dinsdag, januari 26, 2016

Een Akashic Perspectief Over de Vrije Wil - 24 Januari 2016 / Jen Eramith MA


Een Akashic Perspectief Over de Vrije Wil
24 Januari 2016 / Jen Eramith MA

Kunnen mensen echt afwijken van hun goddelijke plan van hun levensplan?
Ja, mensen kunnen vaak afwijken van hun levensplan omdat een levensplan slechts dat is - een plan. Mensen veranderen hun plannen de gehele tijd! Zodra als een persoon afwijkt van diens levensplan, herschikt het plan zichzelf in overeenstemming met de keuzes die hij/zij gemaakt heeft, zodat wanneer je eenmaal in feite door de afwijkende handeling gaat je niet langer aan het afwijken bent -- je volgt slechts de nieuwe koers die je gekozen hebt. Dit gebeurt altijd met de aansturing, instemming en het overzicht van je Hogere Zelf en alle Spirituele Bewakers, Meesters en Leraren van het Universum die deel uitmaken van jouw levensplan.
De aard van de Vrije Wil is deze -- de Vrije Wil begint op het moment dat een spirit of een ziel besluit om een deel van deze wereld te worden. Aangezien deze wereld is wat jullie zouden noemen een “Vrije wil Zone”, kunnen jullie niet in deze wereld arriveren als ofwel een spirit of in de fysieke vorm zonder de keuze te maken om hier vrijelijk als gevolg van je eigen ontwerp te komen. Geen spirit of ziel kan mogelijk gemanipuleerd, gefopt of gedwongen worden met een onderdeel van deze wereld te worden, dus de initiatie van de Vrije Wil in deze wereld begint op de eerste plaats met je aanvankelijke keus om hier te zijn.
Wanneer je kiest om deel uit te maken van deze wereld, kies je ofwel om hier als een spirit te komen of in de fysieke vorm, je ziel creëert onmiddellijk een plan, een richting of, op z’n minst, een intentie om hier te zijn. In die intentie zijn een reeks van mogelijkheden geschreven. Afhankelijk van wat je van plan bent of wat je wenst dat er gebeurt, zijn sommige van deze mogelijkheden meer waarschijnlijk dan andere zodat ieder leven -- of het nu het leven van een spirit of een engel is, of het leven van een mens, dier of plant -- ieder leven de één of andere richting voor zich uitgelegd heeft, en dat is wat jullie noemen je levensplan. Dat levensplan wordt in beweging gezet door jou door je eigen Vrije Wil. Bijna altijd, legt een ziel of spirit diens levensplan uit in overeenstemming met wat sommigen van jullie noemen de “Wil van God”. Anderen van jullie noemen het de “Raad van jullie Spirituele Gidsen,” of jullie eigen goddelijke Vrije Wil. Maar altijd, maakt je Hogere Zelf, die jij bent, altijd je plannen met een begrip van context/samenhang -- van hoe je levensplan zal wisselwerken met de levensrichtingen van anderen, hoe jouw levenplan verandering zal creëren in de wereld of dingen op diens plaats houdt in de wereld, en hoe je zult reageren als al deze dingen veranderen.

Er is altijd een groot begrip van context/samenhang door je Hogere Zelf en door wat je zou kunnen noemen God of de Raad van Spirituele Gidsen die jou rechtstreeks helpen -- alle meesters, leraren en wijsheid bezitters die zichzelf op de één of andere manier toegewijd hebben om deel uit te maken van jouw leven. Terwijl je in ieder moment vrij bent om wat voor keuze dan ook te maken die je wilt, verzekeren je Spirituele Gidsen dat je aandacht nooit getrokken wordt naar dat soort van ervaringen die compleet buiten de mogelijkheden of waarschijnlijkheden zijn, gebaseerd op jouw levensplan. Dit is waar jullie naar voren komen met de termen “lotsbestemming” en “het levenslot”. Lotsbestemming en het levenslot zijn geen plannen die in steen gebeiteld zijn, zij zijn eenvoudig het gevoel van nut en het richtingsgevoel dat jullie afstemming met jullie eigen levensplan reflecteert. Dit levensplan omvat de intenties die je uiteengezet hebt en de  mogelijkheden en waarschijnlijkheden die uitbreiden vanuit die oorspronkelijke intentie. Dit betekent dat als je verder gaat in ieder vrij moment, je Vrije Wil jou in staat stelt om jouw richting te veranderen en jezelf te heroriënteren naar een nieuwe versie van het plan.
In feite, verandert iedere keuze die je maakt de richting ietwat. Het is zeldzaam om een levensspanne te vinden die een enkelvoudig spoor heeft dat je levensplan is, waarin iedere keuze, daarbuiten, jou van het plan wegleidt. In plaats daarvan is het een veel meer accuraat beeld om je levensplan te omschrijven, en de manier waarop het wisselwerkt met de Vrije Wil, dat een levensplan zeer gelijkaardig is aan een reeks van doorgangen. In ieder moment openen de keuzes die je maakt een doorgang naar een nieuwe serie van mogelijkheden. Deze mogelijkheden geven jou een serie van keuzes. Wanneer je een keuze maakt is het alsof je door een doorgang stapt en je openstelt voor een nieuwe reeks van mogelijkheden. Dit is waar met betrekking tot jouw grote levenskeuzes zoals of je een ouder wordt of niet, of dat je besluit om een bepaalde baan te nemen of naar school te gaan. Dit is evenredig waar voor de piepkleine keuzes die je maakt, zoals wat voor het ontbijt te eten of dat je een wandeling gaat maken in de ochtend. Wat jullie kleinere of onbelangrijke keuzes noemen, opent net zozeer een doorgang als deze grotere ervaringen of keuzes een doorgang openen. Je levensplan ontvouwt zich in overeenstemming met je keuzes in ieder moment. De Vrije Wil moet een actie zijn om voor ieder levensplan te ontvouwen.
Wederom is het antwoord, dat je vrij bent om wat voor keuze dan ook te maken ofwel het momenteel een deel van je levensplan, of momenteel iets is dat je niet aan zag komen. Op het ogenblik dat een nieuwe keuze een mogelijkheid wordt, en dan het ogenblik dat de keuze gemaakt is en de afwijking zich voordoet, is het in je levensplan verweven. Het is verweven in de algehele structuur en het algehele plan voor jou, zodat, wanneer je in feite eenmaal de keuze maakt, het niet langer meer een afwijking is, het is eenvoudig een andere mogelijkheid of waarschijnlijkheid die je volgt.
De Wet van de Vrije Wil gaat in feite niet slechts over het maken van keuzes op een alledaagse basis, de Wet van de Vrije Wil in deze wereld betekent dat je, in ieder moment, de architect van je leven bent. Je Hogere Zelf en je menselijke verstand bewerken samen constant het plan opnieuw -- onophoudelijk besluitend wat te doen, wat voor nieuwe ervaringen te ontmoeten, en hoe zij zich zullen ontvouwen. Je voert eenvoudig uit op een nieuwe reeks van mogelijkheden en leert keuzes te maken gebaseerd op een gevoel van echte innerlijke uitlijning in plaats van een uiterlijke vorm gegeven definitie van goed of fout.
Bestaat de Vrije Wil in de derde dimensie? Hebben driedimensionale menselijke wezens echt Vrije Wil?
Ja en ja, hoewel jullie soms niet het gevoel hebben dat jullie dat hebben. De vraag over driedimensionale wezens is echt een vraag over perspectief. Als een driedimensionaal wezen, ofwel je een mens, plant, dier of een steen bent (hoewel stenen kenmerkend geen op zichzelf staande ziel hebben, maar zij hebben wel een levenskracht dat meer een verzameling is van vele, vele zielen of individuen die zichzelf mogen bezielen via de energie van de steen, waar een plant, dier of mens vaak een geïndividualiseerde ziel of spirit hebben, maar wij dwalen af…) -- wanneer je besluit een driedimensionaal leven te leven, is een deel van de overeenkomst dat jij, op sommige manieren, vergeet of het spoor verliest van het perspectief van je Hogere Zelf. Het uiteindelijke vergeten doet zich voor in het menselijke wezen. Dieren en planten neigen ernaar om meer van hun Hogere Zelven te herinneren; zij neigen ernaar om een onophoudelijk besef te hebben van dat perspectief van het Hogere Zelf dan een menselijk wezen dat doet. Dit maakt deel uit van wat jullie menselijk maakt en het maakt deel uit van wat de dingen interessant maakt voor een menselijk wezen. Jullie hebben een veel grondiger vergeten van jullie Hogere Zelf en het perspectief van die hogere dimensie. Met het vergeten, wordt jullie perspectief beperkt en beginnen jullie de wereld als een driedimensionaal menselijk lichaam te zien. Jullie vergeten hoe de wereld via het hogere perspectief te bekijken van altijd in staat te zijn om alle waarschijnlijkheden te voorzien en erover na te denken.
Het menselijke verstand, zoals jullie weten, is zich niet altijd bewust van wat er zou kunnen komen in de toekomst, het is zich niet altijd bewust van hoe diens acties of gedachten diegenen om zich heen zal beïnvloeden. Een menselijk verstand is diepgeworteld beperkt en ieder menselijk wezen is onophoudelijk verbonden met diens Hogere Zelf. Jullie worden nooit in de steek gelaten door jullie Hogere Zelf of door God of de Spirituele Gidsen die jullie leiden. Of jullie hen nu gewaarworden of niet, of jullie je nu verbonden voelen met God of niet, jullie zijn altijd verbonden aan en er wordt voor jullie gezorgd door een schare aan hogere dimensionale wezens. Er zijn tijden wanneer je menselijke verstand, vanuit diens beperkte perspectief, hunkert naar iets en je Hogere Zelf en al je Spirituele Gidsen en geliefden herkennen dat waar jij naar hunkert niet is wat je uiteindelijk wilt. Wanneer je naar iets hunkert en je kunt er niet achter komen hoe het te laten gebeuren, kan je aannemen dat iemand “daarboven” voor jou op wacht staat -- slechts dat iemand daarboven niet afgescheiden van jou is - het jou omvat.  
Als je er werkelijk over nadenkt, is dit in feite de meest bruikbare manier om je aan te sluiten bij de Vrije Wil. Vrije Wil is het meest duidelijk wanneer je perspectief beperkt is. Dit is wat de menselijke ervaring dus zeer interessant maakt. Zo een duidelijke en krachtige ervaring van de Vrije Wil is alleen beschikbaar wanneer je visie/inzicht beperkt is door het vergeten. Als je gewoon een ander universeel wezen bent daarbuiten in het Vrije Wil Universum, ben jij je onophoudelijk bewust van alle mogelijk uitkomsten, dus keuzes zijn zeer duidelijk. In feite, buiten de derde dimensie, kan je alle opties kiezen en hen allemaal tegelijkertijd zien ontvouwen. Buiten de derde dimensie ben je niet beperkt in een lineaire tijdlijn en ben je niet beperkt in een enkelvoudig punt in de ruimte. Je bent vrij om tegelijkertijd door vele verschillende ervaringen heen te leven. Dat maakt het keuzeproces zeer interessant. Wanneer je niet één ding uit vele hoeft te kiezen, is er niet veel stress of spanning geplaatst op de handeling van het kiezen. Er is niet veel kracht in de expressie van de Vrije Wil.
Als een menselijk wezen in een beperkt lichaam, vergetend wie je werkelijk bent en je voelend alsof je beperkt bent tot een lineaire tijdlijn en een enkelvoudig punt in de ruimte, zijn jullie levens gemaakt om eruit te zien alsof keuzes op zichzelf staand moeten zijn. Als je een reeks van vijf opties hebt, moet je één van hen kiezen. Wanneer jij in die positie gezet wordt, wordt de Vrije Wil wezenlijk belangrijk. Dit is één van de redenen dat een deel van het menselijke spel geëvolueerd is om scenario’s te creëren, waar mensen gemaakt worden eruit te zien alsof zij de Vrije Wil van elkaar verwijderen, of dat zij de keuzes overnemen of de keuzes voor elkaar beperken. Het voegt drama aan het plot toe en vormt de ontwikkeling van het karakter. Het maakt het spel meer interessant.
Het feit is dat de Vrije Wil altijd van jou is. Je hebt altijd de bekwaamheid om wat voor keuze dan ook te maken die je wenst binnen de grenzen van je driedimensionale lichaam. Je Hogere Zelf houdt altijd de mogelijkheid open voor al deze keuzes. Je Hogere Zelf zal jou niet naar een keuze leiden die niet in jouw beste interesse is. Dat is waar je soms het gevoel hebt alsof je beperkt bent; je voelt je alsof je geen Vrije Wil hebt. Altijd, te allen tijde, is je Hogere Zelf vrij om jou overal waar je wilt zijn naartoe te leiden. Wanneer je voelt dat je Vrije Wil beperkt is, is het altijd omdat er een misvatting is van je menselijke verstand over waar je Hogere Zelf je naartoe leidt. Dit is waar de begeleiding over je overgeven aan en te vertrouwen en geloven in God, of in het Universum, je goed van dienst kan zijn. Steeds maar weer opnieuw, doorheen elk menselijk leven, leidt jij jezelf naar bewijs dat je uiteindelijk precies zult eindigen waar je wilt zijn, ongeacht van waar je eerder naar hunkerde. Deze boodschap maakt deel uit van iedere wijsheidstraditie. Te leren om het proces te vertrouwen, tijd toe te staan om te genezen of om jou voorwaarts te doen laten gaan, jou te verhuizen precies naar waar je moet zijn, is de hoofdreden dat je hier bent.
Wanneer jij je voelt alsof je geen Vrije Wil hebt, neem in overweging dat je wijs gekozen hebt om dit gevoel om de één of andere goede reden te ervaren. Kijk voorbij de frustratie en de hopeloosheid voor een gevoel van nut. Wat ben je aan het leren? Hoe ben je aan het groeien? Kijk alleen voorbij je menselijke ervaring wanneer je werkelijk gereed bent.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2016 - This Message was channeled from the Akashic Records by Jen Eramith MA through Akashic Transformations. It may be shared with individuals provided that the content is complete; all credit is given to the author; and it is distributed for no financial or other compensation to anyone other than Jen Eramith and Akashic Transformations. Please include this message with all redistribution. https://akt.memberclicks.net/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten