vrijdag, januari 29, 2016

De Andromedanen - De Magie van de Bloem van het Leven - 29 Januari 2016 / Natalie Glasson


De Andromedanen
De Magie van de Bloem van het Leven
29 Januari 2016 / Natalie Glasson

De Bloem van het Leven is een oud heilig geometrisch symbool en sjabloon verstrekt aan de mensheid vanuit het Universum van de Schepper. Vaak gebruikt om de verbinding van alle zielen binnenin de bron van de Schepper te representeren op de innerlijke vlakken, dit symbool werd aan de mensheid gegeven als een geheugensteun van hun innerlijke vlak van bestaan en de eenheid/eensgezindheid met de Schepper. Het symbool of sjabloon van Licht herinnert de mensheid aan de eeuwige Vrede en Liefde tussen alle wezens, alsook de aanwezigheid van de Schepper binnenin allen/alles. Mediterend en starend naar of het verbeelden van de Bloem van het Leven, kan deze boodschap voort brengen en zoveel meer inspiratie om jullie Goddelijke/Schepper herinnering te ontwaken, wat de onschuld en waarheid is van jullie wezen.
Het Bloem van het Leven symbool/energetische sjabloon werd altijd gedeeld tussen beschavingen op de innerlijke vlakken, echter, wij de Andromedanen, brengen een ontwaking voort aangesticht door de kracht van dit symbool voor degenen op de Aarde en de innerlijke vlakken. Wij wensen om verder de energieën van Vrede, Liefde en Eenheid binnenin allen te ontwaken om een impuls te creëren in de aanwezigheid van de Schepper.
Wij, de Andromedanen, hebben toegang verkregen tot het sjabloon van de Bloem van het Leven wat bestaat binnenin de kernenergie van ons bewustzijn als een beschaving, om een sjabloon voort te brengen geboren vanuit onze eenheid met de Schepper. Iedere ziel, ofwel op de Aarde of op de innerlijke vlakken, bezit de Bloem van het Leven energetische sjabloon of symbool binnenin diens energie en wezen, wij wensen om dit in/naar de manifestatie te activeren. Onze Bloem van het Leven herkennen en manifesteren, of meer toepasselijk de Bloem van het Licht symbool, beginnen wij dan het proces van onze Bloem van het Leven geboren vanuit onze energieën te delen met andere zielen doorheen het Universum van de Schepper. Wij nodigden iedere ziel uit om de Bloem van het Leven in hun hartchakra te nemen via een specifieke uitoefening van ontvangen. Terwijl het symbool in hun hartchakra rustte, transformeerde het en vermengde met hun eigen Schepper aanwezigheid. Niet alleen schonk het symbool de ziel de noodzakelijke wijsheid, sleutels, Licht en Liefde, het deelde ook het doel en de betekenis van het symbool, aldus Vrede, Liefde en Eenheid binnenin de Ziel ontwakend om hun Schepper aanwezigheid te stimuleren. Toen het energetische symbool doorgegeven werd van ziel naar ziel en van beschaving naar beschaving, groeide het in uitstraling en energetische kracht en werd diepgaand ontwakend, genezend en inspirerend voor diegenen die zich ermee verbonden. Het symbool manifesteert zich nu en is verwant aan een schatkist van de schepper energie en wijsheid, terwijl het ook handelt als een sleutel van transformatie. Het symbool van de Bloem van het leven vibreerde de kracht van de Schepper in/naar de manifestatie. Dit symbool bezit en representeert niet langer onze energie, in plaats daarvan representeert het de energie van aldus vele diverse liefdevolle aspecten van de Schepper binnenin het Universum van de Schepper.

Nu is het tijd voor het Bloem van het Leven energetische sjabloon om verstuurd te worden naar de mensheid om een krachtige ontwaking te creëren van de herinnering binnenin allen die bereid zijn om te ontvangen. Het doel van diegenen op de Aarde is om het sjabloon te ontvangen en om het aan andere wezens te verstrekken om de kracht van het sjabloon en de kracht van Vrede, Liefde en Eenheid binnenin allen op te bouwen. Wij herkennen dat het sjabloon aanvullend Licht creëert binnenin de zielen, aldus de terugkeer van alle aspecten van de Schepper toestaand naar eenheid/eensgezindheid en harmonie. Als een lid van de mensheid wensen wij om jullie uit te nodigen om het Bloem van het Leven sjabloon te ontvangen, alsook het bewust aan anderen te schenken. Je mag het aan andere menselijke wezens schenken door de techniek te delen en dan hen aan te moedigen om de download in hun eigen tijd te ervaren. Je kunt ook het sjabloon aan planten, bomen, dieren en in waarheid aan ieder wezen met bewustzijn schenken, dit proces kan bereikt worden door jullie eigen visualisaties en intenties, ofwel tijdens de meditatie of als jullie door jullie dagelijkse routine heengaan.
De Bloem van het Leven Ontvangen
Zeg hardop, “Mijn intentie is om de Bloem van het Leven te ontvangen, dat oorspronkelijk geschonken werd door de Andromedanen binnenin mijn hartchakra met het doel van de verdere ontwaking van de energie van Vrede, Liefde en Eenheid van de Schepper binnenin mijn wezen. Ik wens om in mijn hartchakra en bewustzijn te ontvangen, de geschikte wijsheid, Schepper Bewustzijn, Licht en Liefde wat al verzameld werd binnenin het energetische sjabloon. Tegelijkertijd wens ik om de waarheid van mijn ziel in de Bloem van het leven te verankeren, zodat het toe mag voegen aan het Schepper Bewustzijn zoals het aan het vormen is, doorgaand anderen te helpen en te genezen. Ik wens om jegens het Licht, de Liefde en het Bewustzijn van de Schepper te ontwaken, alsook een diepe diepgaande genezing te ontvangen. Dank je wel voor deze heilige dienstverlening en voor mij te ondersteunen in dienstverlening te zijn.”  
Haal diep adem en sta je intentie toe binnenin en om jou heen te settelen.
Zeg hardop, “Ik doe nu een beroep op het meest geschikte wezen van Licht en Liefde vanuit het Universum van de Schepper om mij de Bloem van het Leven te schenken, dank je wel.”
Verbeeld je, voel of her/erken een wezen van Lichtbewustzijn aan je linkerzijde. Keer je palmchakra van je linkerhand naar de hemel. Je zult het Bloem van het Leven sjabloon en de energie via je linker palmchakra ontvangen. Laat het in je palmchakra gedurende een paar momenten rusten, terwijl jij je bewust wordt van de energie en visualiseer of voel het Bloem van het Leven symbool.  
Adem diep in, verbeeld je, voel of her/erken het symbool in je linkerarm naar boven stromend om in je hartchakra te rusten.
Adem in en uit via je hartchakra, en wordt je bewust van de energie van het symbool, diens invloed op je wezen en de ontwaking die het van binnenuit jou inspireert. Weet dat je ook het symbool stimuleert met je eigen heilige goddelijkheid.
Wanneer je voelt dat het proces compleet is, sta het symbool toe om vanuit je hartchakra naar je rechterarm omlaag te stromen om in je rechter palmchakra te rusten.
Zeg hardop, “Ik nodig het meest geschikte wezen van Licht uit om naar voren te komen om het geschenk van de Bloem van het Leven vanuit mijn wezen te ontvangen.”
Een wezen zal naar voren stappen om het geschenk te ontvangen, het mag een persoon zijn die je kent in de energetische vorm vanuit je huidige werkelijkheid, een gids of een onbekend wezen van Licht. Laat de Bloem van het Leven doorgaan met diens reis. Neem de tijd om vreedzaam te zijn, diep ademhalend en nadenkend over de energie verschuivingen en ontwakingen die plaatsgevonden hebben binnenin je wezen.
De uitoefening van het ontvangen van de Bloem van het Leven dat wij met jullie gedeeld hebben, is essentieel aangezien het een krachtige invloed heeft op je brein en geest. Het ontvangen met je linkerhand symboliseert dat je de creatieve en grenzeloze aspecten van je geest opent om de Schepper te omhelzen, aangezien de Bloem van het Leven de Schepper representeert. Je schenkt dan de Bloem van het Leven met je rechterhand, wat symboliseert dat de energie van het sjabloon ontvangen en vermengd werd met het logische deel van je verstand, dus als het sjabloon je wezen verlaat via je rechter palmchakra, eer jij jezelf als een compleet en heel aspect van de Schepper in de huidige vibratie van je wezen. Verdere uitbreiding en acceptatie van de Schepper kunnen ervaren worden vanuit deze staat van zijn en her/erkenning binnenin jou. Eén van de vele doelstellingen van het ontvangen van het symbool op deze manier, is om het spirituele met het logische te vermengen, daarmee de innerlijke vlakken met de fysieke werkelijkheid alsook de illusie met de waarheid, aldus is een ervaring van Schepper ontwaking geboren.
Deze uitoefening is een geschenk van ons de Andromedanen, wij zijn sterrenwezens, het symbool zal ook jullie vertrouwen versterken in je te verbinden met sterrenwezens en aspecten van de Schepper voorbij de Aarde om een diep gezeteld gevoel van eenheid/eensgezindheid, harmonie en vrede te creëren, wat niet alleen ingebed is binnenin de energetische structuur van de Aarde en de mensheid, het wordt ook gedistribueerd doorheen het volledige Universum van de Schepper.
Wij, de Andromedanen, zijn aanwezig om van liefdevolle dienstverlening voor de mensheid te zijn, wij ondersteunen de uitlijning van de Aarde met Venus om een planeet van Liefde te worden gedurende het jaar van 2016. Wij bieden de mensheid ook genezing, inspiratie en gereedschappen van ontwaking aan om allen aan te moedigen om in/naar het Tijdperk van Herinnering te verhuizen; een tijd van geweldig bewust besef van de Schepper. Doe alsjeblieft een beroep op ons bewustzijn en hoge vibrationale Licht om jullie in wat voor gebied dan ook van jullie spirituele evolutie te ondersteunen. De uitbreiding die jullie ervaren zal de Aarde en het bewustzijn van de mensheid veranderen, aldus diepgaande ontwakingen creërend binnenin velen alsook herinneringen van jullie zelf als de Schepper veroorzakend. Je mag wensen om in meditatie te zitten en jezelf uit te nodigen om bewust te zijn terwijl jij jezelf deze vragen stelt: “Ben ik bereid om me de Schepper te herinneren? Wat beperkt mij van het herinneren van de Schepper? Hoe kan ik meer volledig de Schepper die binnenin mij verblijft herinneren?” De inzichten die je ontvangt zullen je innerlijke uitbreiding ondersteunen en aldus je verdere verbinding met de Bloem van het Leven.
In uitbreidende Liefde,
De Andromedanen

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.com

2 opmerkingen: