dat de hogere strijdkrachten de leiding hebben. De gebeurtenis is van grote belangrijkheid voor het Zonnesysteem, wat het waarom is dat het zoveel aandacht trekt.

Jullie zullen een uiteengaan van de wegen ervaren als de vibraties doorgaan te verhogen. Het is onvermijdelijk en noodzakelijk om het volgende stadium in de evolutie van de Mensheid te verstrekken. Dit gebeurt aan het einde van iedere zonnecyclus en is het waarom de mensen in relaties niet aan elkaar gebonden zijn. Het geeft zielen een kans om opnieuw toegang te verkrijgen aangaande hun vooruitgang en toekomstige behoeften om door te gaan te evolueren. Jullie ervaringen, terwijl geïncarneerd op de Aarde, hebben jullie gehard in jullie gereedheid om anderen te dienen, en er wordt groots van jullie gehouden en jullie worden groots gewaardeerd van dat aldus gedaan te hebben. Jullie hebben jullie kracht en vastberadenheid in tegenspoed bewezen, en zijn in staat om wat voor situaties dan ook waar jullie jezelf in gewaarworden aan te kunnen. Diep binnenin zullen jullie je herinneren dat jullie je allemaal vrijwillig aangemeld hebben om doorheen jullie Aarde ervaringen te groeien, en nergens anders zou zo een geweldige kans aangeboden hebben kunnen worden om in zo een korte tijd te slagen.
Terwijl jullie door de laatste overblijfselen van de oude cyclus heen gaan, zullen jullie je gedachten meer richten op het begrijpen van het Nieuwe Tijdperk. Het zal zo anders zijn tot wat jullie gekend hebben, en een zeer plezierige verrassing als jullie grote blijheid en vrijheid vinden om jullie wensen te volgen. Niet langer zullen jullie gedwongen worden om de negatieve energieën te ontmoeten en jullie zullen in staat zijn om jullie gekozen pad te volgen zonder interferentie. Er zullen vele wijze zielen zijn om hulp te geven bij het maken van jullie beslissingen aangaande jullie toekomstige plannen. Dus ben niet bezorgd in deze tijd als je onzeker bent aangaande welke richting je levensplan jou in zal brengen. Totdat jij je plaats als een Galactisch Wezen inneemt, kan er niet van jou verwacht worden om volledig jouw toekomstige behoeften te begrijpen.
Wanneer jullie eenmaal uit de lagere vibraties verhuizen, zullen jullie weldra de beproevingen vergeten van in de dualiteit te leven, maar altijd de lessen herinneren die jullie geleerd hebben. Vanzelfsprekend zullen sommigen van jullie die deze boodschappen lezen al een niveau van volledig bewustzijn gehad hebben, maar omlaag komen in jullie vibraties om in de lagere dimensies dienst te verlenen. Voor die reden zullen jullie herinneringen van te bestaan in de hogere vibraties veel sneller terugkeren. Jullie hebben de kennis in jullie onderbewustzijn vastgehouden, en het heeft jullie door jullie ervaringen heen geholpen. God bezit Onvoorwaardelijke Liefde voor jullie allemaal en maakt geen onderscheid van de één jegens de ander, en ziet jullie allemaal als gelijken. Dus deze zielen die zich onwaardig voelen van Gods Liefde, zouden moeten weten dat zij in grote achting gehouden worden net zoveel als iedere andere ziel.
Wanneer je om je heen kijkt houd in gedachten dat iedere ziel die je ziet, eenvoudig een levensplan uitspeelt dat specifiek voor diens behoeften aangepast is. Dus maak tegemoetkomingen voor wat voor omstandigheden dan ook die rondom jou heen bestaan, en vergeet nooit dat iedere ziel precies zoals jij is ongeacht van wat voor pad dan ook dat zij volgen. Het begrijpen van de waarheid betreffende ieder ziel diens levensplan, zou jou helpen beseffen dat er in werkelijkheid geen verschil van de één ten opzichte van de ander is. Met een dergelijk begrip, wordt de noodzaak om oordelen over andere zielen te maken onnodig, aangezien jullie Allen Eén zijn. Het is om deze reden dat jullie beschouwd worden jullie Broeders Hoeder te zijn en waarom alle leden van het Menselijke Ras Liefde en Mededogen naar elkaar zouden moeten ten toon spreiden. Wetende dat dit jullie in staat zou moeten stellen om Liefde naar diegenen te sturen die in de dieptes van de duisternis leven, aangezien zij jullie hulp meer dan wat voor ziel dan ook nodig zijn, als zij bedoeld zijn naar het Licht terug te keren. Zij kunnen wakker gemaakt worden door de hogere energieën, hoewel zij hun geloof in de Eenheid/Eensgezindheid van al het leven verloochend hebben.
Het is bedoeld dat de revaluatie nu plaats zal vinden, na vele vertragingen. Echter, houd in gedachten dat het aanvankelijk deze valuta’s zijn die zeer belangrijk voor deze tijdsperiode zijn. Jullie mogen het zien als het begin van het einde van de bekwaamheid van de Duisteren om de koers van de Mensheid te dicteren. Jullie zijn aan het vrij breken uit hun “gevangenis”, welke jullie gedurende honderden aan jaren teruggehouden heeft van jullie werkelijke vooruitgang. De meest recente periode is de meest kritieke voor jullie geweest, waar jullie jezelf tegengehouden gewaar werden van voorwaarts te gaan om profijt te hebben van de vele vooruitgangen die achtergehouden werden. Die situatie bevindt zich in de koers van veranderd te worden, en er zijn nu vele verschillende hulpbronnen om naar buiten te komen. Het is nog steeds te gevaarlijk voor heel veel mensen om publiek te gaan met hun uitvindingen, maar met het grote betrokken aantal betekent het dat zij niet voor veel langer meer ingeperkt kunnen worden. Ben ervan verzekerd dat waar mensen zich aangespoord voelen hun gang te gaan en het vertrouwen hebben om dat aldus te doen, zij geholpen zullen worden.
Gedurende een lange tijdsperiode hebben jullie verwachtingsvol op zaken gewacht om in/naar het bestaan te komen, maar voor uiteenlopende redenen werden velen teruggezet. Die periode is nu bijna verstreken en een tijd wordt binnengegaan waar diegenen van het Licht veel meer vrijheid van beweging en expressie zullen hebben. Veel werd gedurende de jaren opgebouwd en zodra de sluizen geopend zullen worden, zullen bij tijden jullie je overweldigd voelen door de snelheid van de gebeurtenissen die plaatsvinden. In de recente jaren werd er veel vooruitgang gemaakt en zodra als de omstandigheden het toestaan, zal er een overvloed aan nieuwe uitvindingen zijn die vrijgegeven worden. Jullie mogen geschokt maar niet verrast zijn te leren dat jullie serieus teruggehouden werden gedurende ongeveer 100 jaren. Echter, jullie zullen niet voor veel langer meer ontkend worden, en wanneer vrede op Aarde eindelijk arriveert, zal de ene na de andere verrassing in snelle opeenvolging vrijgegeven worden. Er mogen nog steeds onvoorziene vertragingen zijn, maar de veranderingen voor jullie verbetering zal van jullie zijn om van te genieten.
Jullie hebben zoveel te leren over jullie Aarde en hoe jullie geschiedenisboeken verre van accuraat zijn, dat zij geschreven werden zonder ware kennis ervan. Wanneer de tijd geschikt is, zal jullie Galactische familie verzekeren dat jullie allemaal een kans hebben om jullie ware geschiedenis te leren. Zij kunnen hun punten illustreren door jullie gebeurtenissen te laten zien die in jullie verleden plaatsvonden, zoals zij zich in feite voordeden. In het grotere plaatje zullen jullie zien hoe het Menselijke Ras onjuist geïnformeerd werd  aangaande diens geschiedenis, en specifiek in de recente tijden. Jullie zullen de waarheid leren achter de oorzaak van de twee Wereld Oorlogen, en het is gebonden gechoqueerdheid en afgrijzen te veroorzaken betreffende het enorme verlies van leven. Er is geen manier dat de waarheid vervormd of gemanipuleerd kan worden, en het zal niet geopenbaard worden om schuld op wie dan ook te leggen, maar om het verslag recht te zetten.  
Diegenen die verantwoordelijk zijn voor jullie “gevangenschap” op de Aarde zullen zich moeten verantwoorden aan hogere autoriteiten dan die van ons. Zij zullen van de Aarde verwijderd worden om aldus te verzekeren dat hun beïnvloeding niet langer meer in staat is om tussenbeide te komen met de nieuwe energieën. De dagen komen wanneer jullie vrij zullen zijn van alle interferentie, zodat jullie je leven kunnen leven zoals jullie kiezen maar dan in absolute vrede. Het moet ervaren worden om te begrijpen wat dat betekent, aangezien woorden ontoereikend toeschijnen wanneer geprobeerd wordt om absolute vrede en harmonie te omschrijven. Jullie huidige levens zij slechts een trieste reflectie van wat er naar jullie toekomt, dus iedere inspanning die jullie inzetten om te verheffen in/naar de hogere vibraties zal het goed waard zijn. In het hogere niveau kunnen jullie jullie ware familie en vrienden ontmoeten die jullie lang vergeten hebben, maar die jullie je spoedig zullen herinneren wanneer jullie hen eenmaal weer ontmoeten.
Er zal bijna zeker een tijd komen wanneer mensen zullen moeten weten wat er op de Aarde gebeurt, en hoe het hun toekomst zal beïnvloeden. Als één van diegenen die meer kennis bezitten hetgeen anderen kan helpen te begrijpen, zal er een beroep op jullie gedaan worden om te helpen totdat het nieuws op een wereldwijde basis uitgezonden kan worden. Het zal op zo een manier gedaan worden dat iedereen, ongeacht waar zij zijn, de kans zullen hebben om het te ontvangen. Onze eigen afgezanten zullen ook onder jullie zijn, en inderdaad zijn velen dat al en hebben hun best gedaan om zoveel als mogelijk is mensen te informeren aangaande tot wat er plaatsvindt.  
Ik verlaat jullie met Liefde en Zegeningen, en dat het Licht jullie dagen en pad naar de voltooiing mag verhelderen.
Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
Mike Quinsey.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten