dinsdag, december 15, 2015

Van Aangename naar Grote Creaties - 14 December 2015 / Brenda HoffmanVan Aangename naar Grote Creaties
14 December 2015 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Laat ons beginnen met jullie thuis te verwelkomen - een tijd waarop jullie je gedurende eonen voorbereid hebben.
Betekent welkom thuis dat jullie van planeet naar planeet of doorheen de dimensies en frequenties zullen flitsen?
Nee. In plaats daarvan, dat jullie jezelf genoeg waarderen om jullie totaliteit van wie jullie zijn toe te staan doorheen de grijsheid te sprankelen dat jullie 3D bestaan geweest is. Dat jullie jezelf toestaan om meer dan wat accepteerbaar is in jullie wereld toe te staan.
De meesten van jullie hebben nog steeds jullie veiligheidsdeken-droom te creëren, want die droom te creëren is een deel van het accepteren van de nieuwheid van jullie.
Jullie droom omvatte zeer vaak het onmogelijke - of aldus zou het toeschijnen in het 3D leven. Nu zijn jullie deze dromen en verwachtingen aan het uitbreiden.
Vorige maand, zouden jullie een nieuwe woning, relatie, baan of gemeenschap geaccepteerd hebben welke aangenaam was. Deze maand, beginnen jullie je te verbeelden voorbij aangenaam naar grotere dromen.
Want aangenaam is waar jullie gewend aan zijn. Aangenaam is wat jullie verwachten. Maar aangenaam omvat ook toekomstige Aarde dromen die zich aangenaam uitbreiden.
Jullie werden verzadigd met aangenaam en verwachten nu meer.


Als dit jouw Aarde veiligheidscreatie is - en dat is het - moet deze creatie jou in liefdevolle vreugde wikkelen gedurende een zeer lange tijd. Deze droom gaat niet over aangenaam voor een jaar of twee. Het gaat over jou te weten dat je overal naartoe kunt reizen in iedere dimensie of frequentie en je Aarde zekerheid door zal gaan ondanks al je ervaring.
Heb je ooit een vakantie genomen of een bepaald iets ervaren - ofwel Liefde, elegante omgevingen, voedsel, kleding, reizen - dat je behoefte voor dat iets verhoogde? Alsof je niet wist dat er iets beters bestond totdat je het ervoer.
Terwijl je doorheen uiteenlopende dimensies en frequenties reist, zal je dingen ervaren waarvan je eens dacht dat zij onmogelijk waren. Deze dingen zullen een deel van je wezen, je repertoire worden. En wanneer zij dat eenmaal doen, zal je verlangen naar deze dingen of ervaringen in je Aarde ervaring, TENZIJ je nu groter dan het leven creëert, aldus er voor je Aarde wezen gezorgd wordt voorafgaand aan je reizen naar nieuwe plaatsen en ervaringen.  
En aldus doe je dat. Je merkt stukjes op die beter bij je grootse schema passen. Misschien kijk je naar een film en merk je op hoe liefdevol de mannelijke acteur zijn geliefde behandelt - iets dat je noodzakelijkerwijs niet eerder geadresseerd had. Of je ontmoet iemand die je aan het lachen maakt en je beseft hoezeer je innerlijke-wezen naar gelach verlangt.
Voorafgaand aan nu, creëerde je stukjes en beetjes. Hoewel je creaties aangenaam waren, waren zij niet noodzakelijkerwijs compleet.
Aldus is het dat je deze stukjes ervaart, opmerkt, toevoegt en creëert die volledig de Nieuwe Jij en het Aarde segment van je totaliteit voeden.
Jullie hebben toegewijde jaren, misschien decennia , om de Nieuwe Jij te ontdekken en te creëren. De gehele tijd accepterend en verwachtend dat wat jouw inkomen, onderwijs, gemeenschap en geslacht toestond. Nu en alleen nu breiden jullie die verwachting uit om meer volledig jullie Nieuwe Jij Aarde segment tevreden te stellen.
Je wenst niet om toegevoegde tijd toe te staan, Aarde kwesties adresserend hoewel je van de Aarde zult blijven. Je wenst om voorbij dat te gaan wat jou gedurende eonen beperkt heeft. En zulks zal gebeuren, maar alleen nadat je jouw Aarde Segment tevreden gesteld hebt.
Aldus is het dat je dromen bijna minuut na minuut uitbreiden. Wat jou uiteraard beangstigd, want je ZOU tevreden gesteld MOETEN worden met waar anderen mee tevreden gesteld worden. Je zou dat moeten accepteren, want je kunt niet te geweldig of te groot zijn want dat zou anderen jaloers of kwaad kunnen maken.  
Echter, je verlangt naar de perfecte relatie, financiële overvloed, woning, gemeenschap, baan, familie enzovoorts, zodat je voorbij je aardse behoeften kunt verhuizen.
Net zoals waar was in je 3D leven en dat je eens je het onderwijs voltooide waarvan je voelde dat het voor jou passend was, je niet langer verlangde naar extra klassen of leraren. Op de één of andere manier wist je dat je voorbij verder onderwijs was - je wenste om door te gaan met je leven zoals je was. Je voelde je compleet. Aldus is het nu voor jullie.
Je bent succesvol dat aan het creëren wat jou helpt zonder enige twijfel te weten dat je voorbij kunt gaan aan je Aarde leven als je dat zou wensen. Tezelfdertijd, weet je dat je comfortabel op de Aarde kunt leven met de creatie die jouw veiligheidsdeken-droom is.
Velen van jullie zijn nu bezorgd dat jullie niet capabel zijn van het creëren van iets zo groots als wij hebben aangegeven. Niet alleen zijn jullie capabel, jullie zullen het aldus doen bij of nabij het einde van 2015.
Jullie zijn niet langer aardebewoners die smeken om deze engel of die godin om jullie in wanhopige tijden te helpen. Jullie zijn die engel en die god of godin. Weet dat binnenin ieder weefsel van jullie wezen, en creëer het dan dienovereenkomstig. Hoe grootser hoe beter, want deze creatie is inderdaad de veiligheid die jullie nodig zijn voordat jullie comfortabel de ethers onderzoeken.
Creëer je Aarde veiligheidsdeken, wetende dat iets dergelijks jou toe zal staan om vrijelijk nieuwe werelden en nieuwe tijden te onderzoeken. Creëer een acceptabele Aarde veiligheidsdeken-droom en je zult onophoudelijk naar de Aarde terugkeren om je creatie af te maken.  
De Aarde creatie tijd is voor jou voorbij. Het is tijd om voorbij je Aarde segment uit te breiden. Aldus ben je dat en aldus zal je dat door dat te creëren wat jou toestaat om in/naar de ethers te vliegen, volledig wetend dat niemand of niets meer liefdevol is dan wat jij creëerde.
Zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten