vrijdag, december 11, 2015

Sandra Walter - Evolutie van de Wegwijzers - 9 December 2015


Sandra Walter
Evolutie van de Wegwijzers
9 December 2015
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
De veranderingen op de manier waarop de ZON informatie interpreteert zijn goed onderweg. Natuurlijk is er meer hitte en helderheid, wat voor de meesten opmerkzaam is. Denk eraan dat dit een verandering is op de manier waarop Solaris informatie interpreteert, wat op diens beurt de frequenties beïnvloedt welke naar de planeet komen. De veranderingen van de zwaartekracht veroorzaakt door dit gebied van ruimte zal veel ontsluieren in de komende maanden, en een Meesterschap-pad-specifieke verandering in de komende weken. In jullie Meesterschap, merk het verschil op in de manier waarop het Licht aanvoelt. Merk de manier op hoe het Zonlicht in het hart aanvoelt. Laat de lift van het verstand in/naar het hart vallen; dit is jullie nieuwe centrum van interpretatie, Geliefden. Alles moet vanuit dit niveau waargenomen worden om alles dat is te zien. Veranderingen in de Zon veranderen de manier waarop Gaia, onze lichamen, energiesystemen en Lichtlichamen-informatie zullen interpreteren. Herinner je de drie niveaus van deze boodschappen, Geliefden.
We zijn gearriveerd in een krachtig tijdsgewricht in onze reis. De passage tussen nu (de 12-12 toegangspoorten openen op deze dag) en 17 Januari zal een hoogst transformerende passage zijn voor diegenen die de Herrijzenisfase voltooien. Het is een grote verschuiving ondersteund door talrijke kosmische factoren, en wat een elegante inspanning het is. Dit alles ontvouwt zich zo naadloos; de blauwdrukken zijn inderdaad van een goddelijk ontwerp. Dit is de voorspelde evolutie van de Wegwijzers.
Wegwijzers zijn Bescheiden, Godvruchtige, Vreedzame en krachtige Wezens
Poortopzichters, Wegwijzers, Rasterwerkers en Lichtwerkers van het Echte Licht zijn toevertrouwd met de Goddelijke dienstverlening; het heilige pad om Bewakers van het Nieuwe Licht te worden. Op een geaard niveau kunnen de uitdagingen jegens die kracht, vrede en dienstverlening overvloedig zijn om kracht en twijfelloze toewijding aan de Bron voor jou te vinden; een diepe innerlijke toewijding aan Liefde.

Wegwijzers, ken uzelve; wij zijn het Licht van deze Nieuwe Wereld. Dit is een heilige inspanning. Deze diepe inwendige verschuiving die wij doorstaan zal nieuwe niveaus van Zelf openbaren in de volgende paar weken. Nieuwe niveaus van bewustzijn, ondersteund door de nieuwe Licht rastersystemen, het kristallijnen raster, het Menselijke hartraster, en het tevoorschijn komende Christus rastersysteem van Gaia, zal de oude rastersystemen transformeren in/naar iets gloednieuws. We zijn nieuwe heilige plaatsen aan het bouwen, nieuwe structuren met een zeer andere energie. Dit zal Gaia accommoderen als zij haar magnetische, zwaartekracht gebieden en haar tevoorschijn komende Zonne Zijnheid verschuift om het Zonnebewustzijn te accommoderen dat op haar oppervlak via het Menselijke hartraster tevoorschijn komt.
Velen van jullie hebben de gouden pilaren van Licht gezien die het kristallijnen raster verbinden met dit nieuwe tevoorschijn komende Lichtraster. Het is overal. Je kunt dit Christusraster het bewustzijn zien optillen, verheffen, de vibratie verhogend, de dimensionale structuur van Gaia bovenwaarts en buitenwaarts verhogend; uitbreidend en opstijgend om het nieuwe niveau van bewustzijn te ontmoeten. Dit is waarom Lichtwerkers op zo een versplinterde manier over de gehele planeet geplaatst zijn; wij verstrekken stabiliteit tijdens deze passage.
Voor diegenen van jullie die in dienstverlening waren op de 12-12-12 en de codes ontvingen van het Nieuwe Licht en de Nieuwe Mens sjablonen, zal onze Meesterschapreis diens driejarige voltooiing bereiken en deze codes zullen specifiek het bewustzijn van de Wegwijzers transformeren die deze Herrijzenisfase omhelzen. Als je onderweg codes ontving van deze Wegwijzers, verwelkomen wij je deelname in deze evolutionaire fase.
Plaats al jullie focus op Liefde. Willekeurige handelingen van vriendelijkheid, Liefde, toewijding, de transformatie van jullie eigen hart toestaand is onontbeerlijk in deze passage. Vergeef en vergeet het oude Licht. Heb het voornemen om een Bewaker van het Nieuwe Licht te zijn. Het is de vakantie; dit maakt het gemakkelijker aangezien het collectieve bewustzijn zich op saamhorigheid focust. Gebruik die vibratie om jullie dienstverlening te intensiveren. Gebruik de vibratie van vastberadenheid en nieuwe aanvangen om jullie werk te intensiveren. Wij begrijpen hoe het bewustzijn werkt, het is tijd om de Menselijke Lichttechnologie toe te passen - het LiefdeLicht bewustzijn - op alles dat wij doen.
Koester jullie zelf en anderen met dankbaarheid en weiger compleet om aan de oude lichtagenda’s deel te nemen. Laat die afsterven, laat het oude zelf en de oude lichtdynamica verwelken. Zorg goed voor jullie nieuwe tuin, Geliefden. Een eenvoudige herinnering: Denk eraan dat jullie gedachten en jullie gevoelens jullie werkelijkheid creëren. Het is onontbeerlijk dat de Hoge-vibratie stam zich op de Liefde focust. Presenteer altijd oplossingen en creatieve alternatieven aan diegenen die rondhangen in het externe drama. Nieuw Licht oplossingen zijn de sleutel.
Houd de gehele Mensheid in de Bron-Liefde van jullie hart op ieder moment. Ga in niveau omhoog naar dit Nieuwe Licht zachtjes, geduldig, bescheiden; laat het Licht jullie reis transformeren. Laat het vreemd zijn, anders, laat het Licht jullie tonen wat Nu is. Al onze kracht is in Aanwezigheid. Ben met de Nieuwe Jij en het Nieuwe Bewustzijn van anderen om je heen. Merk het goede op en deel het.
Transformatie: Stilheid, Drukte, Stilheid
Je mag duizeligheid ervaren met deze passage, en dan creatieve uitbarstingen van het Nieuwe Zelf dat tevoorschijn komt. Het lichaam zal doen wat het moet doen; het heeft een intelligentie van zichzelf. Je onderbewuste - wat je slim getraind hebt met je Meesterschap - mag verdere aansturing nodig zijn terwijl je bewustzijn verschuift om het Hogere Zelf te accommoderen. Merk het verschil op tussen Hartstimulatie (creatieve/heilige activiteit) en ego-verstand stimulatie. Lagere-niveau programma’s proberen om het oude drama opnieuw te creëren sinds het 3D weg-vallen; merk op hoe het niet werkt zoals het dat gewoon was te doen. Veel oud licht zal onthuld worden, echter, onze taak is spirituele openbaring; onthullend wat mogelijk is met het Goddelijke Menselijke Bewustzijn. Ben bewust van te glippen in/naar herhalende klaarspelende mechanismes, gedachtepatronen, of zorgen maken over de toekomst. Zet het eenvoudig uit. Blijf in het Nu. De meesten van jullie kunnen dit herkennen. Help anderen in de Stam om te bevatten wat er zich voordoet (geen oordeel, ondersteun elkaar gewoon met vriendelijke geheugensteuntjes om te focussen op wat wij wensen te creëren).
Het Kosmische Perspectief helpt: Wij zijn Wonderbaarlijk
Laat het heden prachtig, vreemd zijn; houd van de transformatie en het zal voor iedereen gemakkelijker zijn. Het is wat het is. Maak je geen zorgen over waar je in/naar transformeert of wat je het volgende jaar zult doen. Het is belangrijk om aanwezig te zijn in de Liefde in elke en ieder minuut. Laat het gebeuren. Wij zijn hier om de weg te laten zien. Die weg, precies nu, is om in Liefde en vrede open te zijn en het onvervalst tot uitdrukking te brengen. Ben authentiek in je Licht. Vriendelijkheid, mededogen, Bescheidenheid, eerbied; wij zijn op de hoogste niveaus met deze taak toevertrouwd. Bezit die rol. Eer dat je ontwaakt bent, dat je ascendeert, door deze toegangpoort loopt in/naar het onbekende. Toewijding aan de kosmische transformatie is jullie sleutel naar de Christus Aanwezigheid. Ben hier. Nu. In de Liefde.
Iedere Wegwijzer op het pad van Meesterschap zal acute verschuivingen ondergaan gedurende de volgende maand. Het is dwaas om te claimen wat dat precies zal betekenen voor je persoonlijke reis, of wat er gaat gebeuren met het collectief als dit zich presenteert. Precies nu is onze focus op het belichamen van dit Christus Bewustzijn voor iedere individuele expressie, en gefocust te blijven op het binnen- en voortbrengen van dit Nieuwe Licht. Wij verstrekken voor Gaia, de koninkrijken, de Elementalen en de Mensheid stabiliteit door aanwezig te zijn met hoe wij ons voelen, onszelf voeden, van dienstverlening zijn aan onze familie, vrienden en diegenen in onze aanwezigheid. Tap nu in op het Menselijke Hartraster of op ieder tijdstip dat je comfort en kracht nodig hebt, of meer Liefde, meer Licht wilt delen.
Dit is een zeer krachtige tijd om te ontvangen en in/naar het Nieuwe Zelf te stappen. Dit is de afbetaling voor jullie toewijding aan het Meesterschap gedurende de laatste paar jaren, Geliefden. Ga naar buiten en doe het goede werk. Plant de kristallen, zegen het water, schrijf gedichten, schilder de Nieuwe Aarde, mediteer op het Zonlicht binnenin, vermeng met de Bron, open de Poorten. Het land, de lucht, de wateren, de Mensen, de koninkrijken - alles is aan het verenigen in dit kosmische Licht. Poortopzichters houden de deuren open voor de evolutie. Allen zijn welkom om het binnen te laten. Laat alles los dat jullie zorgen geeft; er is geen zin in het hercreëren van dat. Laten we ons openen voor onze luister.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2015 Creative Evolution, All rights reserved.
The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten