zaterdag, december 19, 2015

Mike Quinsey - Liefde is de Grootste en Meest Krachtige Energie die er Is - 18 December 2015


Mike Quinsey
Liefde is de Grootste en Meest Krachtige Energie die er Is
18 December 2015
Het feestseizoen brengt een loslating op gang van de meer onuitgenodigde dingen die op de Aarde gebeuren. Ongeacht als tot wat er aan het plaatsvinden is in de buitenwereld, de mensen zijn vastberaden om zich te ontspannen en te genieten. Het creëert een energie die het beste in de mensen naar buiten brengt, en geeft hen een kans om gevend en vergevend te zijn waar relaties beschadigd of zelfs vernietigd werden. Voor sommigen is het een tijd voor het hernieuwen van de verstandhouding met diegenen die het contact verloren hebben, en over de gehele wereld heen wordt blijdschap/geluk opnieuw gecreëerd. De mens was nooit bedoeld om alleen te zijn, maar de meeste mensen zijn natuurlijk aan elkaar verbonden door karma, daar kan natuurlijk naar gekeken worden als ofwel goed of slecht zoals jullie het begrijpen. Op wat voor manier je er ook naar kijkt, het leven op Aarde is een doorgaande uitdaging die jullie niet altijd begrijpen. Zij maken echter allen deel uit van jullie levensplan om jullie te helpen door te gaan je te ontwikkelen.
De levens van vele mensen zijn met elkaar verstrengeld, en elk op diens beurt wordt begeleid om te verzekeren dat zij hun levensplan volgen. Soms worden jullie emotioneel gekwetst door jullie ervaringen, maar ben ervan bewust dat alles met jullie toestemming gebeurt. Voordat jullie incarneren spreken jullie met hogere Wezens die de details met jullie bespreken, en jullie stemmen onvermijdelijk in met jullie levensplan. Jullie weten dat hoe sneller jullie wat voor uitstaand karma dan ook opruimen beter is, aangezien het anderszins jullie vooruitgang terughoudt. Karma klinkt als een straf, maar dat is ver bezijden de waarheid aangezien het jullie eenvoudig een kans toestaat om te groeien waar je misschien het in het verleden faalde. Verder, aangezien jullie aan het einde van deze cyclus zijn moet het opgeruimd worden als je vooruitgang wilt maken. Dus is het zeer belangrijk dat jullie de zaken serieus nemen als jullie wensen om uit de lagere dimensie te verhuizen.
De Aarde is in beroering en Moeder Aarde streeft nu vooruit met de veranderingen die lang over tijd zijn. Zij heeft geduldig op de Mens gewacht om op te houden met het vernietigen van het milieu, maar het mocht weinig baten. Het resultaat is dat veranderingen niet overal ervaren worden die voor sommigen destructief mogen lijken te zijn, maar zij maken allen deel uit van de noodzakelijke reiniging zodat het Nieuwe Tijdperk op gang kan komen. Maak je geen zorgen over de uitkomst aangezien jullie verzekerd zijn van gunstige veranderingen die de vrede op Aarde zullen herstellen. Het zal verwant zijn aan het Gouden Tijdperk, maar besef dat het alleen komt wanneer de vibraties het noodzakelijke niveau bereikt hebben. Jullie hebben alles om naar uit te kijken, hoewel jullie nu rond kijken en zoveel onrust zien. Jullie zullen jullie doelstellingen bereiken met de hulp van anderen die zichzelf aan jullie bekend zullen maken op het geschikte tijdstip.

In de huidige tijd worden jullie onder druk gezet om te begrijpen waarom zoveel om jullie heen aan het veranderen is. Het zal moeilijk zijn om te bepalen wat precies voor het goede van allen werkzaam is, dus komt jullie intuïtie in het spel. Jullie kennen de achtergrond aangaande wat er aan het gebeuren is, maar weet gewoon dat er geen zekerheid is als tot hoe de dingen uit zullen spelen. De Vrije Wil is nog steeds het voorrecht van alle zielen en als een collectief zijn jullie het grotendeels die de manier bepalen waarop de toekomst zich ontvouwt. Het grotere plan zal in iedere gebeurtenis gebeuren, maar of het een soepele overgang is komt op jullie neer. Wat er ook gebeurt, Ascentie zal plaatsvinden in de nabije toekomst.
Jullie zullen in staat zijn om diegenen van het Licht te identificeren die betrokken zijn bij het werk voor de verlichting van anderen. Echter, niet zij allemaal, zoals sommigen, nemen een pad dat de publiciteit vermijdt, en voeren rustig doch efficiënt hun werk uit. Je kunt vaak de hogere energie rondom zo een persoon bespeuren en dat is een zeer betrouwbare manier om te weten dat zij van het Licht zijn. Jullie intuïtieve krachten zullen jullie helpen te weten wanneer jullie hen ontmoeten, en hun hele optreden ervaren. Het zou gemakkelijk moeten zijn voor diegenen die ontwikkeld zijn om deze zielen te identificeren die pretenderen verlicht te zijn, doch een pad volgen dat niet volledig aan het Licht verbonden is.
Jullie zouden nu bewust moeten zijn dat velen van jullie vrienden die van het Licht zijn, van de hogere rijken zijn en met de Galactische Strijdkrachten werken. Dat hebben zij gedurende eonen van tijd gedaan en hebben de Mensheid begeleid om hun voeten stevig op hun pad te houden. De meeste zielen hebben weinig of geen begrip van de manieren waarop Spirit met hen werkt. Het zou echter veel beter werken als zij begrepen hoe met hun gidsen te relateren. Zij zijn hier om jullie te helpen groeien, en waar mogelijk jullie te verzekeren om je aan je verplichtingen te houden. Jullie hoeven je nooit alleen te voelen en kunnen een beroep doen op jullie gidsen op ieder tijdstip voor hulp.
Liefde is de grootste en meest krachtige energie die er is, maar op jullie naar verhouding lage vibratie is het niet gemakkelijk om het te gebruiken om wonderen op gang te brengen. Jullie kunnen echter een succesvolle genezing geven zoals velen van jullie genezers al doen. Zelfs een paar vriendelijke woorden met Liefde en gevoel uitgesproken kan een ziel in nood verheffen. Jullie mogen al weten dat de kracht veel sterker is waar jullie in een groep zijn, en veel meer kan op deze manier bereikt worden. Uiteindelijk zullen jullie in staat zijn om ogenblikkelijk te genezen maar het zou opgemerkt moeten worden dat genezing noodzakelijk is in de hogere dimensies.
Sommige zielen kunnen niet begrijpen waarom zij een dergelijk uitdagend leven op de Aarde geaccepteerd hebben. Dat is mogelijk omdat zij vergeten hebben waarom zij zich vrijwillig aangemeld hebben om in de dimensies omlaag te vallen. Jullie voelden bijna zeker mededogen voor deze zielen die verstrikt zitten in de lagere vibraties, en waren onder een team van vrijwilligers die verkozen werden om hen te helpen naar het Licht terug te keren. Jullie deden dat aldus met een verzekering gegeven dat jullie altijd vergezeld zouden zijn door Licht Wezens. Met andere woorden, jullie zouden gegidst en geholpen worden via jullie missie om jullie te verzekeren veilig naar het Licht terug te keren. Alles dat er om jullie heen gebeurt maakt deel uit van jullie ervaring, en als meer van jullie naar het Licht terugkeren, wordt aldus de noodzaak voor meer uitgebreide lessen onnodig.
Jullie mogen doorgaan in het donker gehouden te worden zo ver als wat er op de Aarde gebeurt. En het zal op die manier blijven totdat de Duisteren tegengehouden worden van tussenbeide te komen. Het zou over een tijdsperiode moeten veranderen, aangezien sommige dappere zielen hun bedreigingen negeren en verder gaan met hun plannen om de mensen te verlichten. Zoveel mensen hebben hun levens verloren met te proberen de waarheid naar buiten te brengen, dus voorzorg moet genomen worden totdat het veilig is om het aldus te doen. Sommige zielen die vooraanstaand zijn onder de Leidende “Lichten” zijn beschermd omdat hun werk aldus onontbeerlijk en belangrijk. Jullie zullen je zonder enige twijfel met hen identificeren, en hun boodschappen brengen jullie up-to-date informatie. Veel gebeurt er achter de schermen en het algemene standpunt is nu zeer bemoedigend.
Ik ben Mike Quinsey en breng deze boodschappen via mijn Hogere Zelf. Het zal de laatste zijn tot aan Vrijdag 1 Januari 2016. Het belooft een opwindend jaar te worden en ik geloof dat veel vooruitgang gemaakt zal worden. Disclosure zal zeer waarschijnlijk plaatsvinden en wanneer dat eenmaal gebeurt zal het het vrijgeven van veel informatie aangeven dat achterhouden moest worden.  
Ik wens jullie allemaal een gelukkige tijd toe met wat voor feestvieringen jullie ook gewend zijn om van te genieten in deze tijd. Het is een geweldige kans om samen te komen en geluk en Liefde in/naar de wereld te brengen.
In Liefde en Licht. Mike Quinsey.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten