dinsdag, januari 26, 2016

Jullie Zijn Aarde-Gefundeerd in Dit Leven - 25 Januari 2016 / Brenda Hoffman


Jullie Zijn Aarde-Gefundeerd in Dit Leven
25 Januari 2016 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
De Aarde is zichzelf aan het herschikken in/naar de liefdevolle massa dat het altijd bedoeld was om te zijn. Micro beïnvloedt macro en aldus is het dat als jullie naar Liefde verschuiven, de Aarde dat aldus ook doet. Net zoals jullie moeten leren de rommel op te ruimen om die Liefde binnenin jullie zelf te vinden, zo ook moet de Aarde verschuiven en opruimen om diens centrale kern van Liefde te openen.
De Aarde werd bedekt met een dikke muur van angst en kwaadheid gedurende eonen - stukjes en beetjes verzamelend van de mensheid en alle bereidwillige donateurs, wetende dat de muur uiteindelijk omlaag zou komen - en aldus doet het dat. Resulterend in nieuwe weerpatronen, opschuddingen, en algehele chaos. Dat spiegelend wat er met de mensheid aan het gebeuren is. Draaiend en kerend terwijl de Aarde die dikke muur van angst en kwaadheid kapot breekt.
Voor diegenen van jullie die waarnemen of deel uitmaken van de opschuddingen van de Aarde, voelt het aan alsof alles wat jullie kennen in chaos is. Iets dergelijks is niet waar. In plaats daarvan, ruimen de wendingen van de Aarde de Aarde op, aldus het comfortabel in 5D kan verblijven, net zoals dit voor jullie waar is.
Velen zijn bezorgd over de opwarming van de Aarde. Iets dergelijks is aldus, omdat jullie eindelijk beseffen dat jullie niet langer de Aarde wensen te kortwieken/controleren, jullie wensen in vrede op de Aarde te leven. Aldus is het dat jullie beginnen op te merken dat jullie niet groter of beter zijn dan de Aarde - slechts een gelijke met een geheel andere rol om te vervullen.

In het verleden, probeerde de mensheid de natuurlijke Aardepatronen van regen en aardbevingen te controleren. Toen zoiets niet werkte zoals gepland of tot de gewenste graad, besloot de mensheid om rondom de Aarde te werken, het te ontkennen, het te negeren.
Aldus is het dat de mensheid beseft dat de Aarde louter een macrokosmos van de mensheid is. En de Aarde een microkosmos van de Ethers is. En de Ethers zijn een microkosmos van alles dat er is. En ga zo maar verder, en ga zo maar verder.
Allen zijn onderling verbonden. Dus om een hekel te hebben aan een specifieke bloem of een specifiek deel van de Aarde is om een hekel aan de Aarde te hebben. En om een hekel aan de Aarde te hebben is om een hekel aan jezelf te hebben want jullie beide zijn één - louter twee elementen van één.
De mensheid her/erkent eindelijk de vreugde en Liefde van de Aarde dat de Aarde gedurende eonen ontkend heeft.
Natuurlijk, erkenden velen de schoonheid van de Aarde. Velen genoten in hun Aarde leven. Maar de meerderheid deed dat niet. Er was altijd een noodzaak om te controleren en iets het hoofd te bieden. Jullie her/erkennen eindelijk dat jullie één zijn met de Aarde en, daarom, de Kosmos.   
Eerst moet je van jezelf houden. Dan, heb je genoeg innerlijke macht, zo je wilt, om van een ander te houden. En de Aarde is net zozeer een ander als wat voor dier of mens dan ook. Jullie zijn allemaal onderling met elkaar verbonden - eerst in angst gedurende eonen en nu, de beginnende spruiten van Liefde.
Aldus is het dat jullie weldra de behoefte voelen om te genieten van de schoonheid en veiligheid van de Aarde, als je die plaats al niet bereikt hebt. Je zult wensen om dat aldus te doen voordat je aan je volgende grote avontuur in de Ethers/Kosmos begint. Want een deel van je Aarde veiligheid/zekerheidsdroom is te weten dat de Aarde een deel van jou is - je thuisbasis als het ware.
Velen van jullie denken aan de Aarde als meer van een startbaan dan een thuisbasis. Ook dat zal verschuiven. Want inderdaad, waarom zou je wensen om een Aarde veiligheid/zekerheidsdroom te creëren, als je minachting voelt voor de locatie van die droom? Alle is aan elkaar verbonden in één glorieus pakket.
Niet alleen ben je jouw Aarde Droom van de Aarde aan het creëren - hoewel je die droom waar dan ook in de Kosmos zou kunnen creëren - je bent dat aldus aan het doen omdat je van de Aarde bent in dit leven, je bent niet van de Kosmos.
Toegegeven, in deze volgende fase, zal je diverse gebieden van de Kosmos bezoeken. Je zult experimenteren met je bekwaamheden in dit Aarde leven. Je zult de sluiers terzijde duwen die jou gelimiteerd hebben voor de 3D gedurende eonen van Aarde levens. Maar je zult dat aldus doen als een Aarde wezen. Niet een wezen van Orion of de Pleiaden of wat voor locatie dan ook anders dan de Aarde.
Hetgeen weinig anders is van wat waar is voor diegenen van jullie die het pad van jullie Aarde voorouders volgen. Jullie ontdekken hun verhalen, hun vreugdes, angsten en andere emoties die gevoeld werden gedurende hun leven - doch jullie zijn niet jullie voorouders, jullie zijn jullie.
Aldus is het voor dit volgende stukje van van jezelf te houden en alles dat er is. Jij bent Aarde-gefundeerd. Ongeacht waar je naartoe zoeft in je nieuwe ontdekkingsfase, je zult altijd Aarde-gefundeerd zijn in dit leven.
En aldus is het dat je begint te voelen wat de Aarde voelt, hoewel je niet altijd weet dat iets dergelijks zo is. Sta jezelf toe te stromen met deze gevoelens terwijl jij en de Aarde genezen in deze glorieuze fase, waarin jullie volledig jullie geboorterecht in dit leven claimen.
Zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten