zondag, januari 10, 2016

De Raad - “Afscheiding” - 9 Januari 2016 / Ron HeadDe Raad
“Afscheiding”
9 Januari 2016 / Ron Head

Terwijl jullie door deze tijd heen gaan, zullen wij zo nu en dan onderwerpen adresseren die velen van jullie zullen moeten oplossen. Jullie zijn je goed bewust dat jullie in afscheiding schijnen te leven van onze dimensies. Jullie zijn je zeker bewust dat jullie in afscheiding schijnen te leven van het goddelijke. En er is veel te bespreken betreffende die misvatting.
Echter, in deze tijd zouden wij willen spreken over een kwestie die nauw gerelateerd is aan, en op vele manieren afstamt van, die ogenschijnlijke afgescheidenheid. Het onderwerp waar wij vandaag over zullen spreken is verlatenheid. Wij zullen iets zeggen over dat velen van jullie lijden aan kwesties rondom het gevoel van verlatenheid. Wij zullen zeggen dat, tot de één of andere graad, het een kwestie voor jullie allemaal is tenzij je het al ontdekt en opgeruimd hebt.
Welnu, laat ons beginnen door te verklaren dat iets dergelijks niet echt is, niet waar is, en absoluut een resultaat van de illusie is waar jullie in geleefd hebben. Niet alleen zijn jullie niet in de steek gelaten, maar dat zijn jullie nooit geweest. Het is een onmogelijkheid. Wij zouden de onmogelijkheid en de vele redenen voor de illusie gedurende een aanzienlijke tijd kunnen bespreken, maar dat is niet wat wij op dit moment wensen te doen.
Wat wij wensen uit te leggen vandaag is dat, totdat jullie die kwestie her/erkennen en het adresseren, jullie het extreem moeilijk, zo niet onmogelijk zullen vinden, om jezelf toe te staan vele waarheden te geloven en een leven in deze waarheden te leven.

Welnu, tenzij wij verkeerd begrepen worden, spreken wij over een geloof dat jullie in de steek gelaten werden door jullie Schepper. Alle andere vormen van deze kwestie, bijvoorbeeld door een ander persoon in de steek gelaten te zijn, zijn manifestaties van deze kernovertuiging. Als je gelooft dat je door je godheid in de steek gelaten bent, of dat je het verdient om in de steek gelaten te worden - ook nooit waar - zal je dat op de één of andere manier uitbeelden totdat je het oplost. Dit is geen straf voor zo te denken, het is een indicator dat er een zeer serieuze les is om geleerd te worden.
Dus, waar gaan wij met dit naartoe? Wij zouden willen suggereren dat je diep naar het leven kijkt waar je in bent, om te zien of er gevoelens of situaties zijn of geweest zijn die aangeven dat er een onbewuste overtuiging is dat je in de steek gelaten werd door, of onwaardig bent van, de Liefde en acceptatie van wat het ook maar is dat je kiest te noemen het Goddelijke.
Als en wanneer je in staat bent om dit binnenin jezelf te ontdekken, dan moet je tot het begrip komen, dat aangezien je overduidelijk een integraal deel van iets bent, dat wij het Alles-Dat-Is zullen noemen, je er onmogelijk afgescheiden van kunt zijn. Dan moet je beseffen dat deze Bron jou niet meer in de steek zou kunnen laten dan dat jij je eigen kind in de steek zou kunnen laten. In feite, sinds jullie allemaal bekend zijn met het concept “God is Liefde”, zou het duidelijk moeten zijn dat de onmogelijkheid waar wij over spreken vrij echt is.
Welnu, er is zeer zeker wat toeschijnt te zijn afscheiding in jullie ervaring. Dat is iets dat jullie jezelf toegestaan hebben om te accepteren voor een groot aantal redenen. Voor een enorm groot aantal van jullie is dat nu geschiedenis. Als een collectief, focussen jullie je nu op eenheid, verenigen en her-inneren. En wij hebben die woordafbreking daar opzettelijk geplaatst. Dus blijf niet stilstaan bij het waarom ervan. Sta, zeer specifiek, wat voor schuldgevoel dan ook toe voor het verleden om naar boven te komen, en als het dat doet, vergeef jezelf er dan snel voor. Jullie hebben een lange, lange ervaring gehad die nu zal dienen als een les van wat niet is en nooit zo was. Jullie zijn de verloren zoon, de verloren dochter. We moeten immer voorzichtig zijn met onze taal.
Wij brengen dit vandaag naar voren, zoals wij gezegd hebben, om sommigen van jullie gewoon te helpen dingen op te ruimen die nog steeds hun voorwaarts gaande beweging belemmeren. Er zullen andere dingen zijn om te adresseren op andere momenten, maar deze is nog steeds zeer wijdverspreid.
Als je moeilijkheden hebt om dit zelf te adresseren, voel je alsjeblieft vrij om om hulp te vragen en het zal naar voren komen. Wij laten je ook niet in de steek. Het is niet mogelijk voor jullie gidsen en leraren om dat aldus te doen. Jullie hoeven alleen open te zijn voor de hulp die gegeven wordt.
Wij danken jullie. Accepteer alsjeblieft onze Liefde en waardering voor de inspanningen die jullie maken om in deze tijd voorwaarts te gaan. Weet dat wij altijd hier zijn.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten