woensdag, september 30, 2015

Matt Kahn - Energie Update ~ Ascentie ~ 29 September 2015 - “Ik Voel Het Niet”


Matt Kahn
Energie Update ~ Ascentie ~ 29 September 2015
“Ik Voel Het Niet”
Voordat ik een ascentie update aanbied en de nieuwe golf van het bewustzijn evalueer ten gunste van diegenen die ertoe komen om het leven op een hogere frequentie te kennen, zou ik graag eerst de ervaring willen adresseren van diegenen wiens Super Bloed Maan aftelling naar de ascentie hen hulpeloos achterliet. Het is begrijpelijk om verwachtingen te creëren over spiritueel-geladen evenementen, zelfs tot de graad van het projecteren van wantrouwen of frustratie naar diegenen van wie je dacht dat zij jou de één of andere belofte verkochten.  
Zoals ik bijna twee jaren geleden verkondigde, zou 27-9-2015 een dag aanduiden waar één-derde van de planeet uitgelijnd zou zijn in het 5D bewustzijn. Terwijl sommigen al uitgelijnd raakten ver voordat die dag zich voordeed, was een datum aan mij gegeven door het Universum (mijn Gidsen) om de angsten en onzekerheden te verlichten van diegenen die jarenlang in de loopgraven doorgebracht hebben van eindeloos schaduwwerk. Wat aangeboden werd als een inzicht over de collectieve energieën wisselde weldra om naar angsten en zorgen over verheven verwachtingen die niets te maken hadden met wat voor informatie dan ook dat aan mij gegeven of doorgegeven was.
Was er een wereldwijde verschuiving in het bewustzijn? Ja. Voelde iedereen het? Nee. Ben je vereist om je anders te voelen om te weten dat je in een gloednieuwe frequentie bent? Helemaal niet. Net zoals op het pad van ontwaking, waar sommigen de ontbinding van het ego en de terugkeer naar hun ware natuur ervaren zonder een verstandsverbijsterend kosmisch aha of Aarde-verpletterend besef, zijn daar diegenen die verschoven werden in/naar hogere frequenties terwijl ze er volslagen onbewust van zijn.  
De vraag blijft, wat blokkeert de herkenning van dit nieuwe bewustzijn? Hoofdzakelijk, is het een geloof dat je zult weten dat je verschoof wanneer jij je eenmaal anders voelt.
Hoewel verschuivingen in vibratie opgemerkt kunnen worden door de verandering van emotionele staten, die vaak van de ene zijde van de polariteit naar de andere gaan, kan het besef van subtiele energieën zich voordoen ongeacht hoe jij je schijnt te voelen. Net zoals golven niet vereist zijn om voor de oceaan gezien te worden, zijn emotionele veranderingen niet noodzakelijk om de altijd-uitbreidende ruimtelijkheid op te merken welke een verschuiving in het bewustzijn aanduid.

Bloedmaan Nasleep - De Eerste Resultaten en Boodschap van Meester Merlijn - 29 September 2015 / Méline Portia Lafont

Bloed Maan Nasleep
De Eerste Resultaten en Boodschap van Meester Merlijn
29 September 2015 / Méline Portia Lafont
Hoe was jullie ervaring van de Super Bloed Maan Maansverduistering?! We hebben een prachtige kans ontvangen om onszelf uit te lijnen met de hogere volumes van Goddelijkheid om te belichamen. En wat een momentum is het tot dusverre geweest … gevuld met nog steeds treuzelende Equinox zegeningen en een opzettelijke Kosmische Golf welke de Aarde overspoeld heeft met een Magische storm van Gelukzaligheid, vervulling, evenwichtigheid en uitlijning, hetgeen op zichzelf een nieuwe doorgang gecreëerd heeft richting de essentiële energie van creatie: het huwelijk tussen materie en antimaterie en de vermenging van het Vrouwelijke en Mannelijke om een wedergeboorte te creëren. Deze wedergeboorte werd door jullie allemaal gecreëerd op een geheel nieuw en ander niveau dan daaraan voorafgaand het geval was. Het gaat door en is eindeloos.
Wanneer je goed in jezelf en één met je hart bent, kan je de frisse geuren ruiken van een nieuwe dageraad die opkomt. Je kunt zelfs bespeuren dat er een nieuw begin in je Wezen en ook in je leven gemarkeerd is. Oude deuren werden gesloten, bruggen worden achter je verbrand en dus nu houd jij jezelf stabiel terwijl je loopt op een onbekende brug richting een nog onontdekte wereld die in afwachting van jou is om het te hebben en het te omhelzen in je hart van weten.
Wat deze uitlijning tot dusverre bracht, tot aan dit moment, is een veel meer exponentiële geboorte dan waartoe wij tot dusverre gekomen zijn om te ontdekken. Het gaat voorbij de afstammingen vanuit het buitenland en bereikt massa’s van harten voort op je reis. Je begrijpt nog niet het bereik van deze golf, dit is omdat je het nog steeds ervaart. Jullie zullen erin groeien, net zoals jullie in jullie zelf groeien.
Ikzelf heb een prachtig energiegolf ontvangen net op de piek van de verduistering terwijl ik aan het mediteren was tijdens die piek (4:47AM CEST) in mijn kristallen cirkel. Ik was mijn audio Meditatie transmissie van de Pleiadianen van deze Bloed Maan aan het doen en deze golf die binnenkwam voelde zoals een innerlijke zoemende vibratie van een explosieve frequentie. Een zeer krachtig zoemen wat zich extreem focuste rondom het hoofd gebied ~ aan de voor- en achterzijde. Ik ervoer zware hoofdpijnen twee dagen voorafgaand aan de Bloed Maan welke ogenblikkelijk verdwenen waren na mijn meditatie.

dinsdag, september 29, 2015

Bubbels van Vreugde - 28 September 2015 / Brenda Hoffman


Bubbels van Vreugde
28 September 2015 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Vandaag, 28 September 2015, is een dag zoals geen andere dag die jullie op of in de Aarde ervaren hebben. Jullie zijn dwars door de barrière heengegaan van menselijk naar een Universeel wezen. Natuurlijk, velen van jullie stellen die verklaring in vraag, want jullie voelen of zien weinig anders dan wat gisteren of vorige maand waar was. Nochtans, hebben jullie je hart geopend op manieren die jullie nog niet kunnen visualiseren.
Velen van jullie hebben geleerd dat een open hart de eerste stap is voor het worden van een Universeel Wezen - het eindproduct van die verklaring is hoe je dramatisch de Nieuwe Jij op zult beginnen te merken.
Met een volledig open hart, zal je anders reageren op dezelfde stimulus. Iets dergelijks betekent niet dat je noodzakelijkerwijs je deuren opent voor diegenen die niet zo fortuinlijk zijn als jij. Of dat je zult wensen om op straat te leven en om eten te bedelen, na je geld gegeven te hebben aan een organisatie of religieuze gemeenschap. Het betekent dat diegenen die je eens in minachting hield, voor wat voor reden dan ook, plotseling mens zullen beginnen te voelen en te lijken. Alsof je voorbij hun woorden in hun harten kunt kijken.
Aldus is het dat de Aarde een deel geworden is van de Universums door de inspanningen van jullie en jullie kameraad sterreizigers.
Zullen hebzucht, kwaadheid, oorlog en straf onmiddellijk ophouden? Nee. Want jullie, in de voorlinie, zullen de beloningen vangen van een open hart voordat iets dergelijks waar is voor diegenen die volgen. Het zal een proces zijn. Maar een veel sneller proces dan waar geweest zou zijn als allen de Universums tegelijkertijd betreden zouden hebben.
Jullie zijn de bakens van Liefde en Hoop.

maandag, september 28, 2015

Aartsengel Michael - Golf Mee op deze Ultieme Krachtige Zuiverende Maangolf - 27 September 2015 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
Golf Mee op deze Ultieme Krachtige Zuiverende Maangolf
27 September 2015 / Rita Pulmans
Geliefde Aartsengel Michael,
Het is vannacht Volle Maan Supermaan en Bloedmaan. Wat zal dit met ons doen?
Het is volgens mij vooral verbonden met emoties, onze gevoelens, en aldus zouden onze angsten sterk uitvergroot kunnen worden? Ik las zojuist dat deze poort nieuw is en zeer krachtig. Wilt u ons hierin wat raad brengen over hoe we hier het beste mee om kunnen gaan in deze toch wel krachtige energieën.
Het is allemaal erg heftig de laatste tijd, alles komt dichter en dichter op elkaar, zonder veel ademruimte zeg maar. Graag wat uitleg als ondersteuning.
Ik dank u geliefde Lord.
****
Aartsengel Michael: Geliefde kinderen van de Aarde, geliefden,
Het zijn inderdaad heftige tijden, maar tevens zeer verheugende tijden. Wij, de goddelijke wereld, spreken niet meer over tijd, doch over "vooruitgang". Vooruitgang in/met de nieuwe komende energieën. Vooruitgaan in deze unieke en zeer krachtige wonderbrengers.
Wat bedoel ik Aartsengel Michael hier nu mee geliefden? Wonder-brengers op deze manier ervarend door jullie, daar jullie weldra zullen aanschouwen het nieuwe perspectief in de Aarde opstelling.
Rita: Een nieuw perspectief in de Aarde opstelling? Wat bedoelt u hier precies mee geliefde Lord?
AEM: Een opstelling van alles wat jullie nog niet reeds ervaren hebben sinds mensenheugenis.

Hilarion - Een Verschuiving in het Bewustzijn van de Mensen is Nu in Voortgang - September 27 - Oktober 4, 2015Hilarion
Een Verschuiving in het Bewustzijn van de Mensen is Nu in Voortgang
September 27 - Oktober 4, 2015
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Geliefden,
De wereld is in een ver reikende overgang in/naar een hoger niveau van bewustzijn en dit is een moeilijke tijd voor velen terwijl de veranderingen binnenin zich voordoen. Aan de mensen van de Aarde word gevraagd om alle voormalige verwachtingen los te laten met betrekking tot hoe hun levens in het materiële rijk eruit zouden moeten zien en om er zo mee geobsedeerd te zijn. Elk individu moet tijd alleen doorbrengen om deze gebieden van het leven opnieuw aan te passen en te herevalueren, specifiek kijkend naar waar hun persoonlijke energie gebruikt wordt. Het is een tijd om naar zelf te kijken als een schepper van alles dat je ervaart. Het is tijd om verantwoordelijkheid te nemen voor alle individuele en collectief gemaakte keuzes. Dit kan overweldigend voor iemand zijn die oprecht jegens zelf wilt leven, doch nog steeds diens materiële leven leeft en wisselwerkt met de anderen om hem/haar heen. Het is moeilijk om voorbij het zelf en de maatschappelijk opgelegde beperkingen te gaan die hen belaagd hebben en om zich echt te focussen op het creëren van een vreedzaam en welvarend leven. Echter, dit is wat geadresseerd zal worden vanaf dit punt verder.
Als je kiest om in overeenstemming te leven met de dictaten van je hart in plaats van je intellect, zal het een grotere bevrediging naar ieder gebied van je leven brengen. De mensen zullen beginnen te genieten van elk moment dat zij ervaren in plaats van gefocust te zijn op de “de één of andere dag of tijd” waarin zij zullen beginnen ervan te genieten. Er zal een herevaluatie zijn van hun zoektocht om de dingen te verkrijgen welke deze wereld aanbied met het oog op het feit dat zij gelukkig zijn zodra zij het krijgen. In plaats daarvan, zal hun focus verschuiven naar hun innerlijke wereld en bewustzijn, hun voormalige overtuigingen uitstrekkend en uitbreidend over wat mogelijk is, en zullen daardoor hun persoonlijke vrijheid vinden. Zij zullen zichzelf bevrijden door hun persoonlijke energieën te gebruiken richting de werkelijkheid die zij willen ervaren en zullen de noodzakelijke stappen ondernemen om het mogelijk te maken zonder zichzelf te veroordelen tot een grotere schuld en werkdruk. Dit zal een bevrijdende ervaring zijn als zij beseffen dat zij echt niet alle dingen nodig hadden waarvan zij dachten dat zij dat deden om geluk in hun persoonlijke levens te vinden.

zondag, september 27, 2015

Aartsengel Zadkiel - Een Portaal van Liefde - Oktober 2015 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
"Een Portaal van Liefde"
Oktober 2015 / Linda Robinson

Groeten Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, en wij worden samengebracht door een Schare van het Engelachtige Rijk van Licht en de Hathors. Vandaag, wensen wij tegen jullie te spreken over het hart als een portaal van Liefde.
Jullie planeet heeft net een kolossale invoer van energie ervaren. Dit komt samen met de vele golven van energie die jullie onophoudelijk ervaren hebben gedurende de laatste paar maanden. Deze zijn tijden wanneer jullie snelle voortgang kunnen maken aangaande jullie pad van ascentie wanneer jullie met deze energie in/naar de hogere dimensies stromen.
Een belangrijke factor met het in staat te zijn te stromen met deze energie is hartgecentreerd te blijven in een staat van Liefde. De nieuwe energie, alsook die van de hogere dimensies, is op Liefde gebaseerd.
Het is een energie van zuiverende gedachten en intenties doorheen het hartcentrum met een verlangen voor het hoogste goede. Het wil het beste voor iedereen, alsook voor jullie zelf. Het bekijkt situaties vanuit een hoger perspectief.
Het focust zich op de eenheid en ziet het Goddelijke in elk persoon. Het ziet ook het Goddelijke in de dieren, mineralen en planten koninkrijken. Het beseft dat alles samengesteld is van Goddelijke energie.

Welke Werkelijkheid is de Echte Werkelijkheid? - 25 September 2015 / Dr. Suzanne Lie


Welke Werkelijkheid is de Echte Werkelijkheid?
25 September 2015 / Dr. Suzanne Lie
De Arcturianen willen dat ik hoor wat zij tegen mij zeggen, het vertaal en het naar jullie toe stuur. Zij laten ons zien hoe wij alles moeten delen wat we geleerd hebben. Dit is hoe de boodschappen in/naar onze uitbreidende werkelijkheid gestuurd worden. Eerst ontvangen we, en dan delen we het. Op deze manier, vervullen wij de opdracht die we kozen voordat we dit Aarde voertuig namen.
Als wij voltooien waar wij ons vrijwillig voor aangemeld hebben om te doen voordat wij deze vorm namen, zullen wij ons herinneren hoe ons bewustzijn te transmuteren zodat we volledig bewust kunnen zijn van onze hogere frequenties terwijl we nog steeds ons Aarde voertuig dragen. Op deze manier, transmuteren al onze “3D kwesties” die eens onze derde dimensionale moeilijkheden veroorzaakten in/naar hun hogere dimensionale expressie. Ja, zelfs onze kwesties zijn “Multidimensionaal”.
Wanneer wij eenmaal herkennen dat het het NU is om wat voor “oude kwesties” dan ook los te laten, kunnen wij hen Onvoorwaardelijke Liefde sturen en hen met het violette Vuur bestralen. We beseffen ook dat deze “kwesties” talrijke gedachtevormen, herinneringen, geuren en beelden zijn die opgeslagen werden in onze onbewuste geest. Wanneer wij in/naar onze gereedheid verhuizen om oude kwesties “los te laten”, beginnen zij in ons dagelijkse leven op te duiken.
Het is dan dat wij bewust van dat worden wat ons teruggehouden heeft van onze zuiverste expressie van zelf. De kwesties zijn in feite herinneringen van ons zelf. Sommige van deze herinneringen zijn van deze werkelijkheid en sommige van hen zijn van andere werkelijkheden.

Ann en de Engelen - Openbaar Jezelf voor het Leven - 26 Augustus 2015


Ann Albers en de Engelen
Openbaar Jezelf voor het Leven
26 Augustus 2015
Openbaar jezelf voor het leven dierbaren. Sta mensen toe te zien wie je werkelijk bent. Zo velen brengen zoveel tijd door met te proberen ertussen te passen, het anderen naar de zin te maken, en te voldoen aan zo een enorme grote variëteit van verwachtingen dat het gemakkelijk is om jezelf te verliezen. Het is gemakkelijk om te ontkoppelen van jullie eigen harten als het verstand probeert jullie te kneden. Het is gemakkelijk om te proberen om Liefde te “verdienen” in plaats van eenvoudig jezelf te zijn en diegenen toe te staan die van jou houden naar voren te komen. Dierbaren, als jullie comfortabel zouden kunnen zijn met jullie authentieke zelven te zijn, zouden jullie zoveel meer hulp van het leven en jullie engelen kunnen ontvangen. Jullie zouden de echo van de Liefde ontvangen die jullie aan jezelf vanuit de wereld geven. Als je comfortabel met jezelf bent, zullen jullie anderen aantrekken die dat ook zijn.
Het authentieke zelf is niet iets dat je “uitvogelt” en dan ernaar streeft om het te “worden”. Het authentieke zelf is wie je waarlijk voelt in ieder gegeven moment graag te willen zijn. Op sommige momenten is het authentieke zelf kwaad. Op sommige momenten zit je tot barstens toe vol met Liefde! In waarheid is er altijd een diepere, meer liefdevol zelf dat probeert om tevoorschijn te komen, maar in plaats van te proberen te zijn wat je niet bent … probeer om alleen, in ieder moment, wie en wat je bent te zijn … precies hier, precies nu.
Wat als je niet je meest liefdevolle zelf bent? Dan dierbaren, zouden wij willen zeggen, houd sowieso van jezelf. Sta jezelf je gevoelens toe. Als je iemand nodig hebt om mee te praten, praat met je engelen. We mogen onzichtbaar zijn, maar wij horen jou en houden van jou ongeacht van wat er aan de binnenzijde van jou gaande is. Je kunt altijd op onze schouders huilen, je frustraties op ons afreageren, en ons toestaan om je eenvoudig te koesteren en je Liefde te sturen. Als je zou kunnen kiezen om van jezelf te houden op deze manier, zou je zoveel sneller door de “negatieve” emoties heengaan. Je zou kunnen voorkomen om hen door te geven, en op anderen af te reageren, en in plaats daarvan zou jij jezelf bekrachtigd gewaar worden, meer geliefd, en meer liefdevol.

zaterdag, september 26, 2015

De Pleiadianen - Laatste Bloed Maan Portaal - 26 September 2015 / Méline Portia Lafont


De Pleiadianen
Laatste Bloed Maan Portaal
26 September 2015 / Méline Portia Lafont
Wij komen hier in dit moment samen om in eenheid naar voren te komen. Eenheid is op de eerste plaats wat dit portaal creëert om te ZIJN en dus nodigen wij  jullie allemaal uit om deel te nemen aan deze prachtige cocreatie. Prachtigerts, jullie maken allemaal, voort in eenheid, een intrinsiek deel uit van de gehele bijeenkomst. Als jullie het grote Meesterschap binnenin jullie zelf toepassen, vergroten jullie een grote vergemakkelijking voor allen om de Kosmische energieën van een super Galactische cluster over te dragen, met onuitsprekelijke eenheden en eonen van Lichtkracht te komen en verankerd te worden doorheen al jullie voertuigen van Licht.
Jullie leenden jullie zelf aan de grote wijsheid en het eeuwige Licht van jullie opperste Bron, wat het essentiële en oorspronkelijke Licht en de blauwdruk van jullie Goddelijke ZELF is. Wanneer iemand zichzelf leent om alle krachten van binnenuit over te dragen aan deze collectieve werkelijkheid, creëert dat een momentum van vrede en sereniteit met het begrip van de Gehele Schepping zijnde een geaardheid van het geheel. Iemand op zichzelf kan de gehele wereld veranderen, want je representeert het complete en gehele ZELF als in de eenheid van ALLEN binnenin de Goddelijke Blauwdruk van diens menselijke aard.  
Daarom zullen we nu bijeenkomen in dit momentum van Succes Licht om al onze omgevingen en energiegebieden te verenigen als een Goddelijk Wezen in de Menselijke Vorm. Samenkomend, versterken wij wat iemand voort kan brengen als verandering en als een ontwaking, door de vele gebieden van de illusie heen brekend en een web en extern gebied van bewustzijn creërend om de waarheid van iemands eigen natuur en Goddelijke Zelf te verstrekken.
Jullie allemaal, die nu deze boodschap lezen en/of ernaar luisteren, verenigen jullie zelf als Hogere Zelven in de sferen van Shambhala, want jullie openen de poorten van jullie hart in deze tijd om de Kosmische duwtjes te ontvangen om jullie harten samen te verbinden en jullie hartgebieden te verenigen.

Lady Quan Yin - De Verschuiving van de Kern van de Aarde - 24 September 2015 / Natalie Glasson


Lady Quan Yin
De Verschuiving van de Kern van de Aarde
24 September 2015 / Natalie Glasson
Op de Aarde, wanneer in het bestaan van de menselijke vorm, zijn er bepaalde kwaliteiten welke vereist zijn om onophoudelijk aanwezig te zijn binnenin jullie wezen om het welzijn en het geluk van jullie werkelijkheid te ondersteunen, de grootste van deze kwaliteiten is het vertrouwen in de Schepper. Jullie bestaan binnenin een werkelijkheid welke voor jullie uitdagend is om te vatten en te begrijpen, heel veel dingen doen zich voor binnenin het Universum van de Schepper en op de Aarde zonder jullie beïnvloeding, invoer of begrip. Het schijnt alsof er een onophoudelijke bijna automatische energie is welke verzekert dat alles doorgaat te bestaan, groeien en te stromen, zowel binnenin jullie fysieke lichaam als op de Aarde en binnenin het Universum van de Schepper. Jullie kunnen dit zeer gemakkelijk in jullie fysieke lichaam herkennen, welke doorgaat te leven, adem te halen, te denken en te bewegen,en het schijnt automatisch en zonder wat voor grote inbreng van jullie dan ook. Of jullie het je nu wel of niet realiseren, als een ziel en spirit vertrouwen jullie je fysieke lichaam om door te gaan te bestaan totdat het niet langer meer verlangd wordt. Ja soms wordt het fysieke lichaam gehinderd door een aandoening, een verwonding of ziekte en toch werd dit niet door het fysieke lichaam gecreëerd, eerder door jullie geest/verstand en emoties welke pijnlijke herinneringen of overtuigingen vasthouden welke het fysieke lichaam aanvallen en diens natuurlijke ritme en harmonie belemmeren. Echter daar is een ononderbroken natuur jegens jullie fysieke lichaam waar jullie in geloven, en dit is hetzelfde voor het universum van de Schepper.
Alhoewel jullie niet volledig de werkingen en het doel van de Aarde en de innerlijke vlakken kunnen begrijpen, is er een wetendheid binnenin jullie van vertrouwen welke her/erkend dat als wij allemaal door energetische verschuivingen heen gaan, harmonie en evenwichtigheid gehandhaafd zullen worden en alles veilig zal zijn en dat er voor alles gezorgd wordt. Dit is een diepgaande krachtige energie binnenin jullie wat vereist is om verbeterd en bekrachtigd te worden in deze tijd van Ascentie. Angst is het tegengestelde van de energie van vertrouwen, gecreëerd vanuit een gebrek van begrip en een gehechtheid aan onzekerheid. Dit wordt geboren vanuit de illusie dat je over alles moet weten, met het oog op het feit om door te gaan soepel te werken. Je kunt nooit begrijpen hoe het evenwicht binnenin het Universum van de Schepper gehandhaafd wordt, hoe de Aarde de passende energie opwaarderingen ontvangt en hoe jullie lichaam doorgaat dag na dag te leven. Zelfs zonder jullie begrip gaan deze dingen door met zich voor te doen. Op heel veel manieren is er een noodzaak om te onthechten, realiserend dat of je nu wel of niet aanwezig bent alles binnenin het universum van de Schepper doorgaat en nochtans heb je de kracht om energieën in te prenten, te activeren en uit te breiden om de ervaringen voor jullie zelf en iedereen te verbeteren. De enige manier om de energieën van de Schepper te verbeteren is om eerst jullie vertrouwen in de Schepper te verbeteren om voor alles zorg te dragen.

Mytre en de Arcturianen - Bewuste Portalen Voor Gaia - 22 September 2015 / Dr. Suzanne Lie


Mytre en de Arcturianen
Bewuste Portalen Voor Gaia
22 September 2015 / Dr. Suzanne Lie
Sue: Ik kijk weer naar de plaats in mijn kantoor waar ik voor het eerst Mytre en de Arcturiaan zag. Ja, zij zijn daar, nog steeds daar, op precies dezelfde manier als toen ik hen voor het eerst zag. Zodra als ik erken dat zij hier zijn, open ik mijn computer om hun boodschap te documenteren:  
Dierbare Suzille,
Denk eraan dat hier en daar derde dimensionale benamingen zijn. Toen je ons voor het eerst waarnam binnenin jullie tijdgebonden werkelijkheid, opende je het portaal waardoorheen je ons zou kunnen waarnemen wanneer het ook is dat je ervoor kiest om te kijken.
Met andere woorden, wat je waarneemt is een geopend portaal waarop wij, Mytre en de Arcturiaan, een afdruk achtergelaten hebben. Deze “afdruk” is zeer gelijk aan een sleutel om het portaal te openen zodat je wederom, en eindeloos, de hogere dimensies van werkelijkheid kunt waarnemen.
Wij, Mytre en de Arcturiaan, dienen als de “deur” naar dit portaal. Vandaar dat je kiest om onze afdruk waar te nemen, het lijkt veel op het openen van de deur naar dat portaal. Wat wij wensen om jou nu te vertellen is dat dit portaal niet in je fysieke kantoor is. Het portaal is in feite binnenin je eigen hogere staten van bewustzijn.
De reden waarom je het portaal recht voor de binnenzijde van je kantoor deuropening waarneemt is omdat die kamer is waar je frequent mediteert, creëert, en anderen helpt. Deze interdimensionale activiteiten hebben het energiegebied van die kamer uitgebreid in/naar een hogere resonantie frequentie.
Wij verschenen aan jou recht voor de deur als een symbolische Licht Taal Boodschap van, “Je kunt dit portaal (deze deur) openen wanneer het ook maar is dat je wenst om een ervaring van de “doorgang” te hebben waardoorheen je vele andere kamers-portalen kunt betreden.

vrijdag, september 25, 2015

Boodschap van de Nieuwe Aarde - Herinneren van het Spreken van de Licht Taal - 21 September 2015 / Dr. Suzanne Lie


Boodschap van de Nieuwe Aarde
Herinneren van het Spreken van de Licht Taal
21 September 2015 / Dr. Suzanne Lie


Hallo, Ik ben een begroeter op de Nieuwe Aarde. Wij hebben een overeenkomst hier dat wanneer het ook is dat een Nieuw wezen verschijnt, wij ophouden met wat we aan het doen zijn om onze hulp aan te bieden, Ik zeg “wezen” in plaats van ‘persoon” omdat niet-menselijke levensvormen ook deze hogere frequentie versie van de Aarde betreden.
In feite, heel veel van de dieren en planten die “uitgestorven” geraakt zijn op de Matrix Aarde zijn in leven en gezond op de Nieuwe Aarde. Aangezien al het leven hier bewust en in staat is om met andere levensvormen te communiceren, zijn wij in staat om planten, dieren en elementalen, alsook mensen te helpen.
Het is een prachtige ervaring voor ons om in staat te zijn met dieren, planten en de Sylphs (lucht elementalen), de Undines (water elementalen), de Gnomen (Aarde elementalen) en de Salamanders (vuur elementalen) te praten. Deze prachtige wezens spreken geen Engels, zoals ik nu doe, noch doen wij dat.
Op de Nieuwe Aarde spreekt al het leven een taal welke vrij van tijd en ruimte is. Het is de taal welke mensen, planten, dieren en elementalen altijd gesproken hebben. Vandaar dat, wij tamelijk verbaasd en verheugd zijn dat wij met hen kunnen communiceren. Het is ook een verbazingwekkend experiment voor ons, specifiek voor de nieuwe mensen die zich altijd afgescheiden gevoeld hebben van Moeder Natuur om met alle planten, dieren en elementalen te communiceren.
Aan de andere kant, deze manier van communiceren leren, wat wij de Licht Taal noemen, is één van de grootste uitdagingen voor de Nieuwelingen. Zij proberen hun tongen te bewegen en gescheiden woorden tot uitdrukking te brengen op een lineaire manier. Deze manier van communicatie is passend voor een werkelijkheid gebaseerd op afscheiding en lineair denken dat door de tijd komt. Echter, dat betekent dat communicatie niet werkt in een werkelijkheid welke resoneert met het HIER en NU.

donderdag, september 24, 2015

Blossom en de GFL - ALLES waarnaar Jullie Kijken … Twinkelt van LIEFDE vanuit het LICHT dat Uit Jullie Ogen Straalt - 24.09.2015


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van Licht
24 September 2015
ALLES waarnaar Jullie Kijken … Twinkelt van LIEFDE vanuit het LICHT dat Uit Jullie Ogen Straalt
Blossom: Hallo, mijn vrienden. Wel, we gaan door de barensweeën van Wave X, die ons met volle kracht gaat raken … al ben ik me ervan bewust dat jullie geen datum hebben gegeven, hoewel jullie zeggen dat wij grote veranderingen zullen meemaken voor het jaar voorbij is. Ik vind het spannend om vandaag te channelen … en vraag me af welke boodschap jullie door zullen geven.  
GFL: En tegelijkertijd ben jij je ervan bewust dat de Energie die doorkomt je vertelt dat wij onze boodschap wederom graag via jouw stemkanaal brengen … tenminste, als jij dat ook graag wilt?
Natuurlijk … en waarschijnlijk willen de vogels buiten dat ook, daar zij meestal harmonie toevoegen aan het stuk. Veel dank.

Heel veel dank … De Energie die doorkwam was zo PRACHTIG … ik moest vechten om niet in tranen uit te barsten! DANK JE WEL. IK WEET dat ik voor iedereen spreek wanneer ik zeg dat WIJ VAN JULLIE HOUDEN.
Transcript.
Wij groeten jullie wederom, Geliefde zielen van Planeet Aarde … die ervoor kozen om te luisteren naar de boodschappen via de dame Blossom … die wij hebben gekozen om op deze wijze als ‘Onze Stem’ te dienen … En wij hebben goed gekozen … kunnen we wel zeggen.
Daarom willen we graag informeren naar jullie welzijn dezer dagen? Is er … zoals de dame Blossom eerder suggereerde … sprake van een vlakheid in jullie Zijn? Een gebrek aan enthousiasme? Een gebrek aan glans aan de ontwakende morgen? VOELEN jullie je zo in je Wezen?

Gaia en de Gnomen - Gaia Spreekt over het Elementalen Koninkrijk - 20 September 2015 / Dr. Suzanne Lie


Gaia en de Gnomen
Gaia Spreekt over het Elementalen Koninkrijk
20 September 2015 / Dr. Suzanne Lie
Mijn trouwe Ascenderenden,
Ik ben jullie Moeder Aarde. De leden van mijn Elementalen Koninkrijk zijn krachtige energie wezens die mij onophoudelijk helpen mijn fysieke vorm te creëren en te handhaven. De hoogste frequentie expressies van het Elementalen Koninkrijk, die jullie als aarde, lucht, vuur en water kennen, is de Elohim, die de scheppers en dragers zijn van mijn derde dimensionale vorm.
De Elohim verblijven in de achtste doorgaand naar de twaalfde dimensies om hun assistentie in het Devic Koninkrijk te begeleiden dat resoneert met de vijfde doorgaand naar de achtste dimensies. De Deva’s ontvangen het “Goddelijke Ideaal” van de Elohim en  brengen deze Goddelijke Kwaliteiten over naar het Elementalen Koninkrijk.
De Elementalen verblijven in de hogere vierde doorgaand naar de vijfde dimensies om vorm te creëren voor bezoekende levensstromen die vormen dragen in de derde en vierde dimensies van Gaia’s multidimensionale werkelijkheid. De Elementalen helpen bij het creëren van de vorm voor de vierde dimensionale levenstromen, en dan helpen zij deze levensstromen om hun vorm uit te breiden in/naar de derde dimensie.
Ik wens om me nu te focussen op mijn dierbare Elementalen die zeer ijverig gewerkt hebben om mijn veelvoudige levensvormen te helpen hun gekozen vormen in/naar de vijfde dimensie te transmuteren. De Elementalen zijn druk mijn mensen, dieren en planten wezens aan het helpen om hun resonantie te verhogen van de derde/vierde dimensionale frequenties in/naar de vierde/vijfde dimensionale frequenties.
Uiteindelijk, zal de mensheid ook in/naar hun vijfde dimensionale expressies transmuteren. De overgang van de derde dimensionale expressie in/naar de vierde dimensionale expressie is niet te moeilijk aangezien het louter de uitbreiding omvat van het derde dimensionale bewustzijn in/naar de vierde dimensionale aura.
Laat mij jullie eraan herinneren dat ik, Gaia, al mijn levensvormen zie als gelijke expressies van mijn belichaming. Daarom, mijn planten, dieren en mensen (hogere dieren) zijn in mijn hart ALLEMAAL gelijk. Ik weet dat mijn mensen verloren geweest zijn in de illusie dat hun expressie superieur is aangaande de expressies van de planten en de dieren.

woensdag, september 23, 2015

De Berichtgevingen van God - De Grote Loslating - September 2015 / Yael en Doug Powell


De Berichtgevingen van God
De Grote Loslating
September 2015 / Yael en Doug Powell
Geliefden, jullie staan, wederom, op de drempel van transformatie. Jullie stappen in/naar een verandering die zo groots is, dat het onzichtbaar voor het verstand is. Het is groter dan ideeën over overgave. Het is groter, zelfs, dan gedachten van ontwaking of Liefde. Het is de sprong, geliefden, in/naar de vrijheid van het verstand, in/naar het worden van de Werkelijkheid van Liefde als het Leeft en beweegt, in en als alle dingen.
Deze tijd in de wereld is de markering van de verschuiving, de sprong, de verandering, de transformatie die al diepgaand en krachtig onderweg is. En jullie, geliefden, zijn eenvoudig de waarnemers van wat het betekent te beseffen dat jullie Liefde zijn, dat jullie God zijn, dat jullie het wonder van het leven zijn.
Het wonder dat geen definiërende randen heeft. Het wonder dat niet vastgehouden kan worden door wat voor concept dan ook. Het wonder dat de breedte en diepte van de Werkelijkheid is, en dat volledig de Aarde aan het overnemen is zodat elk leven de waarheid mag vieren, en  elkaar als één vreugde leeft en ademt; zodat elk hart zichzelf mag herinneren als de verschuiving, en ieder moment zuivere verrukking mag zijn.  
Voor een klein poosje, zal deze transformatie komen en gaan zoals het pulseren van de Liefde welke al is. Jullie zullen wakker, bewust zijn, de kracht van Liefde zijn, en dan komt een ander moment en ben je mens, voor weer een klein poosje.
Alles dat jullie moeten doen, geliefden, is aandacht schenken. Waarlijk, diepgaand de waarnemer van Liefde zijn. Her/erken dat jullie in vervoering zijn door jullie bestaan, dat jullie alles zijn, waarlijk, dat Ik Ben. En ben bereid om het verstand te laten verdwijnen, om het ego te laten gaan, met al diens ideeën van wat jullie zijn. Leef eenvoudig deze breedte, en diepte, en vreugde als de ontvouwing van Echte Liefde.
Merk op, geliefden, dat jullie aldus ook in leven zijn. Jullie voelen je absoluut briljant. Niet briljant als een persoon met een briljant verstand, maar briljant als in: dit Licht schijnt overal. En terwijl je schijnt, wordt alles dat je aanraakt verlicht. En jij - het kleine jij - wordt transparant, totdat alles dat je ziet en voelt, alles dat je waarlijk bent, Liefde is.
In deze plaats, stap je de wereld binnen als de puls komt, en je bent plotseling aanwezig, volledig hier, totaal in leven. En net zoals het hart slaat, aldus verschijnt de creatie, steeds weer opnieuw als de gehele waarheid, puls na puls.

De Arcturianen - Ineenstortende Tijd - 17 September 2015 / Dr. Suzanne Lie


De Arcturianen
Ineenstortende Tijd
17 September 2015 / Dr. Suzanne Lie
Terwijl de tijd doorgaat ineen te storten, wordt het concept van herinneren geleidelijk vervangen met het concept van WETEN. Eerst voelt “weten” gelijkaardig aan het herinneren, maar jullie beseffen in toenemende mate dat het herinneren twijfel had, terwijl het weten IS. Met andere woorden, wanneer je WEET, ben je vrij van alle twijfel.
Vrij zijn van twijfel is moeilijk aangezien er nergens is om te verbergen, en jullie compleet kwetsbaar en in het dagelijkse proces van de volledige bekendmaking zijn van alles dat jullie ascentie tot dusverre geblokkeerd heeft.
Deze vrijheid van twijfel is verbazingwekkend bevrijdend. De meesten van jullie hebben er geen idee over hoeveel twijfel tussenbeide komt in jullie leven, aangezien jullie nooit zonder het geleefd hebben. Vrijheid van twijfel staat jullie toe om steeds dieper voort te gaan in/naar het NU van het “weten”.
Het herinneren is een op tijd gebaseerd concept omdat jullie jezelf gewaarworden in het heden terwijl jullie het verleden beginnen te herinneren. Daarom, is het herinneren een derde/vierde dimensionale constructie.
Wij gebruiken het woord “constructie” omdat jullie derde/vierde dimensionale brein een “barrière” geconstrueerd heeft rondom onveilige herinneringen uit jullie verleden. Dat “verleden” zou gisteren geweest kunnen zijn of veelvoudige levens geleden in jullie derde dimensionale tijd.
Echter, terwijl de derde/vierde dimensionale tijd begint ineen te storten, wordt het vervangen met de geen-tijd van het vijfde dimensionale NU. Met andere woorden, als de derde dimensionale tijd langzaam ontwart binnenin de synapsen van jullie fysieke brein, beginnen jullie te zoeken naar wat jullie geloven verloren te hebben.

Shekina Rose/De Blauwe Straal - Blauwe Straal Empaat Nieuwe Aarde Lichaam Sjabloon Eenheidsraster ~ 22.09.2015


Shekina Rose/De Blauwe Straal
Blauwe Straal Empaat Nieuwe Aarde Lichaam Sjabloon Eenheidsraster
Activering Licht Taal Transmissie

TAAL VAN HET LICHT ~ Vanuit het Lemuria Portaal bij de Cathedral Rock Draaikolk activeert deze transmissie de Blauwe Straal Lichaam Sjabloon Codes van Licht in het Nieuwe Aarde Eenheidsraster. Dat zal de heilige afstammingen van de Blauwe Straal van Creatie verenigen en herontwaken. En zal de ultra gevoelige empaat energie lichamen stabiliseren als jullie verschuiven en op een hogere vibratie door de veranderingen heengaan.

dinsdag, september 22, 2015

Jullie Evolueren veel Sneller naar de Universele Nieuwe Jij dan Jullie Beseffen - 21 September 2015 / Brenda Hoffman


Jullie Evolueren veel Sneller naar de Universele Nieuwe Jij dan Jullie Beseffen
21 September 2015 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Hoewel de energieën die nu op de Aarde neervallen van de creatie variëteit zijn, deze energieën zijn niet zoals waar jullie op anticiperen want jullie her/erkennen alles dat nieuw is met het 3D inzicht. Jullie woorden, jullie beelden, zijn nog niet accuraat want jullie kunnen niet iets om/beschrijven totdat het jullie werkelijkheid wordt.
Een blind persoon in jullie 3D wereld kan de kleur rood niet begrijpen of visualiseren. Aldus is het nu voor jullie. Jullie kunnen niet begrijpen hoe jullie en jullie wereld aan het veranderen zijn totdat jullie deel van die verandering uitmaken.
Jullie zullen jullie 3D veiligheidsdeken in de volgende paar weken creëren. Iets dergelijks is louter het begin van jullie nieuwe wezen. Jullie veiligheidsdeken droom is jullie 3D beloning. Wanneer die droom eenmaal compleet is, zullen jullie een noodzaak gewaarworden om verder in jullie nieuwe wezen te graven. En aldus zullen jullie dat in de volgende paar maanden.
Velen van jullie geloven dat wanneer jullie eenmaal jullie 3D veiligheidsdeken droom creëren, jullie weinig behoefte zullen hebben aan iets daaraan voorbij. Maat iets dergelijks is gelijkaardig aan het leren hoe te lezen. Wanneer je de noodzakelijke vaardigheden eenmaal leert om de lagere school boeken te lezen, wens je om meer ingewikkelde boeken te lezen.
Misschien houd je er noodzakelijkerwijs niet van om te lezen, maar je weet dat je het kunt als je dat wenst. Zo zal het voor jullie in de nabije toekomst zijn. Wanneer je eenmaal je 3D droom gecreëerd hebt, zal je zonder enige twijfel weten dat je uitgebreider kunt creëren dan dat je nu geloofd mogelijk te zijn.
Maar net zoals het voor je lees vaardigheden waar is, zullen specifieke gebieden van creatie jullie interesseren. Aldus is het dat je jouw menselijke verschuiving van de 3D naar de onbegrensde creaties zult beginnen te verschuiven.

Sanat Kumara - Dit is Jullie Nieuwe Morgen, Nu! - 17 September 2015 / Linda DillonSanat Kumara
Dit is Jullie Nieuwe Morgen, Nu!
17 September 2015 / Linda Dillon

Sanat Kumara: Groeten, Ik Ben Sanat Kumara.
Steve Beckow: Groeten Raj.
SK: En welkom. Welkom aan jullie allemaal, jullie prachtige fysieke wezens, jullie engelen en sterrenwezens in de vorm, jullie Pleiadianen en Venusianen, Andromedanen en jullie Aarde Opzichters - hybriden, allemaal. Welkom, welkom mijn geliefde vrienden want ik ben niet alleen bij jullie als een Opzichter van de Universele Wetten, als de Planetaire Logos - Ik ben ook bij jullie als een broeder, als een zuster, als een vriend, als een bondgenoot, als een vader. Jullie gaan vooruit. Zoals Michael aan jullie gesuggereerd heeft, zijn jullie verhuisd in/naar de voorconstructie en ik zou willen suggereren zelfs verder.
Laat ons deze conversatie op een zeer controversiële manier beginnen … iets dat ons een raadsel is aan onze zijde. Het portaal voor ascentie is gedurende enige tijd open geweest en wij hebben gezegd, of het nu de Goddelijke Moeder zelf is, Michael of Metatron, Gabrielle of Yeshua - wij hebben tegen jullie gezegd, jullie vliegen in en uit en door het ascentie portaal heen.
En toch weerstaan zo velen van jullie de acceptatie of de erkenning dat in feite jullie verschoven zijn, dat jullie erdoorheen gevlogen, gekropen, gelopen zijn en dat jullie begonnen zijn om de kwaliteiten van deze getalsmatige hogere dimensies in jullie waarachtige wezen, in jullie leven in jullie persoonlijkheid zoals jullie daarover denken, hetgeen anders dan het ego is te implementeren, te integreren en te verankeren. Dus stop het ontkennen van de vooruitgang die jullie maken want het is om collectief gevierd te worden.
Jaren geleden nu hebben jullie de collectieve beslissing gemaakt om als één te ascenderen. Dat betekent niet, mijn geliefde vrienden, dat toen jullie voort renden, door het portaal vlogen, de energie verankerden en het terugbrachten om met het collectief te delen, dat er wat voor behoefte dan ook is om timide of zelfs in ontkenning hierover te zijn. Het is een kwaliteit van vreugde die jullie terugbrengen naar het collectief om hen te helpen, hen te assisteren, om met hen te delen wat er in het verschiet ligt, dat in de ware betekenis van het woord leiderschap is.
Omdat het leiderschap is, is het het zijn van Wegwijzers vanuit een plaats van eenheidsbewustzijn. Het gaat niet weg. Het is alsof jullie op een onderzoekende expeditie gegaan zijn en dat jullie aan jullie cirkel, aan jullie bemanning, aan de mensen, terug rapporteren wat jullie ontdekt hebben … en jullie delen de overvloed van waar jullie mee gezegend werden.

Matt Kahn - De Meest Essentiële Spirituele Vraag - 21 September 2015


Matt Kahn
De Meest Essentiële Spirituele Vraag
21 September 2015
maandag, september 21, 2015

De Arcturiaanse Groep - Houd Ascentie Niet aan een Specifieke Datum - 20 September 2015 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
Houd Ascentie Niet aan een Specifieke Datum
20 September 2015 / Marilyn Rafaelle
Dierbaren, jullie beginnen nu heel veel veranderingen in jullie wereld te zien. Probeer niet vast te houden aan concepten aangaande hoe deze veranderingen eruit moeten zien om geldig te zijn, maar leer in plaats daarvan om stille waarnemers te zijn van alles om jullie heen. Observeer de reacties van de mensen en luister naar wat zij zeggen. Merk de toename van agitatie van politici op die worstelen om jullie te houden waar zij jullie willen hebben, in angst en in de oude energie. Merk op hoe het adverteren immer in toenemende mate luider en irritanter lijkt te zijn geworden.
Alle vormen van oude en dichte energie is zeer hard aan het proberen om vast te houden, ondanks het immer verhogende Licht van besef dat de Aarde in deze tijd overstroomt. Diegenen die nog steeds stevig vasthouden aan de op angst gebaseerde projecties van ontontwaakt bewustzijn, zijn eenvoudig onbewust en tot nu toe ongeïnteresseerd in te weten dat er meer ontwikkelde en gemakkelijkere manieren van leven zijn.
Deze dierbare zielen gaan door krachtige weerstand te voeren wat betreft verandering in de hoop om zichzelf en de wereld in wat bekend of winstgevend is te houden, gereedschappen gebruikend die niet langer meer met velen resoneren. De meesten van jullie zijn aan het ontdekken dat het zeer gemakkelijk geworden is om door de onzin heen te zien … jullie leven niet langer meer op dat niveau.
In jullie koers van spiritueel zoeken leerden jullie dat jullie scheppers waren en dat mensen hun eigen situaties creëren. Dit heeft bij vele serieuze studenten veroorzaakt om naar het “probleem” in zijn of haar leven te kijken als diens spirituele vergissing, als signalen dat hij/zij de waarheid niet juist begreep. Het is hoogst waarschijnlijk dat ieder “probleem” in jullie leven opzettelijk en perfect door jullie gecreëerd was voor het leren en de groei. Op dit punt in de reis zijn er geen toevalligheden.
Het is tijd voor stilte en vertrouwen. Geef jullie zelf toestemming om absoluut niets te doen en gewoonweg te zijn. Oude concepten binden de mensheid aan het geloof dat tijd doorgebracht met niets te doen luiheid reflecteert. Het resultaat is een wereld vol van mensen die iedere dag rond racen, die het contact verloren hebben met en besef van hun eigen rustige plaats van rust en vernieuwing binnenin. Breng tijd in de natuur door, zelfs als het slechts een klein park in de stad is. Zoek de plaatsen uit waar je eenvoudig kunt zijn, zonder afleidingen en herrie. Leer om gewoon naar de stilte te luisteren.