vrijdag, januari 01, 2016

Aartsengel Michael - “Wat Is Spirit” - Januari 2016 / Ronna HermanAartsengel Michael
“Wat Is Spirit”
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-01-2016 (Januari 2016)

Geliefde meesters, jullie zijn een Facet van de Spirit Essentie van de Schepper: Een Geïndividualiseerd God-Zaad Atoom. Het is jullie IK BEN bewustzijn met een ingeboren verlangen om tot uitdrukking te brengen en te creëren. Het woord Spiritueel refereert niet naar een religie of religieus dogma. Het is een focus op de vooruitgang van een huidige staat van Zijn/Bestaan: fysiek, emotioneel, mentaal, intuïtief en sociaal. Het omvat een verfijning van de menselijke instinctieve-natuur in/naar een ontwikkeld Spiritueel/Menselijk Wezen gereed om in/naar de ijle omgeving van de vijfde Dimensie te verhuizen. Ontvouwing binnenin het hogere bewustzijn resulteert in een nieuwe staat van besef, wat naar nieuwe ervaringen leidt, grotere vaardigheden en toegevoegde talenten. Zelf-realisatie is het doel van de geavanceerde Zielen van vandaag de dag.
Het is wezenlijk belangrijk dat jullie leren om jullie persoonlijke stroom van bewustzijn aan te sturen. Het ego-wensende verstand doolt omlaag door het doolhof van de onderbewuste geest, de sterkste patronen van het illusionaire verleden volgend, of willekeurig stukjes en beetjes selecterend van pijnlijke of stressvolle gebeurtenissen, welke sterk genoeg zijn om een blijvende gedachtevorm achter te laten. Het controleren van jullie moment-naar-moment gedachten-gebabbel is een integraal component met het verwerven van het meesterschap van Zelf. Om een rationeel denker met een heldere geest te worden, moeten jullie een waarnemer of toezichthouder worden van de gedachteprocessen van het verstand.
Jullie Ziel Zelf binnenin de Derde en Vierde Dimensies is een HEILIGE TRIADE FRAGMENT DIE MET DE MATERIE VERMENGT om de veelvoudige dichtheden van creatie te ervaren. Het voornaamste motief van de Ziel is om diens gastheer/vrouw diens persoonlijkheid te bezielen met diens gedeelte van God Essentie. Diens reden en grootste wens is om te dienen door herhalende cyclussen van “zelf tot uitdrukking gebrachte individualiteit,” met periodieke impulsen om weer in/naar de Spirit vorm te ascenderen, ondertussen wijsheid behoudend van een grote reeks van kosmische ervaringen.
Elke Heilige Triade werd in Lichtquotiënt verminderd terwijl het verder naar buiten in/naar de leegte en de dichtheid van creatie bewoog. Het begin, het Vijfde Dimensionale stadium van besef, het dichtste, eerste subniveau zal een focus op het mentale lichaam en de integratie van de Goddelijke Wil initiëren. Specifieke evolutionaire wetten zijn van toepassing op elk subgebied alsook op ieder volledig vlak van bewustzijn.
Als jullie in/naar de vibrationale patronen van de Vijfde Dimensie verhuizen, zullen jullie cellen, Etherische Lichaam en Auragebied een versneld zuiveringsproces beginnen. Dit proces zal verlichten, en uiteindelijk resulteren in het downloaden van de vele Facetten van jullie Hogere Zelf, en de beginfase van het opnieuw opeisen van jullie hogere frequentie Lichtlichaam. Evenwichtigheid begint in het laagste niveau van de vijfde dimensie en versterkt exponentieel. Het verwerven van Goddelijke macht en wijsheid vereist dat jullie voorbij het geconditioneerde bewustzijn verhuizen in/naar de overeenstemming met jullie kosmische bewustzijn via de vele Facetten van jullie Hogere Zelf. Emotionele stabiliteit en mentale inspanning zijn vereist om succesvol het pad van verlichting te bereizen. Er is een wet van evenwichtigheid dat van toepassing is binnenin de Vijfde Dimensionale rijken en daarboven.  

In het kort, de Zesde Dimensie is de dimensie waarin jullie waarlijk zullen beseffen dat jullie onsterfelijk zijn. Jullie zullen een aanzienlijk uitgebreid bewustzijn van het GODDELIJKE PLAN belichamen terwijl jullie je geleidelijk verbinden met enige van de meer krachtige niveaus van jullie Heilige Triades binnenin dit Sub-Universum.
De Zevende Dimensie is de laatste evolutionaire grens voor de menselijke belichaming binnenin deze Sub-Universele ervaring. Jullie zullen een definitieve vorm hebben; echter, het zal delicaat en kneedbaar zijn. Het eerste subniveau (de laagste in frequentie) van de Achtste Dimensie is de Oneindigheid Toegangspoort. Jullie zullen in staat zijn om in te tappen op vele van diens voordelen als jullie de bekwaamheid verkrijgen om steeds meer van de hogere frequenties te integreren. Een omlaag druppelend effect wordt geïnitieerd als jullie de bekwaamheid verwerven om toegang te verkrijgen tot elk hoger frequentie niveau, waardoor minuscule hoeveelheden van meer verfijnd God Licht in/naar jullie persoonlijke Lichtkolom begint te stromen, aldus Licht toevoegend aan jullie Auragebied en levendigheid aan jullie Ziel Lied. Het volledige stralende lichaam van de Ziel, op diens gewone thuisniveau, het Zevende Vlak van de Vierde Dimensie, werd de titel gegeven van “het Hogere Causale Lichaam” door de oude meesters.
Als jullie multidimensionaal worden, wordt jullie waarneming meer vloeibaar, en de geregistreerde concepten door jullie brein zullen meer ingewikkeld en accuraat zijn. Jullie ontwikkelen geleidelijk controle over en een continuïteit van het bewustzijn, wat zal resulteren in een meer duidelijk en meer echt spiritueel inzicht.
Om jullie extra-zintuiglijke vaardigheden te ontwikkelen is het van wezenlijk belang dat jullie bereid zijn om niet alleen tijd in meditatie en overdenking door te brengen, maar ook in stilte. Eén van de eerste stappen in het verwerven van zelfbesef is het controleren en verstillen van het voortdurende gedachten-gebabbel van de lagere bewuste geest.
Met de voltooiing van het overwinnen van alle uitdagingen en tests van de Derde en Vierde Dimensies, komt de ambitieuze Ziel de laatste barrières onder ogen die leiden naar de entree (het eerste subniveau) van de Vijfde Dimensie. Alle Ziel Fragmenten in de Vierde Dimensie zullen gereinigd zijn, uitgebalanceerd en geïntegreerd in de entiteit diens vier lagere lichamelijke systemen. Als een resultaat, wordt de zoeker een geharmoniseerde, uitgebalanceerde, Ziel-bezielde persoonlijkheid.
Het Causale Lichamelijke gebied, wat aanvankelijk alle originele Ziel Fragmenten bevatte, voort gestuurd in/naar de Derde/Vierde Dimensies van dit Sub-Universum, wordt nu terug naar boven getrokken in/naar de Vijfde Dimensionale, eerste subniveau Heilige Triade, van waaruit het ontstond. Het is nu niet langer meer nodig, want de Ziel-bezielde persoonlijkheid - nu een Spiritueel/Menselijk Wezen - is gereed om direct te verenigen met diens Vijfde Dimensionale Heilige Triade. Deze Heilige Triade is het volgende hogere Facet van diens originele God-Zaad Atoom binnenin deze Sub-Universele ervaring.
Het geharmoniseerde, Vierde-Dimensionale emotionele rijk is nu gereed om met het eerste sub-gebied van het Vijfde Dimensionale mentale rijk te integreren, wat een geheel nieuwe wereld van ervaring en leren opent.
Voor diegenen die niet de drie goddelijke kwaliteiten van GODDELIJKE WIL, GODDELIJKE LIEFDE EN GODDELIJKE INTUÏTIEVE INTELLIGENTIE omhelst hebben, is het onmogelijk om het wonder van de toekomst te begrijpen. Jullie bewustzijn verfijnt zichzelf als jullie in het spirituele besef vooruitgaan, en jullie ook een slim besef en een gevoeligheid ontwikkelen als de vibraties en ritmes van Heilige Liefde binnenin jullie Heilige Hart opwellen. Heilige Liefde is de sleutel wat de doorgang opent naar het volgende niveau van de hogere evolutie. Als een Ziel-bezielde persoonlijkheid, zal je een Aardse Zonne Engel worden - een stralende Zon van God.
Vele jaren geleden, legden wij aan jullie uit: “Er zijn Piramides van Licht gestationeerd binnenin iedere Dimensie en Sub-Dimensie door dit gehele Sub-Universum heen. Sommige zijn grote opslagplaatsen van Kosmische Licht substantie, wat gebruikt wordt bij de creatie van sterrensystemen, galaxies en zonnesystemen. Er zijn ook ontelbare, kleinere Piramides van Licht, welke een Etherisch replica bevatten van alle God-Vonk fragmenten die jullie gecreëerd hebben op jullie reis in/naar de dichtheid.
“Terwijl jullie omlaag door de multi-dimensies binnenin dit Sub-Universum reisden, braken jullie jezelf opnieuw op in/naar steeds kleinere God-Zaad Fragmenten. Vanuit het basisniveau van de Vijfde Dimensie doorheen alle Sub-Dimensionale rijken omhoog naar het dimensionale niveau waarin jullie God-Zaad Atoom (IK BEN Aanwezigheid) verblijft, hebben jullie een Heilige Triade binnenin een Piramide van Licht, wachtend op jullie terugkeer.”
Als jullie de sub-niveaus van de Vijfde Dimensie bereizen, is er een Heilige Triade gestationeerd binnenin elk van de Zeven Sub-Dimensionale Niveaus, elk van hen in omvang en Lichtkracht verminderd door de piramide daarboven. Alle Heilige Triades werden direct van binnenuit de Hart-Kern van jullie God-Zaad Atoom voort gestuurd, en zij werden gestationeerd binnenin ieder Sub-/Volledig-Dimensionaal niveau, de gehele weg omlaag naar het laagste, eerste sub-gebied van de Vijfde Dimensie.
Om toegang te verkrijgen naar en te verbinden met het hogere mentale lichaam, moeten jullie ernaar streven om gecentreerd te blijven in het Heilige Hart. Dit proces kan alleen geïnitieerd worden wanneer jullie eenmaal een stevige controle hebben over jullie fysieke-emotionele lichaam. De bewuste geest moet periodes van stilte hebben om zich af te stemmen op de subtiele fluisteringen van de Ziel en jullie Hogere Zelf. Jullie zullen gemoedsrust bereiken door bewust doorheen het Heilige hart te ademen (de Oneindigheid Ademhaling), wat een natuurlijke manier van ademhalen wordt wanneer je eenmaal het Oneindigheidspatroon binnenin je fysieke voertuig vestigt, en de techniek uitoefent totdat het een gewoonte wordt. Het is wezenlijk belangrijk dat jullie leren om bedachtzaam adem te halen. Door het proces van gefocust ademhalen, door het pad te volgen van de ademhaling, zullen jullie geleidelijk bewust worden van de andere delen van jullie lichaam. Jullie Lichamelijke Elementalen hun signalen van ongemak of ziekte zijn eerst zeer subtiel. Als je niet naar deze signalen luistert, zullen zij geleidelijk evolueren in/naar pijn of mogelijk een serieuze ziekte.
Wij hebben vaak gezegd dat uit jullie comfortzone en het collectieve bewustzijn geloofstructuur weg te gaan een zeer moedig iets is om te doen. Dapper voorwaarts te gaan om jullie eigen waarheid te zoeken en te leven is de eerste stap in het terugnemen van jullie persoonlijke macht. Als jullie de ketenen van het verleden loslaten, en tot het begrip komen dat jullie in controle zijn van jullie toekomst, beginnen jullie het proces van ontwaking voor jullie potentieel als een meester mede-schepper. Terwijl jullie wijsheid vergaren, en beginnen te genieten van de positieve resultaten van jullie inspanningen, beginnen jullie jezelf en jullie oordeel te vertrouwen. Jullie multi-zintuiglijke waarnemingen breiden uit en worden sterker, en jullie leren om zowel de positieve als de negatieve resultaten van jullie keuzes vanuit een hogere uitkijkpost te overzien, daardoor geleidelijk lerend om beslissingen vanuit een hart-gecentreerd gezichtspunt te maken.
Het proces van ascenderen in/naar de Hogere Dimensionale rijken van het grotere Licht vereist dat jullie ernaar streven om jullie Aardse bewustzijn te verenigen met elk hoger vibrationaal niveau van het God Bewustzijn. Het Grootse Plan werd ontworpen zodat jullie rentree in/naar de hogere rijken volbracht zou worden door de integratie van de Witte Vuur Zaad Atomen opgeslagen binnenin de Diamanten Kern God Cel van elk meer geavanceerd Facet van jullie Hogere Zelf. De één-na-de-ander, stap-na-stap, integreren jullie de wilskracht, de wijsheid, de attributen en kwaliteiten van elk groter Facet van jullie OverZiel. Hoe snel en gemakkelijk jullie dit volbrengen is aan jullie, want aan jullie werd het geschenk van de VRIJE WIL gegeven, wat een belangrijk component is binnenin het Grootse Ontwerp voor deze Sub-Universele ervaring.  
Elk Facet van Schepper-Bewustzijn in dit Sub-Universum heeft Ziel-lichaam fragmentatie ervaren, en iedere Ziel, op ieder niveau en station van Zijnheid, is nu in het proces van genezing en hereniging met de vele Facetten van Zichzelf. Jullie zullen net zoveel Facetten van Zelf integreren als menselijkerwijs mogelijk is terwijl jullie in jullie huidige fysieke voertuig zijn, en het proces zal doorgaan als jullie de hogere rijken van het bestaan bereizen. Jullie zijn bio-computers met een boventoon resonantie. Een ieder van jullie is een ingewikkeld vibrerend wezen. Jullie zijn gewend geraakt aan de langzamere, dichtere energie van de Derde/Vierde dimensies; niettemin, zijn jullie in het proces van het balanceren, harmoniseren en optillen van de resonantie van jullie krachtveld om te ascenderen in/naar een meer verfijnde, Hogere Dimensionale staat van Zijn/Bestaan. Jullie moeten je herinneren dat jullie een uniek Facet van de Schepper zijn, en jullie zouden jullie uniekheid moeten koesteren als jullie ernaar streven om terug te keren naar de Eenheid/Eensgezindheid van jullie Goddelijke Zelf.
Denk eraan, als jullie je bewustzijn verheffen en terugkeren naar de harmonie binnenin, zullen jullie meer verfijnde frequentie patronen voort uitstralen, en daarom, zullen jullie naar jullie aantrekken diegenen die dezelfde boventoon Lichtpatronen belichamen en uitstralen. Het herenigingsproces omvat het opnieuw aansluiten bij meervoudige Facetten van Zelf alsook het herenigen met vele leden van jullie innigste Ziel kameraden op de reis. Het Ascentieproces is een tijd van hereniging op vele niveaus van het God-Bewustzijn. Denk eraan, wij zijn slechts een hartslag en een gedachte verwijderd. Wij omwikkelen jullie met de stralende Heilige Liefde van onze Vader/Moeder God.
IK BEN Aartsengel Michael.

Vertaling: Cobie de Haan -  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten