vrijdag, december 04, 2015

Mike Quinsey - Maak de Weg Vrij voor het Licht om Volledig Houvast te Krijgen - 4 December 2015


Mike Quinsey
Maak de Weg Vrij voor het Licht om Volledig Houvast te Krijgen
4 December 2015
Er is zoveel gaande in de wereld waarvan jullie weinig kennis hebben. De Duisteren vechten een verloren strijd met het Licht wat weldra zal heersen. Heel veel groepen op de Aarde zijn succesvol in het beperken van hun activiteiten, en hen te weerhouden van verder te gaan met hun plan. Zozeer, dat zij in paniek raken aangezien tot nu toe zij ongestraft gehandeld hebben, gelovend dat zij onaantastbaar waren. Het net werd nu wijd uitgeworpen en velen van hun aanhangers werden verwijderd, hetgeen ernstig hun bekwaamheid verzwakt heeft om serieuze moeilijkheden te veroorzaken. Zij hebben zich nu gerealiseerd hoe hun handen gebonden en hun hulpbronnen beperkt worden, een escalatie van hun activiteiten voorkomend. Het is te laat voor hen om te herstellen dus proberen zij om onrust te creëren waar het maar mogelijk is via hun strijdkrachten op de Aarde. Dus zullen jullie het resultaat zien van dergelijke pogingen, maar in vergelijk met hun vroegere bekwaamheden zal het van een kleine aard zijn. De Illuminatie waren bereid om de Aarde te vernietigen als zij niet hun eigen zin zouden kunnen krijgen, maar nu werd hun bekwaamheid om dat aldus te doen volledig gestopt. Dit is grotendeels verschuldigd aan de ondersteuning die jullie krijgen van de Galactische strijdkrachten die jullie veilige overgang naar Ascentie zullen verzekeren.
Alles dat gevraagd kan worden van jullie is om jullie vibraties te verhogen, en niet te proberen betrokken te raken, op wat voor manier dan ook, dat de activiteiten van de Duisteren beklemtoont. Het probleem is dat hoewel Lichtwerkers  een toereikend goed begrip hebben van wat er aan het plaatsvinden is en er rustig mee om kunnen gaan, heel veel mensen zulke kennis niet hebben en bezorgd zijn en gemakkelijk angstig worden over toekomstige prospecten. Vanuit hun positie zien de zaken er zeer dreigend uit en velen geloven dat zij een onzekere toekomst tegemoet gaan. Dit is waar jullie van het Licht een echt verschil kunnen maken en hen kunnen kalmeren door de echte situatie uit te leggen. Maak de weg vrij voor het Licht om volledig houvast te krijgen, en onthul de reden voor de veranderingen die er plaatsvinden. Het Internet is zeer bruikbaar in dit respect, maar zelfs dan moeten jullie selectief zijn om te vermijden valse informatie op te pikken. Jullie zullen nu onderhand zonder enige twijfel weten dat de Duisteren sterk vertrouwen op angst om de mensen onder hun controle te plaatsen. Diegenen van jullie met voldoende begrip kunnen helpen om dergelijke gevoelens uit te bannen en hen te vervangen met hoop en verzekeringen van de successen van het Licht.
Velen zijn aan het werk met nieuwe manieren van uitvindingen te incorporeren die geïntroduceerd kunnen worden wanneer de juiste kans zichzelf presenteert. Wederom zal de Galactische Federatie het voortouw nemen in te verzekeren dat zij op een wereldwijde basis toegepast moeten worden. Ben ervan verzekerd dat de overgang naar nieuwe technologieën uitgevoerd zullen worden op een soepele manier om wat voor ongemak dan ook voor diegenen die beïnvloed worden te reduceren. Jullie mogen ervan verzekerd zijn dat wanneer het ook maar is dat de Galactische Federatie erbij betrokken is, alle veranderingen op een ongeëvenaarde snelheid voort zullen gaan. Terwijl zij plaatsvinden, zullen alle zielen verheffing ervaren aangezien de hogere vibraties doorgaan in/naar het bestaan te komen. In een relatieve korte tijd zullen jullie een punt bereiken waar jullie gereed zijn om volwaardige Galactische Wezens te worden.

Terwijl jullie je weg doorheen de veranderingen maken, zetten jullie ten dele de volgende stadiums uit van jullie evolutie aangezien niet iedereen dezelfde ambities heeft. Het is niet iets om bezorgd over te zijn op dit punt in jullie verheffing, maar besef dat het universum zich voor jullie opent en jullie aldus veel keus geeft als tot hoe jullie vooruit gaan. Jullie zullen bij jezelf gewaarworden je bij andere zielen met dezelfde wensen aan te sluiten, en deze zijn tijden wanneer jullie elkaar kunnen helpen. Zoals altijd zullen er meer geëvolueerde zielen zijn om jullie te helpen bij het maken van jullie keuzes. Jullie kunnen bijvoorbeeld, als het dus gewenst is, een volledige andere levensvorm ervaren als onderdeel van jullie evolutie. Echter, zoals jullie al weten, op een bepaald punt worden jullie een Wezen van Licht en hebben jullie geen fysieke vorm nodig. Jullie kunnen echter eentje in het bestaan “denken” als dat gewenst is, en dat jullie toe zal staan om je te vermengen met diegenen van een gelijke soort.
In jullie huidige situatie op de Aarde daar zijn vele zielen geïncarneerd vanaf andere planeten, die een Aards lichaam genomen hebben. Zij komen vaak binnen via een normale geboorte en zullen in staat zijn om vaak meer geavanceerde kennis dat nodig is aan te bieden om jullie toe te staan je sneller te ontwikkelen. In zo een belangrijk tijd, zoals momenteel, hebben jullie alle hulp nodig die jullie kunnen krijgen en zielen van het Licht vanuit het gehele Universum zullen er waarschijnlijk bij betrokken raken. Jullie krijgen natuurlijk ook negatieve zielen die incarneren en die de Duisteren zijn. Dit is toegestaan in een Universum van de Vrije Wil die een dergelijke ervaring aanbiedt, hetgeen bijna zeer zeker jullie evolutie zal versnellen. Er is een hoger plan voor jullie evolutie maar als jullie verwikkeld raken in de lagere energieën zal het opgehouden worden. Terugkijkend naar jullie geschiedenis toont aan dat met meer dan één gelegenheid jullie bezweken zijn voor de negatieve strijdkrachten. Echter, jullie hebben jezelf overstegen, en zoals gepland was zullen jullie ascenderen ongeacht van wat de Duisteren doen om het tegen te werken.
Dus Dierbaren, jullie zullen weten dat wat voor inspanning jullie ook plaatsen om jullie Ascentie te verzekeren, dat jullie succesvol zullen zijn. Dus sta externe gebeurtenissen niet toe om jullie omlaag te trekken, en herinner je dat totdat de controle van jullie Pers bevrijd kan worden van de Duisteren, dat jullie het meeste van de tijd onophoudelijk misleid worden en dat er tegen jullie gelogen wordt. Gebruik jullie intuïtie en gezonde verstand wanneer besluitend wat jullie kunnen accepteren, en jullie zullen niet ver verkeerd gaan. Wanneer het voor hen veilig is om jullie op de Aarde te ontmoeten, één van de eerste taken van de Galactische Federatie zal zijn om jullie op het juiste spoor te zetten betreffende jullie geschiedenis. Wat ook belangrijk is, jullie zullen ook bewust gemaakt worden van jullie werkelijke status en potentieel als Galactische Wezens.
Maken jullie jezelf niet verontrust met zorgen over jullie gebrek aan bezittingen, aangezien er een tijd zal komen wanneer overvloed zal verzekeren dat iedereen alles heeft dat zij nodig zijn, en zelfs meer. Te zijner tijd zullen jullie in staat zijn om eenvoudigweg dingen in/naar het bestaan te ‘denken”, dus zullen jullie helemaal geen gebrek meer hebben van wat dan ook. In feite, zoals jullie al mogen weten, is het denken van de dingen in/naar het bestaan vrij normaal in de hogere vibraties die de meesten van jullie binnen gaan na jullie overgang van de Aarde, dus hoeven jullie helemaal niets op te slaan. Veel van de Aarde is aldus anders tot waar jullie aan gewend zijn en in het algemeen is het zoveel beter dan wat jullie nu ervaren. Terwijl de tijd voorbij gaat zullen jullie meer leren over de veranderingen die plaats zullen vinden, dat allemaal zeer gunstig voor jullie allemaal zal zijn.
Terwijl iedere week voorbij gaat zullen jullie gewaarworden dat vele veranderingen onderweg zijn, en sommige zullen een wereldwijd effect hebben. Jullie wereld is geleidelijk aan het veranderen voor het betere, en het is overduidelijk als jullie kijken naar het samenkomen van verschillende naties om met wereldproblemen af te rekenen. Zonder dergelijke bijeenkomsten zouden jullie niet in staat zijn om hen uit te zoeken. Het is een teken dat de mensen aan het ontwaken zijn voor de noodzaak voor wereldwijde samenwerking. Het zal groeien en de toon voor de Mensheid zetten om snel voorwaarts te gaan en de Ascentie zoveel dichterbij naar de manifestatie te brengen .
Ik ben Mike Quinsey en vraag aan jullie om jullie Liefde te blijven verspreiden, en mensen te inspireren om uit te kijken naar stralende en opwindende veranderingen in hun levens.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten