donderdag, april 30, 2015

Sandra Walter - Goddelijke Afbakening en de ZONopkomst Binnenin - 23 April 2015


Sandra Walter
Goddelijke Afbakening en de ZONopkomst Binnenin
23 April 2015
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Zo vreemd als het mag toeschijnen om afgescheidenheid te ervaren op de weg naar het Eenheidsbewustzijn, hebben wij welzeker een groot gedeelte van het collectief dat verhoogde staten van Bronbewustzijn ervaart welke gloednieuw zijn. Het voelt opmerkelijk en vereist grote innerlijke kracht. Onze Hogere Teams vragen dat alle Lichtdienaren het nieuwe inzicht ervaren, de Christus bewustzijnsbelichaming en de multidimensionale versmeltingssequenties verbinden in deze Goddelijke missie via de hogere gebieden van bewustzijn. Verenig in jullie Meesterschap, geliefden. Ben een zuivere buis en interface voor het Hogere Zelf en de Hogere Rijken om het Kristallijne bewustzijn in/naar dit rijk te stromen en te manoeuvreren. Het neemt een goede hoeveelheid aan focus.
De binnenkomende Lichtgolven (binnenkomend van 23-27 april, stromend in/naar de Mei Verdoving) zouden ervoor kunnen zorgen dat jij je zweverig, gelukzalig, ruimtelijk, ontkoppeld voelt - zelf meer dan voorheen - en wij vragen jullie nederig om het te laten zijn. Kristallijne structuren ervaren de werkelijkheid op een zeer andere manier dan de lagere dichtheid; dat zal duidelijk zijn voor velen op dit moment. Oude staten van bewustzijn ontbinden volledig, als je bewust toestemming toestaat voor dit om te gebeuren. Het is een bewuste keuze, van moment naar moment, en uitlijnen met het Nieuwe Licht is altijd-aanwezig vanwege de sterkere Nulpunt dynamica. Voor diegenen die de Christus belichamen, jullie keuze was om de Hogere Zelven het over te laten nemen. Als de Hogere niveaus het overnemen, verdwijnt het lagere zelf. Eenvoudig genoeg, hoewel de ervaring onderweg luchthartigheid vereist.
Goddelijke Afbakening en de Midden-Christus Crisis
Nu dat we de grote verbrijzeling van het oude Zelf ervaren hebben, compleet met het schoppen en schreeuwen van de lagere niveaus (verstand, ego, emoties) gedurende de laatste decennia, ervaren wij de afrekening: de Waarheid.

De Venusianen - Liefde Portaal - 21 April 2015 / Méline Portia Lafont


De Venusianen
Liefde Portaal
21 April 2015 / Méline Portia Lafont
Zegeningen, wij zijn de Venusianen. Wij komen in Spirit naar jullie toe op deze wereld van de Materie om assistentie te verstrekken in deze luisterrijke dans en subliminale waarnemingen. Wij zijn hier omdat wij van jullie allemaal houden en omdat wij enige veranderingen waarnemen in de houdingen en de gedachtevormen van de mensheid. De mensheid is bezig zich bewust te worden van diens eigen natuurlijke gewaarwordingen/inzichten en wat zij vasthouden als een spiegel van Waarheid voor hen zelf. De mensheid is daarom bezig sterker te worden aangaande hun eigen overtuigingen en wat zij geneigd zijn te zien als hun Waarheid en bestemming.
Dit geloof en een vorm van de gewaarwording van de Waarheid ontwaakt enig spiritueel besef in allen, in de zin van dat de mensen zich bewust worden van het feit dat er meer is in een menselijk wezen dan het verstand geleid is te geloven. Daarom vallen alle structuren en geloofsvormen omlaag, vervagen of de mensheid stapt eenvoudig weg daarvan om in/naar het Hart van het weten te stappen.
Een dergelijk weten ontsteekt het hogere hart van begrip over waar men komt om de vibratie van waarheid binnenin elk resonantiegebied van het bestaan te zien en vast te houden. Aangezien alles bestaat als een vibrationale golf van bewustzijn, vormt de ene de andere om voortgezet te worden. Het wordt gevoed door de eeuwige vlam van iemands ware hart en wat het wenst om te ervaren.
Wij verlenen dat begrip van weten dat onze vibrationale bewustzijn zuivere Liefde en zuiver mededogen is. Wij leiden jullie allemaal voort in/naar de wijsheid van de hogere integriteit, verfijning en Liefde van de eeuwige Moeder en Vader Vlam van het Bestaan. Wij leiden jullie begrip in/naar de golven van de Hogere Octaven zodat jullie je eigen echte Vlam gespiegeld kunnen zien via ons geliefde thuis genaamd Venus.

Aartsengel Zadkiel - Manifestatie en Co-Creatie - Mei 2015 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
"Manifestatie en Co-Creatie"
Mei 2015 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie, en wij begroeten jullie in Liefde en Licht. Vandaag, wensen wij met jullie over manifestatie en co-creatie te spreken.
Jullie leven in een tijdperk waar manifestatie zich zeer snel voordoet. Met de hogere vibrationale energie, kan een gedachte veel sneller manifesteren in de fysieke werkelijkheid dan in het voormalige tijdperk, voorafgaand aan 21 December 2012.
Voorafgaand aan die tijd, vibreerde de energie op een lager niveau, en vereiste het een meer geconcentreerde gedachte en inspanning om vorm aan te nemen.
Vandaag de dag manifesteren gedachten met een fijnere en hogere vibrationale energie veel sneller in/naar de werkelijkheid. Een kortere lengte van focus is nu vereist voor de manifestatie om zich voor te doen.
Dit heeft positieve voordelen evenals voorzichtigheden.  
Het positieve voordeel is dat je dromen zich veel sneller in het etherische rijk vormen. Wanneer jij je focust op wat je wilt en geconcentreerde energie aan jouw visioen toevoegt, komen vele krachten tezamen voor de manifestatie om zich voor te doen.

woensdag, april 29, 2015

De Arcturiaanse Groep - Het Spirituele Nieuwe Zal Altijd Manifesteren in Hogere en Betere Vormen - 26 April 2015


De Arcturiaanse Groep
"Het Spirituele Nieuwe Zal Altijd Manifesteren in Hogere en Betere Vormen"

26 April 2015 / Marilyn Rafaelle
Groeten wederom dierbaren, in deze tijd van nieuwe aanvangen. Wij komen om bemoediging en Liefde te brengen aan velen van jullie die schijnbare disharmonie zowel binnenin als buitenom ervaren. Oude ideeën raken snel overbodig en ontbinden, maar de nieuwe ideeën zijn nog niet volledig in staat om te manifesteren (persoonlijk en universeel) en laten jullie verward achter.
Het mag toeschijnen alsof de wereld zoals gewoonlijk functioneert, en toch worden jullie gewaar dat veel ervan niet langer meer met jullie resoneert op de manieren die jullie gekend hebben en verwachten. Dit is de verwarring en brengt bij jullie teweeg om jullie zelf in vraag te stellen. Twijfel of geloof nooit dat je simpelweg de dingen verzint, dat je overdreven moe bent, of gewoonweg gek aan het worden bent als veranderingen binnenin jouw besef plaats beginnen te vinden. Verandering duidt op een bewustzijn dat aan het uitbreiden is -- vaak weg van wat vertrouwd of bekend is.
Je bent je niet opzettelijk bewust van hoeveel er gebeurt op andere niveaus als je slaapt, mediteert, of eenvoudigweg door je dag heengaat. Menselijke wezens zijn geprogrammeerd om te analyseren en mentaal alles uit te vogelen, maar deze benadering werkt niet met wat er nu op diepere niveaus aan het plaatsvinden is.
Het gevoel van afgescheidenheid waar de mensheid levensspanne na levensspanne mee geleefd heeft, heeft een wereld gemanifesteerd van veel onnodig lijden voor velen. De paar die de fout van dit concept her/erkenden werden altijd ruw tot zwijgen gebracht door de onontwaakte meerderheid, en aldus leeft de mythe verder. Dus raakten oprechte zoekers eraan gewend om buiten zichzelf te zoeken naar diegenen die geacht werden meer kennis te hebben van en getraind te zijn in de waarheid, maar vaker dan niet werd aan hen en wordt nog steeds aan hen verteld dat de mens ontluisterd is en diens weg terug moeten werken in/naar de goedgunstigheden van een God die naar het evenbeeld en gelijkenis van de mens gemaakt is door lijden en grote inspanning.
Onjuiste leringen hebben nooit de waarheid beïnvloed, maar door levensspannen heen beïnvloedde het wel jullie acceptatie van de waarheid. Alle ervaringen (vele niet zo plezierig) resulterend uit deze onwetendheid zijn belangrijke facetten van jullie evolutionaire reis en hebben jullie gebracht naar waar jullie nu zijn. Er is geen noodzaak voor vrees en twijfel dierbaren, want jullie zijn op jullie weg of jullie nu denken dat jullie dat zijn of niet. Laat deze leringen achter die jullie vertellen dat jullie op een bepaalde manier moeten geloven, of dat jullie specifieke ceremoniën moeten ondergaan om "gered" te worden of spiritueel te zijn. Het is tijd om te begrijpen dat jullie al gered en spiritueel zijn en op geen enkel tijdstip ooit, zijn jullie dat niet geweest.

zondag, april 26, 2015

Blossom en de GFL - Jullie Toegangskaartje tot de Gouden Eeuw is om Jezelf LIEF TE HEBBEN - 25 April 2015Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht
25 April 2015
Jullie Toegangskaartje tot de Gouden Eeuw is om Jezelf LIEF TE HEBBEN


Hier is de link naar de opname van deze channeling. Je doet er goed aan om ernaar te luisteren met een koptelefoon! http://youtu.be/ZxYi8cn3fPE
HET  TRANSCRIPT
We zijn er klaar voor om deze conversatie te beginnen … alhoewel we moeten zeggen, dat het meeste ervan … natuurlijk van ons komt.. We hebben nagedacht over waarover we op dit moment van jullie tijd zouden willen spreken. Gaan we het hebben over de sportuitslagen? Wij VOELEN dat we dat niet moeten doen.
Dus, waarover zouden we volgens jullie moeten praten? Hebben we jullie niet keer op keer verzekerd dat LIEFDE het enige waardige onderwerp is? Natuurlijk wil jullie onderzoekingsdrang heel veel zaken aan de orde gesteld zien. Echter, het zou veel verwarring geven … wanneer we op bepaalde zaken dieper zouden ingaan.
Wij kiezen ervoor om het op onze manier te doen.
LIEFDE IS WIE WE ZIJN
LIEFDE IS WIE JULLIE ZIJN
LIEFDE IS ALLES … en hoe vaak hebben we dat niet gezegd? Toch lijkt het erop dat LIEFDE voor jullie … in jullie geest, of inderdaad, jullie GEVOELENS, niet altijd op de voorgrond staat.
Dit willen we nu op jullie overbrengen. Om jullie, Liefste Mensen, aan te moedigen … om jullie denkpatronen te veranderen. Wanneer jullie een grafiek op jullie computers zouden kunnen zien … die iedere keer dat jullie een of andere gedachte zouden hebben, jullie Trilling zou meten … dan zouden Jullie zien hoe vaak de grafiek op en neer gaat … alleen maar door een bepaalde gedachte en de inhoud ervan.

zaterdag, april 25, 2015

De Elohim - Respect en Zelfrespect - 23April 2015 / Annemiek Coenen


De Elohim
Respect en Zelfrespect
23April 2015 / Annemiek Coenen
Lieve mensen, wat strijd is wordt omgezet in gelijkwaardigheid. Meerdere krachten zijn aan het werk zodat alles weer in het midden komt. De vernietiging van de niet waarheid is volop aan de gang. Jullie voelen de zuiveringen hiervan die elkaar snel opvolgen. Respect en zelfrespect voor al dat is, is van het hoogste goed in deze tijd. In dit zit de grootste zuivering.
Jullie zijn geschapen voor Liefde en komen weer terug in die Liefde als een wedergeboorte. De twijfel aan jullie zelf hoort hierbij om het weer om te keren naar zelfrespect. Het Universum hoort jullie en reageert op jullie met al zijn Liefde voor al wat is.
Het beoefenen van het stralen, lieve medescheppers, is zo belangrijk. Het uitstralen van je Licht iedere dag maakt jezelf en de wereld lichter. Laat de diamant die je bent schitteren. Als je weet hoeveel Licht je daardoor wegzet. Licht wordt gegeven om lichter te maken, dit is het cadeau. Dit uit te stralen zet het lichtnetwerk van de ander weer aan de gang. Ongezien, misschien vanaf de buitenkant, maar groots zichtbaar aan de binnenkant van een ieder. Over de hele Aarde wordt alles in het Licht gezet. Het donker wordt lichter en lichter. Jullie merken dit door de waarheid die overal naar buiten komt. Hierdoor verandert de wereld, de Aarde en de mensheid. Samen worden ze weer één.

maandag, april 20, 2015

Blossom en de GFL - Visualiseer DE NIEUWE WERELD … In Je Hart- 18 April 2015


Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht
18 April 2015
WEES BLIJ MET WIE JE BENT EN WAAR JE BENT
Visualiseer DE NIEUWE WERELD … In je Hart
Blossom: Hallo. Ik vraag me af wat de wijsheid van vandaag ons zal brengen? Wat het ook is, ik ben er zeker van dat het een Goddelijke gift is en ons allemaal moed zal geven en inspireren. Heel veel dank.
GFL: Ook de allerwarmste groeten aan jullie. Het is altijd onze intentie om op zodanige wijze met jullie van gedachten te wisselen dat precies dát gebeurt! Wat betreft de mogelijke onderwerpen voor onze communicatie vandaag … we realiseren ons dat jullie altijd het Hoogste Goed voor allen nastreven … en willen naar voren brengen wat de groei van Jullie kennis bevordert.
Steeds meer mensen beseffen dat ze zelf verantwoordelijk zijn. Steeds meer mensen begrijpen dat, wanneer het hun verlangen is om totale vervulling te vinden … dat alleen maar kan worden waargenomen wanneer het gewaarzijn van de activiteit van het zielezelf de binnenin je liggende Waarheid toelaat … om naar buiten te komen.
Hoe zouden jullie willen uitdrukken wat de activiteit van het zielezelf IS?
Dat is wanneer de intentie van het zelf ALTIJD voor Iemands Hoogste Goed is. Wanneer Men leert om te VOELEN WIE MEN IS, in plaats van het te trachten ontdekken! Wanneer Men GEVOELENS volgt, kan … het pad waarop men loopt niet afgeleid worden naar een niet-helpende bestemming.
Om het zielezelf te activeren … moet men zich voortdurend bewust zijn van deze GEVOELENS. Zodat men in een staat van Zijn kan blijven dat het zelf dient … en daardoor op diens beurt Het Geheel dient. Hoe meer mensen de moed vinden om dapper in hun Licht te lopen … des te gemakkelijker wordt het voor de rest om hen te volgen. Want door het voorbeeld te geven van Leven in Jouw Waarheid … kan dit een uitstralingseffect naar buiten hebben … zodat anderen dit kunnen erkennen en hetzelfde gaan doen.
Dat snap ik … ik begin werkelijk een dieper begrip hiervan te krijgen. Maar … is dit alles? Hoeven we alleen maar dit te doen … om een grote verandering te doen plaatsvinden?

zaterdag, april 18, 2015

Godin Isis - Geheugensteun en Reflectie van het Moment - 15 April 2015 / Méline Portia Lafont


Godin Isis
Geheugensteun en Reflectie van het Moment
15 April 2015 / Méline Portia Lafont
Deze planetaire Ascentie is op het punt van de volledige belichaming van Ascentie, wat betekent dat iedereen op deze Aarde aangespoord zal worden en aangespoord wordt met de ware energieën van de Goddelijke Godin creatie, het Goddelijke Vrouwelijke binnenin jullie allemaal. Er is een Kosmische Bron binnenin jullie eigen besef en Wezen alsook in dit Universum van jullie Zonnevlak.
Deze Kosmische Bron wordt het Oog van Isis genoemd en het is in/naar jullie planetaire besef gekomen alsook in jullie eigen besef door het bewustzijn. Het straalt op jullie Aarde, sinds het begin van het jaar 2006 en heeft een lineair tijdlijn pad van bijna 1 miljoen Aardse jaren gevolgd voordat het weer in jullie besef kon komen en diens Kosmische Goddelijke pulsaties en energieën kon delen.  
Mijn oog functioneert als een Kosmische Poort en grondlegger voor zoveel dingen op jullie geliefde planeet en werkelijkheid, het accentueert alle gebeurtenissen en de waarheid op dit planetaire niveau, het veroorzaakt de Goddelijke Vonk binnenin jullie en helpt bij de uitbreiding van jullie Zonne Kosmische Christus alsook jullie IK BEN. Toen diens Licht op jullie Aardse vlakken scheen, begon er een werkelijke transformatie plaats te vinden binnenin jullie eigen werkelijkheden.  
Heel veel Aardse veranderingen hebben sinds die tijd plaatsgevonden, en nu raakt het Aardse vlak meer verlicht door het Oog van mijn Aanwezigheid, het effect wordt zelfs groter en tastbaarder. Het is dit effect van de Goddelijke energieën van de Godin, wat de waarheid op deze planeet zal verlichten, dat zoveel energieën aanwakkert om uit te barsten. Het onderstreept de verwarring binnenin jullie zelf meer om aldus in/naar overzichtelijkheid, weten en jullie waarheid te transmuteren. Het is hier om alles te laten zien dat jullie vergeten zijn, dat ontkend of gevreesd werd, het is het Licht dat jullie alles brengt waar jullie naar gezocht hebben … en dat is allemaal binnenin jullie.

vrijdag, april 17, 2015

Lord Michael - Manifestatie - 17 April 2015 / Annemiek Coenen


Lord Michael
Manifestatie
17 April 2015 / Annemiek Coenen
Velen van jullie kijken uit naar het moment van manifestatie. De manifestatie wordt gerealiseerd door jullie lieverds. Jullie zijn het die gaan manifesteren tot in het diepste van al jullie cellen.
Licht komt naar boven en naar boven in ieder van jullie, niemand ontkomt hieraan. Een nieuwe celverdeling van waaruit vele nieuwe ideeën naar boven komen. Overal wordt Licht opgezet, zowel letterlijk als figuurlijk, en zo ontstaat de Nieuwe Aarde. De Nieuwe Aarde vertegenwoordigt door jullie. Alle talenten komen naar boven zodat eenieder weer in zijn kracht staat en het leven gaat beginnen waarvoor zij of hij gekozen heeft.
Dit zal langzaam in elkaar overvloeien zodat jullie steeds meer met elkaar verbonden zijn. Een kleurenpalet komt tevoorschijn en ieder toont zijn eigen kleur en zijn eigen geluid.
De Serafijnen spelen op hun klaroenen en gezegend wordt de mens die zich zelf weer ont-dekt. De sluiers vallen weg voor degenen die kunnen en willen zien. Het vrouwelijke element wordt weer beleefd en geleefd. Vele jaren en eeuwen is hier op gewacht, op dit moment dat de mens weer weet wie hij is. Zichzelf herinnert.

maandag, april 13, 2015

De Arcturiaanse Groep - De Energie van het Conflict - 12 April 2015 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
"De Energie van het Conflict"
12 April 2015 / Marilyn Rafaelle
Welkom naar de lente dierbaren, hoe snel dit jaar voort lijkt te gaan. De tijd zoals jullie het altijd gekend hebben is nu anders omdat, aangezien jullie energie opgetild wordt en evolueert zo ook alle kwaliteiten van de derde dimensie worden opgetild en evolueren. De tijd is eenvoudig een noodzakelijke maatregel zolang als er in de derde dimensie geleefd wordt.
Wij wensen om de energie van het conflict te bespreken. Conflict is de manifestatie van het dualiteits/afscheidingsbewustzijn. Iedereen streeft naar de ervaring van volledigheid en heelheid alsook geliefd te zijn omdat het de enige werkelijkheid is, de echte jij, de essentie van ieder levend ding. Echter, diegenen die deze hunkering niet begrijpen, interpreteren het op manieren die zin maken in overeenstemming met hun derde dimensionale geloofsysteem. "Als ik op een bepaalde manier reageer, me op een bepaalde manier kleedt, er op een bepaalde manier uitzie, heel veel geld verdien, dan zal ik geliefd en beminnelijk zijn."
Velen zoeken het via veelvoudige seksuele partners, verwarren liefde met seks. Wanneer dit geen echte bevrediging brengt, gaan zij verder naar de volgende, en de volgende, altijd dat gevoel van heelheid en volledigheid zoekend dat alleen binnenin gevonden kan worden.
Daar zijn sommigen die liefde en acceptatie via geweld zoeken -- "Als ik deze mensen elimineer die het niet eens zijn met de waarheid zoals ik het begrijp, dan zal er vrede zijn en zal alles perfect zijn. Ik zal een held zijn."
Geloofsystemen gebaseerd op strakke regels van goed en fout, en geïmplementeerd door ego aangestuurde en onontwaakte "leiders" (alsook de volgers), hebben gedurende duizenden aan jaren geresulteerd in de pijn, het lijden en zelfs de dood van diegenen die het niet eens met hen waren. Wat er in het Midden Oosten plaatsvindt, is niet nieuw, het is zeer, zeer oud en hoort niet alleen bij één religie thuis.

Blossom & GFL - De VRIJHEID VAN KEUZE van het Collectief … zal Jullie VRIJ maken - 12 April 2015


Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht
12 April 2015
De VRIJHEID VAN KEUZE van het Collectief … zal Jullie VRIJ maken
"Ontdek de Magie die Jullie ZIJN"
Blossom: Hoi allemaal. Hier zijn we weer. Ik kijk altijd uit naar deze afspraak.
GFL: Het is absoluut ook voor ons allemaal een genoegen om op deze wijze te communiceren.
Jullie zijn je misschien bewust van het feit dat ik graag een vraag zou willen stellen namens een wetenschapper, die een antwoord nodig heeft voor zijn onderzoek. Het gaat over het document, waarover we weken geleden spraken en de Waarheid omtrent de werkelijkheid zoals wij die kennen, of die al dan niet wordt beperkt/gebonden of begrenst tot een kunstmatig gecreëerde “bubbel” binnen het grotere, onbeperkte universum waarin het zit.
Wij zullen op de volgende manier op deze zaak ingaan. Natuurlijk bestaat jullie Aarde binnenin/op Energie. Want, zoals jullie weten, bestaat ALLES hieruit. Wat betreft het ‘begrenst’ zijn … willen we zeggen ‘Ja, dat is het’. Maar niet op een manier die beperkt. D.w.z. gevangen in een bubbel.
De materie van jullie Aarde … de Energie van jullie Aarde … verschilt in grote mate van de materie buiten jullie atmosfeer en het verandert voortdurend terwijl het zich uitbreidt in de grotere ruimte. Er is dus geen bubbel die dit ‘spel’ beperkt … noch op Aarde, noch in de rijken waarnaar iemands ziel vliegt … wanneer het niet langer meer in het fysieke lichaam is.
Echter, er is wel sprake van een raster. Dit weten jullie misschien al … en Energiepatronen worden gevormd door/binnen dit raster. Het is ‘Energie in Beweging’. Eeuwig en altijd zich aanpassend aan veranderingen, zodat het ‘vorm’ kan behouden … zoals het bedoeld was.
Als er een beperkende bubbel zou zijn … als er barrières zouden zijn … hoe zou dan de Hogere Energie van Hogere, Zuiverder Liefde naar jullie hoogsteigen adem kunnen vloeien?

zondag, april 12, 2015

Sandra Walter - Openbaring en het Herkaderen van Werkelijkheden - 10 April 2015


Sandra Walter
Openbaring en het Herkaderen van Werkelijkheden
10 April 2015
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Dank je wel voor jullie geduld met mijn afwezigheid tijdens de Toegangspoort. Substantiële verschuivingen hebben zich voorgedaan, het Nieuwe Lichtniveau is dramatisch, en het neemt toe met iedere Goddelijke Ademhaling. Geliefden, wij zijn één van de meest krachtige passages in onze transformatie binnengegaan.
IK BEN er zeker van dat velen van jullie aan boord zijn en de grote verheffing van Zielen al voelen. Er zijn vele openbaringen om te delen gedurende de volgende paar weken, inclusief de nieuwe energiegebied uitlijningen. Mijn goedheid wat een opmerkelijke ervaring, wij zijn zo gezegend! Voor diegenen die moeilijkheden ervaren, weet dat wij een enorme grote ruimte voor jullie vasthouden om in te stappen. Lichtdienaren, wij hebben vijf maanden van intense focus die er voor ons liggen.
Openbaring en het Herkaderen van Werkelijkheden
Terwijl mysteries ontsloten worden tijdens deze passage van tijd, worden onze werkelijkheden compleet herijkt. Eer de persoonlijke openbaringen en synchroniciteiten welke zich aan je openbaren aangezien alles uitgelijnd is met de Hogere Waarheid. Zoals altijd; integreer snel, blijf niet rondhangen bij het oude terwijl het vertrekt.

zaterdag, april 11, 2015

Als Overzichtelijkheid Ten Behoeve Van Alle Perspectieven Binnenkomt - 11 April 2015 / Méline Portia Lafont


Als Overzichtelijkheid Ten Behoeve Van Alle Perspectieven Binnenkomt
11 April 2015 / Méline Portia Lafont
Het Maansverduistering' Portaal en de Bloed Maan zijn tot dusverre intens geweest. Een echte emotionele roller coaster gevuld met gelukkige, prachtige dingen alsook met verdriet. Het begon voor mij persoonlijk, met enige serieuze en diepgaande tastbare verschuivingen in mijn fysieke voertuig, en al mijn energiegebieden werden opgewaardeerd wat betreft hun draaisnelheid, wat een vibrationale uitbreiding in deze gebieden veroorzaakte. Ik schreef een paar dagen geleden deze korte verklaring en persoonlijke mededeling aan mijn goede vriend en ziel Broeder Bil Ballard:
"Zoveel lichamelijke veranderingen en de energiegebieden draaien op een veel sneller tempo. Ik houd van deze verschuiving! Het enige ding is dat IK ZOOOO vermoeid BEN aangaande niets! Maar mijn lichaam gaat er goed mee om. Het emotionele lichaam wordt zeer zeker getriggerd en oude beslissingen welke eerder gemaakt werden worden bevestigd en zijn duidelijk wat betreft het waarom zij gemaakt werden. Er is geen enkele manier meer van nog in die oude plaats te zijn; het is gewoonweg niet mogelijk als je lichaam hier zeer duidelijk op reageert. Ik houd ervan hoe ik ermee begin om iedere cel van mijn lichaam bij tijden te voelen draaien en vibreren. Een soort van een gonzende ervaring en overal kippenvel te hebben. De ascentie chakra is zeer open en pulseert enorm. We gaan vooruit!!!!
En dat is het wat voor mij duidelijk geworden is in de laatste paar dagen verhogend naar een week: dat voor iedere persoonlijke en collectieve werkelijkheid, de dingen duidelijker worden voor elk en iedereen van ons! Vandaar dat overzichtelijkheid in de mix is! Op een persoonlijk niveau wordt aan jou op een zeer onverzettelijke en duidelijke manier getoond als tot hoe ver je wenst te gaan in/naar het één of andere gebied en werkelijkheid. Je lichaam reageert intens op de energieën die jouw gebied binnenkomen en verlaten, alsook op de energieën van anderen. De eerdere beslissingen die je een tijdje geleden gemaakt hebt worden bevestigd dat je inderdaad de noodzakelijke beslissingen maakte. En als je er nog steeds toe geneigd bent om dit niet gewaar te worden noch te zien dat bepaalde energieën en gedachten jou niet langer meer van dienst zijn en deel uitmaken van de oude wereld van zijn/bestaan, wordt het stevig aan jou getoond, en dit als in PRECIES NU. Het is in dit geval zelfs meer dan een teken geworden, maar iets dat je wellicht in alle vezels van je wezen moet ervaren.

Lord Michael - Grote Schoonmaak - 10 April 2015 / Annemiek Coenen


Lord Michael
Grote Schoonmaak
10 April 2015 / Annemiek Coenen
Lieve mensen, wat een tijd, wat een tijd, er gebeurt teveel om op te noemen. Er worden bergen verzet. Torens tronen boven alles uit, Lichttorens. Dit is een bekroning van het heel-al, alles gaat rap en snel voor jullie omdat de trilling verhoogt en verhoogt.
Grote voorjaarschoonmaak zou je het kunnen noemen en iedereen doet mee. Van binnen en van buiten een grote schoonmaak, zodat binnen en buiten weer schoon worden als één. Heftige draaikolken worden van ons uit gezien, om de waarheid naar boven te halen. Lieve Harten wanneer jullie bedenken dat jullie er weer lichter uitkomen, weet je ook dat dit de moeite waard is.
Strubbelingen over de gehele planeet met als doel schoonmaak en licht. Kun je voelen dat het je al minder doet? Dat je niet in de energie gaat zitten, maar meer de waarnemer bent. Speciale eenheden uit het engelenrijk helpen hieraan mee. Wanneer je het moeilijk hebt vraag om lichtenergie van deze engelen en zij zijn blij te worden geroepen om het jullie lichter te maken.

dinsdag, april 07, 2015

Jeshua - Laat Er Licht Zijn - 30 Maart 2015 / Yael en Doug Powell


Jeshua
Laat Er Licht Zijn
30 Maart 2015 / Yael en Doug Powell

In de draaikolk van het ontwaakte hart is er alleen maar puur Licht, waar de vibratie van Liefde zo sterk en zo levendig is, dat het Licht dat het uitstraalt alles overspoelt. En daar is alleen Liefdesbesef van zichzelf.
Deze kracht, dit Licht, dit is wat jullie zijn. Onder elk idee van een identiteit, is dit aanwezig. De vibratie van levend Licht is zo sterk, dat er totaal niets achtergehouden kan worden. Alles in haar aanwezigheid wordt onmiddellijk meegevoerd.
Dit, mijn geliefde vrienden, is de activering van jullie hart. Het is een heruitlijning van jullie bewustzijn met de waarheid van jullie wezen. En het is zo glorieus, dat er nooit enige beschrijving nodig is, want ideeën betreffende de denkgeest zijn onbelangrijk als jullie de ervaring van God worden.
Op het moment dat Al-Wat-Is het woord uitsprak en zei: “Laat er Licht zijn”...Licht, eerste oorzaak; Licht, pure verlichting; Licht, de vibratie van Liefde op haar hoogst en helderst. Diegenen van jullie, die om deze activering hebben verzocht, zijn bezig met het terugbrengen van de herinnering van de vibratie van God naar de Aarde – puur Licht, puur leven – De Werkelijke oorzaak van alles.
Dit is wat er nu door jullie heen beweegt. Het is nooit gestopt, maar je verbeeldde je, dat dit kon. Maar deze verbeelding is nu weggevaagd, want jullie zijn volkomen klaar om dat levende woord te zijn. Jullie zijn datgene, dat voortgang vereist, als de bron van alle creatie, als de energie van Liefde. Zo helder en zo krachtig, er is niets anders dan de pure uitstraling van Licht, als het resultaat van Liefde, die in beweging is.
Samen zijn wij een matrix van oorzaak, van de ervaring van pure Liefde, die zichzelf kent. Wij zijn een wonderbaarlijke matrix van Licht, waarin elke levensstroom zichzelf perfect kent. Exploderend als het ene idee - Laat er Licht zijn!

maandag, april 06, 2015

De Versmelting - Geschreven door Cobie de Haan / 2006-2009


De Versmelting 

Geschreven door Cobie de Haan / 2006-2009


Lieve Lezers van Denk Met Je Hart,  

Even iets dat geheel anders is, dan wat ik normaal gesproken op deze Blog publiceer. Ik heb het eerder al eens een keer gedaan (zie - Hartluisteraar) en wil nu graag een volgend 'aspect' met jullie delen uit mijn zelf geschreven verhaal, dat geschreven werd in de jaren 2006 t/m 2009. Een verhaal dat ik min of meer 'channelend' geschreven heb voorafgaand aan mijn 'ontwaking in september 2009. Ik pak er nu een gedeelte uit over dat waar wij nu doorheen gaan, het vermengen/versmelten met ons Hogere Zelf. Ik wist daar toentertijd uiteraard nog niets vanaf, maar in de fantasievorm schreef ik er al wel over.  

Het verhaal is fictief, avontuurlijk, liefdevol, spiritueel, speelt zich af en toe af in parallelle en afwisselende werelden, en op zich speelt het hoofdverhaal zich in een andere werkelijkheid af dan waar wij hier en nu in leven. Zo werd dit door mij uitgedacht….  

Enige voorafgaande informatie is nodig voor dit gedeelte dat ik met jullie wil gaan delen.
Susan (ook wel Ronoca genoemd) en Danny zijn een liefdespaar. Zij beleven een bijzondere Liefde welke alleen voor hoger ontwikkelde mensen (mutanten) is weggelegd. Ze bezitten gaven die ze vrijelijk kunnen gebruiken (denk x-mannen). Susan is een telepaat, telekineet en beheerst de elementen van het weer. Danny is een telekineet en empaat. Ze zijn bezig mensen op de Aarde op te sporen die ook gaven bezitten, zodat zij hen bij hun ontwikkeling bij kunnen staan. Daarvoor hebben ze een trainingscentrum opgericht en daar zijn ze nu dan ook aan het trainen met deze en gene. Echter er is één van deze mensen die niet door hen gevonden werd maar naar hen toekwam, dit is Orrin. Hij is inmiddels her/erkend een vriend van Susan/Ronoca te zijn. Susan komt namelijk uit een andere, parallelle dimensie vandaan, waar zij, zeg maar, een 'ander' op zichzelf staand leven geleefd heeft. Aangezien mutanten niet tot weinig verouderen is zij al over de 300 jaren oud en komt er nu achter dat vrienden die zij kende vanuit haar 'eigen' wereld, en die daar stierven, naar haar terug kunnen keren. Orrin is daar één van. Hij leefde voorheen als Susan/Ronoca haar vriend Festo en was ook een mutant en kon zichzelf helemaal in vuur en vlam zetten. De menselijke toorts zeg maar. Orrin zit nu in het beginstadium. Hij kan delen van zijn lichaam in vuur en vlam zetten maar nog niet zijn gehele lichaam. Daar gaat nu verandering in komen…, want ze ontdekken dat Festo iets unieks gedaan heeft en gewoon van plan is verder te leven via dit leven van Orrin.  

Merk de raakvlakken op die toentertijd, toen ik nog niet 'ontwaakt' was, aan mij doorgegeven werden over de ascentie die NU gaande is….  

Het verhaal-gedeelte begint als Susan en Danny een romantisch intermezzo hebben, terwijl Orrin de hoek om komt lopen en hen daar in een tedere kus op ziet gaan….

vrijdag, april 03, 2015

Lord Michael - Waarheid - 3 April 2015 / Annemiek Coenen


Lord Michael
Waarheid
3 April 2015 / Annemiek Coenen
De mensen beseffen nog niet wie ze zijn. Daarom lijden er veel mensen pijn op deze Aarde. Geen lijders, maar nieuwe leiders zijn nodig voor de ommekeer. De ommekeer is volop aan de gang, dit wordt door een ieder van jullie gevoeld.
Er komen tijden aan lieve Lichtwerkers waar jullie je meer geborgen in zullen voelen, weet dat alles er al is, de uitkomst is er al.
Straal lieve harten straal, dit is het enige wat jullie hoeven te doen.
Kijk wat er op jullie eigen pad langs komt, dit is al meer dan genoeg om je bij je eigen energie te houden. Iedereen zit op zijn eigen niveau en is waar zij of hij moet zijn. Ga niet met het donkere mee, maar haal het Licht mee omhoog.
Velen begrijpen nog niet dat het Plan er al is. Leren ZIJN is in het Nu ZIJN en de waarheid spreken en ernaar handelen op het pad dat jij beloopt. Doordat jullie in je eigen kracht staan wordt er heel veel omgezet.
Velen voelen zich moe door de heftige energieën die zich over de Aarde verplaatsen.
Krachtstroom noem ik dit, stroom voorzien van Liefdeskracht.

Aartsengel Michael - 3 April de Vrijdag Voor Pasen… - Rita Pulmans


Aartsengel Michael
3 April de Vrijdag Voor Pasen…
3 April 2015 / Rita Pulmans 
Lieverds,
De Vrijdag voor Pasen brengen jullie steeds de kruisdood van onze geliefde Jezus in herinnering.
Lieve harten, dit is mooi, doch vergeten jullie niet datgene in herinnering te brengen wat Jezus jullie bracht. Zie vooral het gegeven dat Jezus deze taak reeds lang geleden heeft volbracht.
En de herinnering geliefden, mag vooral hierin liggen, dat jullie je eigen Licht mogen zien, mogen vinden. Mogen Aanschouwen! Kijk hier naar geliefden.
Kijk geliefden naar het PaasLicht in jullie zelf, dit is wat Jezus de Christus jullie bracht.
Zie dit intense verheerlijkende Licht in jullie!

2de Chat & Channel Video van Blossom Goodchild met White Cloud EN The Federation of Light


2de Chat & Channel Video van Blossom Goodchild

Vanwege de positieve reacties op de 1ste video van Blossom plaats ik deze tweede ook op de Blog. Uiteraard wordt er Engels gesproken en bestaat er geen transcript van.
De 1ste video kan hier gevonden worden: 1ste Chat & Channel Video
Geniet ervan!! Hier is Blossom…..
donderdag, april 02, 2015

Vanuit de Akashic Archieven April 2015 Boodschap


Vanuit de Akashic Archieven
 April 2015 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA
Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in April 2015 verwachten?
De energie beweegt snel deze maand. Het gevoel van de maand volgt het gezegde, "De tijd vliegt als je plezier hebt". De meesten van jullie zullen waarschijnlijk bij jullie zelf gewaarworden afgeleid te zijn door de dingen waar jullie van genieten. Jullie zullen geabsorbeerd worden door activiteiten die bevredigend en vreugdevol kunnen zijn. Deze maand zal snel voorbij lijken te gaan.
Het zal voor jullie bruikbaar zijn om vooruit te plannen om alles door de maand heen gedaan te krijgen. Voordat de maand begint en door de maand heen, gebruik wekelijks of dagelijks planningssessies met jezelf, je familie of met je werkteam. Als je dit niet regelmatig doet, ga dan bij gelegenheid zitten en verzeker je ervan dat je voor alles gepland hebt om onderweg gedaan te krijgen. Anderszins, met iedereen afgeleid zijnde en dat zij zichzelf zozeer vermaken, mag je gewaarworden dat sommige dingen door de scheuren heen glippen.
De planning is niet om gevaar te voorkomen, maar in plaats daarvan om te verzekeren dat je kunt ontspannen en kunt genieten van de speelse energie van deze maand. Alles zal oké zijn, maar het is bruikbaar deze maand om een extra oogje op de dingen te houden, zelfs als je aan het lachen bent, nieuwe vrienden maakt en nieuwe dingen leert. Sta jezelf deze maand toe om te genieten van de heldere, uitbreidende energie.

Aartsengel Michael - Het Lichtfeest Pasen - 1 April 2015 / Rita PulmansAartsengel Michael
Het Lichtfeest Pasen
1 April 2015 / Rita Pulmans

Geliefde Aartsengel Michael,
Wilt U ons een boodschap brengen, voor het naderende Lichtfeest Pasen. Dit zou ik erg fijn vinden. Zovelen hebben er echt wat aan, aan je prachtige boodschappen.
Wij danken U Lord.
****
Lieve Zonnekinderen, kinderen van het Licht.
Kinderen van de nieuwe Glorie. Kinderen van "The New Dawn" (de nieuwe dageraad).
Twijfel niet langer lieverds aan jullie Lichtinbreng. Twijfel niet langer aan jullie kunde, de kunde om de wereld te verlichten.
Jullie Licht en "Verlichting" zijn noodzakelijk om bij te staan aan zovelen die hun Licht nog niet zien stralen, het nog niet waarnemen.
Weet dat in ieder van jullie, je Christuskind reeds aanwezig is. Op je wacht om in verbinding te gaan. Om je inner-Licht aan te raken. Dit om je ChristusLicht van in jou Zelf, uit te stralen. Uit te zenden, de wereld in, over en in Moeder Aarde. Naar alles en iedereen die op je Lichtpad komt.