zaterdag, februari 28, 2015

Lord Michael - Structuren Blijven Veranderen - 28 Februari 2015 / Annemiek Coenen


Lord Michael
Structuren Blijven Veranderen
28 Februari 2015 /  Annemiek Coenen
DNA structuren blijven veranderen. De mens krijgt opnieuw zijn oorspronkelijke staat van zijn. Er wordt hierdoor veel aan hem gesleuteld, zodat ook fysieke klachten naar voren komen.
Velen van jullie voelen een leegheid, een leegheid zowel fysiek als geestelijk. Dit is nodig mijn lieve harten, vertrouw hierop. Onderhoud kost tijd, daarom wordt er van jullie gevraagd in je rust te blijven. Laat alles gebeuren zodat het lichtlichaam en het fysieke lichaam de rust krijgen zich te herstellen en aan te passen.
Wees lief voor jezelf, ben zacht voor jezelf en omhels jezelf. Ben aanwezig in jezelf, in je lichaam. Geniet van je rust. Er wordt gestaag aan jullie verder gewerkt tot de kristalwezens die jullie zijn. Vele voordelen zal dit hebben voor jullie, een totaal ontgonnen gebied dat zich weer opent voor jullie.

vrijdag, februari 27, 2015

De Arcturianen - Het NU van de ENE - De Boodschap Verborgen Binnenin het LICHT - 25 Februari 2015


De Arcturianen
Het NU van de ENE
De Boodschap Verborgen Binnenin het LICHT
25 Februari 2015 / Dr. Suzanne Lie
Dierbare Arcturianen,
Is er vandaag een boodschap voor mij?
Ja, dierbare, Aarde Afgezant,
Er is iedere dag een boodschap voor jou, ieder uur en iedere minuut. Er is, in feite, een gestadige stroom van Licht Taal energiepakketten die eindeloos vanuit onze dimensie, ons Moederschip en onze collectieve harten in/naar de harten van onze zeer dappere vrijwilligers stromen.
Jullie familie en vrienden aan boord van het Schip houden jullie allemaal in grote hoogachting. Onder hen is je eigen hogere expressie van ZELF die een component van de heilige essentie opgeofferd heeft om binnenin jouw Aarde voertuig te leven.
Wij komen vandaag naar jullie allemaal om jullie te helpen herinneren hoe jullie Licht Taal Pakketten te lezen. Wij weten dat jullie voelen dat deze boodschappen binnenin jullie hart zijn, maar jullie Aarde voertuig zelf mag zich niet realiseren dat dat korte gevoel van Liefde en innerlijke vrede is omdat je net een volgende Licht Taal pakket ontvangen hebt, waar wij nu naar zullen refereren als Pakketten van Thuis.
Op het Schip sturen wij een gedachtevorm naar elkaar wanneer wij gewaarworden dat onze menselijke vertegenwoordiger gereed is voor en/of een volgend Lichtpakket nodig is. Meer en meer van jullie beginnen zich hun hogere dimensionale ZELF op het Schip en/of dienend in de hogere dimensies te herinneren en te erkennen. Velen van jullie worden zich ook bewust van de JIJ die op de Vijfde Dimensionale "Nieuwe Aarde" dient.
In feite is de "Nieuwe Aarde" veel ouder dan de 3D Aarde welke jullie Aarde voertuig bewoont. Zoals jullie je beginnen te herinneren, stroomt creatie vanuit de hogere dimensies omlaag in/naar de lagere dimensies. Daarom, net zoals jullie allemaal een component van jullie persoonlijke multidimensionale essentie omlaag gestuurd hebben in/naar jullie persoonlijke Aarde voertuig, heeft Gaia een component van Haar planetaire multidimensionale essentie in/naar haar planetaire voertuig gestuurd.
Het is belangrijk binnenin dit NU dat jullie je allemaal herinneren dat Gaia een levend, planetair wezen is. Deze herinnering voltooit de cirkel van incarnatie. Toen velen van jullie voor het eerst een incarnatie op Gaia namen, zoals wat jullie nu noemen de "inheemse mensen", wisten jullie dat Gaia een levend wezen was. Jullie wisten ook dat jullie in diepe eenheid waren met alle leden van jullie stam.

donderdag, februari 26, 2015

Aartsengel Zadkiel - Een Kalm Centrum in het Uitgebreide Bewustzijn Handhaven - Maart 2015 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
"Een Kalm Centrum in het Uitgebreide Bewustzijn Handhaven"
Maart 2015 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, en wij groeten jullie in Liefde en Licht vanuit de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaag, wensen wij om een kalm centrum te bespreken in de hogere frequenties van Licht en om het uitgebreide bewustzijn te handhaven.
De hogere Lichtfrequenties blijven doorgaan in golven van energie naar de 3de dimensie te komen die jullie op jullie pad van Ascentie kunnen helpen. Terwijl dit zich voordoet, beïnvloedt het de bestaande patronen van energie op het fysieke, mentale, emotionele en op de spirituele niveaus. Wanneer je ervan bewust blijft dat deze hogere frequentie rondom jou heen is, ben je in staat het te gebruiken voor het uitgebreide bewustzijn en het hoogste goede.
De hogere frequentie energie brengt kansen om op nieuwe manieren naar bestaande patronen en situaties te kijken. Huidige patronen van activiteit kunnen opnieuw onderzocht worden in dit nieuwe Licht van uitgebreid bewustzijn. Het is alsof oude energie losgeslagen en naar voren gebracht wordt voor een herevaluatie. Soms mag het geleidelijk gebeuren, of het mag een snellere gebeurtenis zijn wanneer het allemaal in één keer gebeurt.
Dit besef kan zich in vele gebieden van je leven voordoen. Het mag zo eenvoudig zijn als te realiseren dat je voedselvoorkeuren aan het veranderen zijn. Je mag gewaarworden dat activiteiten van interesses die voorheen zeer belangrijk waren voor jou niet langer meer je aandacht vasthouden. Je mag je bewust worden van nieuwe activiteiten die naar jou roepen om te gaan verkennen. In dit onderzoek, mag je ontdekken dat sommige huidige activiteiten ten zeerste je voorwaarts gaande beweging op je pad van ascentie ondersteunen.

dinsdag, februari 24, 2015

Je Bereidt Je voor op De Rol van Je Leven - 23 Februari 2015 / Brenda Hoffman
Je Bereidt Je voor op De Rol van Je Leven
23 Februari 2015 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Misschien voel jij je alsof je zenuwen bovenop je huid liggen, dat je kwesties opnieuw adresseert waarvan je dacht hen lang geleden al geadresseerd te hebben, of je bent kwaad voor schijnbaar een kleine of helemaal geen reden. Weet dat jullie in deze tijd een grote/belangrijke overgang ondergaan.
De gehele Aarde is nu onder de beïnvloeding van de opbouwende energieën in jullie leefomgeving.
Diegenen van jullie die jullie berg beklommen zijn zeer zeker kwaad. Waar is de pret? Waar is de vreugde?
Ah, jullie begrijpen nochtans niet dat jullie een specifieke rol selecteerden om in dit 'nu' te spelen en jullie zijn je ijverig aan het voorbereiden op die rol.
Misschien zou een analogie kunnen helpen zodat jullie het beter begrijpen. Laten we pretenderen dat je geselecteerd was voor een toneelrol in 3D die je jarenlang begeerde (je voltooide je bergbeklimming). Nu moet jij je tekst leren en je voorbereiden op de feitelijke rol - en aldus doe je dat. Hetgeen betekent dat je ieder stukje loslaat dat jou zou kunnen hinderen - en nieuw type van reiniging zo je wilt.

En je doet dat aldus toegewijd omdat jij je fel begeerde rol veroverde. Niets is nu belangrijker voor jou dan je voor te bereiden op die rol inclusief - zoals vele 3D acteurs doen - je prachtige haren afknippen, aan gewicht winnen of gewicht verliezen, iemand schaduwen met een gelijkaardig leven, je tekst en fysieke plaatsing leren en ga zo maar verder. Niets hiervan is noodzakelijkerwijs vreugdevol, maar voor jou vereist om de rol naar het beste van je vermogen te spelen.
Wederom, zoals zalmen stroomopwaarts zwemmen.

Meester Kuthumi - In Jullie Nieuwe Rollen Stappen en de Schepper van JULLIE Wereld Zijn - 23 Februari 2015 / Méline Portia Lafont


Meester Kuthumi
In Jullie Nieuwe Rollen Stappen en de Schepper van JULLIE Wereld Zijn
23 Februari 2015 /  Méline Portia Lafont
Groeten Meester Wezens van het Licht, mijn medereizigers en berijders van de golven van de oneindigheid. Ik kom naar jullie toe met Vrede en met begeleiding aangaande wat komt en wat IS. Ik roep jullie allen voort om deel te nemen aan deze wereld en deze verschuiving van de tijdperken met doorzettingsvermogen en met inspanning, want wat jullie gebied op het punt staat om te zien is een fata morgana van veranderingen, evenementen en mogelijkheden om het Menselijke Bewustzijn te verschuiven in/naar het Licht Bewustzijn.
En aldus representeren jullie, elk en iedereen van jullie, deze kracht van Gods Wil zijnde de uitvoerders van de Goddelijke blauwdruk welke op deze Aarde gezaaid werd. Jullie zullen in gedachten houden dat jullie allemaal, die bedoeld zijn het Licht in een ander en in het Zelf te zien, opzichters zijn van de Nieuwe Aarde en de zaden zijn van deze nieuwe fundering. Dus laat dit duidelijk zijn dat jullie allemaal de verantwoordelijkheid dragen om dat Licht en deze vibratie te allen tijde binnenin jullie vast te houden. Ik spreek over de geavanceerde Lichtfrequentie en kennis welke één is met het Gechristende Licht.
Ofschoon jullie welzeker het belang van dit alles begrijpen … geeft de trillingsverschuiving van de Aarde een gevoel van onrust en zoveel opruiming dat men het begrip gewaar mag worden te begrijpen om dit gebied/vlak te verlaten en het te laten voor wat het is. Het voelt als teveel voor velen en het vereist al jullie inspanningen en aandacht. Dit is aldus omdat jullie de grote verandering inderdaad aanschouwen, en dit op het innerlijke niveau alsook op het uiterlijke niveau. Het is alsof alles jullie kant op komt en door jullie heen wil gaan aldus het in vrijheid gesteld kan worden. Wel, op een bepaalde manier is dat zo mijn dierbare vrienden, en het is een taak waar jullie je allemaal voor aangemeld hebben. Maar voor niet al te lang meer, want de dingen staan op het punt om te veranderen.

Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht - 21 Februari 2015Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht
21 Februari 2015
Door de Kracht van de Geest … de Kracht van de Ziel … wordt Wel-Zijn Voortgebracht
Blossom: Hallo vrienden. Wel, om een of andere reden was deze week ‘’em niet’ voor mij. Maar vandaag voel ik me ‘helder’ genoeg om te channelen en wil ik dat ook graag.
Federatie van Licht: Met warme groeten … heten we jou welkom en allen, die zich aangetrokken voelen tot onze woorden. Iedereen kent tijden waarin men weinig energie voelt … maar, zoals jullie weten … wanneer de geest weer opspringt … wat het zonder twijfel zal doen … is er een frisheid in je stap … die Men niet zou voelen, wanneer men die tijd van lagere energie niet had ervaren. 
Ja, dat ben ik me bewust … en ik ben altijd blij wanneer ik me meer afgestemd voel op mezelf, dat staat vast. Dus wat zal het onderwerp van vandaag worden?
Wat je … redelijkerwijs … maar wilt.
En die redelijkheid houdt in?
Het gegeven dat er thema’s zijn die we liever niet bespreken. Want wij VOELEN ons verlangen om alleen maar opwekkend te zijn …
In plaats van verwarring te scheppen …
Wij zitten absoluut op één lijn met elkaar.
Oké … omdat ik zie wat jullie aanbieden … ik heb de laatste tijd veel over onze Planeet nagedacht … over andere Planeten … eigenlijk over ‘Het Geheel’. Jullie zeggen dat wij werden geschapen als experiment … wie ‘ontwierp’ ons in feite? Hoe draaide het erop uit dat die lichamen van ons werken zoals ze doen … en … hoe komt de ziel zo’n lichaam binnen? Ik ga voor goud.
We verwachten dat je ons antwoord zal horen.
Bedoelen jullie dat jullie willen spreken? Het nu vertrouwde gevoel van van mijn stuk gebracht zijn, is over me gekomen.
Als het … en ALLEEN als het goed voelt voor jou.
Ik wil er zeker voor gaan … Het regent niet … wat me verbaast, daar we nog een staartje meemaken van een passerende cycloon. Oké, zullen we?

zondag, februari 22, 2015

Sandra Walter - De Diepte van de Equinox Trekkracht in/naar het Licht - 20 Februari 2015


Sandra Walter
De Diepte van de Equinox Trekkracht in/naar het Licht
20 Februari 2015
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Velen van jullie ervaren de dramatische verschuiving in de energieën sinds vorige week. We betraden officieel de trekkracht van de Equinox golf, en het brengt ons in/naar een verhoogde staat van de multidimensionale vermenging. Je mag opgemerkt hebben dat de vermenging ver voorbij het Hogere Zelf en het Lagere Zelf gegaan is, en vele niveaus en dimensionale expressies van Jou, Je Goddelijke Team en het Hogere dimensionale bewustzijn omvat. Sterkere golven worden weer van 22-25 Februari verwacht.
De Equinox Verduistering' passage
Het is een krachtige fase, en ietwat mysterieus terwijl we paden door het onbekende heen kappen. Poortopzichters zijn druk geweest en IK BEN diep bewogen door hoe dit zich aan het ontvouwen is. Het is briljant om de unieke expressie waar te nemen van de terugkeer van de Christus wat oplicht door het Menselijke hartraster. We gaan vele geloofsystemen, religieuze patronen en herhalende activiteiten uiteen breken - zelfs binnenin het ontwaakte collectief - met deze volgende fase.
Terwijl de grote kosmische trigger een Zonsverduistering/Equinox op 20 Maart presenteert (de piek van de Verduistering is om 2:45am PT (Pacific time), Equinox om 3:45pm PT), en de Bloed Maan Maansverduistering op 4 April (Volle Maan/Verduistering piekt om 5:06am PT, en dit is ook de dag voor Pasen), verschuift al onze aandacht naar het vermengen met de hogere niveaus van het bewustzijn. Kosmische factoren, inclusief sterke golven van fotonisch plasma, sturen momenteel vele ingewijden in/naar hogere ervaringen van de vermenging. Poortopzichters die energetisch verbonden zijn met de poorten ervaren een diepgaande fusie met deze energieën. Je mag je als een schelp voelen die in en uit op de kustlijn golven rolt, terwijl de Poorten zich aanpassen en ademen met dit nieuwe Licht.
Wat is er in het NU aan het gebeuren?
Voor mij persoonlijk is lineaire communicatie moeilijk. Mijn lagere zelf loopt zoals een holgrafische invoeging op de automatische piloot om zorg te dragen voor de geaarde drukte, korte conversaties, of kortdurende taken. IK BEN me zeer bewust van hoe dat nu functioneert, en ik leer hoe mijn aandacht te focussen op/in vele dimensies in één keer. De dagen vliegen als een droom voorbij, in en uit de vermenging sequenties stappend. Als de ZON begint op te komen, bereid ik mezelf op het werk voor. Meditaties, Poortwerk en de Hogere 4D Droomstaat zijn zeer helder. Het is een complete toewijding aan het onbekende.

Hilarion - Jullie Zijn Degenen die de Morfogenetische Gebieden Beïnvloeden! - Februari 22-Maart 1, 2015Hilarion
Jullie Zijn Degenen die de Morfogenetische Gebieden Beïnvloeden!
Februari 22-Maart 1, 2015
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Geliefden,
Terwijl jullie op het kruispunt zitten en je afvragen welke weg de mensheid zal uitkiezen om te gaan, weet dat jullie niet hulpeloos zijn - jullie hebben de bekwaamheid om veranderingen betreffende de morfogenetische gebieden te beïnvloeden (gebieden welke het patroon of de vorm van de dingen beïnvloedt) die alle situaties omringen. Deze zijn gebieden van gewoontepatronen die alle mensen aan elkaar linken, gebieden welke de gewoontes van alle mensen beïnvloeden of erdoor beïnvloed worden, ofwel door kennis, gewaarwording/inzicht of gedrag. Het is een gebied dat bestaat waar elk individu een collectief geheugen erft van vroegere leden van de soort, en eentje welke ook bijdraagt aan het collectieve geheugen welke andere leden van de soort in de toekomst beïnvloedt. (1) Dit is waarom wij jullie vertellen dat jullie krachtiger zijn dan dat jullie weten en waarom bedachtzaamheid in jullie gedachten, woorden en daden aldus zeer belangrijk is. Het is door jullie gefocuste intentie, jullie Liefde, jullie intuïtieve overzichtelijkheid en jullie Licht dat veranderingen aan de huidige patronen in deze gebieden plaatsvinden. Jullie zijn degenen die hen beïnvloeden!
Het is allemaal een kwestie van perspectief als je via deze gebieden werkt. Een inschatting maken van iedere ondervonden situatie en alles erover te leren dat je kunt, te kijken naar alle voordelen en nadelen om te beslissen welke weg te nemen die aan jou aangeboden wordt, kies je dan de beste optie voor jou. Vertrouw jezelf, maak die beslissing en geloof dat je de beste optie in het huidige punt van de tijd kiest. Misschien zal het jou, met het voorbijgaan van de tijd, laten zien dat het niet de beste weg om te gaan was, als dat het geval is, ben dan voorbereid om de consequenties onder ogen te zien en maak de nodige aanpassingen en leer van de ervaring. Het leven gaat helemaal over het te leven in plaats van een omstander of een passieve waarnemer aangaande je eigen leven te zijn. Teveel mensen werden geconditioneerd te wachten op de andere persoon om te doen wat er gedaan moet worden. Deze conditionering moet nu veranderd worden. Het vereist jullie vastberadenheid en besef hiervoor om te gebeuren. Jullie kunnen het doen.  

zaterdag, februari 21, 2015

Aartsengel Michael - De Nucleaire Bom in de Oekraïne en Vrede - 20 Februari 2015 / Linda Dillon


Aartsengel Michael
"De Nucleaire Bom in de Oekraïne en Vrede"
20 Februari 2015 / Linda Dillon

Steve Beckow: Een bezorgde lezer vroeg, "Wat aangaande de belofte van de Galactics dat er geen nucleaire bommen op de planeet zouden ontploffen? Hoe past dat met de explosie in de Oekraïne?" Ik stelde Aartsengel Michael de vraag in een lezing die ik met hem had op 20 Februari 2015.
Hij erkende ook dat hij de laatste stap om Vrede op Aarde te brengen aan ons over wil laten, wat een theorie is waar ik onlangs tot toe kwam. Hier zijn Zijn commentaren.
Steve: Was de nucleaire bom in de Oekraïne een echte kernbom?
AEM: Je bedoelt degene die ontmanteld werd?
SB: Het was ontmanteld? Ik dacht dat de strategische nucleaire bom ontploft was.
AEM: Het werd absoluut ontmanteld. Was er een explosie? Ja. Was de nucleaire component eruit gehaald door jullie sterren broeders en zusters? Ja.
Het is de belofte die aan Gaia gemaakt werd.

De Hemelse Witte Wezens - Cyclussen van Controle Uitwissen - 20 Februari 2015 / Natalie Glasson


De Hemelse Witte Wezens
Cyclussen van Controle Uitwissen
20 Februari 2015 / Natalie Glasson
Jullie bestaan in een zeer heilige periode op de Aarde, een tijd van het activeren en accepteren van jullie eigen vibraties van vrijheid vanuit jullie ziel. Door de doorgaande aanwezigheid van Liefde, activeren zoveel prachtige vibraties vanuit jullie ziel om vernieuwing, kracht en grotere harmonie naar jullie werkelijkheid te brengen, ondertussen jullie uitlijning met de Schepper op alle niveaus van jullie wezen verhogend. Jullie bestaan nog steeds op de Aarde in het Tijdperk van Liefde, deze periode zal bij jullie blijven en zal niet in/naar het Tijdperk van Herinnering transformeren totdat jullie grote hoeveelheden van Liefde geabsorbeerd, geactiveerd, losgelaten en belichaamd hebben, en totdat jullie je zo gevuld voelen met Liefde, dat er een permanente sensatie van overstromende Liefde binnenin jullie wezen is. Om deze heilige verschuiving binnenin jullie wezen te ondersteunen, terwijl jullie terugkeren naar jullie natuurlijke essentie, wordt een trillingsgolf van Licht vanuit de Schepper in de Aarde ingebed. Deze golf van Licht werd al met jullie besproken, en werd genoemd de "Kruisiging' Golf van Licht" (niet vertaald), vanwege diens bekwaamheid om alle onnodige cyclussen en gewoontes welke jullie spirituele evolutie belemmeren te ontbinden. Deze energie activeert en brengt naar jullie aandacht alles waar jullie niet naar wensen te staren en dat vastgehouden wordt in jullie wezen als angsten, herinneringen of emoties, alsook het tot voltooiing brengen van cyclussen waar jullie je voorheen op gefocust hebben om deze los te laten. Dit is een zeer krachtige energie met een diepgaand ontwakend en reinigend effect op jullie wezen. Als je het wenst om te zijn, kan het de reiniging en het nieuwe begin zijn dat jullie in jullie werkelijkheid en binnenin jullie wezen gewild hebben.
Wij moedigen jullie in deze tijd aan om je te focussen op het reinigen, het zuiveren, loslaten en de acceptatie van Liefde tijdens deze periode van Ascentie. Zelfs als je onzeker bent als tot ofwel een energie of gewoonte binnenin jezelf los te laten, kan je mentaal de gehechtheden loslaten in de wetenschap dat het naar jou terug zal keren als de energie niet bedoeld is losgelaten te worden. Je kunt werkelijk niet alles loslaten dat een deel is van je werkelijke essentie, alleen dat wat een onjuist inzicht is, een gehechtheid (een energie of idee waaraan je gehecht bent), een onjuiste interpretatie over jezelf of een kwetsuur. Dit duidt erop dat met het proces van het loslaten je de vibratie van Liefde binnenin je wezen en werkelijkheid verhoogt, vanwege de wetendheid van het loslaten van dat wat niet werkelijk bij jou hoort en ruimte maakt voor grotere vormen van Liefde.  En dat wat jouw essentie is wordt versterkt en keert naar jou terug als grotere hoeveelheden van liefde wanneer je ervan onthecht bent.
Het volledige proces van het uitwissen van cyclussen vereist van jou om een aspect van je wezen te versterken naar een verhoogd niveau. Daar is een noodzaak om je waarneming en besef van jezelf en je werkelijkheid te ontwikkelen. Tijd te nemen om je bewust van je acties te zijn, je reacties, gedachten en emoties zal jou in/naar een ruimte van overzichtelijkheid en evenwicht brengen waar je geïnformeerde beslissingen kunt maken die begeleid en ondersteund worden door je ziel, beslissingen van loslating en genezing voor jezelf. Je observatie van jezelf zal grote discipline en meesterschap vereisen aangezien het je van je zal vragen om jezelf bijna als een buitenstaander waar te nemen, aspecten van jezelf opmerkend en registrerend. Dit is niet om jezelf te oordelen, in plaats daarvan is het met het doel van het brengen van grotere Liefde in/naar je volledige wezen en werkelijkheid. De vraag die wij nu aan jullie stellen is: bezit je een niveau van meesterschap waar jij jezelf kunt observeren en een einde kunt maken aan cyclussen van gewoonte, patronen of routine zelfs als je van hen houdt, wetende dat het een kans is voor grotere Liefde om aanwezig te zijn?

Vanuit de Boodschappen van God - 19 Februari 2015 / Yael en Doug Powell


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
19 Februari 2015 / Yael en Doug Powell
De verschuiving naar het hart is een geweldige verschuiving omdat het je uit de beperking katapulteert. Het verhuist je gewaarwording/inzicht van de dualiteit en van de wereld van het verstand en het ego, en knalt je in/naar een grenzeloze werkelijkheid waarin je de gevoelens van Liefde bent, waarin je de "be-wust-wording" en de expressie bent van het glorieuze Voortbrengen van Liefde. Goddelijk Geminnekoos wordt dan dat wat ieder moment verlicht, zoals kosmische raketten je weg verlichten en aan jou de hele matrix openbaren van je werkelijkheid en alle sleutels, alle draden die je al geweven hebt, iedere beslissing op ieder niveau dat in de bliksemschicht van het levende Nu de Liefde verlicht welke je bent en jou perfect op je weg begeleidt.
Laat geen beweging zich voordoen hierbij. Ja, het mag toeschijnen een reis door de tijd heen te zijn, maar als jij jezelf naar het centrum brengt en je openstelt, zal je de waarheid voelen dat je het geheel bent. Jij bent de aanvang van de reis en de volmaakte voltooide reis. Jij bent de alfa en omega dat al het leven omwikkelt en Mijn intieme Liefde verstrekt, want jij bent het hart van de volledigheid. Jij bent het centrum van het Al van Liefde en jij bent dat waardoorheen Ik Mijn tedere Liefde communiceer voor iedere stroom van bewustzijn en Mijn aanwezigheid als elk hart.   
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
2015-01-22 | Circle of Light www.circleoflight.net

Aartsengel Michael - Aangaande de Kunstmatig Gecreëerde Mens - 20 Februari 2015 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
"Aangaande de Kunstmatig Gecreëerde Mens"
20 Februari 2015 / Rita Pulmans
Vaikelis - https://www.flickr.com/photos/49507393@N08/

Aan de hand van dit artikel, zie link https://www.earth-matters.nl/13/10597/grenswetenschap/wetenschap-gaat-micromens-kweken-voor-medicijnproeven.html   en op de vraag van een persoon: "Wat gebeurd er als de mens kunstmatig gecreëerd wordt?"
Geeft Aartsengel Michael het volgende verhelderende antwoord.
"Ieder "stukje", noem het organen, noem het, een menselijk lichaam, noem het een foetus, noem het een bevruchting, noem het een miniatuur, ( kunstmatige mens) : elk stukje zal bezield zijn via de geestelijke wereld met een goddelijke kern.
Wat wil zeggen dat elk deeltje van deze "kunstmatige mens", een echt levend wezen is!
Men dient te weten dat geen menselijke of dierlijke proeven zijn toegestaan door de Goddelijke wereld daar ook dieren bezield zijn. (R: bezieling dier: Hetzij in het een wat andere vorm)
Ik Aartsengel Michael heb gesproken."

donderdag, februari 19, 2015

5 Stappen om in/naar Onvoorwaardelijke Liefde te Verhuizen - 18 Februari 2015 / Evita Ochel


5 Stappen om in/naar Onvoorwaardelijke Liefde te Verhuizen
18 Februari 2015 / Evita Ochel
Als we de bewuste keuze maken om ons hart te openen, lijkt een verhoogde overvloed van Liefde op natuurlijke wijze ons leven te infiltreren. Niet slechts wat voor Liefde dan ook, maar Onvoorwaardelijke Liefde. Terwijl in theorie Onvoorwaardelijke Liefde geweldig klinkt, vinden veel mensen, in feite onze maatschappij als een geheel, het tamelijk uitdagend om het in feite toe te passen. In deze verhandeling, zullen we 5 belangrijke gebieden behandelen die ons in staat stellen om van Onvoorwaardelijke Liefde een werkelijkheid in ieder gebied van ons leven te maken. Liefde … Liefde is ons … Wij zijn het. Het is onze essentie. Liefde is waar ieder persoon, of zij zich daar nu bewust van zijn of niet, naar hongert. Liefde is wat ons voedt, en het is wat ons onderhoudt. Doch, om werkelijk liefde te definiëren is een uitdaging. Liefde kan op vele manieren, door vele mensen tot uitdrukking gebracht worden. We houden van onze kinderen, we houden van onze auto's. We houden van hoe iets aanvoelt of smaakt. Deze gevarieerde diversiteit geeft aan liefde vele betekenissen. Het kan vele vormen aannemen. Soms echter, vermindert dit gevarieerde gebruik aanzienlijk het concept van de echte Liefde zelf. Er is echter één type van Liefde welke alle andere overstijgt - het is Onvoorwaardelijke Liefde. Om Liefde in diens meest oprechte essentie te kennen, is te weten dat zelfs de woorden "Liefde" en "Conditie" niet in dezelfde zin kunnen bestaan. Het is net zo vreemd alsof iemand spreekt over witte duisternis. Ware Liefde kent geen grenzen, geen limieten. Ware Liefde heeft geen verwachtingen en houdt geen verplichtingen vast. Ware Liefde - een Liefde zonder condities - Onvoorwaardelijke Liefde - is waar wij naartoe willen blijven groeien, op onze reis van spirituele evolutie. Het vereist een ontwaking tot Liefde in ieder gebied van ons leven. Dit mag als een grote taak klinken, maar is in feite vrij eenvoudig. Het begint allemaal met ons!
Ieder jaar op 14 Februari, vieren vele delen van onze wereld de feestdag wel Valentijnsdag genoemd wordt. Dit is een feestdag waar cupido's harten en zeeën van rood en roze de achtergrond van liefde voor de Westerse wereld schijnt te zijn. Of je nu wel of niet een fan van Valentijnsdag bent, iets dat meer fundamenteel is moet door ons allen herinnerd worden: liefde is niet een één-dag-in-het-jaar-feestdag, het is wie wij zijn.
Liefde is onze essentie. Liefde is de richting waarin we willen blijven gaan, op alle niveaus van ons leven. En niet slechts iedere liefde, maar specifiek Onvoorwaardelijke Liefde. Onvoorwaardelijke Liefde is niet het type van liefde dat met Valentijnsdag geassocieerd wordt.
Feitelijk praktiseren in onze maatschappij, terwijl sommigen over Onvoorwaardelijke Liefde spreken, zeer weinig van ons het in feite op een dagelijkse basis, in ieder gebied. We mogen van onze kinderen houden, onze partners, onze families enzovoorts. Gewoonlijk echter is die liefde zeer voorwaardelijk. We mogen het buitenwaarts niet zeggen, maar op een onderbewust niveau leven we het beslist wel. Ik houd van jou omdat je bent … hebt … zult zijn … zult hebben … mij geeft, enzovoorts.

woensdag, februari 18, 2015

De Arcturianen - Gewaarwordingen Creëren - 16 Februari 2015 / Dr. Suzanne Lie


De Arcturianen
Gewaarwordingen Creëren
16 Februari 2015 / Dr. Suzanne Lie
Jullie gedachten en emoties komen steeds meer in evenwicht en in uitlijning met elkaar. Op deze manier creëren jullie duidelijke gedachtevormen wat betreft de werkelijkheid die jullie wensen te leven. Denk er alsjeblieft aan dat als je gedachten en emoties in andere richtingen stromen je het moeilijk zult vinden om effectief de door jou gewenste uitkomst te beginnen en/of te voltooien.
Eén van de voornaamste uitkomsten die jullie allemaal wensen te creëren, of jullie je daar nu bewust van zijn of niet, is de langzame maar gestadige transformatie van jullie Aarde voertuig. Jullie Aarde voertuig is de omslag welke jullie bewustzijn, jullie derde dimensionale bewustzijn, inkapselt.
Wanneer je bewustzijn begint om een stabiele verbinding met de hogere frequenties te handhaven, begint je lichaam te verschuiven in een poging om in uitlijning te blijven met de resonantie van je gedachten en emoties. Als je gedachten en emoties niet in uitlijning met elkaar zijn, raakt je lichaam verward en is niet in staat om een stabiele frequentiesnelheid te creëren. Vandaar dat, jij je waarschijnlijk zenuwachtig, depressief en/of gedesoriënteerd zult voelen.
Je creatieve proces is gebaseerd op je gedachten en emoties die in een stabiele staat van meevoering blijven. Als je gedachten zijn, "Ik ben gereed om naar mijn aangeboren hogere resonantie terug te keren," maar je hebt op angst gebaseerde emoties, die in feite angst voor het onbekende zijn, is jouw Aarde voertuig verward door de twee tegenstrijdige boodschappen.
Gelukkig, is je derde dimensionale Aarde voertuig zeer gewend aan je gedachten en gevoelens zijnde uit de uitlijning en is veel te bekend met op angst gebaseerde emoties. Vandaar dat, je lichaam stevig vast blijft in de resonantie van de derde dimensie.
Echter, vanwege jouw bewuste of onbewuste wens om naar je hogere trilling terug te keren, zal je waarschijnlijk een groot gevoel van beperking en eenzaamheid voor iets of iemand voelen. Deze gedachtetypes en emoties verlagen je bewustzijn. Het is dan dat het proces van transmutatie van je Aarde voertuig tot een halt komt.

dinsdag, februari 17, 2015

Neezeggers - 16 Februari 2015 / Brenda Hoffman


Neezeggers
16 Februari 2015 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Sommigen van jullie protesteren en schreeuwen bedrog wanneer jullie de woorden Nieuwe Aarde of gedachten horen over het verschuiven van jullie totaliteit. Deze overgang - want het is inderdaad een overgang - gaat niet over jullie. Misschien lijkt die mededeling hardvochtig te zijn. Het is louter een mededeling van de werkelijkheid van de tijden.
Jullie stemden ermee in om te helpen deze overgang te creëren - samen met miljoenen andere zielen. Het is nu jullie keuze om wel of niet deel te nemen aan de nasleep van die overgang.
Sommigen van jullie willen dat alle Nieuwe Aarde gedachten en boodschappen weggaan. Niet omdat jullie niet in vreugde willen leven, maar omdat jullie huidige rol die van een neezegger schijnt te zijn. Het is alsof iemand je een miljoen dollar gegeven heeft om ermee te doen wat het ook is dat je wenst en dat je besloot dat je liever in een kartonnen doos leeft.
Dergelijke gedachten kleineren jullie niet, zij geven slechts aan dat vreugde, of je nu gelooft in deze overgang of niet, niet een vreselijk geschenk of gevoel is. Waarom zou je prefereren om in angst te leven wanneer zoveel vreugdevolle stukken en activiteiten voortgesproten zijn op het Internet en andere media? Waarom zou jij jezelf zelfs een spatje vreugde ontzeggen als iets dergelijks mogelijk was?
Je bent slechts in ontkenning van jezelf. Want straal je niet in de richting van vreugde van wat voor soort dan ook? Snak je niet naar meer vreugde in je leven? Is een leven van liefde niet iets waar je over droomt? Echter, nu zo velen jou aanmoedigen om meer te voelen van wat je altijd gewenst hebt, doe je het teniet door te geloven dat iets dergelijks niet mogelijk is.

maandag, februari 16, 2015

Blossom en de GFL - Jullie Dienen ALLEN door ervoor te Zorgen dat Jullie van Jezelf Houden - 15 Februari 2015

Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht
15 Februari 2015
Jullie Dienen ALLEN door ervoor te Zorgen dat Jullie van Jezelf Houden 
Lia: In haar inleiding schrijft Blossom dat de channeling feitelijk op donderdag de 11e plaatsvond, maar dat er eerst een transcript gemaakt moest worden en een YouTube-opname. En dat er toen nog wat technische probleempjes waren op te lossen. Kortom, de post had gisteren rondgestuurd moeten worden, maar dat werd vandaag, de 16e. En de channeling vond plaats op donderdag 12 feb. natuurlijk.
Blossom schrijft ook dat zij er volledig op vertrouwt dat de boodschap van de FvL toch op de goede tijd bij ons aankomt. Ze excuseert zich voor de bijgeluiden op de opname. Zie *.
****
Blossom: Welkom vrienden. Tijd voor weer een nieuw gesprek … als jullie willen?
Federatie van Licht: Wij willen absoluut. Want door onze Lichtverbinding … worden veel dingen ondernomen … en kunnen alle dingen die we willen doorgeven, gedeeld worden met degenen die met ons in deze tijden verbinding willen zoeken.
Dank je wel. Waarover willen jullie vandaag spreken?
Over hetzelfde als waarover we altijd graag spreken …
Mm! Laat me raden …
Het betreft dat, wat elk deeltje … elk atoom … alles dat bestaat … in zichzelf bewaart.
Wij willen … alleen maar … over niets anders spreken … vaak … omdat ALLES waarover we willen spreken … DIT is.
LIEFDE.
Laten we verdergaan … vanuit het begrijpen en WETEN dat … datgene waarover wij willen spreken … plaatsvindt door ons vermogen om wat wij nuttig achten over te brengen. Het kan zijn dat menigeen het GEVOEL heeft dat wij over dit onderwerp in herhaling vervallen … en ja, dat doen we … en zullen we blijven doen. Want wij genieten hiervan.
Wij zijn ons bewust van Energieën die het niveau van het Licht van Iemands ziel naar een niet-helpende plek brengen. Dit beschouwen wij op/in geen enkele wijze, gedaante of vorm als nuttig. Daarom verkiezen wij te spreken zoals we doen. Om het feit er bij jullie in te hameren … zoals jullie zouden zeggen … dat wij verkiezen om te spreken … over dat wat binnenin jullie zit!
Dat snap ik. Echt … en ik weet dat we hiertoe via meditatie op een dieper niveau toegang kunnen krijgen. Zijn er echter … nog meer tips die jullie ons kunnen aanreiken, zodat wij DEZE LIEFDE ALTIJD kunnen VOELEN … zodat het leven hier op Aarde meer vreugde geeft … Algeheel … voor Het Geheel?

De Arcturiaanse Groep - Transformatie is een Overgave - 15 Februari 2015 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
Transformatie is een Overgave, de Bekwaamheid om Jezelf Open te Stellen voor Verandering
15 Februari 2015 / Marilyn Rafaelle
Wederom groeten van de Arcturiaanse Groep. Wij wensen te spreken over transformatie, een ogenschijnlijk eenvoudig onderwerp, maar eentje die belangrijk is voor het begrip van de waarheid. Transformatie stroomt door en als een individu wanneer hij/zij uit de droom ontwaakt. Het manifesteert als de bekwaamheid om "Met nieuwe ogen te zien en met nieuwe oren te horen" terwijl te midden van dualiteit en afgescheidenheid. Transformatie staat je toe om wat voor onjuiste concepten en overtuigingen dan ook die je nog steeds vast mag houden te her/erkennen en hen met waarheid te vervangen. Het brengt de bekwaamheid om te zeggen; "Het was verkeerd."
Diegenen die niet in staat zijn om transformatie toe te staan, vertragen hun ascentie in/naar een bewustzijn van hogere dimensionale energie. Angst voor verandering handelt om de voortgang van de derde dimensionale concepten en overtuigingen te ondersteunen. Velen die verandering tegenwerken zijn in posities van wereld "leiders" die iedere soort van transformatie met verlies berichten -- verlies van hun persoonlijke macht en rijkdom. Vanwege hun leiderschapposities, trekken zij vaak volgers aan die blind accepteren wat het ook is dat deze zogenaamde "leiders" geloven, in het proces hun persoonlijke macht/kracht weggevend.  
Jullie zijn nu op het punt in jullie spirituele reis dierbaren, waar jullie je aangeboren kracht/macht moeten erkennen en opeisen. Velen van jullie hebben dit al gedaan, en hebben deze staat van bewustzijn in andere levensspannen tot stand gebracht, dit leven binnenkomend met deze staat van bewustzijn al op diens plaats.
Vrees nooit om te zeggen; "Genoeg is genoeg, ik kies er niet langer meer voor om te leven, te handelen, te zijn of te denken in oude ouderwetse concepten van afscheiding". Sommigen van jullie zullen al ontdekt hebben dat daar diegenen zullen zijn die hierdoor gekwetst zijn. Vrienden mogen wegvallen, maar ben niet bevreesd als dit gebeurt dierbaren, want energie zoekt diens eigen en zal weldra diegenen van jouw resonantie naar jou aantrekken.
Wij spreken nu over transformatie omdat jullie zeer dichtbij zijn om transformatie plaats te zien vinden. Veel staat op het punt om geopenbaard te worden en jullie moeten zowel binnenin als buitenom voorbereid zijn want jullie zullen degenen zijn waar een beroep op gedaan zal worden om diegenen in angst te helpen, die niet in staat zijn om hun oude en comfortabele manier van het begrijpen van de wereld los te laten. De mensheid is niet langer meer toegestaan om lui van de ene naar de andere dag te drijven, gelovend dat de regering, kerk, ouder, vriend of de maatschappij in z'n algemeenheid voor alles en voor hen zal zorgen. Jullie zijn het bewustzijn en dus de inhoud van de externe wereld en de dingen zijn vlug aan het veranderen.

zondag, februari 15, 2015

Hilarion - Ben Niet Bevreesd om Je Waarheid te Spreken - Februari 15-22, 2015Hilarion
Ben Niet Bevreesd om Je Waarheid te Spreken
Februari 15-22, 2015
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Geliefden,
Jullie hebben de kracht om prachtige nieuwe werkelijkheden in jullie leven te creëren. Als jij je klem hebt voelen zitten in een plaats waar het de persoonlijke plannen die je gemaakt hebt betreft, dan is het belangrijk om je te herinneren dat jouw visioen of intentie duidelijk en gedefinieerd moet zijn zonder innerlijke conflicten die naar het oppervlak komen. Met liefde en geduld gericht op jezelf, met focus en vastberadenheid, is de nieuwe start waar je op mikt bereikbaar. Geef jezelf de tijd, de loyaliteit en de inspanning die je verdient en blijf sterk, vastbesloten en consequent op het pad en de richting die je wenst voort te zetten. Je bent op het juiste pad en je hebt de bekwaamheid om de acties te kiezen die het in ere houden. In de loop van de tijd, zal je de resultaten zien en ervaren waar je voor gewerkt hebt om te bereiken. Soms, mag je meer flexibel en open moeten zijn, om te veranderen wat niet werkt. Probeer een andere benadering, ben zoals de rivier die naar een berg toegaat en eromheen stroomt.
Terwijl de kosmische energieën doorgaan hun werk te doen, denk eraan dat je in het proces bent van een diepe en prachtige verandering, een transformatie in/naar een nieuwe manier van zijn en deze verandering kan soms een pijnlijke verandering zijn. Er wordt van je vereist om alle oude patronen van gedachten en gedrag los te laten die niet langer meer het visioen dienen dat je nastreeft om in/naar de manifestatie in je leven te brengen, en dit is waar sommigen van jullie stoethaspelen. Ongeacht hoe comfortabel je leven ook geweest is, om voorwaarts te gaan in/naar de nieuwe versie van jezelf, vereist het soms een opoffering. Ga naar binnenin, want dit is waar duidelijkheid gevonden wordt en probeer vast te stellen welke gedachten en welke expressies getransformeerd moeten worden in/naar meer positieve en levensbevestigende, gedachten en expressies die bevorderlijk zijn voor het pad dat jij voor jezelf ingesteld hebt.