zondag, juni 28, 2015

Ann en de Engelen - Keuze in Ieder Moment - 27 Juni 2015


Ann Albers en de Engelen
" Keuze in Ieder Moment"
27 Juni 2015
 
In elk moment van je leven heb je een keuze - om met Liefde uit te lijnen of niet. Je kunt de rivieren van goedgunstigheid toestaan door je hart heen te stromen en met deze energie mee te bewegen, of je kunt proberen om het stromen te controleren, en het daarmee te vertragen. In elk moment kan je Gods goedgunstigheid toestaan je richting een gelukkigere werkelijkheid te dragen of je kunt proberen de uitkomsten van je leven te controleren. Om "God" te vertrouwen is "Liefde" te vertrouwen en Liefde wil in/naar elk gebied van je leven stromen.
Veronderstel bijvoorbeeld, dat je niet zeker bent over hoe jij je rekeningen gaat betalen. Je kunt je druk maken, zorgen maken, jezelf opbranden, of je kunt zeggen, "Oké God, wat is het volgende? Wat nu?" en dan in je hart vallen en het ding ogenblikkelijk doen dat je daarin vindt. Veronderstel dat je voelt, "Nou, ik wil gewoon een dutje doen, maar ik weet niet hoe ik mijn rekeningen moet betalen." Dierbaren, doe het dutje. Vertrouw erop dat misschien terwijl je ligt te slapen, door God-gegeven ideeën zullen komen. Misschien zal je de rust krijgen om meer te moeten werken. Misschien zal je eenvoudigweg wakker worden met een groter vertrouwen in een energie waar je engelen jou gemakkelijker kunnen helpen.
Veronderstel dat je een relatie in je leven wilt, zij het een nieuwe baby, een vriend of een partner. Je kunt jezelf dingen laten doen die niet in je hart zijn, of je kunt in je hart vallen en de Liefde vertrouwen welke creatie begeleidt. De vraag is nooit of te nimmer of God wel of niet meer Liefde voor jou wilt. God IS Liefde. Goddelijke Liefde wil binnenin jou naar boven komen en in ieder gebied van jouw leven overstromen. Het is wie je werkelijk bent. Geef je daaraan over. Misschien stop je met te "proberen" een baby te hebben, dat jij je ontspant en gewoon geniet van je relatie en plotseling staat je lichaam toe voor deze schoonheid om te gebeuren. Misschien stop je met te "proberen" en krijg je nieuwe begeleiding. Misschien stop je met te "proberen" om een partner te vinden en in plaats daarvan eenvoudigweg van je leven geniet waarin de juiste partner zal verschijnen. Je overgeven aan wat je werkelijk voelt is de meest liefdevolle keuze in elk moment. Je kunt het niet helpen anders dan meer Liefde aan te trekken, en op aldus vele manieren!

zaterdag, juni 27, 2015

Aartsengel Zadkiel - Jullie Focus en Jullie Pad - Juli 2015 / Linda Robinson


 
Aartsengel Zadkiel
"Jullie Focus en Jullie Pad"
Juli 2015 / Linda Robinson
 
Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, en wij groeten jullie met Liefde en Licht van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Wij worden vergezeld door een Schare van het Engelachtige Rijk van Licht. Vandaag, in onze Boodschap van Licht, wensen wij om jullie focus en jullie pad te bespreken.
We hebben het belang van de focus in eerdere boodschappen bediscussieerd, en wij gaan door met die discussie in deze boodschap.
Jullie focus bepaalt jullie pad.
Er zijn vele kansen die in de nieuwe energie gepresenteerd worden. De grote toevloed van Licht roept naar jullie om in jullie staat van besef aanwezig te zijn. Terwijl de nieuwe energie toeneemt, beïnvloedt het de huidige mogelijkheden op verschillende manieren. Het mag bepaalde gebieden uitbreiden en zelfs grotere wegen voor verkenning openen. Sommige gebieden mogen nog steeds mogelijk schijnen te zijn maar misschien in een andere vorm. Andere gebieden mogen niet langer aanvoelen als een levensvatbare mogelijkheid. Omstandigheden worden voortdurend gewijzigd als de nieuwe arriveert.
Dit presenteert een prachtige kans om voorwaarts te gaan. Nieuwe energie biedt frisse inzichten aan wanneer je vanuit een ander perspectief naar een situatie kijkt. De nieuwe energie mag een situatie in je omgeving veranderd hebben zodat het manifesteren van je droom mogelijk is. Het mag een nieuwe mogelijkheid of bron in/naar je besef brengen. Je mag iemand ontmoeten of iets zien dat precies is wat jou zal helpen om voorwaarts te gaan.

Tijdloze Schrijfsels van Lilian Gijsbers - Moedeloos op Pad


 
Tijdloze Schrijfsels van Lilian Gijsbers
Moedeloos op Pad
 
Het pad waarover ik loop, het is allemaal zo heftig en het is zo zwaar. Er was weer onweer gisteren. Volgens meteorologen uniek, want de meeste bliksemflitsen op één dag werden gemeten. De elektrische ontlading was veel groter dan ooit tevoren. Er lijkt wel een verband met hoe ik me voel….
Maandag ontmoette ik iemand uit mijn zielengroep. We ontmoeten elkaar nu al enkele maanden regelmatig, maar afgelopen week bereikten we in 3 uur tijd samen een energetisch wonder. Je kunt je niet voorstellen hoe het soms is om in deze levensstroom te zitten. Samen mochten we in een visioen opnieuw zien/beleven wat we in vorige levens samen hebben meegemaakt.
Tegelijkertijd zagen en voelden we de energie van destijds. Onze band wordt erdoor verduidelijkt en zo intens vernieuwd, dat het bijna pijn doet. We huilden. Ze heeft niet alleen gezien wie ze was, maar het ook echt ervaren. Al lange tijd wist ik het, maar kreeg het met geen mogelijkheid uitgelegd. Ik heb de nacht erna super slecht geslapen, het wordt me soms even te veel. Ik voel tranen, maar ze komen niet. Een zielsverbinding is zo sterk, dat ze eeuwenlang bewaard blijft.
De liefde was er weer vanaf het moment dat ik haar opnieuw zag, ooit was ze mijn moeder. Nu werd ze het weer. Ik wil gewoon Zijn, maar ik ben het niet. De gidsen hebben me een escape aangeboden. Ik mocht alsnog stoppen met alles. Ik heb geweigerd, nu maak ik het af! Alleen zou ik willen dat het wat gemakkelijker was, dat het niet zo eenzaam was en dat iemand me kon steunen. Gewoon mijn tranen opvangen, een arm om me heen, een knuffel en een kus. Zelfs dat is er niet. Want dan moet er eerst begrip zijn, maar hoe kan iemand weten hoe ik me voel? Wat ik ervaar? Er is niemand die dit begrijpt en niemand die ik ken ervaart hetzelfde.

donderdag, juni 25, 2015

Vragen aan en Antwoorden van Bezoekers Uit een Ander Universum - 25 Juni 2015 / Cobie de Haan


Vragen aan en Antwoorden van Bezoekers Uit een Ander Universum
25 Juni 2015 / Cobie de Haan
 
Lieve vrienden van Denk Met Je Hart,
Eindelijk weer een prachtige zonnige dag, en uiteraard, daar moet je van genieten. Dus toen ik in het zonnetje in de tuin zat, liet ik, zoals ik de laatste tijd vaker doe, bij me doorkomen wie er doorkomen wilde. Dit kan natuurlijk mijn Goddelijke Zelf zijn, mijn Persoonlijke Team, Bezoekers uit het Universum waarin we leven, maar ook Bezoekers uit andere Universums, en zo een Groepsbewustzijn besloot vandaan een 'praatje' met mij te komen maken.
Ik had een paar specifieke vragen over de wereld waarin wij leven, en over het feit of bijvoorbeeld Chemtrails nog steeds zo gevaarlijk zijn als beweerd wordt, of zoals men vaak nog steeds gelooft dat zij zijn.
Maar eerst nog even wat er voorafgaand allemaal gebeurd is. Een week voor de Zonnewende begonnen er steeds meer verschillende entiteiten/groepsbewustzijnen door te komen, en ik begreep dat er aan mij 'gewerkt' werd om mij op de Zonnewende voor te bereiden, waardoor mijn GZ een stapje terug zette als het ware. Eerst was er echt een team dat aan/met mij werkte en daarna kwamen andere entiteiten/groepen naar voren. Pas op zaterdagmiddag voor de Zonnewende kreeg ik het eerste contact weer met mijn GZ.
Ik denk dat het ook wel even leuk is om te vertellen, dat ik ook een "entiteit/groepsbewustzijn" binnen kreeg deze week, die al mijn vragen met Nee beantwoordde.
Dat is de manier waarop ik met de Hogere Rijken communiceer, ik stel vragen waarop Ja of Nee geantwoord kan worden, of Ja/Nee, wat 'zo ongeveer' of 'beide' betekenen kan. Mijn GZ verzekert mij er ook iedere keer van als ik daarnaar vraag, dat in de komende maanden de communicatie zal veranderen en duidelijker zal gaan worden. Dan hoef ik geen vragen meer te stellen waar alleen met ja of nee, of ja/nee op geantwoord kan worden.
Maar in ieder geval, ik vroeg dus aan deze entiteit/groepsbewustzijn of ze in een dimensionale werkelijkheid bestonden of daarbuiten, uit dit Universum kwamen, uit een ander Universum, of ze van mijn eigen wezenlijkheid waren … Alle antwoorden waren NEE. Totdat ik uiteindelijk opmerkte; "Dus je/jullie bestaan slechts in het NU van de ENE" en toen kreeg ik eindelijk een JA als antwoord. Uniek vond ik dat…

De Berichtgevingen van God - De Waarheid Over Uitdagingen - 20 Juni 2015 / Yael en Doug Powell


De Berichtgevingen van God
De Waarheid Over Uitdagingen
20 Juni 2015 / Yael en Doug Powell
Josephine Wall Paintings ©
Geliefden, laat Mij jullie vullen met Liefde totdat jullie zo vol zijn, zo helder, zo levend, zo dynamisch dat Liefde door elk idee van barrières, elk concept van binnen en buiten, elke gedachte die jullie ooit gehad hebben van afgescheiden te zijn, van in een lichaam te zijn, heen barst. Het hart weet dat het niet waar is. Jullie zijn alleen maar en voor altijd Liefde. Jullie zijn al met alles versmolten en het hele leven is waarlijk geminnekoos - intiem, heilig en diepgaand. Dit is hoe jullie bedoeld zijn om in ieder moment te leven.
Dus als er dingen zijn die zichzelf recht voor jullie als uitdagingen presenteren, als dingen om te overwinnen, herken dat zij eenvoudig energieën zijn waarvan gehouden moet worden. En daarom, strek de Liefde van jullie waarachtige wezen uit. Open jullie hart om deze dingen te omhelzen. Doe dit totdat jullie deze intimiteit zo diepgaand en zo goed gedanst hebben dat elk deel van jullie wezen de energie gedeeld heeft en in/naar een heelheid van leven en van zijn transformeert waarin niets ooit weer gescheiden is.
Geliefden, deze dingen in jullie leven die in deze tijd uitdagingen voor jullie schijnen te zijn, zijn eenvoudig die delen van jullie zelf die naar huis naar jullie komen om geliefd te zijn. Zij zijn ideeën van afscheiding, plaatsen waar jullie je alleen voelen, gebieden waar jullie Mijn ondersteuning en mijn Liefde niet vertrouwen, en zij verschijnen misschien aan jullie als omstandigheden in jullie leven. Maar in waarheid, zijn zij alleen een reflectie van de overtuigingen in jullie hart die jullie aangenomen hebben met het zijn van een mens.
Wordt de omhelzing van Echte Liefde. In je hart wordt afscheiding genezen. Iedere plaats waar je in minder dan Liefde geloofd hebt, kan ingenomen en thuis naar de waarheid gebracht worden. En wanneer je werkelijk intiem geworden bent, wanneer je diep gedoken hebt in/naar de eenheid, wanneer jij je naar Mij opgetild hebt, teder deze delen van jezelf liefhebbend, dan zal je ontdekken dat jouw gehele leven zal veranderen, want het wordt een geïntegreerde heelheid en de werkelijkheid van de Liefde welke Ik Ben verschijnt rechtstreeks vanuit je hart komend voor je ogen.

maandag, juni 22, 2015

Tijdloze Schrijfsels van Lilian Gijsbers - Falen is Onmogelijk


Tijdloze Schrijfsels van Lilian Gijsbers
Falen is Onmogelijk
 
Vandaag keek ik eens naar alles wat ik ooit heb gemaakt, plannen, resultaten, wat is er nou eigenlijk allemaal uitgekomen van hetgeen ik zo graag wilde bereiken?
Ik zag projecten waaraan ik had gewerkt, foto’s van mooie momenten op mijn werk, filmpjes, alles waar ik zo trots op was. En wat gebeurde er? Ik voelde pijn. Wat is toch elke keer die pijn. Telkens als ik ergens hard aan heb gewerkt, dan voel ik me eerst trots en blij en na enige tijd is de blijheid ervan af en dan voel ik pijn. Een pijn alsof ik gefaald heb. Maar wat is falen dan? Waarom voel ik de pijn over iets wat eigenlijk gewoon gelukt is? De pijn zorgt er zelfs voor, dat ik dingen achter me laat, ik laat ze los om weer naar het volgende te gaan.
Die mooie workshop die ik gegeven heb, ik zou het zo weer losgelaten hebben. Ik zie de dozen staan, en wederom voel ik die pijn. Alles wat ik doe wordt op den duur besmeurd met een laagje pijn. Om er maar niet meer naar te hoeven kijken, om maar niet te zien dat de glans van het succes al aan het vervagen is voordat ik een nieuw succes in het zicht heb. Dit is wat mensen doen, dit is wat veel mensen voelen. We identificeren onszelf met onze daden en kleine succesjes. We worden het plan, we worden het product en we worden de situatie. Maar aan alles komt een einde en als onze ziel in iets zit, dan zijn we een stukje van onszelf kwijt. Dat voelt gewoon als falen, alsof je een kindje moet loslaten. En elk afscheid valt zwaar. Dus ga je het uit de weg. En begin je er niet meer aan… laat maar, ik hoef dat niet opnieuw meer te voelen, dat ik ergens mijn ziel en zaligheid heb ingestopt en vervolgens raakt het weer in verval.
Wat is het dan wat ik zoek? Waarom zoek ik eigenlijk nog? Het is de volharding die me drijft. Ik zal volhouden, totdat…. Ja totdat wat? Tot ik mijn succes niet meer in dingen zoek, niet in situaties, niet in producten, niet in mijn bedrijf, het succes ben ik zelf. Want na elke actie, na elke stap, na elk proces, is er in mij een groei te constateren. En die groei, dat is mijn drijvende kracht. Ik wil gewoon het beste uit mezelf halen. En als ik mezelf dus maar helemaal geef, als ik 100% mezelf aan iets geef, dan is het succes er toch al? Is falen dan mogelijk? Nee, falen is alleen terugkijken op iets, vanuit je kennis van het nu. Als je hetzelfde in het nu doet, met dezelfde intensiteit, met dezelfde 100% inzet, ja dan is het resultaat beter….

De Arcturiaanse Groep - Vertrouw het Proces want Veranderingen Gebeuren en Niets Gaat Hetzelfde Blijven - 21 Juni 2015


De Arcturiaanse Groep
Vertrouw het Proces want Veranderingen Gebeuren en Niets Gaat Hetzelfde Blijven
21 Juni 2015 / Marilyn Rafaelle
 
Dierbaren wij zijn ons goed bewust van de teleurstelling die velen van jullie voelen als tot hoe langzaam de Nieuwe Aarde tevoorschijn lijkt te komen. Dit is omdat jullie het proces met specifieke verwachtingen bekijken van hoe de dingen "zouden moeten" zijn in overeenstemming met wat voor concepten dan ook die jullie mogen vasthouden. Er is geen abuis in deze, aangezien het eenvoudig reflecteert hoe jullie geleerd hebben in de derde dimensionale energie te leven.
Jullie verwachten evolutionaire veranderingen te manifesteren op bepaalde manieren, maar denk eraan, het menselijke bewustzijn is beperkt tot wat al bekend is. Ben open voor wat er tot nu toe onbekend is, want verandering is en zal op onverwachte manieren manifesteren. Weet dat krachtige energieën ongemerkt binnen gutsen en voor allen beschikbaar zijn, maar niet altijd zullen manifesteren op de manieren die jullie verwachten. Veel van wat jullie als chaos waarnemen, is in feite het reinigen en opruimen van oude energie.
Het is zeer belangrijk om tijd te nemen om te rusten gedurende de dag, want het proces van het integreren van deze krachtige nieuwe energieën laten vaak een individueel gevoel van uitputting achter. Zelfs met drukke werk/familie agenda's is het belangrijk om kleine pauzes toe te voegen, welke zo eenvoudig kunnen zijn als het sluiten van een badkamerdeur en daar gedurende een paar minuten te rusten in het besef van "IK BEN". Als het mogelijk is, werkt een kort dutje het beste.
Het integratieproces gebeurt niet in één nacht tijd, maar is precies dat, een proces. Wees geduldig dierbaren, en laat de verleiding los te geloven dat jullie niets doen, eenvoudig omdat jullie en de wereld niet zijn zoals jullie geanticipeerd hadden -- nog niet.
Sommigen, wanneer zij midden op de dag het gevoel voor een dutje hebben, weerstaan het, gelovend dat het luiheid aangeeft of een fysieke stap achterwaarts omdat het iets is dat zij nooit eerder hebben hoeven te doen. Het is belangrijk om het niet te weerstaan, want het integratieproces vereist een grote hoeveelheid van energie, minder achterlatend voor de actieve levensstijl waar je gewend aan geraakt mag zijn. De persoon die erop staat om met de oude gewoontes van gaan, gaan, gaan door te gaan, ondanks van een behoefte voor meer rust, zal zichzelf weldra ten zeerste ontdaan van energie gewaarworden.

zondag, juni 21, 2015

Blossom en De GFL - Jij Bent Het Antwoord ~ Liefde ... in de Gestalte van een Menselijk Wezen - 20 Juni 2015


De Federatie van Licht via Blossom Goodchild
20 Juni 2015
JIJ BENT HET ANTWOORD
LIEFDE … in de Gestalte van een Menselijk Wezen
 
Blossom: Vanuit de essentie van mijn ziel … begroet ik jullie wederom. Er is nogal wat geroezemoes op onze wereld over de vele verschillende veranderingen waarover wordt gesproken … Met de nadruk op VERSCHILLENDE! Zouden jullie hierover vanuit jullie gezichtspunt willen praten?
Federatie van Licht: Een hele warme groet aan Ieder Een. Wij omhullen de harten van al degenen die zich aangetrokken willen voelen tot onze kennis en ons inzicht … in de wetenschap dat het … LIEFDE is … dat ons allen verbindt en via dit prachtige kanaal kunnen wij ons Licht laten schijnen … dat zich vervolgens vermengt met jullie Licht … en samen … als uitdrukking van de Pure Liefde die we zijn … stralen we het naar ALLEN/ALLES uit. 
Sommige lezers hebben een vraag over wat jullie zeiden, nl. dat we ‘gaan vliegen’ … betekent dat, dat we daarvoor ons fysieke lichaam verlaten?
Geenszins. Want dit is het experiment dat we gaan uitvoeren … voor de eerste keer …
Ik voel dat jullie weer willen spreken … De vloer is aan jullie, vrienden.
Veel dank.
Hier volgt de audio met het transcript. Zij zeggen dat het altijd goed is om eerst te luisteren, zodat je de Trillings Energie, die ze ons brengen om ons op te beuren, kan VOELEN.

Het Transcript.
Wij groeten jullie op deze dag. Wij waarderen deze kans zeer om … dit voertuig Blossom … weer te kunnen gebruiken … opdat wij via Trillings Geluid datgene waarover wij willen spreken naar voren kunnen brengen … omdat het een Energie meebrengt van een grotere resonantie, waardoor het zielezelf het in zich op kan nemen … in tegenstelling tot de elektronische versie … waarvoor men eerst moet lezen om dan te kunnen VOELEN.
Wanneer jullie de ogen sluiten terwijl wij spreken … en je focus richt op de plek van je Hart/Hartruimte … zullen jullie VOELEN dat de LIEFDE en de Energie van die LIEFDE … die wij voortbrengen … zich vermengt met de Energetische en Liefdes Trilling waarin jullie zelf … als individu … verblijven.

zaterdag, juni 20, 2015

Zonnewende Portaal in Neptunus Energieën - 19 Juni 2015 / Méline Portia Lafont


Zonnewende Portaal in Neptunus Energieën
19 Juni 2015 / Méline Portia Lafont
 
Zegeningen naar allen, Liefdes Stam 
Wel, het is zeer zeker duidelijk dat wij een volgende grote sprong genomen hebben richting eenheid en de ZELF expressie in eenheid. Stap na stap maken wij gebruik van magische momenten waar deze sprongen aan ons toegestaan zijn, zo niet gecreëerd voor en door ons als Universele Meester Wezens. Ik denk dat jullie het er allemaal mee eens zullen zijn wanneer ik zeg dat wij heel veel veranderd en verschoven hebben sinds de laatste Bloed Maan, de Zons- en Maansverduisteringen en de Maart Equinox.
Velen hebben gezegd dat deze vorige Equinox een belangrijke verschuiving van werkelijkheid' gewaarwording zou zijn alsook een sprong richting de Lichtlichaam activering. En zo is het! Wij hebben dit ervaren, en in feite ervaren wij dit nog steeds. Het gaat aldus diep, zelfs in/naar ieder weefsel van ons wezen in alle niveaus van creatie en expressie. Ik, bijvoorbeeld, ben zeer uitgelijnd en resoneer met deze boodschap, die gedeeld werd via velen van ons als schrijvers en wezens, dat de vorige Equinox helemaal ging over de actualisering en activering van het Lichtlichaam. Ik ervaar dit nog steeds zeer helder in mijn dagelijkse leven, terwijl ik nu in toenemende mate van moment naar moment leef. Ik ken velen van jullie die daar ook naar zullen relateren.
Voor diegenen die ook aan boord zijn van die ervaring van de Lichtlichaam actualisering, misschien mag jij je bij tijden eraf voelen en niet aan boord van dit Aardse vlak. Dit is omdat je gelijktijdig steeds meer in andere werkelijkheden leeft. Wij noemen dit het multidimensionale zijn en dat is wat je van nu af aan ervaart, op een meer bewust niveau MET dit fysieke lichaam. Je cellen werden opgewaardeerd, zogezegd, naar een meer kristallijne trilling en dus is dit nu je resonantie gebied geworden wat op zichzelf de meer multidimensionale ervaringen in je "heldere" gedachten en harten van dit lichaam aantrekt.

donderdag, juni 18, 2015

Tijdloze Schrijfsels van Lilian Gijsbers - De Rol van Intuïtie


Tijdloze Schrijfsels van Lilian Gijsbers
De Rol van Intuïtie
 
Als je gaat kijken naar de manier waarop bij veel mensen beslissingen tot stand komen, dan blijkt intuïtie daarin een grote rol te spelen. Is een bepaalde persoon betrouwbaar? Is dit product geschikt voor mij? Zou ik me in dit huis thuis voelen? Het zijn van die momenten dat het geen zin heeft om lang te redeneren. Je zult af moeten gaan op je gevoel.
Intuïtie speelt daarnaast in het bedrijfsleven, ondernemers met een goede intuïtie zullen sneller en beter kunnen beslissen over belangrijke onderwerpen. Maar ook een politieagent dient een goed gevoel voor intuïtie te hebben. Hij moet mensen kunnen inschatten, omdat het anders in sommige gevallen mensenlevens kan kosten. Je hoort ook vaak dat agenten een soort antenne hebben ontwikkeld om snel aan te kunnen voelen hoe de situatie is en of deze zal escaleren.
Maar wat is intuïtie dan eigenlijk? Het is een gevoelsmatige beslissing, die niet op basis van redenering tot stand komt. Maar hoe komt een dergelijke beslissing dan wel tot stand? En vooral, waar komt deze beslissing tot stand. Hoe komt het dat sommige mensen feilloos aanvoelen of iemand liegt? In feite moeten we concluderen, dat als deze kennis niet op basis van rationele overwegingen beschikbaar komt, er dus sprake is van kennis die spontaan uit het onbewuste boven komt. En dat is erg interessant, want het blijkt dat de informatie uit intuïtie vaak correct is en feilloos kan worden toegepast in uiteenlopende situaties. Dit kan dus impliceren, dat we beter functioneren als we vertrouwen op intuïtie. Het is een aangeboren gevoel van zekerheid die elk mens ter beschikking staat.
Als je navraag gaat doen bij een groot aantal mensen, dan kan iedereen in zijn leven wel een handvol momenten opnoemen, waarin hij op basis van intuïtie beslissingen heeft genomen. En als je vervolgens vraagt hoe belangrijk die beslissingen zijn geweest op de loop van het leven, dan zal in 9 van de 10 gevallen duidelijk worden dat ze erg dankbaar zijn dat ze het voorgevoel niet in de wind hebben geslagen. "Als ik toen die beslissing niet had genomen, dan was mijn leven heel anders gelopen." Andersom speelt het ook, dat mensen niet op hun intuïtie hebben vertrouwd en daar behoorlijke spijt van hebben gekregen.

maandag, juni 15, 2015

Aluna Joy en de Ster Ouderen - De Werkelijkheid van het Zijn van een Multidimensionaal Wezen - 14 Juni 2015


Aluna Joy en de Ster Ouderen
Een Ascentie Update
De Werkelijkheid van het Zijn van een Multidimensionaal Wezen
14 Juni 2015
 
(P.S. Zeer vaak refereren de woorden WIJ en ONS, enzovoorts, naar de lezer, de mensheid en ook naar de Ster Ouderen, aangezien zij geen afscheiding tussen ons en hen zien.)
We zijn meer dan halverwege dwars door de grote leegte, vanaf waar wij zijn, naar waar wij naartoe gaan. We werden ondergedompeld in een heilig en goddelijk, doch verontrustend, op en neergaand proces van het bouwen van een kosmische brug tussen onze huidige wereld en andere dimensionale werkelijkheden. We zijn aan het werken om energetisch onze 3D wereld naar de 4de, 5de, 6de dimensie en zo verder aaneen te binden … met ons collectieve bewustzijn. Het is een kritieke tijd, en deze aankomende tijd, doorgaand naar het einde van deze zomer, is de ziel doorbraak waar jullie om gevraagd hebben. We zijn nu in het proces van het ontbloten van aspecten van onszelf waar we gedurende een zeer lange tijd naar gegraven hebben.
We zijn met groot vertrouwen voorwaarts gegaan, stap na stap, met alleen slechts een gluren in/naar wat er in het verschiet ligt. We hebben een nieuw stromen gevolgd op een eerder nogal verwarrende surf. We zijn nog steeds verdraaide en aangetaste oude afkomstlijnen aan het reinigen (genetisch en spiritueel). Deze corrupte voorouderlijke lijnen kunnen niet verder met ons meekomen. Dit werk heeft moed, geloof/vertrouwen, hartzeer, overgave en gemeenschappelijke ondersteuning en heel veel energie gevergd. We hebben ons zielsvermoeid en verward gevoeld, en hebben onze armen in overgave omhoog geheven. Wij voelen ons alsof we op de rand van permanente overweldiging zijn, doch iets wonderbaarlijks gigantisch is aan het gebeuren. Dit is verschuldigd aan het feit dat wij ermee beginnen om gelijktijdig in meervoudige dimensies te dansen.
Terwijl we dichterbij komen om dit multidimensionale ascentieproces te voltooien, voelen wij een verhoogde noodzaak om de grenzen te verleggen, om vrij te breken en te vliegen. We worden onszelf steeds weer opnieuw herbestemmend en opnieuw uitvindend gewaar, en verfijnen onze focus en intentie. De gehele tijd, hebben wij het besef verloren van de lineaire tijd, ruimte en herinnering zoals wij het kenden. Het kan verwarrend zijn, vanwege de gecreëerde verwarring door deze transformatie, en velen mogen proberen om te ontkoppelen van de huidige dimensie en naar een waargenomen hogere en meer harmonieuze dimensie verhuizen. We willen dit, omdat wij ons voelen alsof wij verloren zijn of klem komen te zitten in een matrix van illusies en ingewikkeldheden waarvan wij voelen dat het onze 3D wereld is.
Het feit is dat wij ermee beginnen om vele dimensies gelijktijdig te voelen. Wij zijn bezig multidimensionale wezens te worden. We vroegen hierom, herinner je het je? Een permanente ontsnapping naar een hogere frequentie maakte nooit deel uit van het Goddelijke Plan in het brug bouwende stadium van het ascentieproces. Dit gaat niet gebeuren op de manier dat wij dat denken. We blijven tegen de muur opknallen en kunnen niet verder gaan. Wat wij nu willen meedelen is waarom dit zo is. Als je gereed bent om jullie goddelijke levende meesterschap onder ogen te komen en te accepteren als een multidimensionaal wezen, lees dan verder.

Blossom en de GFL - Er Komt een Grote Verandering in de Energie van Jullie Planeet Aarde! - 13 Juni 2015


De Federatie van Licht via Blossom Goodchild
13 Juni 2015
Er Komt een Grote Verandering in de Energie van Jullie Planeet Aarde!
 
Blossom: Goedemorgen. Er is een onderwerp, dat gaat over het eind van september van dit jaar, 2015, waarover ik jullie vandaag graag vragen wil stellen. Er wordt nogal veel gesproken over de periode van 22 tot 28 september en dat er dan iets groots zal gebeuren. Een deel ervan is opbeurend en hoopvol, maar er is natuurlijk ook sprake van … het tegenovergestelde. Ik vraag me af of jullie je licht over deze periode zouden willen laten schijnen?
Federatie van Licht: We groeten iedereen met open hart en geest.
Ik voelde plotseling de Energie dramatisch veranderen … Ik sloot mijn ogen en bereidde me erop voor dat zij via mij zouden gaan spreken.
Hier is de link waardoor je kunt horen wat ‘Zij’ zeiden en hieronder volgt het transcript. Ik beveel het jullie VAN HARTE aan om ernaar te luisteren … zelfs wanneer je de voorkeur geeft aan lezen, vanwege de Energie van hun geluidstrillingen.


Iedereen gegroet, die de tijd en oren heeft om te luisteren naar wat wij op deze dag in jullie tijd naar voren willen brengen. Wij zijn ons van de voor ons gelegde vraag, betreffende het tijdvak van de maand september van dit jaar 2015, zeer bewust.
Wij zeggen jullie … in Waarheid … zoals we altijd zullen doen en altijd hebben gedaan … dat er inderdaad veel gespeculeerd is over dit tijdvak van jullie wereld en over de mogelijkheden die zich al dan niet kunnen voordoen.
Er zijn er die spreken van ‘Vervoering’ [in bijbelse zin] … Er zijn er die spreken van … zeggen wij glimlachend … ‘Buitenaardse ontvoeringen’ … We glimlachen nog steeds!

Sandra Walter - Belichaming: Hoe Je Verstand te Verliezen Zonder Je Verstand te Verliezen - Deel 3 - 13 Juni 2015


Sandra Walter
Belichaming: Hoe Je Verstand te Verliezen Zonder Je Verstand te Verliezen - Deel 3
13 Juni 2015
 
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
De Zonnewende Toegangspoort is goed onderweg. IK BEN zeker dat velen van jullie de verhoging in openbarende/uitbreidende activiteit voelen. Wij arriveren gracieus in het middenpunt tussen de laatste Equinox-Bloed Maan Poorten, halverwege doorheen dit jaar van Meesterschap. We zijn getuige van onze eigen transformatie en maken aanpassingen als de Zonnewende de intensiteit opvoert. De versnelling heeft een momenten/kracht/snelheid van zichzelf, hetgeen aangestuurd wordt door Kosmische krachten. Voor onze eigen kennis, emotionele stabiliteit en vastberadenheid om de taak bij de hand te voltooien, focussen wij ons op de frequenties van Goddelijke Liefde hetgeen de belichaming ondersteund.
Voel in het Menselijke hartraster; er zijn velen van ons die het diepgaande, het bizarre en het onbeschrijflijke ervaren tijdens deze fase. Ik zal niet op mijn persoonlijke ervaringen ingaan hier. Het is het onuitgesprokene wat ons precies nu verenigt. Denk eraan het is een fase, een overgangsritueel. Verzadig je bewustzijn met de Goddelijke ervaring.
Toegangspoort passages zijn kansen; zij versnellen de vooruitgang van onze persoonlijke Ascentie doelstellingen. Ben oprecht aangaande je eigen pad. Wanneer introspectieve, rustige bezigheid vereist is (of verzocht door het Hogere Zelf/de Hogere Rijken), eer het. Als je gegidst wordt om bijeen te komen (niet uit gewoonte, traditie of overtuigingen), eer het. Persoonlijk, verlang ik rustigheid voor diepe verkenning van wat er zich in mijn bewustzijn voordoet.
Een Boodschap over Belichaming
Als je de hogere niveaus van je transfiguratie binnengaat, mag je een eenheid voelen met diegenen die de Zonne Kosmische Christus in het verleden belichaamd hebben. Deze zijn de sjablonen verankerd door je voorgangers. In de Ascentie van Nu, merk de uniekheid van je ervaringen op. Je reflecteert een nieuw commando van de Bron wat ieder deeltje van dit Universum penetreert. Terwijl jij je weg door de energetische barrières tussen 4D en 5D heen navigeert, tussen het Lagere Zelf en het Hogere Zelf, tussen de oude ervaring en de creatie van het Nieuwe Licht, omhels je dapper het onbekende. Zoals altijd, worden de nieuwe energieën en het hogere Licht gemakkelijk ontvangen in een rustige, ontspannen staat van zijnheid. Haal adem.

zaterdag, juni 13, 2015

Tijdloze Schrijfsels van Lilian Gijsbers - Het Begin van Iets Groots


Tijdloze Schrijfsels van Lilian Gijsbers
Het Begin van Iets Groots
 
De tijd verloopt vol spanning en indrukken. Ik kan me niet aan de gedachte onttrekken dat er hoogst merkwaardige dingen gebeuren, die niet anders gezien kunnen worden als het begin van iets groots. En dat terwijl het vaak om kleine dingetjes gaat. Zo komen er mensen op mijn pad die op dezelfde weg lopen, die mijn verhaal herkennen en die iets aan mijn verhaal naar hun toe blijken te hebben.
Ook al valt er nog veel te ontdekken, het lijkt erop dat ik ver gevorderd ben in mijn spirituele ontwikkeling. Ook ben ik erg verbaasd over mijn angsten, of eigenlijk meer het ontbreken ervan. Eerst was ik bang voor onbekende geluiden, voor donker, voor eenzaamheid, alleen over straat beangstigde me en ik liep weg voor veranderingen, maakte me overal druk over. Het is weg, gewoon allemaal weg! Ik voel alleen maar onmetelijke vrede en rust.
Als ik me zorgen maak, lijkt er op de achtergrond een soort repeterende CD mee te draaien met steevast hetzelfde zinnetje: "Maak je niet druk, alles komt goed." Dat wil niet zeggen dat er geen ‘slechte’ dingen meer zullen gebeuren, nee het betekent dat ik de kracht voel alles aan te kunnen. Al breekt de oorlog uit of een epidemie, ik weet nu dat ik de kracht in me heb om door te gaan, No Matter What.

vrijdag, juni 12, 2015

De Eerste Glimpen van Multidimensionale Ervaringen - 12 Juni 2015 / Méline Portia Lafont


De Eerste Glimpen van Multidimensionale Ervaringen
12 Juni 2015 / Méline Portia Lafont 
 
Mijn dierbare vrienden en Geliefde Familie van Licht,
Het is tijd voor een korte update die ik wil delen, ondertussen zijnde te midden van mijn meer afwezige en Mij tijd. Ik voelde me genoodzaakt om dit met jullie allemaal te delen, aangezien al deze energieën en mijn persoonlijke gebeurtenissen zeer zeker ook plaatsvinden voor velen van jullie. Wat er gebeurt in deze tijd duidt op steeds meer Dimensionale verschuivingen als tot waar ik mezelf in andere werkelijkheden gewaar wordt, ondertussen tegelijkertijd in het Aardse fysieke zijnde. Op de één of andere manier verwarrend doch zeer bewust en duidelijk op hetzelfde moment schijn ik dit steeds meer te ervaren als tot waar ik enige delen van mijn fysieke werkelijkheid zou missen, alsof ik weg was gedurende een onbekend moment van de "tijd" en terugkwam zonder te weten wat er plaatsvond of wat ik gezegd had. Het is alsof onze lichamen onze fysieke ervaring zoals een robot overneemt, op de automatische piloot als het ware, en wij ergens anders zijn en andere dingen doen. Terugkomend, lijken wij verrast te zijn dat de dingen anders zijn, alsof wij niet bewust waren van wat er plaatsvond tussen ons laatste moment dat wij herinneren en het moment dat je terug bent, jezelf bewust vormend in deze fysieke werkelijkheid. Maar zeer zeker was je nog steeds aanwezig.
Op dit moment heeft het merendeels in mijn slaapstaat plaatsgevonden als tot waar het Heldere dromen plaatsvindt, niettemin heel echt, omdat het genoemde en bewuste ervaren tijdens die droomstaat correspondeert met dezelfde lineaire tijd als in deze fysieke werkelijkheid. Bijvoorbeeld: Ik ervoer deze gebeurtenis en reisde in mijn staat van het heldere dromen waar ik ontwaakte om 10 uur 's ochtends en ontdekte dat de dingen anders en veranderd zijn vanaf het moment dat ik ging slapen. Plotseling zijn er anderen in mijn woning terwijl zij er niet waren toen ik ging slapen. Toen die "droomreis" eindigde, ontwaakte ik in deze lineaire fysieke werkelijkheid op hetzelfde tijdstip als toen ik in mijn heldere droom wakker werd. Alleen waren de mensen nu niet hier.

Lord Michaël - Alles is Eén - 12 Juni 2015 / Annemiek Coenen


Lord Michaël
"Alles is Eén"
12 Juni 2015 / Annemiek Coenen
In Liefde zijn we allen één. Dit draagt en vraagt om het Licht van een ieder. De wereld is één, eenheid is de wereld, het universum en Al wat Is is één. Alles is weer bij elkaar aan het komen, iedere cel, molecuul, alles is weer op weg naar de ont-moeting van en met elkaar. De beker wordt gedronken en alles komt weer in harmonie samen. Het lijkt op on-enigheid in gevoel of samenzijn, maar juist dit verbindt weer alles tot één.
Hoe meer alles samenkomt, hoe meer DNA verhoging en versmelting, wat zorgt voor het open gaan in al zijn vormen voor de mensheid en al het leven wat er is.
Vele jaren en eeuwen zal dit proces aan de gang zijn. Ieder van jullie is het wonder wat hieraan meewerkt. En nogmaals, lieve Harten, er is géén goed en er is géén kwaad. Alles wat er gebeurt is de ervaring. Hoe je alles beleeft hangt af van jouw waarneming.

donderdag, juni 11, 2015

Het Goddelijke Zelf - De Aarde / Het op Koolstof en Kristallijne gebaseerde Lichaam / Het Lichtlichaam - 11 Juni 2015 / Cobie de Haan


Vragen aan het Goddelijke Zelf
De Aarde / Het op Koolstof en Kristallijne gebaseerde Lichaam / Het Lichtlichaam
11 Juni 2015 / Cobie de Haan
Cobie: Vandaag kreeg ik een aantal vragen voorgeschoteld van een goede vriendin van mij over datgene waar ik in de vorige "Vraag en Antwoord" met mijn Goddelijke Zelf over sprak. Ik heb vanochtend een heel gesprek met mijn GZ gehad en hier en daar werd het me beslist niet gemakkelijk gemaakt met het naar boven halen van de juiste informatie over dit of dat. Ik hoop dat deze channeling ook vragen bij jullie zal weten te beantwoorden. Dat deed het in ieder geval bij mij wel…
Vraagstelster: Ik dacht dat de Aarde zelf zou veranderen en wij ook hier ter plaatse, maar nu zie ik dat de Aarde zoals ze nu is dus totaal de klos zal zijn, en er eigenlijk geen weg terug is met de opwarming, wij zullen dus allemaal sterven en dan opstaan in een lichtlichaam?????? of niet, ik snap er met de dag minder van. 
Dus moet ik mij voorstellen dat de Aarde inclusief wij uit de vaste Aarde zullen ontsnappen in een soort licht-kopie ???? ????
****
De eerste vraag/vaststelling is dat de Aarde totaal de klos zal zijn, en er geen weg terug is met de opwarming. Ben je het daarmee eens GZ? … Ja.
De tweede vraag/vaststelling is dat wij dus allemaal zullen sterven en dan opstaan in een Lichtlichaam? Ben je het hiermee eens GZ? … Nee.
De derde vraag is dat wij en de Aarde als het ware ontsnappen in/naar een soort van Licht-kopie? Is dit wat er gebeurt GZ? … Nee.
****
Eerste vraag/vaststelling:
Inderdaad, zoals onlangs vastgesteld zal de 3D Aarde een levenloze planeet worden. Correct? … Nee.
Ohw … Dus blijft er leven op de Aarde bestaan? …. Nee.
Zijn er planten en dieren en dergelijke? … Nee.
Bedoel je te zeggen dat wat er achter of overblijft van de Aarde bestaat uit elementen en dergelijke en dat dit als niet levenloos beschouwd moet worden? … Ja/Nee.
De substantie waar de planeet dan uit bestaat in 3D, is uiteraard bezield met Alles Dat Is, anders zou het niet kunnen bestaan. Bedoel je dat te zeggen met dat de planeet niet levenloos is? … Nee.
Bestaat Inner Aarde dan nog? … Nee.

woensdag, juni 10, 2015

Tijdloze Schrijfsels van Lilian Gijsbers - De Nieuwe Tijd


Tijdloze Schrijfsels van Lilian Gijsbers
De Nieuwe Tijd
 
De huidige tijd is als een geboorte. Een tijdperk loopt op het eind en moet opnieuw geboren worden. We moeten het laten gebeuren, want eens moet die vlinder uit de cocon komen. De cocon zelf wordt daarbij verwoest en overgeleverd aan de natuur. Zo zal het ook met onze Aarde zijn. Er kruipt een vlinder uit de cocon, maar de Aarde zal daar onder lijden. Pijn, verdriet, maar ook vreugde en geluk gaan hand in hand, zoals bij elke geboorte. Zo is de Aarde ooit geboren uit de hemel en werd de mens zielsalleen achtergelaten in de kou. Moet je nu zien wat er van die mens is geworden!
Een ontwikkelde persoonlijkheid met een karakter en gevoel. Maar ze begonnen ooit met lege handen. Ontwikkelen kost pijn en moeite, ontberingen maken ons sterk. Het wordt nooit beter, want op het moment dat het plafond bereikt lijkt te zijn, transformeert alles en gaan we van daaruit verder. De cocon die ons zoveel heeft gebracht, laten we achter om als jong vogeltje zonder veren het avontuur aan te gaan. We verlaten de veiligheid van het ei om uit te vliegen. Dat is hetgeen ons nu te wachten staat. Een enkeling zal in de strijd sneuvelen en sommigen zullen het ei niet eens verlaten. De sterksten blijven bestaan. Zij vormen de basis van de nieuwe wereld.

maandag, juni 08, 2015

De Arcturiaanse Groep - Een Afwezigheid van Zelf-Liefde is de Manifestatie van het Afgescheiden Bewustzijn - 7 Juni 2015


De Arcturiaanse Groep
Een Afwezigheid van Zelf-Liefde is de Manifestatie van het Afgescheiden Bewustzijn
7 Juni 2015 / Marilyn Rafaelle
 
Dierbaren, snelle verandering vindt plaats voor velen door keuze alsook door noodzaak/behoefte. Het pad van evolutie kan moeilijk zijn, tot aan het punt toe waarop een spirituele overgang plaatsvindt en waarheid iemands staat van bewustzijn wordt en op dat niveau begint te manifesteren. Veel van wat in/naar het wereldbewustzijn geprojecteerd wordt door de media, kerken, regeringen, enzovoorts, resoneert eenvoudigweg niet meer met velen van jullie. Reeds lang bestaande levensstijlen en tradities, vaak vrienden en/of familie omvattend, beginnen oud en afgedaan te voelen.
Sommige overtuigingen worden gemakkelijk achtergelaten en niemand merkt dat zelfs op, maar regelmatig dienen pogingen richting een persoonlijke verandering ertoe om een periode te activeren van intense vraagstellingen, oordelen en bekritisering van familie en vrienden. Dit mag voor de ontwakende student aanleiding zijn om te twijfelen of zelfs terug te keren naar wat vertrouwd is, maar omdat hij/zij geëvolueerd is en niet langer resoneert met het verleden, zal hij/zij niet blijven in wat geëindigd is.
Verwarring en twijfel doen zich vaak voor als een individu ideeën van waarheid begint te ontvangen en erover na begint te denken die compleet vreemd zijn voor diens huidige geloofsysteem. Als een eens solide spirituele fundering begint te ontbinden wordt het extreem stressvol voor diegenen die zich aan gestructureerde religieuze overtuigingen vasthouden.
Ben niet bevreesd dierbaren, want op dit punt zijn er geen toevalligheden. Weet dat je altijd gegidst wordt, en nooit alleen bent. Het Hogere Zelf brengt altijd naar voren wat nodig is wanneer je gereed bent. Leer om het proces te vertrouwen, wetende dat op dit punt je precies daar bent waar je moet zijn, doet wat je moet doen, en geweldig werk ervan maakt.
Ontmoediging met diens gevoel van mislukking is de manifestatie van een bewustzijn gevuld met "Ik zou moeten … Ik moet … Er is slechts één juiste manier." -- allen facetten van de dualiteit en afgescheidenheid. Het is tijd om op te houden met het altijd lopende innerlijke dialoog van zelfkritiek en oordeel, deze overtuigingen toestaan te ontbinden in/naar de nietsheid die zij zijn. Er zijn geen "zouden moetens" in de hogere dimensionale energieën, alleen Liefde voor ieder individu en diens keuzes.

zondag, juni 07, 2015

Het Goddelijke Zelf Vertrouwen & Vragen en Antwoorden - 7 Juni 2015 / Cobie de Haan


Het Goddelijke Zelf Vertrouwen
&
Vragen en Antwoorden
7 Juni 2015 / Cobie de Haan

Lieve vrienden van Denk Met Je Hart,
Zoals ik een tijdje geleden jullie vertelde over het contact dat ik met mijn Goddelijke Zelf (GZ) verkregen had, wil ik nu graag het één en ander aan vragen die ik inmiddels gesteld heb met jullie delen.
Het contact met mijn GZ is dermate ontwikkeld nu, dat ik er niet eens meer voor in meditatie hoef te gaan. Ik zit gewoon even en stel een vraag en na enkele momenten komt het antwoord dan ook binnen. Dit antwoord wordt nog steeds gegeven door een ja-knikken of nee-schudden van het hoofd. Ook heb ik tussentijds voorgesteld dat als er een vraag is die niet specifiek met ja of nee beantwoord kan worden mijn hoofd een draaibeweging te geven, zodat je als het ware een O vorm maakt, ja en nee in één beweging zeg maar. Meteen de volgende keer dat ik vragen stelde, werd daar ook gebruik van gemaakt.
Natuurlijk heb ik zo af en toe ook wel de vraag binnenin mezelf, kan ik de antwoorden vertrouwen, is het op waarheid gebaseerd enz. enz. Dat kleine ego-stemmetje binnenin blijkt dan toch nog niet voldoende tot bedaren te zijn gebracht. Dat is inmiddels verleden tijd voor mij, en dat zal ik jullie duidelijk maken met het verhaal dat ik op zaterdag 6 juni meemaakte. Daarna zal ik enkele vragen delen die ik gesteld heb en waarvan ik denk dat het wel waardevol is om deze aan jullie te vertellen.
****
Al vanaf vorig jaar loopt er hier een zwerfkat rond, een poes, die bij de buren de nesten met jonge konijnen leegrooft. Ja, wat wil je, zo'n dier heeft ook honger als het rondzwerft en als ze dan een plaats ontdekt waar ze zo bij de jonge konijntjes kan komen, kan je dat zo'n dier ook niet echt kwalijk nemen. Afijn, de buurman en ik hebben zo goed mogelijk geprobeerd om haar weg te jagen, we hebben achter haar aangezeten en geprobeerd de jonge konijntjes beter te beschermen. Ieder keer vond ze weer een gaatje om in het hok te komen… Dus begon ik haar te voeren, met de bedoeling haar uiteindelijk in huis op te nemen. Echter, deze poes is niet gecharmeerd van andere katten en valt hen zonder pardon aan. Dit is lange tijd goed gegaan, maar nu moest ik met mijn kater naar de dierenarts ivm met een naar abses. Toen de poes op vrijdagmiddag wederom een jong konijntje te pakken had gekregen was dat voor mij de laatste druppel. Ik ving haar zaterdag in alle vroegte, en belde de dierenambulance. Ik kreeg het antwoord dat ik eerst toestemming bij het asiel moest vragen, wilden zij de poes op mogen komen halen. Het asiel ging pas om één uur open, dus ik sprak mijn boodschap op een bandje in en moest toen wachten totdat er in de middag contact met mij opgenomen werd. We hadden mooi weer, ik zat buiten en ik dacht, ik ga mijn GZ hier vragen over stellen…