zaterdag, januari 02, 2016

De Arcturianen - Maak Ascentie Normaal met Onvoorwaardelijke Liefde voor Jezelf - 1 Januari 2016 / Dr. Suzanne Lie


 De Arcturianen
Maak Ascentie Normaal met Onvoorwaardelijke Liefde voor Jezelf
1 Januari 2016 / Dr. Suzanne Lie
Gelukkig Nieuw Jaar
2016
Het Jaar van Onvoorwaardelijke Liefde
2016 is ook het jaar om:
Ascentie Normaal te Maken
Geliefde leden van de Ascenderende Aarde,
Wij, de Arcturianen, wensen mee te delen dat als jullie tot het einde komen van 2015, jullie je in alle ernst voorbereiden op de vervulling van jullie Missie op Aarde. Zoals jullie je bewust zijn, is de basis van jullie missie om te helpen bij het transmuteren van Gaia.
Om die Missie het beste te dienen, zijn jullie NU in het proces van het herijken van jullie chakra’s zodat zij kunnen dienen om de vijfde en zesde dimensionale energiegebieden te verenigen met de derde en vierde dimensionale frequentie van jullie fysieke lichaam.
Geliefden, wij vragen dat jullie jullie gehechtheden aan het ego van jullie derde dimensionale voertuig loslaten zodat jullie je volledig kunnen herinneren WIE jullie werkelijk zijn en WAAROM jullie een Aarde voertuig namen binnenin dit belangrijke NU van de transmutatie van al het planetaire leven.
Hoe laten jullie jullie gehechtheid aan jullie ego los dat gediend heeft om jullie gedurende jullie volledige incarnatie te beschermen? Er is slechts één gereedschap dat sterk genoeg is om jullie open te wrikken uit de veiligheid van jullie beschermende ego en jullie bewuste besef te openen voor het Hogere Licht dat NU in/naar jullie werkelijkheid, jullie planeet en jullie eigen fysieke lichaam stroomt.
Dat gereedschap is Onvoorwaardelijke Liefde voor jullie zelf. Jullie ego heeft jullie geleerd dat het “verwaand” is om van je zelf te houden. Jullie ego heeft jullie geleerd om jullie hoofd in teleurstelling of schaamte te laten hangen dat jullie het niet “beter” deden.
Aan de andere kant, heeft jouw waarachtige Multidimensionale ZELF in je hart gefluisterd dat JIJ hier bent om de Nieuwe Aarde binnen te brengen. Hoe kan JIJ, slechts een gewoon iemand, de bekwaamheid hebben om te helpen met de vestiging van de Nieuwe Aarde?
Wij zullen blijmoedig die vraag beantwoorden. JIJ zult de geboorte van de Nieuwe Aarde helpen door je derde dimensionale zelf te verbinden met je Multidimensionale ZELF. Dan ben JE niet langer meer je ego. Dan, ben je een Multidimensionaal Wezen die zich vrijwillig aangemeld heeft om jouw immense bewustzijn te verlagen in/naar een klein kleivoertuig.

Waarom zou je zoiets doen? Waarom zou je een vijfdimensionale, en daaraan voorbij, werkelijkheid verlaten om een klein voertuig te dragen die gemaakt is van de elementen van de planeet Aarde? Waarom zou je een voertuig willen bewonen, wat alleen de laagste frequenties van jouw waarachtige, schitterende bewustzijn zou kunnen bevatten?
Jij bood je vrijwillig aan voor deze zeer moeilijke en gevaarlijke “uitzend missie”, zodat je de planeet Aarde zou kunnen helpen. Velen van onze vrijwilligers hebben vele incarnaties op Gaia gehad, sommigen hebben slechts een paar incarnaties op de Aarde gehad, en sommigen van jullie zijn nooit eerder op de Aarde geïncarneerd.
Wij hebben ons “landingsfeest” gekozen, zoals jullie het genoemd hebben, om alle drie van deze perspectieven van het leven op de derde dimensionale Aarde te hebben. Diegenen van jullie die vele incarnaties gehad hebben op de derde dimensionale Aarde hebben vele lessen, mislukkingen, zeges en veelvoudige ervaringen ervaren. Wat jullie op de Aarde geleerd hebben zal zeer behulpzaam zijn bij de vervulling van jullie missie.
Echter, er zijn ook veel ontberingen die het nodig zijn om van gehouden te worden in/naar de vrijheid en terug getransmuteerd in/naar jullie werkelijke vijfdimensionale, en daaraan voorbij, expressies van ZELF. Jullie, dierbare dapperen, hebben je vrijwillig aangemeld om de kwetsuren van een planeet in beroering op jullie te nemen.   
Met jullie open harten en dappere geesten, boden jullie je vrijwillig aan om de schade te ervaren die de planeet Gaia aangedaan werd, zodat wanneer jullie jezelf genazen, jullie ook de planeet zouden genezen. Ja, ons dapper uitzendteam, jullie boden jezelf vrijwillig aan om  voor Gaia “de klap te incasseren” zodat jullie diepgaand de lage frequentie energiepatronen zouden kunnen begrijpen die veel van Gaia’s lichaam overgenomen hadden.
Toen, toen jullie eenmaal de kwetsuren van Gaia op jullie genomen hadden, wanneer jullie jezelf genazen, zouden jullie gelijktijdig de planeet genezen. Maar wat is het genezende balsem dat alles kan repareren van een enkelvoudige cel naar een planeet? Het is Onvoorwaardelijke Liefde.
Geachte geliefde vrijwilligers voor de Aarde, wij wensen om jullie te vertellen dat jullie fysieke jaar van 2016, het NU is waarin de Onvoorwaardelijke Liefde die jullie zo vrijelijk met Gaia’s planeet, ook aangestuurd wordt in jullie eigen fysieke lichaam.
Jullie worden gegidst om volledig onvoorwaarlijk van jullie zelf te houden omdat jullie aan het verhuizen zijn in/naar de volgende octaaf van jullie dienstverlening.
Daarom, zullen jullie je Aarde voertuig moeten regenereren en genezen voor jullie hogere octaaf van jullie dienstverlening.
Daarom presenteren wij:
7 Minuten * 7 Chakra’s * 7 Weken
Jullie zullen een Gratis 7 minuten meditatie download ontvangen
Iedere Maandag gedurende zeven weken
Jullie kunnen dan iedere dag 7 minuten toewijzen om te luisteren naar de meditatie van de week.
Deze korte meditaties zullen jullie gidsen om Onvoorwaardelijk van jullie zelf te houden door te focussen op de geest, het lichaam en de spirituele elementen van de chakra van die week.
Dierbaren, aangezien het Eenheidsbewustzijn zo belangrijk is voor de persoonlijke en planetaire ascentie, sturen wij dezelfde meditatie naar heel veel verschillende mensen in veelvoudige locaties op de Aarde. Omdat de mensen en de planeet dezelfde elementen van aarde, lucht, vuur en water delen, zal deze 7-minuten meditatie van Onvoorwaardelijke Liefde voor jullie ZELF automatisch met Gaia gedeeld worden.
Wij vragen dat jullie iedere dag deze 7-minuten, wekelijkse meditatie herhalen, welke zich focust op Onvoorwaardelijk van jullie ZELF te Houden!
Dit proces zal 7 weken duren, en jullie zullen iedere week op Maandag een nieuwe, gratis meditatie download ontvangen op:
De meditatie per week zal zich focussen op onvoorwaardelijk van jullie zelf te houden met elke chakra focussend op een bepaald gebied van jullie:
lichaam/gezondheid,
          bewustzijn/bewustzijns-uitbreiding,
                    spirit/Multidimensionale ZELF
Het wordt hoogst gesuggereerd dat jullie die meditatie iedere dag van die week herhalen. Het is slechts 7 minuten van Onvoorwaardelijke Liefde VOOR jullie EIGEN zelf - beginnend met de eerste chakra en naar boven gaand via jullie lichaam naar de zevende chakra.
Als jullie slechts 7 minuten per dag nemen om Onvoorwaardelijke Liefde VOOR jullie zelf te herinneren, aarden en uit te breiden, kunnen jullie je leven veranderen. Ook, als je Onvoorwaardelijke van jezelf houdt en jezelf geneest, zal je Onvoorwaardelijk van Gaia houden en haar genezen omdat jullie iedere gedachte en emotie in/naar het lichaam van Gaia en doorheen jullie volledige planeet stroomt.
Begrijpen jullie NU hoeveel Macht jullie hebben?
Als jullie jezelf combineren met een groep met dezelfde intentie, velen die jullie niet kennen en nooit fysiek zullen ontmoeten, zullen jullie allemaal een planetair net vormen van:
Eenheidsbewustzijn van Onvoorwaardelijke Liefde voor jullie ZELF
Onvoorwaardelijke LIEFDE begint bij jullie ZELF, want hoe kunnen jullie delen wat jullie niet bezitten?
          Hoe kunnen wij weggeven wat wij niet hebben?
                    Hoe vaak heb je “Onvoorwaardelijke Liefde” ontvangen?
Daarom, zullen wij ons eerst focussen op jullie om Onvoorwaardelijk van jullie zelf te houden - chakra na chakra - wat automatisch met Gaia gedeeld zal worden. Beginnend met jullie eerste chakra, zullen wij ons focussen op één chakra (het gebied van jullie bewustzijn, lichaam en spirit) gedurende één week, en de daarop volgende week te verhuizen naar de volgende chakra.
Denk eraan dat wij niet weg kunnen geven wat wij niet hebben. Daarom, om Onvoorwaardelijke Liefde te delen moeten wij het eerst voor ons eigen zelf hebben.
Nadat jullie de meditatie gedurende 6 dagen herhaald hebben, kunnen jullie op de 7de dag zeggen:
“Vandaag kies ik om mijn Onvoorwaardelijke Liefde met de kern van Gaia en mijn hoogste zelf te delen om MIJN portaal van Onvoorwaardelijke Liefde te openen en uit te breiden.”
HOE WERKT DIT?
Iedere Maandag, zal de GRATIS 7-minuten meditatie download voor die week gepost worden op:
Die Maandag zal de Blog ook een studie werkblad omvatten voor de chakra/het gebied van jullie leven voor die week.
DE ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE DIE JULLIE AAN JULLIE ZELF GEVEN
KAN GEDEELD WORDEN MET IEDEREEN
EN AL HET LEVEN
Echter, jullie kunnen niet weggeven wat jullie niet bezitten.
Wij moedigen jullie aan om jullie ervaring met anderen te delen om eenheidsbewustzijn op te bouwen. Jullie kunnen dat aldus gemakkelijk doen via de commentaren sectie van de blog.
De eerste meditatie zal op Maandag/Dinsdag 4/5 Januari 2016 gepost worden
Wij vragen dat jullie je allemaal verenigen om van 2016 het JAAR VAN DE LIEFDE te maken.
Blijf afgestemd als wij GEZAMENLIJK door het proces heen gaan
van het Onvoorwaardelijk van ons zelf te houden - chakra na chakra.
Dit proces is volledig GRATIS voor alle deelnemers.

De meditaties zullen vanaf deze blog gedownload kunnen worden, en al jullie prachtige commentaren over jullie proces zullen ook via deze blog gedeeld worden.

SLUIT JE ALSJEBLIEFT BIJ ONS AAN TERWIJL JULLIE
JEZELF ONVOORWAARDELIJK NAAR HUIS LIEFHEBBEN!  
DIT PROCES BEGINT OP MAANDAG/DINSDAG 4/5 JANUARI 2016

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

1 opmerking: