donderdag, december 17, 2015

Sanat Kumara - Begrijpen Wat in dit Nu Gebeurt - 16 December 2015 / Jenny Schiltz


Sanat Kumara
Begrijpen Wat in dit Nu Gebeurt
16 December 2015 / Jenny Schiltz
Groeten! Wij komen vandaag naar jullie toe om veel uit te leggen van wat er gebeurd is en wat er in dit nu aan het gebeuren is. Velen van jullie voelen dat jullie onmogelijk verder kunnen gaan aangezien er geen tijd is om op adem te komen terwijl deze energieën jullie Aarde overstromen en alles om jullie heen veranderen. Deze veranderingen vinden in opstappen plaats binnenin het kleinste aspect naar het grootste aspect. Overal om jullie heen, alles dat jullie creëren, en alles dat jullie zijn wordt in deze momenten gekneed en veranderd. Verandering is niet gemakkelijk wanneer je niet begrijpt wat er binnenin en buitenom gebeurt, onze hoop is om duidelijkheid en vrede binnenin te brengen.
Begrijp dat er overeenkomsten gemaakt werden met iedere ziel op de Aarde om een onderdeel van dit proces te zijn, alle zielen, zelfs diegenen wiens rol het is om de dualiteit te vergroten en de duisternis te intensiveren. Deze zielen, zoals met allen die negativiteit in jullie naar boven brengen, helpen jullie waar gedachten, overtuigingen en acties te zien, die niet in uitlijning zijn met de Bron. Wat er binnenin jullie gebeurt in deze momenten gebeurt ook in de wereld om jullie heen. Terwijl een ieder van jullie eraan werkt om jullie zelf schoon te maken van alles dat niet overeenkomt met de hoogste frequenties, zo ook doet het collectief dat. Dit proces kan net zo gemakkelijk en net zo moeilijk zijn als iemand diens bekwaamheid om los te laten en toe te staan. Dat wat diep geworteld is in alles aspecten van iemand diens wezen of binnenin jullie collectief zal zeer moeilijk zijn om op te ruimen en zal ook grotere intensiveringen nodig zijn, zodat alle facetten onderzocht en dat wat niet in uitlijning is afgedankt mogen worden. Eenvoudig gezegd, alles dat jullie vanuit Liefde beweegt, Liefde voor jezelf, Liefde voor je medemens en Liefde voor de Bron moeten naar de oppervlakte komen om her/erkend te worden zodat jullie in staat zijn om in ieder moment te kiezen. Daar zullen diegenen zijn die weigeren om te zien wat er getoond wordt, ook dit is een onderdeel van hun pad aangezien zij naar grotere ervaringen in de dichtere energieën verlangen. Wanneer jij jezelf toestaat om de waarnemer te zijn en oordeel te verwijderen, zal je zien dat alles perfect en alles samenspannend is om jou te helpen voorwaarts te gaan in je zielgroei in ieder moment.

Voor velen kan dit proces tamelijk pijnlijk zijn, fysiek en mentaal en alleen de sterkste zielen kiezen om deel te nemen aan deze monumentale tijd. De hoeveelheid van Licht op jullie Aarde is nooit hoger dan deze momenten geweest. Diegenen die gevoelig zijn voor de energieën voelen de golven van Licht en wensen dat het ofwel stopt of stabiliseert. Wat begrepen moet worden is dat binnenin iedere golf codes zijn die jullie fysieke, mentale en emotionele lichamen binnenin jullie en binnenin het collectief als een geheel veranderen. Voor diegenen die gekozen hebben om deze verschuivingen te voelen, om genoeg Licht vast te houden zodat zij bewust zijn van iedere verandering en fluctuatie, kan het inderdaad een vermoeiende tijd zijn. Je moet voor deze veranderingen in ieder moment in een plaats van overgave en toegeven zijn om snel door jullie heen te gaan. Het is weerstand dat het meeste lijden veroorzaakt. Wanneer je verwachtingen van jezelf hebt, van dit proces en van anderen, creëert dit een diepe weerstand. Alles toestaand te zijner tijd te gebeuren, en jezelf de genade en het mededogen toestaan om doorheen de veranderingen te gaan zonder verloren te raken in het ego, zal alles toestaan om zoals bedoeld te stromen.
Jullie menselijke vorm ervaart vele opwaarderingen in deze tijd. Dit kan uitputtend zijn en bij tijden ongemakkelijk. Overtuigingen voorwaarts brengend die angst creëren met betrekking tot jullie gezondheid zal weerstand creëren dat de voorgenomen ervaring verlengt. Wij vragen dat wanneer je angst voelt dat je rustig zit en aan je innerlijke begeleiding vraagt om naar voren te komen. Voel binnenin je wezen of er fysieke pijn is door gezondheidsproblemen of doordat je vormt verandert in reactie op de codes die naar de Aarde komen. Wat er aan het gebeuren is, is een evolutionair proces dat aanzienlijk versneld werd. Als je door dit proces heen gaat is het niet ongewoon om je ontkoppeld te voelen van allen om je heen, je te voelen alsof je niet zo solide bent en duizeligheid te voelen als je in frequentie stijgt. Wij vergelijken dit met jullie gevoel van jetlag. Jullie zijn in frequentie verhuisd en jullie moeten dan fysiek herijken aan de nieuwe locatie en het magnetische gebied. Dit eist van jullie fysieke vorm om zich aan te passen. Met iedere groei in vibratie zijn jullie dan in staat om toegang te verkrijgen tot steeds hogere frequenties die van jullie eisen om meer op te ruimen om hen te gebruiken. Voor diegenen die een onderbreking willen, zij moeten begrijpen dat het Hogere Zelf in staat is om te zien wat er klaarligt en opgetogen is om verder te gaan met jullie voorwaarts gaande proces. Vertrouw erop dat alles gebeurt zoals het zou moeten en voor jullie hoogste profijt.
Vele veranderingen zullen doorgaan plaats te vinden binnenin jullie en op jullie planeet als jullie dit zeer monumentale jaar beëindigen. Op de 19de van December zal jullie planeet uitgelijnd zijn met de Galactische Kern de overdracht van heilige kennis toestaand. Wanneer het eenmaal jullie planeet binnenkomt, zal een ieder van jullie de informatie gebruiken zoals voor jullie en jullie pad bedoeld is. Tijdens jullie Zonnewende en de Volle Maan zal er ook veel opgeruimd worden. Dit is een goede tijd om jullie intenties in te stellen als tot wat jullie graag zouden willen bereiken in jullie jaar 2016. Grote veranderingen zijn voor jullie aanstaande en de opwinding is tastbaar. Wij kijken uit naar doorgaande groei binnenin een ieder van jullie en in jullie collectief.
Samen met jullie lopend op deze reis,
Sanat

Geen opmerkingen:

Een reactie posten