zondag, januari 31, 2016

Aartsengel Michael - Een Zielvol Leven Kiezen - 28 Januari 2016 / Meredith Murphy


Aartsengel Michael
Een Zielvol Leven Kiezen
28 Januari 2016 / Meredith Murphy

Hallo, Jullie Prachtige Wezens,
Vandaag willen wij jullie echt aanmoedigen om jullie zelf toe te staan jezelf opnieuw uit te vinden … dit is misschien een eenvoudige manier om het te zeggen.
We hebben heel veel nadruk geplaatst op het voordeel van je niet te identificeren met je omstandigheden of je situatie, en verder, je zelfs niet te identificeren als je specifieke, uitgesproken menselijke ervaring in dit leven. Vandaag willen wij die uitnodiging zelfs verder brengen en jullie uitnodigen om echt in deze tijd in jullie levens te kiezen om in/naar het zielvolle leven te verschuiven.
Als een persoon ascendeert is er een uitbreiding van de bewuste ervaring van vereniging binnenin alle facetten van dat wezen. Als een planeet ascendeert, is er ook een uitbreiding van de bewuste ervaring van vereniging binnenin al het leven van het planetaire gebied. Een ieder van jullie is aan het ascenderen. Als een heelheid binnenin deze galaxy, als een planetair gebied, zijn jullie een momentum van vrede aan het genereren.
Vrede wordt gecreëerd door harmonieuze vibrationale expressie. Denk daar gedurende een moment over na. Harmonieuze vibrationale expressie. Denk na over een ongelooflijke symfonie, een prachtig muziekstuk dat je gehoord hebt. Denk na over de harmonieuze vibrationale expressie die je ervoer in de ontvouwing van een symfonie.
Wat merk je op? Het is zoals een dans, is het niet? Er is stilte. Er is geluid. Er zijn tijden wanneer er heel veel meer geluid is. Er zijn tijden wanneer er heel veel minder geluid is. Soms nemen bepaalde instrumenten de leiding. Soms nemen andere instrumenten de leiding. Soms zijn er schijnbare vergissingen, ja, het is waar. Het is soms minder duidelijk maar het is waar. Wanneer je daar over nadenkt, besef dan dat harmonieuze vibrationale expressie niet dezelfde vibrationale expressie is. Hoewel sommige aspecten van de symfonie bepaalde thema’s zullen herhalen, is het allemaal anders. Het doet zich allemaal voor in een andere tijd-ruimte locatie. Er zijn andere nuances aan. Vrede is harmonieuze vibrationale expressie, niet dezelfde waardevolle expressie, maar harmonieus.  

Voor vrede om zich individueel en als een planetair gebied voor te doen, vereist het loslaten van dat wat de ervaring van zuivere expressie vervormt. Een ieder van jullie moet allereerst in/naar een harmonie komen, met alles dat jullie zijn. Jullie doen dit door gevoel.
Er zijn teveel aspecten aan de volledigheid van je wezen voor jou, om bewust over hen allemaal te weten en je verstand te gebruiken om te proberen te harmoniseren. Dit is een voelende ervaring. Je doet dit door in/naar een grotere spirituele uitlijning te komen, en vaker in/naar een spirituele uitlijning te komen. Je weet dat je in een spirituele uitlijning bent door de verhoging van je frequentie, en de verhoging van je frequentie wordt gedemonstreerd door de emotionele staat van je wezen.
Hoe meer je in harmonie komt met alles dat je bent, en je weet dit door hoe meer goed jij je voelt, echt, echt goed, hoe meer je het goddelijke stromen binnenin jou herstelt.
Hoe meer je de ziel laat stromen in/naar je besef en doorheen directe actie en staten van zijn/bestaan, stroomt die energie in/naar de wereld, in/naar het planetaire gebied. De planeet is aan het ascenderen, en alle energieën binnenin het planetaire gebied zijn aan het vermengen en harmoniseren. Dat betekent ook dat het jou omvat. Het planetaire gebied helpt jullie ascentie individueel. De planeet diens ascentie trekt jullie verder in/naar jullie eigen geascendeerde ervaring en ondersteund dat op diepgaande welsprekende en bekende manieren.
Hoe meer je opzettelijk tijd neemt om met het planetaire gebied in een geascendeerde staat en je eigen gebied te vermengen, hoe meer jij je eigen spirituele uitlijning verder helpt, hoe meer je de planeet kunt helpen door je aan te sluiten bij de staat van eenheid.
Als je de volle verantwoordelijkheid neemt voor je eigen energie en meer eenheid creëert binnenin je eigen heelheid, creëer je meer invloed en momenten binnenin de planetaire heelheid, en ervaar je meer locaties in de tijd-ruimte waarin je in eenheid bent met het planetaire gebied.
Dit betekent, dat wanneer je bij blijft of zelfs bij tijden verhuist voorbij het planetaire gebied diens heersende staat, je de collectieve ascentie versnelt. In zekere zin, verlicht je de lading. Je brengt dingen in je eigen gebied in harmonie, de dingen die je in/naar jouw harmonie kunt brengen, wat enkel je eigen aanwezigheid is. Dat is alles dat je kunt doen om je eigen aanwezigheid in/naar harmonie te brengen, maar dat is genoeg.
Wij willen dat jullie beseffen dat dat voldoende is en dat jullie genoeg zijn. Jullie zijn al genoeg.
Sta jezelf gewoon toen om te laten vallen wat niet jij is, en te ontdekken dat hoe te zijn wie je al bent werkelijk voldoende is … als je dit al niet weet.
Wanneer je dit doet, wanneer jij jezelf in/naar een staat van verenigde harmonie brengt, leg je ook, in zekere zin, een energetisch voorbeeld neer omdat je stralend en florerend wordt. Om in een geïntegreerde, harmonieuze eenheid met jezelf en de planeet te zijn, is om te floreren.
Je bent al voldoende om dit te doen. Je hebt niets nodig. Het is een kwestie van te weten dat je voldoende bent en dat te geloven, dat te kiezen te geloven en alles te laten vallen dat daarmee argumentatief is, weigerend om er druk bezet mee te zijn, en in plaats daarvan je waardegevoel en inherente waarde omhelzend, en je te openen om de vervulling daarvan te ontvangen.
Wanneer je beseft dat je voldoende bent, houd je ermee op dingen te doen om jezelf meer geliefd te maken. Al deze activiteiten creëren weerstand, en die weerstand, hetgeen jullie allemaal tot de één of andere graad dragen, begint op te heffen en het Licht stroomt voort en herstelt een voller spectrum van het goddelijke stromen van je ziel in/naar je ervaring.
Zelf-Liefde is de sleutel, hoewel velen zeggen dat Liefde de sleutel is. Voor praktische doeleinden wat jullie echt helpt, is om te beseffen dat Zelf-Liefde de sleutel is.
Zelf-Liefde bevrijdt Liefde voor al het leven. Zelf-Liefde gebeurt binnenin jou. In waarheid ben je nooit capabel van anderen meer lief te hebben dan jezelf. Als jij één van deze mensen bent die in feite denkt, “Gossie, Ik ben zo vriendelijk tegen andere mensen, maar ik vind het zo moeilijk om vriendelijk tegen mezelf te zijn,” willen wij vandaag zeggen, pardon, maar je houdt jezelf voor de gek. Als je denkt dat je vriendelijk tegen anderen bent, maar het moeilijk vindt om vriendelijk tegen jezelf te zijn, houd jij jezelf voor de gek. Eerst, omdat zeer overduidelijk is dat jij alle anderen bent, dus met onvriendelijk tegen jezelf te zijn, ben je in feite onvriendelijk tegen Alles Dat Is. Minder duidelijk is dat je waarlijk niet meer liefdevol kunt zijn jegens een deel van jou dan dat je tegen je totaliteit bent.
Het kenmerkend motiveren van je aansturing wanneer je voelt dat je vriendelijk en liefdevol tegen anderen bent maar niet tegen jezelf, is een wens om leuk gevonden te worden en om anderen tevreden te stellen. Met alle respect, dat is geen liefde.
Vriendelijkheid is altijd gunstig, maar wanneer er een onderstroom is van manipulatie of transactionele controle, wanneer je een reactie wilt, of nog erger, wanneer je voelt dat je een bepaald soort van bewijs voor je gedrag moet hebben, kan je dat geen liefde noemen.
Liefde is Onvoorwaardelijke Waardering. Dat is de duidelijkste, gemakkelijkste manier om jezelf  te ontwarren van alles dat gezegd wordt over Liefde en het duidelijk te zien. Liefde is Onvoorwaardelijke Waardering, en die Liefde is natuurlijk. Het is natuurlijk te genieten van het volle spectrum van het leven, en je hebt slechts geleerd om niet hiervan te genieten door verschillende soorten van criteria in jullie wereld over wat goed en wat juist is en wat jullie wel of niet leuk zouden moeten vinden.
Op een zielniveau, gaan jullie door, onophoudelijk, om Onvoorwaardelijk al het leven en alle vormen van focus te Waarderen.
Dus dan, zou jij je kunnen afvragen … “Hoe zou ik mezelf kunnen bevrijden en deelnemen aan de grote planetaire collectieve heelheid als een bekrachtigde bondgenoot?” Houd meer van jezelf.   
Houd meer van jezelf. Heel veel van de manieren die velen van jullie nodig zijn om meer van jezelf te houden, heeft te maken met hoe jullie voor jullie zelf zorgen en de keuzes die jullie in je leven maken, en of zij wel of niet in uitlijning zijn met wat jullie werkelijk willen. Kan jij jezelf toestemming geven om op te houden met de dingen te doen die je niet wilt doen en op te houden een noodzaak te voelen om andere mensen tevreden te stellen, of te proberen en hen ertoe te krijgen jou leuk te vinden, omdat je dingen gedaan hebt op de manier dat jij denkt dat zij dat van jou willen?
Houd meer van jezelf en houd op met excuses te maken. Doe het gewoon.
Zorg beter voor jezelf. Leer hoe voor jezelf te zorgen. Stop met excuses te maken door te zeggen dat je niet weet hoe voor jezelf te zorgen. Als je niet weet hoe voor jezelf te zorgen, leer hoe.
Stop met excuses te maken, dat je altijd geweest bent zoals dit, en dat je familie hiervan houdt en iedereen dit van jou verwacht. Maak veranderingen.
Stop excuses te maken door te zeggen dat de mensen waar je mee samenwoont het niet leuk zullen vinden als je verandert. Wij weten dat dit moeilijk is, maar ben dapper en ben oprecht aangaande wie je werkelijk wilt zijn, en houd meer van jezelf, en wacht en zie wat er gebeurt.   
Wij zijn hier zeer direct vandaag, omdat velen van jullie zich nog steeds terughouden van wie jullie werkelijk willen zijn en weten wie jullie zijn in jullie opkomende visie van jullie ideale expressie als wezens.
Jullie hebben, vrij duidelijk, een gevoel. Het mag niet volledig gedetailleerd zijn, maar er is een impressie binnenin jullie allemaal van wat jullie wensen dat jullie zouden willen leven en zijn. Omdat het niet precies is of zelfs zeer gelijk is aan wat jullie nu leven, het schijnt ver weg en ingewikkeld te zijn om daar te komen.
Dit denken helpt jullie helemaal niet, dus laat dat alsjeblieft vallen. Laat dat vallen.
Kies ervoor om je verstand te gebruiken op een gunstige manier en laat deze beperkende ideeën vallen dat je daar niet vanaf hier kunt komen, omdat het ver weg schijnt te zijn. Niets zou verder van de waarheid verwijdert kunnen zijn.
Het idee dat, omdat je nog niet iets bent je het niet kunt worden, is een zeer ontkrachtende manier van denken. Hoewel het een vertrouwde manier van denken is, kan je kiezen ermee te stoppen zo te denken en dingen beginnen te denken die jou meer dienen.
Jullie zijn Goddelijke Wezens van het Licht.
Jullie zijn immense en verbazingwekkende schepselen in de belichaming. Jullie zijn je bewust en afgestemd op de voorrand van energie dat zich op jullie planeet ontvouwt.
Jullie hebben alle sleutels voor jullie koninkrijk. Dit koninkrijk, jullie koninkrijk, migreert in/naar een nieuwe manier van zijn/bestaan en het creëren van een nieuw, breder spectrum uitstraling binnenin jullie galaxy. Dit koninkrijk is bezig een baken van Licht te worden en een stralende, florerende heelheid. Jullie maken hier deel van uit en er is geen stoppen aan dit momentum van Liefde. Dit is waar de dingen naartoe gaan. Voel geen noodzaak om de delen van jullie te verbergen die hiermee uitgelijnd zijn, omdat jullie bang zijn van wat andere mensen zullen denken.
Wacht niet om jullie innerlijke weten te omhelzen en het leven te leven dat naar jullie roept. Verhuis erin en laat de dingen die niet langer meer tegen jullie spreken wegvallen, omdat dat het momentum is waar de dingen sowieso op afstevenen. Om dit te weerstaan verdunt jullie bekwaamheid om te verbinden met alles dat jullie zijn en ontneemt jullie de vervulling van jullie ziel.
Laat het oude leven met Liefde, met waardering los, en verhuis in/naar de nieuwe wereld die naar jullie roept. Het is hier, het is beschikbaar, en het is waar jullie hier voor kwamen. Jullie zijn sterk genoeg om dit te doen en wij zijn hier om jullie te ondersteunen.
Ik Ben Aartsengel Michael.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009 - 2016, Meredith Murphy | Expect Wonderful by Meredith Murphy. All rights reserved. http://www.expectwonderful.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten