donderdag, januari 28, 2016

Aartsengel Gabriel/Gabrielle - Wie is de Raad van Liefde? - Januari 2016 / Linda Dillon


Aartsengel Gabriel/Gabrielle
Wie is de Raad van Liefde?
 Januari 2016 / Linda Dillon

Groeten, Ik Ben Gabriel; Ik Ben Gabrielle, Lelie van Liefde, Trompet van de Waarheid, Boodschapper van de Ene. Welkom, welkom mijn geliefde familie, Lichtwerkers, Liefdehouders, Padvinders, Wegwijzers, Genezers, Leraren, Kanalen en de gewone mensen, want wij zijn allen gelijk.
Ja, er is schitterende diversiteit en dat is de expressie en de glorie van de Moeder. Maar nooit is er een hiërarchie geweest, kind, en wij zijn allen in gelijke maatstaf en in de gelijke maatstaf van Liefde.
Ik kom deze dag om tegen jullie te spreken over deze Raad van Liefde, waarvan ik de voornaamste woordvoerd(st)er ben. Het is mijn eer. Het is de zegen welke de Moeder aan mij geschonken heeft aan het allereerste begin, omdat deze Raad zolang in het bestaan geweest is … en ik bedoel niet eenvoudig het begin van het bestaan van deze prachtige planeet van mijn zuster en nicht, dierbare Gaia, ik bedoel het allereerste begin.
Ik kom omdat het tijd is om jullie kennismaking te hernieuwen. De diepte van onze relatie heeft behoefte om te groeien en als woordvoerd(st)er, als Aartsengel, wens ik en ben ik verordonneerd met de verantwoordelijkheid en de belofte om deze loyaliteit en alliantie sterker dan ooit te maken.
Jullie weten dat deze verklaring nooit zal veranderen, dat de Raad van Liefde Gods heilige alliantie is, samengesteld van Engelen, Aartsengelen, Verlichte Heiligen, de Apostels, de Verenigde Strijdkrachten van de Buitenste Galaxies, de Geascendeerde Meesters, de Heilige Profeten, en die wezens die eenvoudigweg geëvolueerd, geascendeerd zijn in/naar zuivere energie.
Het doel van deze Raad is de transmissie, de installatie, de infusie, van goddelijke uitstraling … wij hebben niet genoeg hierover gesproken … goddelijke uitstraling en Liefde, in/naar elk van jullie harten, in/naar de harten van alle wezens die kiezen, die wensen, die verlangen om zich uit te lijnen en te ontvangen. En laat mij tegen u zeggen, dat er geen wezen op wat voor planeet dan ook is, binnenin welke galaxy of welk Universum dan ook dat niet naar Liefde verlangt. Dus, zijn wij zeer zeker een gelijke kans Raad.

Wij zijn de boodschappers van de Ene, van Vader/Moeder Ene/het Al, van het verenigde Godhoofd, en er is slechts één boodschap en die boodschap is Liefde! Dat is waarom dierbare Albert (Einstein) diens werk en woorden zo belangrijk zijn in deze tijd, omdat hij het jullie in herinnering brengt, en sommigen van jullie horen het voor de allereerste keer dat er overal alleen maar één werkelijke essentie en werkelijk patroon is, en dat is de essentie en het ontwerp van de Moeder, en dat is Liefde. Heeft het een veelvoud van gezichten, van kwaliteiten, van goddelijkheid? Ja. Maar deze zijn allemaal expressies en ervaringen en transmissies, activeringen en uitlijningen van Liefde.  
Welnu, jullie mogen denken dat dit een zeer eenvoudige verklaring is van wie wij zijn en wij weten dat er een neiging op de planeet is om te zeggen, “Wel, je kunt je missieverklaring maar beter kort houden”, en dus zijn wij in uitlijning daarmee. Maar in feite, dierbare harten, laat ons aan jullie suggereren dat onze missie en ons doel uitgebreid is, maar altijd ver voorbij dierbare Gaia stroomt, niettemin zijn jullie de focus van zoveel aandacht doorheen het Multiversum, doorheen het Omniversum in deze tijd. Dit is de bestemming waar de meesten aandacht aan schenken. Het is een favoriete bestemming en vakantieplek voor velen van jullie sterrenfamilie, de Geascendeerde Meesters, diegenen van zuivere energie die jullie zien dansen en op bezoek zien komen en zien helpen.
De restauratie van Liefde op deze planeet is Ascentie. Er zijn vele verklaringen over hoe en waar en wanneer en wat Ascentie is en eruit ziet en aanvoelt. Dus wederom, in de geest van vereenvoudiging, vertellen wij jullie dat Ascentie, individueel en collectief, de ervaring, de verankering, en de belichaming van Liefde is, in diens totaliteit, in diens goddelijkheid, in diens expressie, in diens acties.
Nu zeggen jullie tegen mij, “Gabby, wat in de liefde hemel betekent dat?” En wat ik aan jullie voorstel, als een Aartsengel die vaak beschouwd wordt tamelijk luidruchtig te zijn, is dat wat ik bedoel, dat jullie de waarheid accepteren van wie jullie zijn. Lang geleden hebben wij, doorheen dit kanaal, tegen jullie gezegd dat de sleutels voor de Hemel Liefde, vertrouwen/geloof, vergiffenis, eenheid, verbondenheid en evenwicht zijn.
Welnu, jullie mogen dat nemen als een verklaring van hoe de belichaming van Liefde eruit ziet, aanvoelt, proeft en hoe het ruikt. Het is niet eenvoudigweg om vriendelijk te zijn, hoewel vriendelijkheid bij tijden een zeer ondergewaardeerde kwaliteit is op jullie planeet en elders. Als je liefdevol bent dan ben je vriendelijk, je bent zachtaardig, je bent attent/zorgzaam/voorkomend, je bent meedogend.
Het is de uitoefening, het is de actie, het is de intentie, het is het stiltepunt, het is jezelf compleet, consequent, eeuwig, eindeloos in de expressie en de ervaring van Liefde plaatsen. Het is gelukzaligheid, het is extase, het is gezond verstand, het is geaard zijn. Het is niet het zijn van een ruimtecadet die rondloopt en niets doet.
Hebben jullie ooit één van ons - Aartsengel, Engel, Beschermer, Geascendeerde Meester - horen zeggen dat wij rondhangen en ons ontspannen omdat wij ons overweldigd voelen? Natuurlijk niet! Welnu, zijn er tijden - ja, zelfs als een Aartsengel - dat wij ons overweldigd voelen door wat wij waarnemen, niet alleen collectief zoals dood, ziekte, verwoesting, wanhoop, oorlog, haat, hebzucht en lust? Deze zijn smartelijk/verontrustend.
Maar wat is overweldigd zijn voor een Aartsengel, voor mij mijn geliefden, is wat overweldigend is, wanneer ik zie of waarneem of weet dat jullie vergeten zijn, of verloren hebben, of niet geloven, dat jullie de essentie van Liefde zijn. Dat is een tragedie. Het is een illusie, maar het is een tragische illusie omdat [Liefde] de Waarheid is, de essentie, de totaliteit van wie jullie zijn.
En dit is waarom ik gevraagd heb om op deze manier tegen jullie te spreken vandaag. Wij, van zo een veelvoudigheid die jullie je niet eens kunnen beginnen voor te stellen, zijn de Raad van Liefde. Wij zijn de boodschappers, de inprenters, de zenders, de bezielers van Liefde. Welnu, wij hebben funtie-omschrijvingen die eindeloos zijn en nochtans buitengewoon eenvoudig gedurende deze buitengewone tijd van verandering. Wanneer je zelfs een fluistering voelt dat je Liefde vergeten bent, over hoe het binnenin aanvoelt … merk op dat ik tegen je zeg, met het bespreken van Liefde, dat het de ervaring en de expressie is … Ik spreek over binnenin het en zonder het … het is absoluut noodzakelijk voor jou om het weten binnenin iedere vezel van je wezen te hebben, dat je Liefde bent. En  het is geen mentaal proces of mentale constructie. Het is een diep weten van wie je bent. En dan wordt dat tot uitdrukking gebracht, omdat je alleen tot uitdrukking kunt brengen wie je bent.
Dus, als jij je minder dan voelt, dan is jouw expressie minder dan. Als jij je genegeerd voelt of geïsoleerd of afgescheiden of verraden, dan is dat jouw expressie. Hoewel je het probeert te verbergen onder een mantel van vriendelijkheid, werkt dat niet. Dus, wanneer je weet dat je de Liefde niet kent, voelt en ervaart, wend je tot ons. Natuurlijk, wend je tot de Moeder, de ultieme bron, de allerhoogste bron van Liefde, het patroon van Liefde, de essentie van Liefde. Maar wij, wij zijn Haar werkkrachten, wij zijn de boodschappers.
Dus, mag jij je naar je favoriete persoon wenden, je favoriete wezen --- ja zij zijn mensen - St. Germaine is een persoon geweest, Jezus is een persoon geweest, velen van ons zijn geïncarneerd geweest gedurende een paar momenten als mensen --- wij weten wat het is en hoe het aanvoelt. Wij zijn niet ontwetend aangaande jullie situatie.
Dus, kom ik deze dag om met jullie te bepleiten, om absoluut met jullie te bepleiten om je naar ons te wenden, naar ons toe te komen, en ons toe te staan je met Liefde te vullen. Nu zeggen jullie, “Oh dat is oké; Ik weet dat ik in de Liefde ben.” Dierbare harten, jullie zijn nog maar net begonnen; er is altijd meer.
Dus, uit naam van de Moeder in de verering van wie jullie zijn en de verering van het goddelijke, de Moeder/Vader Ene, kunnen jullie ons ons werk laten doen? Zouden jullie een beroep op ons kunnen doen, de volledige Raad van Liefde en ons jullie laten vullen en jullie naar een hoger rijk laten brengen, om jullie voeten stevig in de 7de dimensie van Liefde te verankeren? Wij wachten niet.
Maanden geleden, laat mij duidelijk zijn …. 15 Augustus … vijf maanden geleden, kinderen, hebben wij jullie over de uitbreiding van het 13de Octaaf verteld, het meest dierbare/kostbare geschenk waarmee wij ooit geëerd werden om naar voren te brengen. Wat hebben jullie ermee gedaan? Het zit daar en wacht op jullie … net zoals wij.
Laat ons alsjeblieft in heilige vereniging zijn. Laat ons in heilige partnerschap zijn. Wij zijn altijd familie geweest. Jullie zijn net zo een integraal deel van deze Raad van Liefde als wij dat zijn. Laat ons werken, spelen, lachen en de mogelijkheden en potentiëlen en actualiteiten van creatie samen, hier en nu, onderzoeken.
Ga met mijn Liefde en ga in Vrede. Vaarwel.
Gechanneld door Linda Dillon
© 2016 Council of Love, Inc.
http://counciloflove.com/
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl
This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted

Geen opmerkingen:

Een reactie posten