maandag, januari 11, 2016

De Arcturiaanse Groep - Ik Ben Al Compleet en Heel, omdat Ik Dat Ben - 10 Januari 20165 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
“Ik Ben Al Compleet en Heel, omdat Ik Dat Ben”
10 Januari 20165 / Marilyn Rafaelle

Wij van de Arcturiaanse Groep wensen te spreken over het idee van nieuwheid. Alles dat alledaags is schijnt snel te stromen in/naar de één of andere vorm van nieuwheid (anders zijn), wat veroorzaakt dat velen het verlies vrezen van wat genoemd kan worden hun “comfort zone”. Mettertijd, worden zelfs de meest onplezierige omstandigheden van het dagelijkse leven comfortabel door vertrouwdheid. Velen zijn eenvoudig moe en vinden het gemakkelijker om door te gaan met wat zij altijd gedaan hebben op de manier dat zij hen altijd gedaan hebben. Vrees voor nieuwheid kan zeer subtiel zijn. Het maakt zichzelf niet direct bekend, maar vaker komt het eenvoudig meer als een gevoel van ontevredenheid en weerstand.
Sommigen hebben bij zichzelf ontdekt gedwongen te zijn om nieuwheid te accepteren door een schijnbare tragische gebeurtenis, terwijl anderen in staat zijn om externe en innerlijke nieuwheid gemakkelijk te omhelzen zonder veel inspanning. Ieder individu kiest op een dieper niveau de noodzakelijke  lessen en ervaringen voor hun spirituele ontwikkeling. Omdat de meeste mensen bewust onbewust hiervan zijn, zullen zij vaak eenvoudig tegenwerken wanneer de noodzakelijke ervaringen komen. Wanneer een individu spiritueel gereed is voor het één of andere nieuwe besef of ontvouwing, zal het op de één of andere manier gebeuren, met of zonder bewuste ondersteuning.
Open zijn voor nieuwheid is de bekwaamheid om het alledaagse en het ongebruikelijke te observeren vanuit een meer ontwikkelde staat van bewustzijn. Bewustzijn bepaalt het externe beeld, niet het wensdenken. Vanwege dit, moet alles automatisch veranderen zoals het wereldbewustzijn zich ontwikkelt. Velen beginnen zich te herinneren wie zij zijn en waar zij vandaan komen, terwijl anderen beginnen om ervaringen te hebben van de  psychische/spirituele soort ervaringen, dat bij hen veroorzaakt om feiten opnieuw te evalueren die voorheen vastgehouden werden de waarheid te zijn.
Als het bewustzijn evolueert, aldus evolueren de interpretaties van de geest zich en manifesteren op hogere niveaus. Nostalgie voor het verleden en diens waargenomen perfectie is een zeer beperkende activiteit. Advertenties en media promoten het verleden als zijnde een betere tijd, eentje van vrede en eenheid/eensgezindheid. Het verleden droeg net zoveel, zo niet meer, duisternis en frustraties als vandaag de dag, want het algemene publiek was toen niet zo ontwikkeld, en de duisternis was vaak verborgen en er werd zelfs nooit over gesproken. Vandaag, is alles onmiddellijk bekend via de moderne media, dat ervoor zorgt dat het lijkt alsof het verleden vreedzamer was.

Langs deze zelfde lijnen, wensen wij een ervaring te bespreken waar de meeste mensen zeer bekend mee zijn -- verlangen. Verlangen naar de één of andere persoon, plaats, omstandigheid, of pad dat niet genomen werd is feitelijk het aangeboren verlangen van de Ziel om gekend te zijn. Het verlangen in de derde dimensionale betekenis, is gebaseerd op het onjuiste geloof van afgescheidenheid -- “Ik ben afgescheiden van de persoon, plaats of situatie die mij compleet zou maken”.
Scheld niet op jullie zelf voor verlangens te hebben, zij zijn menselijk en zijn een normaal onderdeel van het leven geweest, levensspanne na levensspanne. Echter, nu is er een nieuwe, meer ontwikkelde, nooit eerder ervaren energetische tijd op de Aarde.
Misschien zie je een gelukkig stel en begin je verdriet en een verlangen te voelen om dit voor jezelf te hebben, of zie je en bewonder je de één of andere persoon en verlang je ernaar om de kwaliteiten te hebben die hij/zij heeft. Films en boeken creëren vaak verlangens in individuen die zichzelf gebrekkig vinden wanneer zij zich vergelijken met fictieve helden en heldinnen. Veel van wat er via de media gepresenteerd wordt, representeert de verlangens van diegenen die de films, boeken, magazines enzovoorts creëren, het vereeuwigende idee dienend dat heelheid, compleetheid en geluk gevonden kunnen worden door de perfecte partner, baan, het lichaam of talent te verkrijgen.
Weersta nooit verlangens of wat anders dan ook wat dat betreft, omdat weerstand de dingen een macht geven die zij niet hebben. In plaats daarvan erken eenvoudig; “Ik ben al compleet en heel, omdat ik dat ben”. Gebruik wat voor woorden dan ook die persoonlijk met je resoneren en dienen om jou in/naar dit diepere besef te brengen. Dit is hoe je nieuwe gewoontes vestigt, de geest herschoolt, en in/naar nieuwe staten van bewustzijn verhuist.  
De evolutie leidt de mensheid voorbij de afgescheidenheid en de waargenomen behoefte, in/naar “Ik Ben het al”. Ben zeer bewust van wat voor woorden dan ook die je hecht aan “Ik Ben”, omdat “Ik Ben” een krachtige energie van waarheid draagt en wanneer je de woorden “Ik Ben” uitspreekt of denkt, de geest in diens perfecte functionering te werk gaat als een traject van besef om het voor jou vorm te geven.
In diens zuiverste betekenis, “Ik Ben die Ik Ben” -- Goddelijk Wezen, compleet en heel op iedere manier omdat ik gemaakt ben van de enige substantie die er is -- Goddelijk Bewustzijn. Echter, deze woorden representeren het absolute en velen in hun spirituele enthousiasme, hebben de vergissing gemaakt van te proberen het absolute te leven voordat het bewustzijn ervan verkregen werd. Een bewustzijn van absolute waarheid verkrijgen is de evolutionaire reis. Dit is waar jullie nu gereed voor zijn, uitoefenen en in/naar verhuizen. Waarheid begint als intellectuele kennis, maak kan nooit manifesteren in/naar de expressie totdat het beseft is.
Ben bewust dat je met ieder zogenaamd  onschuldig woord of onschuldige gedachte creëert. De nieuwe en krachtige energieën die in deze tijd binnen gutsen staan jullie als spirituele wezens toe om zeer snel te manifesteren. Het is tijd om deze kennis te accepteren en ernaar te leven in plaats van het eenvoudig te beschouwen een “luchtig/toverachtig” idee te zijn en dan je af te vragen waarom je kwesties hebt die je niet in je leven wilt.
In plaats van te zeggen, “Ik ben blut, ik ben zonder vrienden, of is ben onbeminnelijk”, verander het naar; “Ik ben de waarachtige substantie van waaruit alle facetten van overvloed vormen.” of “Ik ben één met ieder levend ding omdat wij allen in en van hetzelfde Goddelijke Bewustzijn zijn. Dus, kan ik nooit afgescheiden zijn van Liefde, want Liefde is de verbindende energie van alle dingen binnenin de ENE”.
Denk vaak en diep na wat het in feite betekent om Goddelijk Bewustzijn te zijn -- “Als ik gevormd ben in en van Goddelijk Bewustzijn ben, de waarachtige substantie van Alles Dat Is, hoe dan zouden gebrek en beperking van wat voor soort dan ook anders zijn dan illusionair?”
De onontwaakte wereld heeft altijd gecreëerd vanuit een niveau van concepten gebaseerd in de dualiteit en afscheiding en onderwijst dan anderen vanuit dat niveau -- wat je moet hebben, zijn, of doen, om compleet te zijn. Creëren vanuit een meer ontwikkeld niveau van gerealiseerde compleetheid zal resulteren in vormen, ideeën en situaties die compleetheid voor jou persoonlijk representeren, en niet hoeven te zijn wat jij met het beperkte denken geloofde dat je nodig had, maar zal in plaats daarvan nieuw en beter zijn.
Zelfs wanneer hun materiële verlangens vervuld worden, zullen individuen vaak nog steeds een leegte en doorgaand gevoel ervaren van onvervuld te zijn. In hun frustratie, gaan deze dierbaren vaak door te zoeken via in toenemende mate meer krachtige en zelfs gewelddadige middelen. Aangezien zo velen nog niet dit gevoel van verlangen begrijpen om de Ziel te zijn (het echte zelf), zoekende om her/erkend en gekend te zijn, gaan zij altijd zoekende door het leven heen maar vinden nooit, in het externe.
Wij wensen eenvoudig en liefdevol om jullie allemaal eraan te herinneren om alert te zijn aangaande verlangens welke zeer subtiel kunnen en vaak zijn en onopgemerkt gaan. Sommige verlangens zijn zeer onschuldig en hebben geen echte kracht (zoals het verlangen naar vrede en stilte in een huis vol gezelschap), maar zelfs eenvoudige verlangens kunnen groeien en serieus worden wanneer zij individuen brengen die naar oplossingen zoeken op manieren die hen in de oude energie houden of pijn en lijden voor anderen veroorzaken.
Jullie zijn nu allemaal op een punt waar de halsband zeer kort geworden is. Gedachten en acties die niet zeer belangrijk waren in voorafgaande levens of eerder in dit leven, zijn krachtiger en creatief geworden omdat jullie energie geëvolueerd is. Denk eraan jullie zijn scheppers.
Blijf bewust, altijd de acties en de intentie achter deze acties in overweging nemend.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten