zondag, januari 24, 2016

De Wezens van Venus - Het Ontwaken van Je Ziel Ster Chakra - 22 Januari 2016 / Natalie Glasson


De Wezens van Venus
Het Ontwaken van Je Ziel Ster Chakra
22 Januari 2016 / Natalie Glasson

Met de uitlijning van de Aarde met Venus om Moeder Aarde te ondersteunen bij het manifesteren als een planeet van Liefde, stromen er grote hoeveelheden van Liefde naar jullie toe in deze tijd. De stroom van Liefde vanuit ons bewustzijn is immens en geeft te kennen dat jullie de kans hebben om Liefde in overvloed te accepteren, alle gebieden van jullie wezen en werkelijkheid toestaand om overvloedig in Liefde te zijn. Jullie Ziel maakt de Liefde gelijk die jullie van ons bewustzijn ontvangen en verstrekt aan jullie dezelfde hoeveelheid van Liefde van de waarheid van jullie wezen. De Liefde van jullie Ziel is stromend en keert naar jullie wezen terug door jullie Ziel Ster Chakra, boven jullie hoofd. Jullie Ziel Ster Chakra is bezig immens krachtig, uitgebreid en actief te worden terwijl het grote hoeveelheden van Liefde van jullie Ziel verwerkt, verstrekt en filtert in/naar jullie huidige werkelijkheid.  
Ons doel is niet om jullie Liefde te geven dat jullie niet hebben, het is om jullie wezen te activeren op een zeer diepgaande en prachtige manier om jullie Ziel toe te staan de schoonheid van jullie Liefde af te leveren in jullie huidige bestaan. Een dergelijke ervaring zou een prachtig gevoel van vrede binnenin jullie volledige wezen creëren, waar jullie onbewust op gewacht hebben aangezien het gevoelens van voltooiing, acceptatie en zekerheid/veiligheid in jullie huidige missie op de Aarde zal creëren. Onze Liefde is een geschenk aan de gehele mensheid, echter, het is niet onze energie welke verschuivingen binnenin jullie wezen creëert, het is jullie proces van je te openen om jezelf als waardig waar te nemen en te her/erkennen en om jullie zelf/de waarheid op een nieuwe uitgebreide manier te bekijken. Meer belangrijk dan onze energie is de ontwaking welke plaatsvindt binnenin jullie wezen, alsook jullie reactie op het geschenk dat wij Onvoorwaardelijk met jullie delen.
Er zal geen tijd in onze verenigde toekomst komen waar wij van de Aarde en de mensheid een dienstverlening zullen eisen, verschuldigd aan het proces van ontwaking dat wij momenteel met jullie bereiken. Onze dienstverlening is Onvoorwaardelijk, onze vibraties en bewustzijn geven in Liefde vanwege onze Liefde en waardering van jullie. Terwijl jullie jezelf aanmoedigen om je te openen voor de Liefde die wij delen, ontwaken jullie je volledige wezen voor jullie Ziel, Zielgroep, het Universum en de Schepper. Een dergelijke ontwaking zal jullie perspectief wijzigen en de manier waarop jullie op de Aarde bestaan, derhalve de Aarde en de mensheid begeleidend op een nieuw pad van Ascentie; de Liefde Ascentie.

Vele planeten en sterrensystemen in het Universum van de Schepper zijn aan het ascenderen en ontwaken jegens nieuwe aspecten van de Schepper. Elk krijgt toegang tot een ascentie of evolutie welke hen toestaat om verder als een aspect van de Schepper te bestaan. Om dit uit te leggen, kunnen wij meedelen dat onze beschaving en planeet Venus bekend is als de planeet van Liefde, Liefde is een prachtig aspect, energie en expressie van de Schepper. Niettemin, is het volgende stadium van ascentie voor Venus om een planeet van gelukzaligheid te worden. Er is al een beschaving van gelukzaligheid bekend als de Hemelse Witte Wezens, deze wezens werken eraan om hun evolutie te helpen om een beschaving van eenheid te worden. Wij zouden kunnen zeggen dat de Aarde de rol van Venus op zich zal nemen, en dat Venus de rol van de Hemelse Witte Wezens op zich zal nemen, en dat de Hemelse Witte Wezens de rol van de Andromedanen op zich zullen nemen of als zij dat wensen om met de Schepper te vermengen. Elke planeet en elk sterrensysteem is diens energetische vibratie aan het verhogen om te verhuizen naar het volgende stadium van hun Schepper bewustzijn en belichaming, dus belangrijke/grote verschuivingen doen zich voor en zullen zich voordoen binnenin het Universum van de Schepper. De Aarde zal een belangrijke rol hebben van het tot uitdrukking brengen van de Liefde van de Schepper voor alle aspecten van de Schepper. Het bepaalt ook dat hoewel de mensheid altijd zal veranderen, op de manier dat zielen de Aarde verlaten en in de cyclus van de Aarde binnengaan, het bewustzijn van de mensheid altijd aanwezig zal zijn, dus zijn er kwaliteiten in de mensheid welke de aanwezigheid van Liefde dienen. Deze kwaliteiten zijn onbaatzuchtigheid, vriendelijkheid, zorgdragendheid, vreugde, vrijheid en vrede. Je mag voelen dat sommige van deze kwaliteiten ontbreken binnenin jullie wezen of misschien binnenin het bewustzijn van de mensheid, zij zijn niettemin de sleutels welke de Aarde toegestaan hebben om gekozen te worden om te ascenderen in/naar de planeet van Liefde. Onbaatzuchtigheid, vriendelijkheid, zorgdragendheid, vreugde, vrijheid en vrede zijn aanwezig in ieder persoon op de Aarde en zal gevoed worden door de ontwaking van Liefde binnenin velen in deze tijd. Focus op deze kwaliteiten, ken hun kracht/macht en aanwezigheid binnenin jullie wezen en zij zullen wereldwijd manifesteren.
Met een begrip van de reden van de Aarde in de Ascentie van alle aspecten van de Schepper, wensen wij om terug te keren naar het belang van jullie Ziel Ster Chakra. Jullie Ziel Ster Chakra vult zich met Liefde zowel van jullie Ziel als van onze transmissie, dit betekent dat er een noodzaak voor jullie is om bewust en met besef de Liefde toe te staan om in jullie volledige wezen en werkelijkheid te filteren, minstens één maal per dag. Dus zullen jullie verder de voordelen verwerven van deze unieke tijd. Als jullie je focussen op het toestaan van de Liefde om in/naar jullie bijna lege Ziel Ster Chakra en in/naar jullie wezen en werkelijkheid te stromen, zullen jullie je Ziel Ster Chakra aanmoedigen om meer Liefde vanuit hogere en snellere frequenties te ontvangen en op jullie wezen neer te regenen en jullie huidige werkelijkheid te beïnvloeden. Jullie zullen ook grotere aspecten van jullie ziel ontvangen, een krachtige zielvermenging toestaand om plaats te vinden met je eenvoudige bewuste besef, je spirituele evolutie en eenheid met de Schepper helpend.  
Het proces van bewust je Ziel Ster Chakra toe te staan om de Liefde die het verzamelt te filteren of los te laten in je wezen, zal binnenin deze een uitbreiding aanmoedigen dat aangeeft dat je in staat zult zijn om grotere hoeveelheden van Liefde, bewustzijn en Licht doorheen je wezen te ontvangen en te distribueren. Verbeeld je een groot stuk papier boven je hoofd met een klein gaatje wat de Zon toestaat op jou te stralen. Als het gaatje groter gemaakt wordt, dan kan de Zon je wezen met grotere kracht penetreren, jou toestaand om de voordelen te oogsten. Meer Liefde dat je wezen binnenstroomt zal jou voeden op alle niveaus, jou toestaand om de Schepper verder te belichamen. Het uitoefenen van de Liefde toe te staan in je Ziel Ster Chakra te gaan om bewust doorheen je wezen te filteren, zal iedere weerstand binnenin je wezen voor Liefde en het accepteren van de Schepper oplossen.
Het is je besef voor jouw weerstand tegen Liefde wat jouw prachtige proces begint van jezelf aan te moedigen Liefde te zijn en van je Ziel te ontvangen. We kunnen weerstand herkennen als een alarm om te specificeren waar Liefde nodig is.
Diegenen die ongelukkigheid ervaren, negatieve gedachten, hopeloosheid of angst in deze tijd als natuurlijke reacties op de Liefde die wij aan de Aarde leveren, mogen deze ervaringen met hoop herkennen, wetende dat jullie volledige wezen zich aan het voorbereiden is om Liefde te ontvangen. Het bewust filteren van de Liefde welke vastgehouden wordt binnenin jullie Ziel Ster Chakra mag helpen bij jullie terug te brengen naar jullie centrum en waarheid met een perspectief van Liefde. Jullie Ziel Ster Chakra filtert altijd de energie van het Universum van de Schepper en jullie Ziel vanzelfsprekend en automatisch in/naar jullie volledige wezen. Wij moedigen jullie aan om dit bewust te oefenen vanwege de grote hoeveelheden van energie en Liefde die zich binnenin jullie Ziel Ster Chakra opbouwen, wat vereist is om losgelaten te worden in jullie lichaam en gebruikt te worden in jullie werkelijkheid. Anderszins zou de overvloedige energie onbalans kunnen veroorzaken binnenin jullie wezen.
Het is een prachtig proces dat wij van jullie vragen, om jullie zelf toe te staan om meer bewust verbonden te zijn aan jullie Goddelijke Bron, de Goddelijkheid ervarend van jullie Waarheid dat doorheen jullie wezen stroomt, alsook als het her/erkennen van diens positieve invloed binnenin jullie wezen.
Breng eenvoudig de aandacht van jullie geest naar jullie Ziel Ster Chakra, verbeeld je, voel of erken een schitterende bron of kom van Licht boven jullie hoofd, welke onophoudelijk gevuld wordt met verrukkelijk koesterend en voedend Licht. Het Licht is het bewustzijn van Liefde van jullie Ziel aanwezig in reactie op onze Liefde welke jullie volledig en absoluut omringt.
“Ik activeer mijn Ziel Ster Chakra en bevrijd de Liefde van mijn Ziel in mijn volledige wezen.” Zeg dit eenmaal in je gedachten als je diep inhaleert met je focus nog steeds boven je hoofd.
Terwijl je diep uitademt en uitgebreid het Liefde Bewustzijn verbeeldt, voelt of her/erkent dat in/naar je Kroon Chakra stroomt, omlaag doorheen je volledige Chakra Kolom en vermengend met je volledige wezen; en als je wederom inademt, breng dan de aandacht van je geest naar je Aarde Ster Chakra onder je voeten welke verbonden is met je Ziel Ster Chakra, en verbeeld je jouw Aarde Ster Chakra dat het Liefdesbewustzijn absorbeert, als je inademt. Als je uitademt, verbeeld je het Liefdesbewustzijn stromend in alle richtingen vanuit je Aarde Ster Chakra onder je voeten.
Dit is één cyclus, en om opnieuw te beginnen, adem in en keer je aandacht terug naar je Ziel Ster Chakra terwijl je de affirmatie in je hoofd zegt.
Dit zal het verzachten van vele ascentie symptomen ondersteunen welke sommige mensen mogen ervaren, terwijl het jullie toestaat om de Liefde en jullie Ziel verder te belichamen.
Met diepe Onvoorwaardelijke Liefde,
De Wezens van Venus.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten