zaterdag, februari 28, 2015

Lord Michael - Structuren Blijven Veranderen - 28 Februari 2015 / Annemiek Coenen


Lord Michael
Structuren Blijven Veranderen
28 Februari 2015 /  Annemiek Coenen
DNA structuren blijven veranderen. De mens krijgt opnieuw zijn oorspronkelijke staat van zijn. Er wordt hierdoor veel aan hem gesleuteld, zodat ook fysieke klachten naar voren komen.
Velen van jullie voelen een leegheid, een leegheid zowel fysiek als geestelijk. Dit is nodig mijn lieve harten, vertrouw hierop. Onderhoud kost tijd, daarom wordt er van jullie gevraagd in je rust te blijven. Laat alles gebeuren zodat het lichtlichaam en het fysieke lichaam de rust krijgen zich te herstellen en aan te passen.
Wees lief voor jezelf, ben zacht voor jezelf en omhels jezelf. Ben aanwezig in jezelf, in je lichaam. Geniet van je rust. Er wordt gestaag aan jullie verder gewerkt tot de kristalwezens die jullie zijn. Vele voordelen zal dit hebben voor jullie, een totaal ontgonnen gebied dat zich weer opent voor jullie.

donderdag, februari 26, 2015

Aartsengel Zadkiel - Een Kalm Centrum in het Uitgebreide Bewustzijn Handhaven - Maart 2015 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
"Een Kalm Centrum in het Uitgebreide Bewustzijn Handhaven"
Maart 2015 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, en wij groeten jullie in Liefde en Licht vanuit de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaag, wensen wij om een kalm centrum te bespreken in de hogere frequenties van Licht en om het uitgebreide bewustzijn te handhaven.
De hogere Lichtfrequenties blijven doorgaan in golven van energie naar de 3de dimensie te komen die jullie op jullie pad van Ascentie kunnen helpen. Terwijl dit zich voordoet, beïnvloedt het de bestaande patronen van energie op het fysieke, mentale, emotionele en op de spirituele niveaus. Wanneer je ervan bewust blijft dat deze hogere frequentie rondom jou heen is, ben je in staat het te gebruiken voor het uitgebreide bewustzijn en het hoogste goede.
De hogere frequentie energie brengt kansen om op nieuwe manieren naar bestaande patronen en situaties te kijken. Huidige patronen van activiteit kunnen opnieuw onderzocht worden in dit nieuwe Licht van uitgebreid bewustzijn. Het is alsof oude energie losgeslagen en naar voren gebracht wordt voor een herevaluatie. Soms mag het geleidelijk gebeuren, of het mag een snellere gebeurtenis zijn wanneer het allemaal in één keer gebeurt.
Dit besef kan zich in vele gebieden van je leven voordoen. Het mag zo eenvoudig zijn als te realiseren dat je voedselvoorkeuren aan het veranderen zijn. Je mag gewaarworden dat activiteiten van interesses die voorheen zeer belangrijk waren voor jou niet langer meer je aandacht vasthouden. Je mag je bewust worden van nieuwe activiteiten die naar jou roepen om te gaan verkennen. In dit onderzoek, mag je ontdekken dat sommige huidige activiteiten ten zeerste je voorwaarts gaande beweging op je pad van ascentie ondersteunen.

dinsdag, februari 24, 2015

Meester Kuthumi - In Jullie Nieuwe Rollen Stappen en de Schepper van JULLIE Wereld Zijn - 23 Februari 2015 / Méline Portia Lafont


Meester Kuthumi
In Jullie Nieuwe Rollen Stappen en de Schepper van JULLIE Wereld Zijn
23 Februari 2015 /  Méline Portia Lafont
Groeten Meester Wezens van het Licht, mijn medereizigers en berijders van de golven van de oneindigheid. Ik kom naar jullie toe met Vrede en met begeleiding aangaande wat komt en wat IS. Ik roep jullie allen voort om deel te nemen aan deze wereld en deze verschuiving van de tijdperken met doorzettingsvermogen en met inspanning, want wat jullie gebied op het punt staat om te zien is een fata morgana van veranderingen, evenementen en mogelijkheden om het Menselijke Bewustzijn te verschuiven in/naar het Licht Bewustzijn.
En aldus representeren jullie, elk en iedereen van jullie, deze kracht van Gods Wil zijnde de uitvoerders van de Goddelijke blauwdruk welke op deze Aarde gezaaid werd. Jullie zullen in gedachten houden dat jullie allemaal, die bedoeld zijn het Licht in een ander en in het Zelf te zien, opzichters zijn van de Nieuwe Aarde en de zaden zijn van deze nieuwe fundering. Dus laat dit duidelijk zijn dat jullie allemaal de verantwoordelijkheid dragen om dat Licht en deze vibratie te allen tijde binnenin jullie vast te houden. Ik spreek over de geavanceerde Lichtfrequentie en kennis welke één is met het Gechristende Licht.
Ofschoon jullie welzeker het belang van dit alles begrijpen … geeft de trillingsverschuiving van de Aarde een gevoel van onrust en zoveel opruiming dat men het begrip gewaar mag worden te begrijpen om dit gebied/vlak te verlaten en het te laten voor wat het is. Het voelt als teveel voor velen en het vereist al jullie inspanningen en aandacht. Dit is aldus omdat jullie de grote verandering inderdaad aanschouwen, en dit op het innerlijke niveau alsook op het uiterlijke niveau. Het is alsof alles jullie kant op komt en door jullie heen wil gaan aldus het in vrijheid gesteld kan worden. Wel, op een bepaalde manier is dat zo mijn dierbare vrienden, en het is een taak waar jullie je allemaal voor aangemeld hebben. Maar voor niet al te lang meer, want de dingen staan op het punt om te veranderen.

Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht - 21 Februari 2015Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht
21 Februari 2015
Door de Kracht van de Geest … de Kracht van de Ziel … wordt Wel-Zijn Voortgebracht
Blossom: Hallo vrienden. Wel, om een of andere reden was deze week ‘’em niet’ voor mij. Maar vandaag voel ik me ‘helder’ genoeg om te channelen en wil ik dat ook graag.
Federatie van Licht: Met warme groeten … heten we jou welkom en allen, die zich aangetrokken voelen tot onze woorden. Iedereen kent tijden waarin men weinig energie voelt … maar, zoals jullie weten … wanneer de geest weer opspringt … wat het zonder twijfel zal doen … is er een frisheid in je stap … die Men niet zou voelen, wanneer men die tijd van lagere energie niet had ervaren. 
Ja, dat ben ik me bewust … en ik ben altijd blij wanneer ik me meer afgestemd voel op mezelf, dat staat vast. Dus wat zal het onderwerp van vandaag worden?
Wat je … redelijkerwijs … maar wilt.
En die redelijkheid houdt in?
Het gegeven dat er thema’s zijn die we liever niet bespreken. Want wij VOELEN ons verlangen om alleen maar opwekkend te zijn …
In plaats van verwarring te scheppen …
Wij zitten absoluut op één lijn met elkaar.
Oké … omdat ik zie wat jullie aanbieden … ik heb de laatste tijd veel over onze Planeet nagedacht … over andere Planeten … eigenlijk over ‘Het Geheel’. Jullie zeggen dat wij werden geschapen als experiment … wie ‘ontwierp’ ons in feite? Hoe draaide het erop uit dat die lichamen van ons werken zoals ze doen … en … hoe komt de ziel zo’n lichaam binnen? Ik ga voor goud.
We verwachten dat je ons antwoord zal horen.
Bedoelen jullie dat jullie willen spreken? Het nu vertrouwde gevoel van van mijn stuk gebracht zijn, is over me gekomen.
Als het … en ALLEEN als het goed voelt voor jou.
Ik wil er zeker voor gaan … Het regent niet … wat me verbaast, daar we nog een staartje meemaken van een passerende cycloon. Oké, zullen we?

zondag, februari 22, 2015

Sandra Walter - De Diepte van de Equinox Trekkracht in/naar het Licht - 20 Februari 2015


Sandra Walter
De Diepte van de Equinox Trekkracht in/naar het Licht
20 Februari 2015
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Velen van jullie ervaren de dramatische verschuiving in de energieën sinds vorige week. We betraden officieel de trekkracht van de Equinox golf, en het brengt ons in/naar een verhoogde staat van de multidimensionale vermenging. Je mag opgemerkt hebben dat de vermenging ver voorbij het Hogere Zelf en het Lagere Zelf gegaan is, en vele niveaus en dimensionale expressies van Jou, Je Goddelijke Team en het Hogere dimensionale bewustzijn omvat. Sterkere golven worden weer van 22-25 Februari verwacht.
De Equinox Verduistering' passage
Het is een krachtige fase, en ietwat mysterieus terwijl we paden door het onbekende heen kappen. Poortopzichters zijn druk geweest en IK BEN diep bewogen door hoe dit zich aan het ontvouwen is. Het is briljant om de unieke expressie waar te nemen van de terugkeer van de Christus wat oplicht door het Menselijke hartraster. We gaan vele geloofsystemen, religieuze patronen en herhalende activiteiten uiteen breken - zelfs binnenin het ontwaakte collectief - met deze volgende fase.
Terwijl de grote kosmische trigger een Zonsverduistering/Equinox op 20 Maart presenteert (de piek van de Verduistering is om 2:45am PT (Pacific time), Equinox om 3:45pm PT), en de Bloed Maan Maansverduistering op 4 April (Volle Maan/Verduistering piekt om 5:06am PT, en dit is ook de dag voor Pasen), verschuift al onze aandacht naar het vermengen met de hogere niveaus van het bewustzijn. Kosmische factoren, inclusief sterke golven van fotonisch plasma, sturen momenteel vele ingewijden in/naar hogere ervaringen van de vermenging. Poortopzichters die energetisch verbonden zijn met de poorten ervaren een diepgaande fusie met deze energieën. Je mag je als een schelp voelen die in en uit op de kustlijn golven rolt, terwijl de Poorten zich aanpassen en ademen met dit nieuwe Licht.
Wat is er in het NU aan het gebeuren?
Voor mij persoonlijk is lineaire communicatie moeilijk. Mijn lagere zelf loopt zoals een holgrafische invoeging op de automatische piloot om zorg te dragen voor de geaarde drukte, korte conversaties, of kortdurende taken. IK BEN me zeer bewust van hoe dat nu functioneert, en ik leer hoe mijn aandacht te focussen op/in vele dimensies in één keer. De dagen vliegen als een droom voorbij, in en uit de vermenging sequenties stappend. Als de ZON begint op te komen, bereid ik mezelf op het werk voor. Meditaties, Poortwerk en de Hogere 4D Droomstaat zijn zeer helder. Het is een complete toewijding aan het onbekende.

zaterdag, februari 21, 2015

Aartsengel Michael - De Nucleaire Bom in de Oekraïne en Vrede - 20 Februari 2015 / Linda Dillon


Aartsengel Michael
"De Nucleaire Bom in de Oekraïne en Vrede"
20 Februari 2015 / Linda Dillon

Steve Beckow: Een bezorgde lezer vroeg, "Wat aangaande de belofte van de Galactics dat er geen nucleaire bommen op de planeet zouden ontploffen? Hoe past dat met de explosie in de Oekraïne?" Ik stelde Aartsengel Michael de vraag in een lezing die ik met hem had op 20 Februari 2015.
Hij erkende ook dat hij de laatste stap om Vrede op Aarde te brengen aan ons over wil laten, wat een theorie is waar ik onlangs tot toe kwam. Hier zijn Zijn commentaren.
Steve: Was de nucleaire bom in de Oekraïne een echte kernbom?
AEM: Je bedoelt degene die ontmanteld werd?
SB: Het was ontmanteld? Ik dacht dat de strategische nucleaire bom ontploft was.
AEM: Het werd absoluut ontmanteld. Was er een explosie? Ja. Was de nucleaire component eruit gehaald door jullie sterren broeders en zusters? Ja.
Het is de belofte die aan Gaia gemaakt werd.

Vanuit de Boodschappen van God - 19 Februari 2015 / Yael en Doug Powell


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
19 Februari 2015 / Yael en Doug Powell
De verschuiving naar het hart is een geweldige verschuiving omdat het je uit de beperking katapulteert. Het verhuist je gewaarwording/inzicht van de dualiteit en van de wereld van het verstand en het ego, en knalt je in/naar een grenzeloze werkelijkheid waarin je de gevoelens van Liefde bent, waarin je de "be-wust-wording" en de expressie bent van het glorieuze Voortbrengen van Liefde. Goddelijk Geminnekoos wordt dan dat wat ieder moment verlicht, zoals kosmische raketten je weg verlichten en aan jou de hele matrix openbaren van je werkelijkheid en alle sleutels, alle draden die je al geweven hebt, iedere beslissing op ieder niveau dat in de bliksemschicht van het levende Nu de Liefde verlicht welke je bent en jou perfect op je weg begeleidt.
Laat geen beweging zich voordoen hierbij. Ja, het mag toeschijnen een reis door de tijd heen te zijn, maar als jij jezelf naar het centrum brengt en je openstelt, zal je de waarheid voelen dat je het geheel bent. Jij bent de aanvang van de reis en de volmaakte voltooide reis. Jij bent de alfa en omega dat al het leven omwikkelt en Mijn intieme Liefde verstrekt, want jij bent het hart van de volledigheid. Jij bent het centrum van het Al van Liefde en jij bent dat waardoorheen Ik Mijn tedere Liefde communiceer voor iedere stroom van bewustzijn en Mijn aanwezigheid als elk hart.   
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
2015-01-22 | Circle of Light www.circleoflight.net

Aartsengel Michael - Aangaande de Kunstmatig Gecreëerde Mens - 20 Februari 2015 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
"Aangaande de Kunstmatig Gecreëerde Mens"
20 Februari 2015 / Rita Pulmans
Vaikelis - https://www.flickr.com/photos/49507393@N08/

Aan de hand van dit artikel, zie link https://www.earth-matters.nl/13/10597/grenswetenschap/wetenschap-gaat-micromens-kweken-voor-medicijnproeven.html   en op de vraag van een persoon: "Wat gebeurd er als de mens kunstmatig gecreëerd wordt?"
Geeft Aartsengel Michael het volgende verhelderende antwoord.
"Ieder "stukje", noem het organen, noem het, een menselijk lichaam, noem het een foetus, noem het een bevruchting, noem het een miniatuur, ( kunstmatige mens) : elk stukje zal bezield zijn via de geestelijke wereld met een goddelijke kern.
Wat wil zeggen dat elk deeltje van deze "kunstmatige mens", een echt levend wezen is!
Men dient te weten dat geen menselijke of dierlijke proeven zijn toegestaan door de Goddelijke wereld daar ook dieren bezield zijn. (R: bezieling dier: Hetzij in het een wat andere vorm)
Ik Aartsengel Michael heb gesproken."

donderdag, februari 19, 2015

5 Stappen om in/naar Onvoorwaardelijke Liefde te Verhuizen - 18 Februari 2015 / Evita Ochel


5 Stappen om in/naar Onvoorwaardelijke Liefde te Verhuizen
18 Februari 2015 / Evita Ochel
Als we de bewuste keuze maken om ons hart te openen, lijkt een verhoogde overvloed van Liefde op natuurlijke wijze ons leven te infiltreren. Niet slechts wat voor Liefde dan ook, maar Onvoorwaardelijke Liefde. Terwijl in theorie Onvoorwaardelijke Liefde geweldig klinkt, vinden veel mensen, in feite onze maatschappij als een geheel, het tamelijk uitdagend om het in feite toe te passen. In deze verhandeling, zullen we 5 belangrijke gebieden behandelen die ons in staat stellen om van Onvoorwaardelijke Liefde een werkelijkheid in ieder gebied van ons leven te maken. Liefde … Liefde is ons … Wij zijn het. Het is onze essentie. Liefde is waar ieder persoon, of zij zich daar nu bewust van zijn of niet, naar hongert. Liefde is wat ons voedt, en het is wat ons onderhoudt. Doch, om werkelijk liefde te definiëren is een uitdaging. Liefde kan op vele manieren, door vele mensen tot uitdrukking gebracht worden. We houden van onze kinderen, we houden van onze auto's. We houden van hoe iets aanvoelt of smaakt. Deze gevarieerde diversiteit geeft aan liefde vele betekenissen. Het kan vele vormen aannemen. Soms echter, vermindert dit gevarieerde gebruik aanzienlijk het concept van de echte Liefde zelf. Er is echter één type van Liefde welke alle andere overstijgt - het is Onvoorwaardelijke Liefde. Om Liefde in diens meest oprechte essentie te kennen, is te weten dat zelfs de woorden "Liefde" en "Conditie" niet in dezelfde zin kunnen bestaan. Het is net zo vreemd alsof iemand spreekt over witte duisternis. Ware Liefde kent geen grenzen, geen limieten. Ware Liefde heeft geen verwachtingen en houdt geen verplichtingen vast. Ware Liefde - een Liefde zonder condities - Onvoorwaardelijke Liefde - is waar wij naartoe willen blijven groeien, op onze reis van spirituele evolutie. Het vereist een ontwaking tot Liefde in ieder gebied van ons leven. Dit mag als een grote taak klinken, maar is in feite vrij eenvoudig. Het begint allemaal met ons!
Ieder jaar op 14 Februari, vieren vele delen van onze wereld de feestdag wel Valentijnsdag genoemd wordt. Dit is een feestdag waar cupido's harten en zeeën van rood en roze de achtergrond van liefde voor de Westerse wereld schijnt te zijn. Of je nu wel of niet een fan van Valentijnsdag bent, iets dat meer fundamenteel is moet door ons allen herinnerd worden: liefde is niet een één-dag-in-het-jaar-feestdag, het is wie wij zijn.
Liefde is onze essentie. Liefde is de richting waarin we willen blijven gaan, op alle niveaus van ons leven. En niet slechts iedere liefde, maar specifiek Onvoorwaardelijke Liefde. Onvoorwaardelijke Liefde is niet het type van liefde dat met Valentijnsdag geassocieerd wordt.
Feitelijk praktiseren in onze maatschappij, terwijl sommigen over Onvoorwaardelijke Liefde spreken, zeer weinig van ons het in feite op een dagelijkse basis, in ieder gebied. We mogen van onze kinderen houden, onze partners, onze families enzovoorts. Gewoonlijk echter is die liefde zeer voorwaardelijk. We mogen het buitenwaarts niet zeggen, maar op een onderbewust niveau leven we het beslist wel. Ik houd van jou omdat je bent … hebt … zult zijn … zult hebben … mij geeft, enzovoorts.

maandag, februari 16, 2015

Blossom en de GFL - Jullie Dienen ALLEN door ervoor te Zorgen dat Jullie van Jezelf Houden - 15 Februari 2015

Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht
15 Februari 2015
Jullie Dienen ALLEN door ervoor te Zorgen dat Jullie van Jezelf Houden 
Lia: In haar inleiding schrijft Blossom dat de channeling feitelijk op donderdag de 11e plaatsvond, maar dat er eerst een transcript gemaakt moest worden en een YouTube-opname. En dat er toen nog wat technische probleempjes waren op te lossen. Kortom, de post had gisteren rondgestuurd moeten worden, maar dat werd vandaag, de 16e. En de channeling vond plaats op donderdag 12 feb. natuurlijk.
Blossom schrijft ook dat zij er volledig op vertrouwt dat de boodschap van de FvL toch op de goede tijd bij ons aankomt. Ze excuseert zich voor de bijgeluiden op de opname. Zie *.
****
Blossom: Welkom vrienden. Tijd voor weer een nieuw gesprek … als jullie willen?
Federatie van Licht: Wij willen absoluut. Want door onze Lichtverbinding … worden veel dingen ondernomen … en kunnen alle dingen die we willen doorgeven, gedeeld worden met degenen die met ons in deze tijden verbinding willen zoeken.
Dank je wel. Waarover willen jullie vandaag spreken?
Over hetzelfde als waarover we altijd graag spreken …
Mm! Laat me raden …
Het betreft dat, wat elk deeltje … elk atoom … alles dat bestaat … in zichzelf bewaart.
Wij willen … alleen maar … over niets anders spreken … vaak … omdat ALLES waarover we willen spreken … DIT is.
LIEFDE.
Laten we verdergaan … vanuit het begrijpen en WETEN dat … datgene waarover wij willen spreken … plaatsvindt door ons vermogen om wat wij nuttig achten over te brengen. Het kan zijn dat menigeen het GEVOEL heeft dat wij over dit onderwerp in herhaling vervallen … en ja, dat doen we … en zullen we blijven doen. Want wij genieten hiervan.
Wij zijn ons bewust van Energieën die het niveau van het Licht van Iemands ziel naar een niet-helpende plek brengen. Dit beschouwen wij op/in geen enkele wijze, gedaante of vorm als nuttig. Daarom verkiezen wij te spreken zoals we doen. Om het feit er bij jullie in te hameren … zoals jullie zouden zeggen … dat wij verkiezen om te spreken … over dat wat binnenin jullie zit!
Dat snap ik. Echt … en ik weet dat we hiertoe via meditatie op een dieper niveau toegang kunnen krijgen. Zijn er echter … nog meer tips die jullie ons kunnen aanreiken, zodat wij DEZE LIEFDE ALTIJD kunnen VOELEN … zodat het leven hier op Aarde meer vreugde geeft … Algeheel … voor Het Geheel?

De Arcturiaanse Groep - Transformatie is een Overgave - 15 Februari 2015 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
Transformatie is een Overgave, de Bekwaamheid om Jezelf Open te Stellen voor Verandering
15 Februari 2015 / Marilyn Rafaelle
Wederom groeten van de Arcturiaanse Groep. Wij wensen te spreken over transformatie, een ogenschijnlijk eenvoudig onderwerp, maar eentje die belangrijk is voor het begrip van de waarheid. Transformatie stroomt door en als een individu wanneer hij/zij uit de droom ontwaakt. Het manifesteert als de bekwaamheid om "Met nieuwe ogen te zien en met nieuwe oren te horen" terwijl te midden van dualiteit en afgescheidenheid. Transformatie staat je toe om wat voor onjuiste concepten en overtuigingen dan ook die je nog steeds vast mag houden te her/erkennen en hen met waarheid te vervangen. Het brengt de bekwaamheid om te zeggen; "Het was verkeerd."
Diegenen die niet in staat zijn om transformatie toe te staan, vertragen hun ascentie in/naar een bewustzijn van hogere dimensionale energie. Angst voor verandering handelt om de voortgang van de derde dimensionale concepten en overtuigingen te ondersteunen. Velen die verandering tegenwerken zijn in posities van wereld "leiders" die iedere soort van transformatie met verlies berichten -- verlies van hun persoonlijke macht en rijkdom. Vanwege hun leiderschapposities, trekken zij vaak volgers aan die blind accepteren wat het ook is dat deze zogenaamde "leiders" geloven, in het proces hun persoonlijke macht/kracht weggevend.  
Jullie zijn nu op het punt in jullie spirituele reis dierbaren, waar jullie je aangeboren kracht/macht moeten erkennen en opeisen. Velen van jullie hebben dit al gedaan, en hebben deze staat van bewustzijn in andere levensspannen tot stand gebracht, dit leven binnenkomend met deze staat van bewustzijn al op diens plaats.
Vrees nooit om te zeggen; "Genoeg is genoeg, ik kies er niet langer meer voor om te leven, te handelen, te zijn of te denken in oude ouderwetse concepten van afscheiding". Sommigen van jullie zullen al ontdekt hebben dat daar diegenen zullen zijn die hierdoor gekwetst zijn. Vrienden mogen wegvallen, maar ben niet bevreesd als dit gebeurt dierbaren, want energie zoekt diens eigen en zal weldra diegenen van jouw resonantie naar jou aantrekken.
Wij spreken nu over transformatie omdat jullie zeer dichtbij zijn om transformatie plaats te zien vinden. Veel staat op het punt om geopenbaard te worden en jullie moeten zowel binnenin als buitenom voorbereid zijn want jullie zullen degenen zijn waar een beroep op gedaan zal worden om diegenen in angst te helpen, die niet in staat zijn om hun oude en comfortabele manier van het begrijpen van de wereld los te laten. De mensheid is niet langer meer toegestaan om lui van de ene naar de andere dag te drijven, gelovend dat de regering, kerk, ouder, vriend of de maatschappij in z'n algemeenheid voor alles en voor hen zal zorgen. Jullie zijn het bewustzijn en dus de inhoud van de externe wereld en de dingen zijn vlug aan het veranderen.

zondag, februari 15, 2015

Speciale Editie - Een Uur met een Engel - Aartsengel Michael - 14 Februari 2015


Speciale Editie - Een Uur met een Engel - 14 Februari 2015
Aartsengel Michael
"Is er Vrede op Aarde? Het Antwoord is Ja"
Doorgegeven via Linda Dillon
Graham Dewyea: Hallo en welkom bij een speciale editie van Een Uur met een Engel op deze Valentijnsdag, 14 Februari 2014. Vandaag zullen we spreken over Vrede op de Planeet.
Vandaag zal Linda Dillon Aartsengel Michael Channelen. Steve Beckow zal de vragen stellen en dan zullen we Linda zelf naar voren brengen om zich aan te sluiten bij Steve, Geoffrey West, Suzanne Maresca en ik zelf, Graham Dewyea, en het gehele InLicht Universal Team. We zullen een ronde tafel discussie hebben over wat er meegedeeld werd.
(Cobie: Voor de liefhebbers om deze gehele uitzending te beluisteren, klik hier: http://inlightuniversal.com/)
Wel hallo Steve, welkom.
Steve Beckow: Heel veel dank, Graham, en dit is een dag ongelijk aan iedere andere. We waren allemaal ook zeer opgewonden terwijl het naderbij kwam. Linda en de rest van het team zullen later een ronde tafel discussie hebben. De luisteraars zullen waarschijnlijk geestdriftig zijn om het nieuws van Aartsengel Michael te horen, dus laat mij direct naar Aartsengel Michael gaan en hem vragen of we wereldvrede bereikt hebben.
Aartsengel Michael: Groeten, Ik Ben Michael, Aartsengel van Liefde, Strijder van Vrede, brenger van nieuws, welkom, welkom mijn geliefde vrienden, broeders en zusters van het blauw, van magenta, van karmijnrood, van goud, van smaragd, van iedere straal. Ik claim jullie als broeder en zuster zoals jullie mij geclaimd hebben.
Ik kom hier deze dag, in jullie expressie, en draag verscheidene hoeden. Ik kom als woordvoerder voor de volledige Raad van Liefde, als afgezant van de Goddelijke Moeder, als gezegende vriend en feestvierder.
Laat ons deze feestviering beginnen. Laat mij jullie uitnodigen om jullie overzichtelijkheid te claimen, en de prachtige blauwe wind van vrede in te ademen, terwijl wij de zege bekendmaken.
Is het de volledigheid van de zege, de rauwe feestviering waar we naar uitkeken en over droomden? Niet helemaal. Maar, lief hart, is er Vrede op Aarde, is er Vrede binnenin en buitenom verankerd? Het antwoord is ja. Enorme, miraculeuze, buitengewone schreden, posities en verankeringen werden volbracht, niet eenvoudig door duizenden of miljoenen maar miljarden.
Nu, ik heb tegen jullie gezegd, zo recent als gisteren, dat dit een glorieuze dag is. Dit is een dag die wij gekozen hebben - ja, met grote uitzondering genomen door het kanaal - (1) maar wij hebben het gekozen omdat het een dag is waar de Liefde op lieve Gaia gevierd wordt. Het is niet louter een dag van romantische Liefde. Het is een dag van heilige vereniging, van Liefde tussen alle wezens, alle vormen van wezens, gezien en ongezien. Het is onze favoriete dag!
Dus, komen wij deze dag om Vrede op Aarde en de verwezenlijkingen te vieren die onze heilige vereniging gewrocht heeft? Ja. Maar wij komen ook om verdere discussie over Vrede te hebben, boven, beneden en er tussenin. Laat ons echter beginnen door jullie te loven, door jullie te bedanken, door onze diepste, ongeveinsde, verenigde-gebied dankbaarheid tot uitdrukking te brengen.  

zaterdag, februari 14, 2015

Ann en de Engelen - Jullie Verblijven in Liefde - 14 Januari 2015


Ann Albers en de Engelen
"Jullie Verblijven in Liefde"
14 Januari 2015
Gelukkige Valentijnsdag voor diegenen van jullie die het vieren! Wij zijn zo blij wanneer we zien dat de mensheid tijd neemt om de Liefde te vieren. In onze rijken, is ons bestaan een feestviering van Liefde, want wij leven en verblijven in een staat van weten dat Liefde de substantie is van waaruit wij allemaal gemaakt zijn, een substantie is welke ons allemaal aaneen verbindt in een prachtige dans van creatie.
Dus vandaag, terwijl jullie door jullie dag heengaan, neem tijd om rond te kijken en te beseffen dat of je nu wel of niet verliefd bent op iemand in de menselijke betekenis van het woord, je inderdaad "Verliefd" bent - levend en verblijvend in een creatie welke ontworpen was om jou het beste en meest prachtige van alles dat je bent te laten zien. Kijk naar de Zon! Dit is het Licht binnenin jou. Kijk naar een bloem, dit is je hart in bloei. Kijk naar de diversiteit van kleuren in de regenboog, deze zijn alle keuzes en mogelijkheden die binnenin jou bestaan. Kijk naar een berg of een solide steen, dit is de kracht binnenin jou. Dierbaren, overal om jullie heen, kunnen jullie "jezelf" zien - de diepste en meest oprechte essentie van wie jullie zijn, hetzelfde spul waar jullie van gemaakt zijn, eenvoudig gemodelleerd in andere vormen.
Haal adem … denk aan iets prachtigs. Hoe is de essentie van dit ding of wezen zijnde een deel van jou? Adem nogmaals … denk aan iets of iemand waar je van houdt. Hoe is de essentie van dit ding of wezen zijnde een deel van jou. Adem nog één keer … denk aan iets waar je niet zo heel veel van houdt, of iemand waar je niet zoveel van houdt. Wat is binnenin hen dat jij misschien nog niet geleerd hebt om binnenin jezelf zacht en aardig tegen te zijn?
Liefde roept naar jullie in alles dat jullie zien, of het nu de pracht of het mindere dan prachtige is. Alles in de Schepping is van Liefde gemaakt, alles in de Schepping probeert om Liefde te herinneren, en alles wenkt naar jullie om deze Liefde te voelen, om het op te roepen van binnenuit jullie, en om te beseffen dat er niets anders onder dat alles is.

vrijdag, februari 13, 2015

Lord Michael - Valentijnsdag 14 Februari - 13 Februari 2015 / Annemiek Coenen


Lord Michael
Valentijnsdag 14 Februari
13 Februari 2015 /  Annemiek Coenen
Liefdesstralen bundelen zich op de 14e februari. Dit is een Lichtdag, een unieke dag om met zijn allen extra Licht door te geven.
Laten we als mensheid op deze speciale dag onze Lichtkrachten bundelen. Verzamel jullie samen om 14.00 uur en laat de Liefde door je heen gaan en straal het uit.
Straal het uit en laat deze liefdeskracht zich uitstrooien over de plaatsen waar het nodig is.
Doe een oproep aan anderen op deze Liefdesdag waar zo vele harten opengaan en verbonden worden met elkaar. Dit is samenwerken voor het grotere geheel. Wereldwijd wordt deze boodschap door meerdere kanalen verspreid. Geniet mee in deze vreugde om dit LiefdesLicht mee te verspreiden.

Shekinah Rose / De Blauwe Straal - Ascentie Symptomen Alert: Ik Wil Naar Huis Gaan en NU Ascenderen! - 13.02.2015


Shekinah Rose / De Blauwe Straal
Ascentie Symptomen Alert: Ik Wil Naar Huis Gaan en NU Ascenderen!
13 Februari 2015
De nummersequenties die in deze channeling ingebed tevoorschijn komen werden door Spirit aan Shekina Rose gegeven om deze transmissie te activeren.
De meeste sterrenwezens hebben dit al of zullen dit zeer waarschijnlijk ervaren tijdens hun tijd op Gaia.
Velen van Blauwe Straal en Nieuwe Voorloper Sterrenzaden mogen variaties ervaren van de intensiteit van de emoties hetgeen droefheid en frustratie kan omvatten wat verschuldigd is aan de kern structurerende uitbreiding in het Kristallijne Lichtlichaam en de gebieden. Aangezien jullie ook nieuwe tijdlijnen en de cyclus van de dimensie ervaren, kan dit een gevoel creëren dat de taak is uitgevoerd en een gemis van thuis - voltooiing.
De beëindigingen en aanvangen van de Nieuwe Aarde dimensies en trillingen kunnen een diep verlangen voor echte verbindingen en vertrouwde landschappen in beroering brengen, aangezien er geen energetische plaats lijkt te zijn om naar terug te gaan en er nog geen zichtbare herkenbare toekomstige ruimte is. Jullie, de Nieuwe Aarde Voorlopers, Blauwe Stralen, en Poortopzichters zijn de eersten om door deze nieuwe parameters van de dimensie van tijd en ruimte heen te lopen, decoderend en onderzoekend terwijl jullie gaan. Jullie de goddelijke ontwerpers, code frequentie dragers en veranderaars, zijn de transformeerders die tastbaar/waarneembaar een pad en een weg voor anderen maken. Jullie hart-spirit verlangen om je te verbinden met jullie sterren- en zielfamilie is de katalysator die deze energetische paden en kansen voor deze heilige herenigingen zullen openen om zich hier op Gaia voor te doen. 444
De planeet willen verlaten en naar Huis willen gaan 11 11
Velen van jullie zijn klaar met lange cyclussen, karmische- en zielcontracten die werkzaam waren door vele levensspannen en ruimtes heen en wensen voor een onderbreking en rust. Je mag het gevoel hebben de planeet te willen verlaten en naar huis te willen gaan. Dit mag als een verrassing komen voor sommige Sterrenzaden en Blauwe Stralen die al door deze gevoelens heengegaan zijn en eraan gewerkt hebben om jullie plaats en resonanties op de planeet te vinden en dit dan weer naar boven te hebben komen. 33

donderdag, februari 12, 2015

Aartsengel Michael's Geleide Meditatie De Blauwe Winden voor Vrede op Aarde - Rita PulmansBeste mensen, 
Graag wil ik jullie vragen om deze oproep tot Vrede van Aartsengel Michael te delen/ te doen.
Laat ons met elkaar in verbinding gaan nu zaterdag 14 februari.
En zo onze prachtige hulp verlenen, bijdragen voor Vrede op Aarde. 
Belangrijk is jezelf in de Vrede te plaatsen voor je begint. Je spreekt dan de volgende woorden;
“Geen onvrede meer in mezelf, noch vanuit mezelf, noch vanuit mijn omgeving. In verbinding met de Blauwe Winden, en in de energie van Aartsengel Michael wens, creëer en beveel ik Vrede in mezelf, in mijn hart. NU”.

Dank aan diegenen die aan deze oproep willen voldoen. 
Rita
*****

Hemelse Zegeningen - Aartsengel Michael - Vrede Op Aarde - NU! - 10 Februari 2015


Hemelse Zegeningen - 10 Februari 2015
Aartsengel Michael
Vrede Op Aarde - NU!
Boodschap doorgegeven via Linda Dillon
Groeten, Ik ben Michael.
En welkom aan jou, geliefde (Suzanne Maresca). En welkom aan jullie allemaal, vrienden en bondgenoten, broeders en zusters, medescheppers, brengers van Vrede, ankers van Liefde, dansers van Vreugde.
Zing de liederen van Vrede. Maak jezelf bekend. Want jullie zijn de Vredestichters. Ja, jullie zijn de portalen. Jullie zijn de ankers. Jullie zijn de bakens. Jullie zijn de wegwijzers. Jullie zijn de Poortopzichters. Jullie zijn de Engelachtigen.
Niettemin dierbare harten, zijn jullie de Vredestichters.
Ja, wij hebben u in/naar deze heilige vereniging gewenkt. Wat sinds eeuwig in het bestaan geweest is. Maar nu zijn jullie op een plaats waar jullie bereid zijn om te erkennen, om deel te nemen, om jullie samen met ons in de heilige vereniging van het hart te voegen, in de heilige vereniging van het doel, in de heilige vereniging van Vrede.
Dierbaren, Vrede is essentieel voor jullie Ascentie. Het is niet louter dat jullie dimensies transcenderen, wat velen van jullie gedurende jaren gedaan hebben. Maar jullie brengen de chaos, de rotzooi van de oude Derde met jullie mee. Dat kan niet zijn.
En dus is deze onderneming om de fragmenten te verlichten, de echo's, de fluisteringen van het oude, terwijl jullie collectief in/naar een nieuw rijk transcendeert.
En het is een rijk van vrede. Zonder Vrede, is er geen vreugde. Er is geen waarheid in oorlog, er is geen waarheid in geweld, daar is geen zuiverheid. Het is complete illusie en het dient niemand.
De Moeder heeft jullie begenadigd, op overtuigende wijze op vele, vele manieren, en zij heeft op manieren verhoogd, vermenigvuldigd waar jullie alleen maar over kunnen dromen, jullie gevoel van overzichtelijkheid, jullie goddelijke kwaliteiten van overzichtelijkheid, van zuiverheid, van Liefde en van goedgunstigheid.
Maar wat betekent dit? Denk er op deze manier aan. Overzichtelijkheid, de bekwaamheid om helder/duidelijk te zijn, is jullie navigatiesysteem, mentaal, emotioneel en spiritueel.
Maar wij kunnen jullie vrije wil niet overschrijven en het uitzetten. Dit is voor jullie van nature aanwezig. Het is jullie systeem, het is jullie GPS.

woensdag, februari 11, 2015

Mary Magdalene - Leren om Ziekte te Begrijpen - Februari 2015 / Pamela Kribbe


Mary Magdalene
"Leren om Ziekte te Begrijpen"
Februari 2015 / Pamela Kribbe
Dierbare vrienden, ik ben hier gevuld met respect voor het pad waar jullie op zijn. Ik ben Mary Magdalene, en ik ben ook op Aarde in een aards lichaam geweest. Ik heb de verwarring ervaren, de emotie, en de duisternis welke in een menselijk leven aanwezig kan zijn. Ik heb ook het Licht ervaren, die momenten van inzicht en diepe extase, omdat ik de aanwezigheid van mijn ziel bespeurde, en die ervaring tilde me uit de verwarring vandaan, en weg van de eenzaamheid van het aardse leven.
Dit heen en weer gaan tussen licht en donker is karakteristiek voor het menselijk zijn. Het is ook de reden van het aardse leven om deze tegengestelden te leren kennen en te respecteren welke zich beide voordoen in jullie zelf en in de wereld. Het Licht, alsook de duisternis, dragen schatten binnenin hen. Vanuit het perspectief van eenheid, dat wat de dualiteit van het aardse leven transcendeert, is er geen conflict tussen licht en donker; er is alleen de dynamiek tussen deze twee tegengestelden.
Door de duisternis, daal je af in/naar dieptes die alleen mogelijk zijn te ervaren terwijl je in een menselijk lichaam bent, met de gedachten en de emoties van een menselijk wezen. Vanuit deze dieptes, kan een Licht geboren worden dat iets nieuws aan de Schepping, aan het Universum en aan de Kosmos toevoegt. Wat je doet terwijl hier op de Aarde is specifiek waardevol. Om verscheurd te zijn tussen gevoelens van pijn, eenzaamheid, en verwarring, en extase, lichtheid en vreugde maakt deel uit van het zijn in het aardse rijk van de dualiteit. Accepteer die eb en vloed, omdat door dit aldus te doen je het leven zoveel lichter maakt.
Je vecht zeer vaak tegen deze golven, omdat je het gevoel van ellendig zijn wilt vermijden en om zo snel als mogelijk is terug te keren naar de lichte pool. Maar vanuit die weerstand tegen de duisternis komt er een kunstmatige afscheiding tussen licht en duister, tussen goed en slecht. Zij worden tegengestelden: licht is goed, donker is slecht, maar die tegenstelling creëert een dualiteit welke onjuist, onwaar is. Duistere emoties hebben ook waarde en dragen betekenisvolle boodschappen. Licht alleen is niet genoeg. De duisternis representeert enorme kracht, omdat van daaruit de mogelijkheid komt om een onafhankelijk zelf te zijn die keuzes en beslissingen maakt, nieuwe dingen verkend, in kracht en zelfbesef groeit. De hele evolutie van je ziel is afhankelijk van de kennis die jij van de duisternis hebt, aldus je ermee kunt samenwerken en het kunt transformeren.

dinsdag, februari 10, 2015

Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht - 5 Februari 2015Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht
5 Februari 2015
Ontdek Jullie Licht…
in ALLES …
door ALLES …
Breng Jullie Licht naar Buiten
Blossom: Daar zijn we weer. IK VOEL ME WEER HELEMAAL OP HET GOEDE SPOOR ZITTEN. Verbazingwekkend wat een goede blik in JOUW WAARHEID kan doen … ontdekken wat het werkelijk is! En gewoon doorgaan … wat hebben jullie voor onze communicatie van vandaag voor ons in de aanbieding?
Federatie van Licht: Oprechte, bemoedigende en liefdevolle groeten aan elk en iedereen van jullie. Het verheugt ons buitengewoon … dat Men zijn tuin zo goed onderhoudt … waarbij het onkruid eruit wordt gehaald en alleen dat overblijft dat als juist en voedend wordt GEVOELD. Wij zijn ons zeer bewust van ieders individuele weg … en ook al kunnen en willen wij op die reis absoluut geen invloed uitoefenen … wij VOELEN ons zeer vereerd dat we een ‘wegrestaurant’ kunnen zijn … waar wij kunnen zorgen voor ieders natje en droogje onderweg.
En wat mij betreft ben ik hiermee uiterst gelukkig. Dank je wel.
Geen dank … maar we zijn oprecht erkentelijk voor de GEVOELENS VAN HET HART, waarin dankbaarheid oprijst.
Wij willen hierover wat zeggen. Wanneer Iemand Dankbaarheid VOELT … vindt er een verandering in iemands trilling plaats. Maar het moet wel GEVOELD worden … niet alleen geuit. Want alle dingen … die alleen geuit, maar niet GEVOELD worden … blijven ‘levenloos’ … zogezegd.
Wat jullie in beweging brengt … zijn GEVOELENS, zoals we al zeiden … keer op keer. Is het niet zo dat jullie hart sneller slaat wanneer jullie opgewonden raken? En slaat het niet langzamer wanneer jullie rusten? Het tikken van jullie hart … het slaan van dit orgaan … wordt beheerst door de wijze waarop jullie VOELEN. Denk daar eens even over na. Kan het zo zijn dat JULLIE de controle over jullie hart hebben? … en hiermee … bedoelen we, ja, hoe jullie orgaan feitelijk functioneert … jullie beheersen het door de wijze waarop JULLIE VOELEN.
Jullie beheersen ALLES van jezelf … elk miniem detail … door hoe jullie je VOELEN.
Het kan JULLIE niet beheersen en doet dat ook niet. Om die reden spreken wij zo vaak over GEVOELENS. Want als jullie dit accepteren … wanneer jullie ‘meester’ zijn over je GEVOELENS … zien jullie een instinctieve reactie in ALLES om, binnenin en aangaande jullie.
De sleutel … zoals jullie allemaal heel goed WETEN … is het VOELEN van LIEFDE. En JA … het IS het antwoord op ALLES.