dinsdag, januari 12, 2016

Aarde Dromen Vereisen Toegewijde Zelf-Liefde - 11 Januari 2016 / Brenda Hoffman


Aarde Dromen Vereisen Toegewijde Zelf-Liefde
11 Januari 2016 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Zodanig is het dat jullie je aan het voorbereiden zijn om jullie wezens te openen voor de volgende overgangsfase. Velen van jullie maken zich zorgen over dat jullie nog niet jullie Aarde zekerheidsdroom gecreëerd hebben. Dat zullen jullie. Want het is tijd om verder te gaan.
Iets dergelijks is niet om jullie Aarde zekerheidsdroom te kleineren, maar in plaats daarvan om jullie te informeren dat jullie op zoveel manieren voorbij de Aarde gegaan zijn. Jullie zullen jezelf over die waarheid informeren, wanneer jullie eenmaal jullie Aarde afstuderen met de creatie van jullie Aarde zekerheidsdroom vieren.
Om jullie Aarde droom te creëren, moeten jullie genoeg van jullie zelf houden om het onmogelijke toe te staan. Want jullie Aarde droom is niet alleen een indicator voor jullie dat jullie afgestudeerd zijn voor jullie Aarde leringen, maar ook een baken van mogelijkheden zijn voor diegenen die wensen om van zichzelf te houden, net zoveel als alles dat er is van hen houdt.
Sommigen van jullie blijven gevangen in de wanorde van de Aarde van, “Ik moet niet van mezelf houden net zoveel als, en zeer zeker niet meer dan dat ik van anderen houdt”. Natuurlijk, diegenen van jullie die jullie Aarde droom gecreëerd hebben weten dat iets dergelijks precies is wat er nodig is. Een diepe verplichting voor zelf-liefde en zelf-zorg - voorbij iedere verplichting jegens anderen in wat voor vorm dan ook.
Zelfs het lezen van deze laatste woorden geeft velen van jullie een pauze. Want jullie Aarde noodzaak om iedereen vóór jullie zelf te plaatsen is zo diep ingeworteld dat het liefhebben van jullie zelf, net zozeer als het liefhebben van anderen, doorgaat slecht, verkeerd of kwaadaardig aan te voelen. Niet omdat het dat is, maar omdat jullie gebonden blijven aan de voorschriften van de Aarde. Jullie hebben je nog niet bij jullie Universele wezen aangesloten.

Die laatste verklaring is niet om jullie uit te foeteren, maar in plaats daarvan een geheugensteuntje van hoe belangrijk het is om werkelijk van jullie zelf te houden. Als jouw Aarde droom het redden van anderen omvat en het voelt juist aan binnenin je wezen - zo zij het. Maar als dat gevoel gebonden is aan ‘zouden moetens’, moetens of iedere Aarde sentiment anders dan zelf-liefde, zullen jullie doorgaan jullie tijd te verprutsen in plaats van jullie Aarde droom te creëren.
Sta jezelf een paar seconden van plezier toe door je te verbeelden wat je zou doen als je financiën onbegrensd zouden zijn, je samen met je droompartner zou zijn of je omringd zou zijn door dat wat jou persoonlijke vreugde geeft. Maken anderen snel deel uit van dat plaatje of beloon jij jezelf eerst met snuisterijen, woningen, romantische liefde, enzovoorts? Het juiste antwoord is dat jij jezelf eerst beloont met wat voor gebruik het meest juist aanvoelt.
Zien jullie hoe jullie doorgaan gebonden te zijn aan de Aarde voorschriften of zouden moetens? “Ik zou niet egoïstisch moeten zijn. Ik zou aan anderen moeten denken voordat is gekke snuisterijen koop.”
Als je doorgaat deze laatste verkondigingen te geloven, heb jij jezelf nog niet toegestaan om volledig de Nieuwe Jij binnen te gaan. Want het is prachtig dat je zo liefdevol voor anderen bent - maar dat is iets waar je voor getraind werd om te doen. Het is niet van het hart - het is van jullie bewustzijn, jullie verstand. “Wat zullen anderen denken als ik alleen maar mezelf beloon?” Wat inderdaad?
Dit is een moeilijk concept voor velen om te bevatten, maar net zoals het waar is voor ieder continuüm, moeten jullie verhuizen naar de tegenovergestelde zijde, waar jullie je voorheen focusten om het midden te vinden. Dat aldus te doen is niet egoïstischer of anders dan de rollen van zorgdrager of slachtoffer te weigeren waar jullie voorheen doorheen gewerkt hebben in jullie zoektocht naar de Nieuwe Jij.
Het is tijd om jullie zelf vooraan te plaatsen. Aldus zullen jullie dat. En wanneer jullie dat doen, zullen jullie je Aarde droom creëren en volledig voorbereid zijn om naar jullie volgende overgangsfase te verhuizen.
Inderdaad, waarom zouden anderen jullie leiding volgen als jullie Aarde droom creatie louter een herhaling zou zijn van wat al beschikbaar was op de 3D Aarde?
Jullie Aarde droom creatie is bedoeld om nieuw, fris, plezierig en verrassend te zijn. Verrassend genoeg dat anderen het opmerken. En aldus zal het zijn.
Want wanneer jullie eenmaal genoeg van jullie zelf durven te houden om te creëren, zoals een klein kind doet met weinig achting voor wat anderen willen of nodig zijn, slechts gedachten van plezier en vreugde, zullen jullie naar jullie volgende overgangsfase verhuizen.
Jullie volgende fase gaat over genoeg van jullie zelf te durven houden om die gebieden, die niet van jullie Aarde wezen zijn, te verkennen die jullie vreugde geven en de Universums met meer informatie verstrekken - een veel groter Akashic Archief, zo jullie willen.
Een dergelijke gedachte schijnt niet zo moeilijk te zijn, nietwaar? Maar dan, noch deed het leren dat om volledig van jezelf te houden totdat je probeerde om dat aldus te doen. Want jullie volgende fase vereist volledige vrijheid van zorg te dragen voor anderen op de Aarde, van het redden van wie dan ook, van een slachtoffer te zijn van anderen hun behoeften of wensen. Complete vrijheid om jezelf te zijn. En iets dergelijks zal alleen gebeuren als je volledig van jezelf houdt.
Aldus zijn wij teruggekeerd naar het basisprincipe van volledig van jezelf te houden, de fundering van alles dat je bent en zal doorgaan om eeuwig te zijn.
Ben gewoon in al je zelf-liefhebbende glorie. Je bent niet egoïstisch. Je bent niet kwaadaardig. Je keert louter terug naar je kindertijdvisioenen van creaties ter wille van de creatie - niet voor wie anders dan ook.
Zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten