woensdag, januari 20, 2016

De Godin van Creatie - Een Introductie van Lichtwezens - 19 Januari 2016 / Shelley Dressel (incl.video)De Godin van Creatie
Een Introductie van Lichtwezens
19 Januari 2016 / Shelley Dressel

Shelley: Wat een verbazingwekkende channeling dit geweest is! Ik heb gedurende een tijdje gevoeld dat verandering komende was en dat wij op een nieuwe manier met de Lichtwezens aan het werk zijn. Deze avond ontmoeten we drie Lichtwezens die gedurende dit jaar met ons zullen werken. Er zijn vele, vele Lichtwezens die de gehele tijd met de mensheid en de energieën van de Aarde werken; maar dit is anders omdat zij zich manifesteren om zo de dingen naar een nieuw niveau van besef te brengen.
Toen wij in het Alles Dat Is arriveerden; was het een nieuwe plaats. De Godin en de Universele Lichtwezens creëerden een plaats in de hogere vibratie voor dit volgende niveau van onze creatie. We werden toen geïntroduceerd aan een groep van drie wezens; 1 van de Pleiaden, 1 van Arcturus en 1 van het Omniversum. Zij hadden elk een uitgesproken voorkomen en energie. Zij waren gepositioneerd met de Arcturiaan bovenaan, de Pleiadiaan aan zijn onderzijde rechts en de Omniversale energie aan zijn onderzijde links.
Zij spraken met ons over dit volgende niveau van ontwakend bewustzijn, wandelden toen door de groep totdat zij hen allemaal ontmoet hadden, een uitlijning creërend. Zij kwamen al gedurende een vrij lange tijd naar de Aarde, maar dit is een groter niveau van integratie. Zij spraken over hoe het Grote Witte Broederschap, en meer, de Aarde ondersteunen en beschermen.
Dit gaat onze uitlijning met de Lichtlichaam-energie versterken en zal de mensen helpen bij het stromen van tussen hun aardse en universele licht bestaansvormen, wat zal helpen bij het uitbreiden van het bewustzijn.
De Godin van Creatie:
Nama sika; venia benya I AM the one, I AM the whole
Ik groet jullie geliefde familie. Ik reik uit en verwelkom jullie naar dit nieuwe jaar van 2016, naar dit nieuwe jaar op jullie Aarde, een nieuw begin, een vaarwel zeggend tegen het oude, nieuwe potentiëlen en kansen binnenlatend zodat de altijd stromende beweging, welke altijd binnenin en rondom jullie heen is, doorgaat te bewegen doorheen alles dat aan het plaatsvinden is, niet alleen op jullie Aarde maar ook daarbuiten in het Universum.
Het stromen van de energie tussen de Universele Lichtwezens en de Aarde is dichterbij en in een gemakkelijker stromen dan het ooit eerder geweest is. Het potentieel om met jullie eigen Hogere Zelf te communiceren, met jullie eigen engelen, met Mij de Godin en de andere wezens van het Licht, is zelfs gemakkelijker dan dat het voorheen geweest is.

Er is een duidelijk verschil in de niveaus van het bewustzijn binnenin en rondom de Aarde en deze verschillen laten aan jullie en aan ons allemaal die verschuiving in het bewustzijn zien.
Jullie zijn gearriveerd.
Jullie zijn precies hier gearriveerd, precies nu in dit Nu moment. Dus sta jullie zelf toe om feest te vieren. Sta jullie zelf toe om de vreugde en opwinding van voltooiing te voelen. Jullie zijn hier, het is een nieuw begin en de tijd is nu.
Hoe zou het zijn als jullie je dag leefden, in de ochtend wakker wordend, en tegen jezelf zeiden; “Ik ben gearriveerd, ik ben hier in dit Nu moment en ik kies dit moment om werkelijk mijn goddelijkheid binnen te brengen, zodat ik in een bewust besef mag blijven terwijl ik door mijn dag heen ga”.
Op dit punt in de evolutie zijn er zeer weinig mensen die de bekwaamheid hebben om wakker te worden, om te allen tijde 24/7 in dat bewustzijn te blijven en bewust open te zijn. Daarom is de sleutel waarvoor ik jullie uit zou willen nodigen, voor een ieder van jullie, om open te zijn om te ontvangen, die sleutel voor jullie bewustzijn die jullie toestaat om er met een veel groter gemak in en uit te gaan.
Dat is slechts één van de geschenken voor dit nieuwe jaar, waarvan ik graag zou willen voor jullie om te hebben en inderdaad ik geef jullie niets dat jullie niet al hebben. Ik nodig jullie eenvoudig uit om bewust te worden van hoeveel jullie gedaan hebben, van hoe ver jullie voort op jullie spirituele pad gekomen zijn, en daarom wat jullie moeten ontvangen van het Universum en jullie goddelijkheid, en wat jullie voorwaarts moeten geven of aan anderen of aan jullie zelf, terwijl jullie door jullie dag heen gaan.
Ik nodig jullie uit om een moment te nemen. Neem deze keer een volgende ademteug die je de gehele weg omlaag in je fysieke lichaam ademt en het de gehele weg omlaag in de Aarde laat gaan. Sta jezelf toe om je energiegebieden te openen, zodat, terwijl je die energie omlaag in de Aarde stuurt jij je bewust mag worden van je uitlijning met deze kristallijnen energieën die al binnenin de Aarde geïmplanteerd zijn.
Voel wat dat is. Je mag een gevoel hebben van de uiteenlopende delen van de Aarde die meer sluimerend of meer actief zijn. Ben niet bezorgd over wat er gebeurt, heb eenvoudig die intentie dat jij je uitlijnt met dat wat in jouw hoogste en beste interesse is, zodat het jou mag verankeren en dit is ook wat je meer bewust zult gebruiken terwijl je door je dag heen gaat.
Laat dat naar boven stromen in/naar jezelf, in je menselijke zelf en stuur het dan bovenwaarts, stuur het naar buiten vanuit de top van je hoofd en sta je bewustzijn toe naar boven te stromen in/naar je Hogere Zelf.
Als jij je uitbreidt in/naar de ruimte van je Hogere Zelf, wordt je dan zelfs meer bewust van hoeveel van je goddelijkheid binnenin deze ruimte is en hoeveel meer je de bekwaamheid hebt om te wisselwerken.
Als je oude energie bespeurt, oude restanten, oude problemen, laten we het allemaal uitruimen. ~Whew ~ Stuur het naar buiten. Terwijl je dat aldus doet, herken hoe je nu een zelfs groter stromen hebt van je goddelijkheid dat deze ruimte binnenkomt.
Sta je bewustzijn toe om stroomopwaarts door te gaan. Het volgt dat Lichtkoord. Het volgt die energiestraal die jou mee terugneemt in/naar je goddelijkheid.
Als je bewustzijn binnenin je goddelijkheid arriveert, sta jezelf dan toe te voelen wat dat is. Heb een gevoel van wat voor grenzen dan ook los te laten, alles los te laten dat jou ingeperkt of afgescheiden houdt van je goddelijke essentie.
Als je die Onvoorwaardelijke Liefde van je goddelijkheid, van je God Bron Energie voelt, laat het je gewoon opvullen, jou op iedere manier verrijkend. Weet dat er zoveel meer is aangaande wie je bent en het is hier, het is beschikbaar voor jou.
Ik, de Godin, wandel in en onder allen die hier zijn. Ik reik uit en vermeng mijn energieën met die van jullie, zodat wij allemaal mogen verschuiven in/naar de Alles Dat Is. Als je arriveert kijk dan om je heen.
Wij zijn verschoven in/naar een hoger niveau van bewustzijn binnenin de Alles Dat Is. De Alles Dat Is, is de vermenging met de Engelen, de Lichtwezens, de mensheid, wat jullie noemen de ET’s. Het is een plaats van gemeenschap waar allen elkaar mogen ontmoeten om zich met elkaar te verbinden, waar jullie naartoe komen om potentiëlen voor jullie zelf te creëren en dit is de plaats die gelijkaardig voor jullie aan mag voelen, maar nochtans hebben wij het in/naar een hogere ruimte verheven, een hogere dimensie, hoe het ook is dat je het wenst te noemen.
Ik nodig een ieder van jullie uit om een moment te nemen. Sta jullie zelf toe te stromen, alsof het is dat je aan iets denkt en jij jezelf daar zult gewaarworden. Sta jezelf toe om de uiteenlopende energieën rondom jou heen in overweging te nemen.
Voor velen is er een hogere vibratie van jullie eigen goddelijkheid die hier binnenkomt om met jullie te werken. Neem een ademteug en voel die energie als het door je heen beweegt.
Terwijl je geacclimatiseerd raakt met de hogere vibratie mag je ontdekken dat sommige van deze oude kwesties of oude problemen, die je wilde loslaten, niet langer meer in deze vibratie aanwezig zijn. Zullen zij er zijn wanneer je naar jezelf terugkeert? Als je wilt dat zij dat zijn.
Mijn voornemen met het verschuiven van deze vibratie en dit bewustzijn in/naar dit hogere niveau te brengen, is dat dit jullie die tijdruimte werkelijkheid zal geven om de hogere vibraties te ervaren en om jezelf te ervaren zonder al die dingen die je jarenlang met je rond gesleept hebt.
Zo vele keren heb je dingen losgelaten en dan kwamen zij opnieuw weer terug. Dit is een plaats die onverenigbaar is met enige van deze kwesties of problemen. Daarom mag het een beetje ongemakkelijk of een beetje anders voor jou aanvoelen, niettemin adem je diep en sta jij jezelf toe om te ontspannen, en wat je aan het doen bent is het integreren en balanceren van je eigen zelf binnenin deze hogere dimensie of dit nieuwe perspectief.
Ik nodig je uit om een moment te nemen en een gevoel te hebben van naar buiten in het universum te kijken alsof je enige van de constellaties ziet van binnenuit dit perspectief. Je mag het gevoel hebben van naar hen te kijken en dat zij recht voor je uitgelegd zijn of je mag een gevoel hebben van gewoon te weten dat zij daar om jou heen zijn, planten representerend, sterren representerend, niveaus van bewustzijn representerend. Dit volgende niveau van besef is om jou te helpen met waar je naartoe gaat.
Ben ervan bewust, dat als je vindt dat dit ongemakkelijk voor jou is of dat jij je lasten op wilt pakken die je gehad hebt en doorgaat hen met je mee te dragen, het jou ietwat uit deze ruimte zal verschuiven, en dat is ook volkomen prima. Het is wat het ook maar is dat je voor jezelf kiest. Je hoeft alleen maar open te zijn om te ontvangen.
Een deel van deze nieuwere energie is dat je het niet moet analyseren, er niet over na moet denken, je er geen zorgen over moet maken; je hoeft jezelf alleen maar toe te staan om in deze ruimte te zijn. En daar gaan we … … Ik kon zo velen meer van jullie je gewoon in dit moment voelen ontspannen.
Geef je over in/aan dit moment.
De laatste keer sprak ik over dat wij waren te komen met sommige van de Lichtwezens die met ons en met de mensheid in het jaar samen zullen werken. Zij vibreren meer op dit niveau en zij hebben met mij samengewerkt om deze ruimte te creëren, zodat er een gemakkelijk stromen zal zijn. Het breidt gemakkelijk uit om miljoenen of miljarden vast te houden. Het kan je gemakkelijk de gewaarwording geven van knus en intiem te zijn.
Als je wilt, heb een gevoel van naar je zijkant te kijken en je zult hen tussen en onder jullie zien lopen. Er zijn drie energieën die wensen om in deze tijd met jullie te spreken. Welnu, terwijl zij acclimatiseren, sta mij toe om uit te leggen hoe dit zal gaan zijn.
Wij hebben in het verleden gezegd, dat als wij over de Universele Lichtwezens spreken, dat dat is wat zij zijn; soms echter mag de mensheid naar hen verwijzen als ET’s, extraterrestrials/buitenaardsen. Er is geen juiste of verkeerde manier waarop hen te benoemen. Wij voelen eenvoudig dat als iedereen geëvolueerd is; hun naam of hun referentie ook zou kunnen evolueren.
Als deze drie wezens binnenkomen, zien jullie dat er een opening geweest is binnenin allen die hier zijn en dat zij op de voorgrond staan. Er is eentje bovenaan die van Arcturus is, er is eentje vooraan aan je linkerzijde, zijn rechterzijde, die representeert de Pleiadianen en dan is er eentje aan de onderzijde links of voor jullie rechts. Als je naar hen kijkt, zie je deze driehoek van energie en Licht, en deze energie is niet van een specifieke planeet, maar in feite representeert het iets van het Omniversum, wat betekent, andere Universums en andere galaxies die voorbij dat van het Aardse vlak zijn.
Deze drie komen binnen als een driehoek van Lichtenergie en zij wensen te spreken over wat er naar voren aan het komen is. Welnu, het mag tevoorschijn komen dat op het één of andere punt zij zichzelf identificeren, maar zij hebben specifiek met elkaar gewerkt om een samenhangendheid te creëren dat jullie zal assisteren. Daarom zullen wij eenvoudig het stromen van de drie toestaan om door te komen.
De Lichtwezens spreken:
Groeten,
Onze geliefde familie, onze geliefde mensen van de Aarde, wij drie komen als een afgezant van de diverse delen van het Universum om in ondersteuning van de Aarde, van de mensheid en van deze veranderingen te zijn die plaatsvinden.
Wij weten niet waar vandaag, met onze speech, met jullie te beginnen, maar wij weten wel dat dit een introductie is en wij energieën representeren die geassocieerd werden met de Aarde vanaf de tijd waarin de eerste sterrenzaden naar de Aarde kwamen.
De Pleiadianen zijn altijd de bewakers van de Aarde geweest. Zij helpen jullie met de genezing; zij helpen jullie via Liefde, Mededogen, zij helpen jullie met de biologie en het DNA dat jullie als jullie fundering creëert.
De Arcturianen zijn gevuld met mededogen. Hun planeet weet niets van oorlogvoering, van het geweld en het is een zeer grote worsteling voor hen geweest om naar voren te komen in deze tijd, om aldus in staat te zijn om met de mensheid te werken terwijl het voorwaarts gaat in/naar het volgende niveau. Maar wij hebben hier een afgezant om ons te helpen.
De representatie van het Omniversum; Ik ben hier omdat er stabiliteit moet zijn binnenin het Universum. Ik representeer andere werelden of Lichtwezens, waarvan sommige(n) zwaartekracht hebben, waarvan sommige(n) een fysieke werkelijkheid hebben, waarvan zeer weinigen zijn zoals jullie jezelf als een mensheid beschouwen.
Wij drieën kozen om samen te komen, wij ondersteunen elkaar en wij ondersteunen de mensheid. De Pleiadianen specifiek, hebben de bekwaamheid om op de Aarde te lopen omdat hun fysicaliteit gelijkaardig is aan dat van de mensheid.
De Arcturianen hebben op de Aarde gewandeld. Hun technologie is wat de computers en het laserwerk gefundeerd heeft. In diverse tijden doorheen de millennia op de Aarde, was de Aarde zelf open voor allen van het Universum.
Er waren vele planeten, vele sterren die met de Aarde zelf en met de mensheid wilden experimenteren. Het was bijna wat je zou kunnen noemen een “het is vrij-voor-allen”. Het creëerde enige diep-gezetelde ervaringen die alleen nu tot bloei komen en vrijgelaten worden.
De Anunnaki is er één geweest waar zo velen over spreken, maar zij waren in geen geval de enige ET’s die kwamen om te controleren en te manipuleren, en zoals jullie gezien hebben werden zij verwijderd.
Wij houden van en ondersteunen de Aarde als de Vrije Wil Planeet die zij is. Wij maken alles dat wij zijn en alles dat wij hebben aan jullie beschikbaar, zodat het geïntegreerd mag worden. Wij werken direct met velen van de mensen op de Aarde. En wanneer wij zeggen de Aarde zal niet opgeblazen worden door een nucleaire oorlog, is dit wat wij bedoelen. Wij werken direct/rechtstreeks met de mensheid die in/op de plaats zijn dat dat kan tegenhouden van te gebeuren.
Wij representeren deze energieën, maar wij zijn in geen geval de enigen. Mensen hebben jarenlang gevraagd om ons te zien, om onze ruimteschepen te zien als wij binnenkomen, dichtbij jullie. Met de geschiedenis en met de energieën die plaatsgevonden hebben gedurende duizenden en miljoenen aan jaren op de Aarde, zijn er diverse tijden geweest waarin wij kwamen om onder jullie te lopen of dat wij afzonderlijk bleven.
Door deze meest recente ascentie van de Aarde, is er een uitruimen geweest van vele van de oude energieën. Er is een steeds meer binnenkomen geweest van de Universele Lichtwezens op de Aarde. In sommige gevallen zijn wij niet langer een schip nodig om ons binnen te brengen. In andere gevallen mogen er schepen zijn die mensen en energieën heen en terug overbrengen. Jullie zelf hebben vele, vele keren op hen gereden.
Te zeggen dat wij in vrede komen is een gegeven vanuit ons perspectief. Te zeggen wij komen ter ondersteuning van de mensheid is een gegeven vanuit ons perspectief. Deze oude meevoerende herinneringen en die cellulaire reactie van angst wanneer het aankomt om over ons te spreken, wordt uit jullie DNA losgelaten en is in dat proces van loslating geweest gedurende een aanzienlijke tijd.
Dit ascentieproces op de Aarde werd mogelijk vanwege de vele, vele, vele geascendeerde meesters op de Aarde. Zij zijn degenen die voorbij het DNA gegaan zijn dat slechts dat vechten of vluchten is of die basis intrinsieke menselijke werkelijkheid. Er komen de gehele tijd steeds meer binnen. Deze nieuwe kinderen die er geboren worden, velen van hen komen zonder de schilden en velen van hen komen met die intrinsieke kennis van hier buiten in het universum te leven, op deze andere planeten en zij doen dat aldus met die intentie van het integreren van Liefde, integreren van het evenwicht, integreren van de samenhangendheid binnenin jullie werkelijkheid.
Wij zullen dit terug naar de Godin verschuiven en zij zal doorgaan onze gedachten te spreken, maar wij wensen om onder/tussen jullie te lopen terwijl zij spreekt, zodat wij elk specifiek een ieder van jullie mogen ontmoeten, zodat wij elk onszelf op zo een manier aan jullie bekend mogen maken, dat jullie onze energieën in jullie alledaagse leven mogen voelen.
Als er ook maar iets is dat gelijkenis vertoont met zelfs een nuance van angst, adem in jullie hartcentrum ~ Whew ~ en adem het uit. Laat het los.
Zeer specifiek hier binnenin deze vibratie is het gemakkelijk onze Liefde te kennen, onze ondersteuning en ons evenwicht met jullie of onze uitlijning met jullie. Maar wanneer jullie in/naar die ruimte geraken van jullie alledaagse leven, wanneer jullie de angst van anderen om jullie heen voelen, mag het een onjuist gevoel van angst binnenin jullie versterken. Herken het zoals het is, een onjuist gevoel van angst.
Daar is zo een energie of een band van energie welke de Aarde omringt. Dit werd 30 tot 40,000 jaren geleden gecreëerd door het Grote Witte Broederschap en sommigen van ons, die er ook deel van uitmaken, hebben deze zeer uitgesproken filter die de lagere vibraties tegenhouden van in staat te zijn om door te komen en op jullie Aarde te zijn.
Dus zijn zij ook, aangezien jullie Aarde in die geascendeerde hogere vibratie is, onverenigbaar met het leven op jullie Aarde. Wij spreken over dat waar de mensen op de angst rondom hen heen in zullen tappen. Dus als jullie jezelf afvragen, wel waarom is het anders deze keer? Zijn deze twee de hoofdredenen.
Het leven op de Aarde is een geschenk. Het leven op de Aarde gaat over potentieel. Wanneer je nadenkt over de vrije wil is het precies dat, de kans voor jullie om steeds maar weer opnieuw keuzes te maken. Jullie hebben ook de kans om steeds maar weer opnieuw te herhalen. Dus zo vaak als jullie iets moeten doen, zo zij het.
Herken dat die uniekheid van ieder individu deel uitmaakt van de uniekheid van de Aarde. Het is wonderbaarlijk/prachtig. Wij voelen grote vreugde voor die bekwaamheid.
Prima, jullie zullen ons beter leren kennen in de toekomst via dit kanaal, maar ook in jullie eigen dromen en meditaties als jullie dat aldus kiezen. Wij zullen daarom een stap terug treden van deze communicatie met jullie, de Godin toestaand het op te pakken waar wij het verlaten en wij zullen ons met een ieder verbinden die hier aanwezig is, onszelf introducerend en een nieuwe uitlijning creërend.
Ansaluia
De Godin Spreekt:
Is dat gewoonweg niet een prachtige energie? Het is alsof wij het beste van jullie allemaal namen en het condenseerden in deze drie, omdat dat is wat zij representeren. Zij bewegen zich nu tussen jullie allemaal in. Zij mogen bij jullie zitten, zij mogen zich verbinden via jullie derde oog, zij mogen jullie eenvoudig omhelzen met Liefde.
Ik heb gedurende zo een lange tijd over jullie goddelijkheid gesproken en over het meer integreren van jullie goddelijkheid. Zoals jullie weten, komen jullie in/naar het Alles Dat Is, jullie platform voor dat aldus te doen is jullie eigen IK BEN Aanwezigheid, daarom hoe groter jullie stromen van energie tussen jullie IK BEN of jullie goddelijkheid en jullie menselijke zelf, hoe een groter gemak waar jullie je bewustzijn mee toe kunnen staan om uit te breiden en hoe groter de hoeveelheid van dat wat jullie met je meenemen in/naar jullie alledaagse leven, hoe groter het potentieel dat jullie zullen hebben om in die uitgebreide bewuste staat te blijven terwijl jullie je leven leven.
Ik kijk naar een ieder van jullie en het is met grote vreugde dat ik jullie je zie openstellen voor jullie ware en authentieke zelf. Ik zie dat jullie jezelf toestaan om tot uitdrukking te brengen wie jullie zijn.
Hoe is het om jullie leven zonder beperking te leven? Neem een moment en adem dat in jezelf. Als er geen enkele beperking van wat voor soort dan ook zou zijn, hoe zou je leven er dan uitzien?
Herken dat er zaken in jullie fysicaliteit mogen zijn die anders zijn, herken dat jullie gedachten of jullie overtuigingen anders mogen zijn; herken dat jullie emotionele lichaam anders is omdat de fundering daarvan Liefde is.
Wanneer je in dit stromen van Universele Liefde bent, laat je die kritiek los wat je zo vaak over jezelf hebt. Je laat het gebrek los dat je binnenin je leven voelt. En kunnen wij spreken over een slachtoffer? Hmmm … Er zijn geen slachtoffers in het Universele Licht. Daar zijn alleen diegenen die zich koesteren in de energie van wie zij zijn als hun goddelijkheid. Daar zijn alleen diegenen die dit alles accepteren. Het is een potentieel. Het is een kans/mogelijkheid, het kan in je leven manifesteren en op die manier welke voor jou uniek is.
Hoe zou het zijn om te spelen als de fundering van je leven ging over speelsheid, gelach, vreugde en hoe zou je leven er dan uitzien?
Als jullie zouden beginnen om jullie relaties vanuit dat perspectief in overweging te nemen of “Ik accepteer mezelf zoals ik ben en ik herken/erken dat alles dat er in mijn leven gebeurt, ik daarop reageer vanuit die plaat van evenwicht binnenin mij.”
Het is niet aan iemand anders om jou gelukkig te maken. Het is niet aan iemand anders om vervulling binnenin je leven te creëren. Het is niet aan iemand anders om de dingen in je leven te fiksen. Jij bent het die deze keuzes iedere dag maakt. Jij bent het om op de één of andere manier op deze situaties te reageren. En terwijl je dat aldus doet, zal je gewaarworden dat de relaties zullen veranderen, je werk mag veranderen, je fysicaliteit (voorkomen) mag veranderen.
Accepteer dat verandering, specifiek in deze plaats, gaat over het representeren van jou als je goddelijkheid. Kijk altijd naar jezelf door de ogen van Liefde. Kijk altijd naar jezelf met mededogen en acceptatie.
Je kunt het stromen van de energie en het Licht voelen terwijl het door je heen beweegt. Als onze nieuwe energie wezens, onze nieuwe vrienden zich met iedereen verbonden hebben, hebben zij ieders vibratie bijgesteld.
Heb een gevoel van te kijken in de richting van je goddelijkheid, niet slechts het stukje bewustzijn dat in/naar dit Nu moment kwam, maar kijk terug naar je goddelijkheid en zie jezelf zoals je werkelijk bent.
Misschien dat je nu dit volgende niveau van energie en besef geïntegreerd hebt. Het zal je ook helpen om meer te zien van wie je bent.
Neem een moment en sta jezelf toe te stromen tussen de energieën van je goddelijkheid en je bewustzijn van waar het nu is. Ik nodig je dan uit om dat terug omlaag te laten stromen doorheen die Lichtkoord of die Lichtstraal, zodat je vanuit de Alles Dat Is doorheen je goddelijkheid mag gaan en omlaag in/naar jou de mens.
Voel hoe gemakkelijk je teruggaat in/naar je menselijke zelf. Ik weet dat in het verleden wij altijd gewerkt hebben met de werkelijkheid van de Aarde, maar met deze overgang en deze beweging in/naar deze energie, verschuift de Kristallijne Energie nu op zo een manier, dat je daar niet mee hoeft te werken. Deze energie is al in beweging via de paden die al gevestigd werden en dan zal een ieder van jullie, terwijl jullie je focus en jullie besef toestaan van de Alles Dat is te verhuizen naar de goddelijkheid via jullie Hogere Zelf en in/naar jullie mens, die gewaarwording voor jullie versterken zodat jullie met groter gemak mogen stromen.  
Stuur jullie focus en jullie besef omlaag in/naar de Aarde. Wordt je bewust van hoe deze Kristallijnen energieën van de Aarde op een manier vibreren die jullie ondersteunt, en er is zelfs meer van in uitlijning met jullie dan toen jullie begonnen.
Wij zullen ons steeds meer volledig verbinden, in de dagen en weken die volgen, met die Kristallijnen vibratie en met jullie Lichtlichaam energie, zodat dat een andere manier zal zijn van jullie in jullie alledaagse leven te helpen. Laat jezelf deze energieën van de Aarde gewoonweg voelen en laat dat terug naar boven komen, jezelf toestaand om echt binnenin je fysieke vorm te aarden en terwijl het aan het gebeuren is, hebben wij die bewuste intentie en zien wij de andere universele Lichtwezens en hoe zij met het collectieve bewustzijn werken, de oude energie uitruimend en de vibratie zelfs meer volledig verhogend. Voel het als de beweging, voel het als het door je heen gaat.
Daar gaan we ... ...
Terwijl je hier in je alledaagse leven bent, neem een moment en laat jezelf binnenin centreren, de intentie hebbend dat je deze hogere Lichtvibratie uitstuurt, zodat het jou volledig in je alledaagse leven zal ondersteunen.
Wordt je bewust van het gemak in het stromen als het beweegt. Je kunt de Aarde voelen, je kunt het Universele Licht voelen, maar nu is het alsof het daarbuiten in de verte is en je zelfs meer volledig terug in je fysieke lichaam bent.
Het is zo een genoegen geweest om in staat te zijn met jullie te spreken deze avond en om onze nieuwe vrienden te brengen en voor onze nieuwe gelijken om in staat te zijn om met jullie te spreken vanavond. Hun energieën maakten ook een deel uit van de vraag en antwoord, en zij integreerden ietwat en zelfs als de mensen niet de kans kregen om hun vraag te stellen, wisten zij wie deze vragen nodig hadden en zij stuurden hun antwoorden naar deze individuen.
Een gedeelte van deze nieuwe energie is telepathie. Ben je ervan bewust dat gedachten en ideeën schijnbaar naar jullie toe mogen komen als vanuit het niets en jullie in feite een telepathische communicatie ontvangen van jullie Hogere Zelf of misschien van één van deze Lichtwezens.
Deze tijd op de Aarde is niet alleen een nieuw begin voor dit jaar, maar het is ook een nieuw begin voor hoe jullie leven eruit gaat zien als jullie het gaan leven vanuit een bewust perspectief.
Ik nodig jullie uit om deze tijd te nemen totdat wij elkaar weer ontmoeten en werkelijk in die ruimte van consideratie en in dat stromen van besef te zijn, zodat jullie voor jullie zelf dat mogen weten wat in jullie beste interesse en dat wat jullie zoeken is, zodat, als jullie in jullie leven om jullie heen manifesteren en groeien, jullie dat aldus doen vanuit die innerlijke kennis, dat innerlijke besef.
Geliefde familie ik heb zo een grote Liefde voor jullie en weet dat jullie nooit alleen zijn.
Ansaluia

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl
© 2016 - This is Shelly Dressel channeling the Goddess of Creation; the feminine aspect of source essence, for the free teleconference offered on the first and third Sundays of each month. All rights are reserved. You are welcome to share this information; we just ask that you keep it intact. For further channels and information on both the Goddess and Shelly please see our website:  www.goddesslight.net

Geen opmerkingen:

Een reactie posten