maandag, januari 25, 2016

Hart Chakra Meditatie - download - Onvoorwaardelijke Liefde voor Jezelf - 25 Januari 2016 / Dr. Suzanne Lie


Hart Chakra Meditatie
Onvoorwaardelijke Liefde voor Jezelf
25 Januari 2016 / Dr. Suzanne Lie

Om Je 7-minuten Meditatie (Engelstalig) te Downloaden
Klik Alsjeblieft
OVER DE VIERDE CHAKRA
LOCATIE: De locatie van onze vierde chakra is in ons hart.
BLOEMBLAADJES: Deze chakra regelt de eerste van de hogere trillingen. Er zijn twaalf spaken of bloemblaadjes. Twaalf wordt in de numerologie gereduceerd naar het getal drie. Drie is het getal dat de relatie representeert tussen Wijsheid, Kracht/Macht en Liefde. Het is dit evenwicht dat een eerste focus is van de Hart Chakra. Wijsheid zonder Liefde en Macht/Kracht zou wreed en zwak zijn. Macht/Kracht zonder Wijsheid en Liefde zou gevaarlijk en zelfzuchtig zijn, en Liefde zonder Macht/Kracht en Wijsheid zou onverdiend bestraffend en onverstandig zijn. In onze harten moeten wij leren hoe alle drie deze deugden te vinden.
NOOT EN MANTRA: De noot voor deze chakra is F# en de mantra is "Yam" of "a":  als in ah. Deze mantra's chanten in de sleutel van F#, onze aandacht ondertussen focussend op dit gebied van ons lichaam kan ons in staat stellen om meer bewust toegang tot de Hart Chakra te krijgen.
KLEUR: De kleur voor deze chakra is groen (en roze voor het Hogere Hart). Groen is de middelste kleur op het lichtspectrum en representeert genezing, groei en gezondheid.
REGELGEVING:  De Hart Chakra is het kernpunt van onze lichamen, het centrale punt waar onze innerlijke mannelijke en vrouwelijke en onze menselijke en goddelijke energieën elkaar ontmoeten. De vierde chakra regelt ALLES van onze intra en inter-persoonlijke relaties. Deze chakra regelt ons inzicht van Liefde, onze bekwaamheid om te geven en Liefde van anderen te ontvangen, van onze hoogste essentie, en van ons zelf. Ons Hogere Hart bestuurt Onvoorwaardelijke Liefde en het lagere Hart bestuurt de menselijke liefde. Het bestuurt ook het mededogen, de genezing, longen, ademhaling, en ons gevoel van tijd, hetgeen verbonden is in de ritmische cyclussen van onze ademhaling en de hartslag.


ZINTUIG: De Hart Chakra regeert ons gevoel van aanraking. Aanraking is de eerste intimiteit die wij als zuigelingen kennen en blijft ons meest krachtige onuitgesproken middel van communicatie gedurende onze levens. De aanraking kan het meest liefdevolle of het meest beangstigende middel van communicatie zijn. Het is in onze harten dat wij over aanraking leren en hoe wij, op ons beurt, wensen om anderen aan te raken.
ASTROLOGISCH TEKEN: Weegschaal is het teken van relaties en Venus, de planeet van liefde, bestuurt het. Weegschaal leert ons om onze aandacht en Liefde te balanceren tussen ons zelf en diegenen waar wij van houden. Venus dringt er bij ons op aan om naar contact, Liefde, harmonie en de vergroting van zelf na te streven.
ELEMENT: De lucht is het element dat door deze chakra geregeerd wordt. De vierde chakra regeert ook onze longen, wat is hoe wij lucht - zuurstof - in onze lichamen brengen. De relatie tussen onze longen en ons hart is belangrijk/onontbeerlijk. Zonder de frisse zuurstof die onze longen in/naar onze harten sturen, zouden onze rode bloedcellen niet de vitale levenskracht door onze lichamen heen kunnen dragen.
BEWUSTZIJN: De vierde chakra regelt onze alledaagse, bewuste levens. Echter, zelfs in de meest wetenschappelijke persoon, komen enige vierde dimensionale aspecten van inlevingsvermogen en intuïtie naar boven. De Hart Chakra regelt ons familie en gemeenschapsbewustzijn, en het is door onze harten dat wij streven naar eenheidsbewustzijn met al het leven en met Moeder Aarde zelf.
Onze "menselijke liefde" kan vaak gevuld zijn met negativiteit, angst, haat en wreedheid. Echter, als wij kunnen functioneren vanuit ons "Hogere Hart", is onze liefde Onvoorwaardelijk en zijn wij accepterend en vrij van oordeel. Het is de uitdaging van onze harten om te verbinden met de liefde van onze spirituele ZELF en deze te ontvangen, zodat wij de schade die anderen ons aangedaan hebben kunnen genezen/herstellen. Dan, vanuit de hartruimte van genezing en zelf-liefde, kunnen wij ook van anderen houden.
PERSOONLIJKE TIJDLIJN: Deze chakra representeert het adolescente stadium van het leven, In de adolescentie, creëert een kind zijn of haar eigen identiteit, en om dit aldus te doen, rebelleren zij vaak tegen diegenen die van hen gehouden en hen begeleid hebben. Zij moeten dan de kwaliteiten van Wijsheid, Macht/Kracht en Liefde vinden die zij ontvangen hebben van hun innerlijke en externe werkelijkheden om de persoonlijkheid te ontwikkelen die zij wensen te leven.
SOCIALE TIJDLIJN: Het tijdperk dat het best gerepresenteerd wordt door de Hart Chakra is de Renaissance. Het was tijdens de Renaissance dat kunst en schoonheid herboren werden na een lang en pijnlijk donker tijdperk. Het concept van "naties" begon de werkelijkheid van "keizerrijken" te vervangen, en het verafgoden was hoofdzakelijk gefocust op één God.
HORMOON/ENDORCRIENE KLIER: De endocriene klier voor deze chakra is de Thymus Klier of Zwezerik, wat de kern is van ons immuunsysteem en onontbeerlijk is voor onze genezing. Vaak werd er gezegd,  "Liefde geneest". Zowel de psychologische en de fysiologische centrums van genezing zijn in de Hart Chakra. Het hart staat bekend als het symbool van het leven. In de metafysische (geestelijke) literatuur wordt gezegd dat de Atma, wat de Drievoudige Vlam van het Leven is, geactiveerd wordt bij onze geboorte en geblust bij onze dood.  
ZENUW PLEXUS: De zenuw plexus voor deze chakra is de cardiale plexus, wat het neurologische kernpunt is voor het hart, de longen en de bloedsomloop. Zonder de circulatie van het bloed en de zuurstof, kunnen wij niet in onze derde dimensionale wereld leven.
ZUIVER: Wanneer onze Hart Chakra zuiver en gebalanceerd is kunnen wij Liefde, mededogen, acceptatie en vervulling ervaren. Ons hart en het ademhalingssysteem zijn sterk en gezond, we hebben een goed immuunsysteem, en wij voelen ons rustig en vreugdevol. Wij zijn in staat om onze mannelijke en vrouwelijke aspecten te balanceren alsook onze menselijke en onze goddelijke aspecten. Onze relatie met ons ZELF en met anderen is gelukkig, en wij hebben onze dienstverlening aan onze familie, onze gemeenschap, onze natie en onze planeet gevonden.
ONZUIVER: Wanneer onze Hart Chakra onzuiver is, hebben wij een immuniteit' mankement, gebrek van vreugde, hartproblemen, en bitterheid in het leven. Wij zijn ongevoelig, emotioneel gesloten, passief en droevig. Wij hebben hart- en vaat of ademhalingsproblemen. We mogen te lijden hebben van hoge bloeddruk, een hersenbloeding, een hartaanval of astma. Onze levens voelen vaak onvervuld en we hebben onze positie in onze familie en in onze gemeenschap niet gevonden. Onze relaties zijn liefdeloos omdat wij niet in staat zijn om liefde te ontvangen, net zoals het te geven. We zijn vaak kritisch, oordelend, zonder mededogen en vreugdeloos.
AARDE CHAKRA: De Hart Chakra van de Aarde is Haleakala, Maui. Eén bezoek aan de weelderige groei en aromatische bries van Maui is voldoende om te begrijpen waarom het Moeder Aarde Haar Hart is.
DIMENSIE: De Hart Chakra bestuurt het Beta Golf Bewustzijn van het alledaagse derde dimensionale leven en het Alfa Golf Bewustzijn wat de brug naar de hogere dimensies is. Wanneer ons hart open is, kunnen wij de schoonheid van ieder moment leven, iedere roos ruiken, een werkelijkheid van Liefde en Harmonie creëren en ons superbewuste begeleiding combineren met ons alledaagse leven.
Metafysisch, regeert de Hart Chakra de gebieden van de hersenen die de hogere cortex/schors en het abstracte denken zijn. Deze gebieden worden het best geactiveerd wanneer wij "in de stemming zijn" van het behandelen van onze alledaagse werkelijkheid en wanneer wij de tijd en focus genomen hebben om toegang te verkrijgen tot onze creatieve zelf.
SAMENVATTING: Onze Hart Chakra bepaalt onze bekwaamheid om ons bewustzijn uit te breiden. Er is geen gradatie of meditatie die toegang zal hebben tot de hogere dimensies als wij onze harten niet voor Liefde kunnen openen. Zonder Liefde zouden wij niet voorbij het Lagere Astrale Vlak kunnen reizen, en ons bewustzijn zou gelimiteerd zijn tot de afgescheidenheid en beperking dat gepresenteerd wordt door ons ego zelf.
Boven al het andere, is het LIEFDE dat ons toestaat om de trappen te beklimmen naar ons waarnemende zelf en echte objectiviteit in onze levens toestaat. Vanuit een perspectief van objectiviteit, kunnen wij vrij zijn van de verlangens en passies van het alledaagse leven. Dan kunnen wij vrij zijn om onze mening te vinden terwijl wij voortgaan doorheen de ontwikkeling van ons bewustzijn van afhankelijk - naar onafhankelijk - naar betrouwbaar.
Wanneer ons Hart Chakra geopend is, is ons gevoel van zelf niet beperkt tot ons ego. Wanneer wij geleerd hebben om onze mannelijke/vrouwelijke en menselijke/goddelijke energieën te balanceren, breiden wij ons ZELF uit van het individuele bewustzijn - naar het familie bewustzijn - naar een gemeenschap' bewustzijn - naar het nationale bewustzijn - naar het planetaire bewustzijn. Dan zijn wij ÉÉN met de Moeder, Lady Gaia, en kunnen wij beseffen dat wat het ook is dat wij een ander lid op het lichaam van de Aarde aandoen, wij ons zelf aandoen.
********************************
Transcript van Hart Chakra Meditatie - Vierde Chakra
25 Januari 2016 / Dr. Suzanne Lie

Terwijl ik me op mijn hartchakra focus, herinner ik me alle Onvoorwaardelijke Liefde die ik tot dusver aan mezelf geschonken heb. Wederom aard ik deze Onvoorwaardelijke Liefde in mijn eerste Chakra.
Ik Houd Onvoorwaardelijk van mijn innerlijke kind in mijn tweede Chakra.
Ik accepteer de innerlijke kracht welke mijn Onvoorwaardelijke Liefde losgelaten heeft binnenin mijn derde Chakra. En ik voel dat dit collectieve energiegebied ermee begint in/naar mijn Hart Chakra te gaan.
Terwijl ik deze opeenstapeling van Onvoorwaardelijke Liefde voor mezelf toesta om mijn Hart binnen te gaan, voel ik een interdimensionaal portaal binnenin mij dat al mijn geliefde belichamingen en mijn niet zo gelukkige belichamingen en al mijn belichamingen ertussenin die ik ooit gehad hebt op de planeet Aarde omhelst.
Ik observeer terwijl al deze energiegebieden zich in mijn Hart Chakra verzamelen.
Kan ik Onvoorwaardelijk van al deze ervaringen Houden? En, kan ik zo krachtig van hen houden?
Ik adem langzaam in het concept van het verzamelen van deze ervaringen van Onvoorwaardelijke Liefde in mijn Hart op dezelfde manier dat ik gewaardeerde objecten in een mand zou verzamelen.
Daarom keer ik terug naar mijn eerste Chakra om één van mijn eerste herinneringen van deze incarnatie te herwinnen. Ik voel deze herinnering. Ik weet dat Ik dit ben. Dit is de Mij die als eerste ontwaakte in dit fysieke Aarde voertuig. Ik reik omlaag en omhels deze Mij. Ik Houd van deze Mij. Ik stuur naar deze Mij mijn Onvoorwaardelijke Liefde en ik transporteer deze Mij in/naar mijn gewaardeerde mand van dat waar ik van Houd dat binnenin mijn Hart Chakra verblijft.
Ik keer wederom terug naar mijn tweede Chakra en naar mijn kindertijd en mijn veelvoudige emoties die naar boven kwamen in mijn kindertijd. Ik zie mijn kind, ik Houd Onvoorwaardelijk van mijn Kind, en ik strek dat aanbod uit terwijl ik deze Mij omhels en deze Mij in mijn Hart opneem, in/naar het besef van wie IK BEN in dit Nu, in deze incarnatie.  
En ik blijf bij deze Mij totdat ik me veilig voel, totdat ik weet dat IK BEN Wie IK BEN.
Ik keer terug naar mijn derde Chakra en ik zie deze allereerste expressies van mijn eigen innerlijke kracht. En ik observeer zoals een liefdevolle ouder die trots op diens kind is, en ik ben trots op Mijn kind, het kind die IK binnenin mezelf BEN.
Ik ben er trots op over hoe ik volwassen geworden ben en hoe ik alle avonturen van die derde Chakra onder ogen gekomen ben - van alle gedachten die ik heb en alle gedachten die naar mij toekomen en hoe ik de gedachten neem en hen vermeng met de emoties van mijn tweede Chakra en hen samentrek in/naar dit pakket van een gedachtevorm van mijn gedachten en emoties sinds ik deze belichaming nam en ik volwassen werd in deze belichaming.
Ik neem deze informatie en plaats het in die heilige mand van mijn hart, zodat ik me alles herinner dat ik in dit leven ervaren heb. Ik Houd Onvoorwaardelijk van alles dat ik in dit leven ervaren heb. Ik Accepteer alles dat ik geweest ben. Ik begrijp waarom ik deze ervaringen in mijn leven koos.
Want door het inzicht van mijn hart en met de verzameling van die aangeboren wijsheid van mijn kindertijd en de ontluikende kracht dat ik binnenin mij heb doen laten groeien - mijn kracht binnenin, en mijn bekwaamheid om na te denken over wat ik voel en voel hoe mijn gedachten wisselwerken met mijn bewustzijn, met mijn lichaam, met mijn innerlijke werkelijkheid en met mijn externe werkelijkheid.
En aan deze mix van mijn emoties en van mijn gedachten en de gedachtevormen die mijn emoties en gedachten samen vermengen om te creëren -- voeg ik mijn Onvoorwaardelijke Liefde toe. En met die Onvoorwaardelijke Liefde, breng ik deze gedachtevormen in mijn Hart waar zij kunnen ontkiemen binnenin mijn bewustzijn en naar buiten gaan met mijn iedere ademhaling.
Want mijn Hart Chakra bestuurt ook mijn longen, bestuurt ook mijn ademhaling. Dus, als ik alles dat ik in deze incarnatie ervaren heb inadem, stuur ik het Onvoorwaardelijke Liefde en adem het uit in/naar de werkelijkheid die IK aan het creëren BEN voor mezelf en voor mijn geliefde planeet Gaia.
*****************************************


Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten