donderdag, januari 07, 2016

Ascentie Berichten - Het Nieuwe Nu - 4 Januari 2016 / Kara Schallock


Ascentie Berichten
Het Nieuwe Nu
4 Januari 2016 / Kara Schallock

Terwijl de meesten het “Nieuwe Jaar” gelabeld 2016 vieren, zie ik dat het afscheiden van jaren een reflectie is van de afscheiding in ons en onze Bron. Ik kies om niet in dit spel van illusie mee te spelen en bekijk het liever allemaal als een continuüm. Er is geen afscheiding tussen vorig jaar en dit jaar. Wij gaan door te evolueren en los te laten net zoals wij dat “vorig jaar” deden. Dus in plaats van te vallen voor de hype van “het Nieuwe Jaar,” bezie ik alles als het Nieuwe Nu. Er is meer Besef, en meer waarheden en leugens worden nu geopenbaard, of zij nu binnenin, in families, in de maatschappij of wereldwijd zijn. Met alles, ben jij de uiteindelijke Autoriteit, zodat in plaats van alles te accepteren dat je hoort en leest, binnenin nacheckt voor de Waarheid. Besef ook dat wij allemaal in verschillende fases van Ascentie zijn, dus spreek is over ons potentieel. Houd welzeker in ere waar je bent en zet dan een stap voorwaarts.
Kijk diep binnenin jezelf en zie waar je geknecht bent door bepaalde familiale en culturele illusies. Vraag jezelf af of je nog steeds in de illusies wilt spelen of jezelf wilt bevrijden door weg te treden uit de conventie, zelfs als het betekent dat je weg treedt van deel uit te maken van iets en meer in het zijn van je Authentieke Zelf. Dit is staan in je eigen Authenticiteit & Kracht. Het neemt Moed om niet in het oude spel te spelen. Oude structuren en overtuigingen en illusies en patronen onthullen zichzelf, zodat je kunt kiezen om ofwel hen te behouden of hen los te laten. Wij gaan door met het loslaten van onze oude verhalen die ons in de oude energieën van schuldgevoel en schaamte hebben gehouden. Is het geen tijd om hen los te laten? Kan je nu kiezen of heb je een opschudding of een katalysator nodig om jou ertoe te krijgen te veranderen? De keuze is aan jou. Denk er ook aan dat alles dat eruit ziet alsof het met jou gebeurt in feite door jou gecreëerd is. Jij ontwierp alles in je leven zodat je ontwaakt jegens de Liefde welke je bent.
We verhuizen sterk uit onze comfortzones en als dit zich voordoet, lopen wij weg van iedere naïviteit en van het leven aan de oppervlakte. Gedurende deze tijd, mag jij je ongemakkelijk voelen, wat een zeker teken is dat je verder weg stapt uit je comfort (oude familiariteit). Overgave en geen-weerstand helpen je om je niet zo vervent vast te klampen aan de oude jij. Wij worden steeds meer Nieuw en het is eenvoudigweg niet vertrouwd. Door de verandering in jou te her/erkennen, samen met alles dat het naar boven brengt, geef jij je over aan de Waarheid en aan het Nieuwe. Je kunt het zoveel als je wilt vermijden, doch vermijding is ook weerstand en beide creëren pijn. Het is ongeveer zoals een heremietkreeft, die naar een nieuwe woning zoekt, blootgesteld en kwetsbaar, omdat de oude schelp/woning te klein is om comfortabel in te zijn. Wij zijn hetzelfde. Terwijl wij overgaan in/naar het Nieuwe, zijn wij kwetsbaar; doch deze kwetsbaarheid is het opengaan van onze Harten. Dit is wanneer je erop vertrouwt dat alles in Goddelijke Orde stroomt. Als jij je op Liefde focust, wordt er voor alles gezorgd.

Velen verkondigen “houd van de pijn en de schaduwen”. Ja, en vraag dan hoe jij je wilt voelen. Als jij je vasthoudt aan de pijn en de schaduwen omdat zij zijn wat je kent en je ervan houdt om hun slachtoffer te zijn, zal je doorgaan je leven van hieruit te creëren. Door te houden van (accepteren en verantwoordelijk te zijn voor alles dat je gecreëerd hebt) en dan los te laten en te kiezen voor een andere manier van zijn/bestaan, evolueer je. Besef dat je waardig bent van een andere manier van leven. Eer Wie je bent. Ben je Authentieke Zelf. Dit betekent het loslaten van de oude beperkingen en zonder vrees te zijn aangaande wie je bent zonder excuses of de angst van alleen te zijn.
Wanneer je alles ontkent, ben je niet authentiek en bekrachtig je het afgescheiden ego, in plaats van je Ziel te versterken. Dit creëert meer pijn, omdat wanneer jij je Ziel niet in ere houdt en in plaats daarvan doorgaat het oude te omhelzen (het afgescheiden ego), werk jij je evolutie tegen in het zijn van meer Liefde. Door te pretenderen dat alles OK is; terwijl je diep binnenin weet dat het dat niet is, creëer je meer pijn binnenin jou en in allen om je heen. Ben en spreek je hoogste waarheid. Ben bewust dat alles dat je deelt ofwel de illusie gaande houdt of het en alles om je heen transformeert. Je leven is slechts een reflectie van wie je binnenin bent. Dit is bewustzijn.
Kom zonder angst alles onder ogen dat je binnenin jezelf, je familie, je cultuur en de wereld ontdekt. Duik diep, want het spelen aan de oppervlakte zal het niet meer doen. Doe alles op een diepere manier; zie onder ieder woord en iedere situatie, voel meer; ren niet weg van confrontatie; in plaats daarvan, zie wat het jou laat zien. Je hoeft niet te reageren of verdedigend te worden. Ben stil en ga dieper in/naar de Waarheid. Als je niet leuk vindt wat je vindt, laat het los zonder defensiviteit of een reactie (deze zijn manieren waarop het afgescheiden ego jou weghoudt van het loslaten van het oude). Ben objectief en bezit wat je ontdekt. Als je dat doet, ontwikkel jij je. Iedereen heeft een kans om te veranderen, te evolueren en in bewustzijn te stijgen. Wij zijn in het Nieuwe Nu, waar alles mogelijk is. Dus, kies je om in het lineaire, dualistische oude te blijven of ben je dapper genoeg om meer te zijn?
Tijdens de 12-12 Toegangspoort, ontvingen wij een opwaardering in onze bekwaamheid om het spirituele met het materiële te vermengen. Dit is de vermenging van het Goddelijke Vrouwelijke en Goddelijke Mannelijke. Het manifesteert wat spiritueel is in/naar de fysieke vorm; de Hemel naar de Aarde brengend. De één zonder de ander is incompleet. Dit voelt als zijnde vermengd met het doen … Eerst voelen en dan actie ondernemen. Nu ervaren wij doorgaande manifestatie gebaseerd op bewustzijn en dit is een belangrijke/grote aanpassing voor velen van ons. We handelden eerst zonder gevoel; voelden toen zonder te handelen; en nu balanceren wij beide. Dit is het Heilige huwelijk; het Evenwicht tussen de twee.
We hebben zoveel verwijderd en zijn in een fase van Zuivering geweest. Nu worden wij opgeroepen om volledig te doen wat wij zeggen … te handelen op onze inspiraties. We moeten volledig uit de kast komen, want er kan geen verschuilen meer zijn; we moeten helemaal in onze Kracht en onze Waarheid stappen. Terwijl wij zo gefocust geweest zijn op het loslaten, moeten wij het nu balanceren met onze Authentieke Zelven in iedere gedachte, gevoel en actie. Wij worden opgeroepen om complete focus te plaatsen op onze Ziel Aanwezigheid zonder te doen alsof wij het niet weten of wat voor excuses dan ook naar boven te halen. Je hoeft jezelf niet aan anderen te verklaren die het sowieso niet zouden begrijpen; ben gewoon wie je in Waarheid bent. Wij zijn in het Nieuwe en het heeft een ieder van ons nodig om ons volste potentieel te leven.
Dit is een tijd van niet-zoeken; maar van alwetendheid … Pretendeer niet dat je het niet weet. Alleen jij kent de Waarheid van jou. Door te weten dat alles in Goddelijke Orde en Goddelijke tijd is, kan je de afleidingen van de oude Aarde loslaten. Iedere keer dat je moppert en klaagt over dit of dat, bekrachtig je het oude binnenin jou en ook binnenin de Aarde. Met andere woorden, houd jij je eigen evolutie en die van de Aarde tegen. Terwijl wij verder gaan in dit Nieuwe Nu, mogen wij onze grenzen uitgedaagd hebben. Alles roept jou op om aandacht te schenken aan wat er onder de oppervlakte gaande is. Op deze manier, kunnen wij diepgaande doorbraken ervaren in het manifesteren van onze Nieuwe paden en dromen. Wanneer jij je hierop focust in plaats van op de dualiteit (goed/slecht, goed/verkeerd, enzovoorts), manifesteer je waar jij je aandacht op plaatst.
Er kan een grote ineenstorting zijn van die dingen waarvan wij dachten dat zij in het oude waar waren. Per slot van rekening, hebben wij blindelings opgevolgd wat aan ons verteld werd. Nu kunnen wij wakker worden en voor onszelf kiezen. Dit is een tijd waarin onze Liefde exponentieel uitbreidt en dat is om niet verdedigend in onze Waarheid te leven.
In dit Nieuwe Nu, zullen velen enige zeer grote beslissingen maken om waarlijk helemaal uit de dualiteit en uit het oppervlakte-leven vandaan te stappen, om hun werkelijke en Authentieke Zelven te zijn. Het is het beste om te kiezen voordat situaties ons dwingen om te kiezen. Iedere keer dat wij vermijden het te kiezen, maakt het alleen maar moeilijker als wij het uitstellen. Denk er ook aan dat alles ontworpen is om ons voorwaarts te doen laten gaan. Laat wat voor dualistisch denken dan ook los zoals, “Zij zijn slecht (of goed);” “Dat is verkeerd (of goed);”of “Dit is vreselijk (of goed). Allen zijn geschenken die katalysatoren zijn in het zijn van meer.
Het zand van het Nieuwe Nu is precies onder onze voeten aan het verschuiven. Het is een perfecte tijd om duidelijk te zijn over wat je creëert, want niets is in steen gebeiteld of onveranderlijk. Het is zeer belangrijk om bewuste keuzes te maken in ieder gebied van je leven. Dit omvat relaties, banen, gezondheid en alle gebieden van het leven. In het oude, zouden we gewoon meegaan met het programma en het nooit in vraag stellen; het is nu volledig anders. Deze keuzes zullen ofwel jullie aansporen om dieper in dat gebied te gaan of zal jullie aansporen om het te verlaten. Als je de oude wereld (regels) loslaat, ben je vrij om te kiezen. Ga diep in elk gebied van je leven en als je kwaadheid, angst of rancune vindt in plaats van Inspiratie, Liefde en Vreugde, wat vertelt jou dat dan? Je wordt ondersteund bij wat het ook is dat je kiest.
Heb een hoger perspectief; bekijk je leven als was je een Engel. Wat zie je dan? Kan je conventie en de oude regels loslaten? Kan je onverschrokken claimen dat je Goddelijk bent? Wat betekent dat voor jou? Velen gooien dat woord rond zonder de tijd te nemen om de Kracht er binnenin te ontdekken. Goddelijk Zijn betekent dat je de Bron/Ziel/IK BEN bent. Wat betekent dat voor jou? Schrijf enige woorden op die bij je boven komen om je Goddelijkheid te omschrijven. De één zou Grenzeloos kunnen zijn; een ander zou “volledig ontwaakt” kunnen zijn; een ander zou Perfectie kunnen zijn. En ja, in dit waarachtige Moment, is een ieder van ons perfect. Perfectie betekent niet het einde. Het betekent eenvoudig dat in dit moment van tijdloosheid alles in Goddelijke Orde is … en dan nemen we een stap in/naar het zijn van meer. Niets is statisch; alles stroomt en verschuift en verandert.
Volg je begeleiding en energie met alles. Je zou kunnen ontdekken dat wat je eerder gepland hebt niet meer resoneert. Jij kunt op ieder moment veranderen. Eerst moet je een stap erin zetten en het voelen, dan kan je beslissen of het goed voor jou is of niet. Forceer niets en laat het doen van iets los, zelfs al het niet langer resoneert, om anderen te plezieren.
Wij zijn het Nieuwe aan het integreren en terwijl wij dat doen kunnen wij zien waar wij nog steeds in het oude spel spelen. We kunnen het dan loslaten en kiezen hoe wij in plaats daarvan willen zijn en voelen. Dit roept op voor enige uitdagende keuzes; doch een ieder van ons is bevoorraad om wat dan ook onder ogen te komen. We zouden het niet gecreëerd hebben als het voorbij onze bekwaamheid was om het te ervaren en te transformeren. Terwijl we stap na stap doorgaan om meer Nieuw dan oud te zijn, en creëren we meer liefde en Gelukzaligheid in onze levens, wat ook naar buiten naar anderen stroomt.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2016, Soulstice Rising. All Rights Reserved! - http://www.soulsticerising.com/index.asp

Geen opmerkingen:

Een reactie posten