dinsdag, december 01, 2015

Vanuit de Akashic Archieven December 2015 Boodschap


Vanuit de Akashic Archieven
 December 2015 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA
Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in December 2015 verwachten?
De energie deze maand is ongelooflijk zacht. Er is een gevoel van comfort hierin, zoals te landen in een berg kussens. Maar er is ook een gevoel dat je je aan niets kunt vastgrijpen, en dat niets solide en zeker aanvoelt. De maand kan zeer koesterend en liefdevol zijn. Het is een goede tijd voor jezelf te genezen en het is een zeer goede tijd om genezing aan anderen aan te bieden door verontschuldigingen en vergiffenis. Als je Genade voor jezelf en anderen vast kunt houden deze maand, zal het je aldus ver voorwaarts naar al je doelstellingen nemen. In feite, zal niets anders dan Genade werken deze maand.
Er wordt ongelooflijke zachtheid en vergiffenis voor jullie allemaal vastgehouden deze maand. Genezing zal vanuit deze energie komen, en iets van de genezing zal naar boven komen vanwege hoe jullie worstelen om je veilig te voelen. Diepe onzekerheden zijn waarschijnlijk om naar boven naar het oppervlak te stijgen omdat de energie moeilijk is om vast te grijpen. Jullie mogen het moeilijk vinden om beloften te maken of plannen te bevestigen.
Jullie mogen het moeilijk vinden om de geruststelling van andere mensen te krijgen dat jullie gewoon zijn te ontvangen. Mensen mogen minder bewust zijn van jouw behoeften dan dat zij gewoonlijk zijn, of minder bereid om voor jou behoeften dan gewoonlijk te zorgen. Wanneer dit gebeurt, mag jij je gekwetst voelen en het zal je altijd naar diepere kwetsuren leiden. Probeer om de aanvankelijke kwetsuren, of de voor de hand liggende situatie, niet te serieus te nemen. In plaats daarvan, vraag jezelf, “Wat kwetst nu en waar herinnert mij dit aan vanuit mijn verleden? Wat is de diepere plaats in mij die genezen moet worden?” In plaats van te veel te focussen op de situatie die voor de hand ligt, onderzoek de patronen binnenin jou die naar boven komen.

Zijn er specifieke activiteiten die ons zullen helpen om de energie van deze maand te gebruiken?
Iedere activiteit welke transparantie bevordert zal deze maand bruikbaar zijn. Verbind je in conversatie die de weg voor jou opent om meer duidelijk te zeggen waar je vandaan komt en wat je werkelijk bedoelt. Luister met bedachtzaamheid naar wat anderen zeggen. Probeer om vragen te stellen met een open-einde en zit dan rustig en luister. Leer terwijl je luistert. Dat zal een echt belangrijke sleutel zijn om naar de diepere delen van jezelf te komen deze maand.
Als je tijd doorbrengt met jezelf te verklaren of te verdedigen, of als je tijd doorbrengt met anderen te beschuldigen of te proberen anderen te vleien in/naar voor jou te zorgen of jou te begrijpen, zal je het punt missen en zal je aan de oppervlakte blijven. De zachtheid van de energie deze maand is zoals het vallen in een stapel kussens. Wanneer je in een stapel kussens valt, moet je ontspannen, en moet je vechten of het vastgrijpen aan wat dan ook vermijden. Wanneer je al je spieren ontspant, je ogen sluit en valt, dan kan een prachtige, gelukzalige omhelzing zich voordoen.
Het is tijd om de dingen los te laten die je van andere mensen verwacht. Het is tijd om op te merken waar je op vertrouwt aangaande andere mensen en te zien of je een hoger niveau van zorg voor jezelf kunt nemen, zodat je niet zoveel op anderen hoeft te vertrouwen. Het is niet te zeggen dat je niet aaneengesloten bent. Natuurlijk zijn menselijke wezens aaneengesloten. Jullie zijn dat altijd geweest en jullie zullen dat altijd zijn. Doch de meesten van jullie hebben jullie emotionele behoeften verward in jullie relaties, van anderen verwachtend om wat jullie nodig zijn te vervullen. Dit is een tijd voor jullie om de delen te erkennen waar jullie niet volledige zorg dragen voor jullie eigen emotionele behoeften en te proberen om anderen los te laten van voor jou te zorgen. Dat is de genezing en wijsheid die deze maand beschikbaar is.
Is er ook maar iets in het collectief waar wij ons bewust van zouden moeten zijn of dat er in December 2015 zal gaan gebeuren?
De energie van de maand is op elk van jullie individueel van toepassing en daarom collectief op jullie allemaal. In de politiek en met wereldgebeurtenissen, zullen jullie waarschijnlijk een onderscheid gaan zien tussen diegenen die in Genade lopen -- die luisteren en proberen een diepere conversatie aan te gaan -- die zeer anders zullen zijn dan diegenen die worstelen om zichzelf te verdedigen en zichzelf gehoord te maken.
Het kan moeilijk zijn om dit onderscheid met de politiek te identificeren omdat de aard van het spel dat de politiek is geen zeer diepe conversatie aanmoedigt. Doch als je zorgvuldig kijkt deze maand, zal je een sterk verschil in de mensen zien die op jullie televisiescherm of in jullie kranten spreken. Zoek naar diegenen die proberen om een diepere conversatie aan te gaan, zelfs als zij het mogen doen via de politieke taal. Je zult in staat zijn diegenen te zien die een gevoel vasthouden van Genade of die lijken te werken vanuit een plaats van begrip dat mensen mens zijn, dat iedereen een plaats in de wereld nodig heeft.
Wat jullie waarschijnlijk gaan zien in December is dat de luidste stemmen de stemmen zullen zijn die zichzelf verdedigen, anderen bekritiseren, of proberen anderen uit de conversatie te persen. Wanhoop niet. Net zoals wij suggereerden met jullie persoonlijke levens, als je kijkt en luistert naar de collectieve conversaties om je heen, laat los wat je aan het oppervlak ziet. Maak je niet teveel zorgen over wat er precies nu gaande is met deze karakters. In plaats daarvan zoek naar diepere thema’s en lessen. Zoek naar diepere kwesties die zich in de maanden die komen gaan zullen ontvouwen. Dat zal de beste manier zijn voor jullie om je aan te sluiten bij de collectieve ervaringen in December.
Is er ook iets anders dat de Opzichters ons willen vertellen over December 2015
Deze maand bezit de energie van 2016. Energetisch, is het helemaal niet echt een deel van 2015. Met 1 December zijn jullie volledig verhuisd in/naar de energie van 2016, wat wij het Jaar van Zorgdragen genoemd hebben. Het is een jaar wanneer mededogen het enige ding zal worden dat ertoe doet. Terwijl dit liefdevol klinkt, en het is liefdevol, kan het uitdagend zijn. Mededogen vereist van jullie om een ongelooflijk open hart te hebben, en het hebben van een open hart komt doorgaans van een gebroken hart. Jullie moeten jullie hart open gebroken hebben, keer op keer weer, zodat het iedere keer groter wordt, alsof het een vlinder was die door vele cyclussen van metamorfose heengaat.
In December, probeer je best te doen om je gebroken hart te erkennen. Ben fijngevoelig met de delen van jou die gekwetst zijn. Ren niet voor hen weg, vecht niet voor hen, en verberg hen niet voor andere mensen. Ben eenvoudig fijngevoelig met jezelf op dezelfde manier dat je zou zijn met een gewonde vogel of een verdrietig kind. Probeer om fijngevoelig te zijn en zit met jezelf in plaats van jezelf af te leiden van de delen van jou die het meeste pijn doen. Als je dat zult doen, zal jij jezelf de kans geven om je hart uit te breiden in/naar een zachtere, diepere, en sterkere positie voor de jaren die komen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
This Message was channeled from the Akashic Records by Jen Eramith MA through Akashic Transformations. It may be shared with individuals provided that the content is complete; all credit is given to the author; and it is distributed for no financial or other compensation to anyone other than Jen Eramith and Akashic Transformations. Please include this message with all redistribution. https://akt.memberclicks.net/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten