maandag, december 21, 2015

Yeshua - “Leef in Je Hart van Verlangens” - 19 December 2015 / Fran Zepeda


Yeshua
“Leef in Je Hart van Verlangens”
19 December 2015 / Fran Zepeda
Groeten, Geliefden. Dit is een zeer veelbelovende tijd voor iedereen op hun eigen unieke manier. Het moet afgerond worden en alles om jullie en binnenin jullie te zien vanuit een uniek perspectief.
Het is tijd om jullie zelf uit te strekken en zelfs meer dan gewoonlijk in jullie Ziel te graven. Het is een virtuele ontmoeting van jullie ziel met jullie hogere geest, interpreterend en ontrekkend vanuit een nieuw perspectief dat niet eerder gebruikt werd. Het is een virtueel “LiefdesFeest” met jullie ziel. Eer het en houd ervan zoals jullie nog nooit eerder gedaan hebben. Het is nu de voorgrond van jullie werkelijkheid dierbaren, en laat niemand jullie vertellen dat jullie niet zeer, zeer diep in jullie Ziel aan het graven zijn.
Het mag eruit zien, dat alles dat jullie zien problemen om jullie heen zijn en het vergt heel veel van jullie aandacht, en dus mogen jullie mij vragen: “Hoe is dit een hogere manier van zijn/bestaan? Ik moet omgaan met zoveel alledaagse problemen”. Wel dierbaren, kijk er op deze manier naar” Als jullie je niet aan het ontwikkelen waren in/naar een hogere manier van zijn/bestaan, zou dit niet gebeuren. Alles komt naar boven om voor de illusie gezien te worden welke het is. Ja, jullie moeten ermee omgaan, en ja, de oplossing kan gemakkelijk komen als je het toestaat, en dan verder gaat en het ziet als een virtueel reinigingshuis van alle alledaagse 3D structuren die jullie gedetailleerd bijeenbrachten in al jullie jaren, jullie eonen, van op Aarde te ploeteren weg van jullie geboorterecht, weg van jullie volledige besef van jullie Volledige Goddelijke Zelf.
En deze oude werkelijkheid is bezig ontmanteld en afgebroken te worden en oh, het kan een rommel creëren, net zoals het afbreken van een gebouw een rommel kan creëren. Maar wat er binnenin al die chaos tevoorschijn wil komen, is een stralend juweel, een stralende werkelijkheid van jullie ware zelf en werkelijkheid vanuit jullie kernwezen komend, gereed om het over te nemen en zelfs meer te stralen.

Velen van jullie voelen je alsof jullie achterwaarts stappen. Het voelt zelfs meer alledaags en minder verheven dan jullie je voorstelden dat het zou zijn toen jullie 2012 anticipeerden. Jullie wisten niet dat deze zaak van het afdalen van jullie Goddelijke Zelf, jullie IK BEN Aanwezigheid, in jullie fysieke lichaam zo “rommelig” zou zijn of zelfs de wendingen zou nemen die het gedaan heeft.
Maar met dit leren jullie ermee te stromen, vertrouwend op jullie goddelijke begeleiding, wat steeds meer vanuit JULLIE komt en niet “daarboven” van jullie broeders in de Hemelse Rijken; jullie mogen zelfs verbijsterd zijn over wat jullie voelen en weten ondanks van hoe gemakkelijk het naar jullie toekomt.
En dit, dierbaren, is het bijproduct van al het werk dat jullie gedaan hebben met het uitruimen van de oude manieren van bestaan. En dit, dierbaren, is de verwezenlijking van jullie ontwikkeling. Het mag eenvoudig lijken, maar zoals je nu zit en staat, ben je een immens en onberispelijk Goddelijk Wezen die dit fysieke wezen bewoont die nu op vele manieren een partner voor jou is. Je settelt je en voelt de vermenging. Het brengt je in vervoering, het maakt je opgetogen, en het is je nieuwe manier van Zijn.
Dus geliefden, negeer de chaos en het “puin” van dit “afbraak project” waar jullie in betrokken zijn, want het is niet zo een ongenadige en gewelddadige operatie als dat het klinkt. Het is een liefdevol uiteen-trekken en demontage van alle oude patronen die jullie Goddelijke Zelf afgescheiden en “on-goddelijk” bleef houden, om alleen verrassend genoeg die verrukkelijke ziel te ontdekken die jullie zijn en wachtende was om zichzelf aan de wereld in al diens goddelijke glorie te laten zien.
Dus dierbaren, ga door met in jullie Hart te leven en focus je op het stralen ervan, focus op het Goddelijke ervan, focus op de heelheid en de diepte ervan. En laat de chaos en het demonteren van jullie oude zelf en dat van anderen verder gaan alsof in een beschermende bubbel, de gehele tijd in de immense diepte van jullie Ziel en Goddelijke Zelf voelend.
Ik houd zo toegenegen van jullie, en ik zie jullie vooruitgang, en ik houd jullie worstelingen in ere als een middel van het loslaten van het oude, en jullie zuivere goddelijke Essentie wederom in al diens glorie uitstralend.
Ik moedig jullie aan om onverschrokken te zijn door de dingen zoals zij toeschijnen te zijn, en te focussen op wat zij werkelijk zijn, en wat jullie werkelijkheid echt is, jullie hartsverlangens voor een stromende liefdevolle wereld voor allen om in tot bloei te komen en te bewonen. Hoe meer jullie je hierop focussen, hoe meer jullie het een werkelijkheid maken. Leef in jullie hart van Verlangens en het zal zo zijn.
Namaste
Jullie liefhebbende broeder, Yeshua.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl
Copyright © 2011-2015 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and share this message provided that the message is posted in its entirety and nothing has been altered in any way, is distributed free of charge, and this copyright and links are included. www.franhealing.com    www.franheal.wordpress.com   http://www.ouremergingdivinity.com

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen