vrijdag, december 11, 2015

Mike Quinsey - Jullie worden Al Gewaar dat de Stijgende Vibraties Veranderingen Brengen - 11 December 2015


Mike Quinsey
Jullie worden Al Gewaar dat de Stijgende Vibraties Veranderingen Brengen
11 December 2015
Veel is aan het gebeuren op jullie Aarde in deze tijd, het meeste van wat uit het zicht is zodat jullie weinig of helemaal geen kennis hebben als tot wat er plaatsvindt. Een heftige confrontatie doet zich voor tussen het Licht en de Duisteren die snel hun beïnvloeding verliezen. Geleidelijk komen lang onderdrukte uitvindingen of vooruitgangen in/naar het bestaan, met deze betrokken Licht Wezens die soms hun leven riskeren om succesvol te zijn. Echter, zij kunnen het stromen niet laten ontstaan en het Licht verheft zich over de gehele wereld heen. Met een verhoging in het niveau van jullie bewustzijn, worden meer zielen dan ooit zich plotseling bewust van hoe zij gedurende eeuwen misleid werden. De tijd heeft bijna geheel stil gestaan, aangezien de Duisteren verzekerd hebben dat nieuwe uitvindingen, die jullie opgetild zouden hebben, achtergehouden werden. Ben ervan verzekerd dat het alleen maar een tijdelijk uitstel kan zijn, aangezien jullie voorbestemd zijn om vooruit te springen voordat deze huidige cyclus eindigt.
Wanneer jullie eenmaal beginnen profijt te hebben van nieuwe technologieën, zal de noodzaak om het meeste van jullie tijd te spenderen aan een inkomen te verdienen langzaam veranderen. Uitvindingen die het geploeter uit het leven nemen wachten erop om bekend gemaakt te worden, en wanneer zij eenmaal in gebruik zijn zullen jullie ook meer onafhankelijk worden. Welvaart zal verzekeren dat allen profijt zullen hebben van de veranderingen, en armoede zal een ding van het verleden worden. Tot nu toe is de rijkdom van de wereld in handen geweest van een kleine minderheid die jullie opzettelijk in een staat van behoefte gehouden hebben, zodat jullie van hen afhankelijk zijn. Deze situatie is al aan het veranderen maar het zal tijd nemen voordat jullie de voordelen voelen. De rijkdom van de wereld zal eerlijk onder de mensen verspreid worden in overeenstemming met hun behoeften. De tijd van het “hebben” en het “niet hebben” zal voorbijgaan en hebzucht zal niet getolereerd worden. Het zal echter geen probleem blijven, aangezien te zijner tijd de stijgende vibraties alleen die zielen toe zullen staan om op te stijgen, die gereed zijn om deel uit te maken van een nieuwe maatschappij gebaseerd op oprechtheid en gelijkheid.
Als je wat voor zorgen dan ook hebt betreffende jouw plaats in de toekomst, heb geen vrees aangezien iedere ziel zichzelf exact op het juiste niveau gewaar zal worden. Niemand kan zichzelf verhogen naar een hoger niveau dan diens vibraties toestaan. Het betekent dat al diegenen die jullie op de Aarde gedurende millennia aan tijd gevangen genomen hebben, ook naar een niveau zullen gaan welke consistent is met hun lagere vibraties. Zij zullen niet langer in staat zijn om met jullie zielvoortgang tussenbeide te komen, en zullen met lessen geconfronteerd worden die zij nodig zijn om naar het Licht terug te keren. Alles werkt zich op een absolute eerlijke manier uit, aangezien God nog steeds alle zielen in Zijn liefdevolle omhelzing vasthoudt.

Jullie zijn door vele beproevingen heen gegaan, en werden tot de limiet getest maar nooit meer dan dat jullie aan zouden kunnen. Jullie zijn zoveel sterker door jullie ervaringen, en zullen in staat zijn om de types van problemen aan te kunnen die jullie tegen zullen komen wanneer jullie je vrijwillig aanbieden om zielen te helpen die verstrikt zitten in de lagere vibraties. De vreugde van in staat te zijn om anderen te helpen die aan het worstelen zijn om hun weg naar huis te vinden, zal al jullie inspanningen de moeite waard en belonend maken.
Jullie bereiden je al voor op jullie feestelijke feestvieringen, en de blijde verwachtingen van het geven en ontvangen van geschenken van familie en vrienden. Ieder keer verspreidt het gevoel van Liefde, hoop en hoge verwachtingen voor de toekomst, zelfs wanneer om jullie heen de dreiging is van negatieve activiteiten die bedoeld zijn om paniek en angst te veroorzaken. Blijf vreedzaam en jullie aanwezigheid, wanneer tussen andere mensen in, zal een kalmerend effect op gang brengen. Het wordt niet beter geïllustreerd dan door deel te nemen aan een ontspannende meditatie, en in een groep waar de kracht sterk gevoeld wordt en zoveel meer overduidelijk is.
Jullie worden al gewaar dat de stijgende vibraties veranderingen brengen in het dieren koninkrijk, en de meest ongebruikelijke vriendschappen worden gemaakt. Dieren worden vrienden met diegenen die normaal gesproken door hen gejaagd worden, en het zal zich verspreiden als meer voorbeelden opgenomen zullen worden. Uiteindelijk zullen zij niet meer op elkaar jagen voor voedsel, en was het niet voorspeld dat “De Leeuw bij het Lam zal liggen”. Het is het begin van veranderingen die zich geleidelijk wijd en zijd zullen verspreiden. Zelfs het Menselijke Ras zal uiteindelijk veranderen en als de vibraties verhogen, zullen zij niet langer de behoefte voelen om dierenvlees te eten. Echter, op het moment eet de meerderheid van de zielen nog steeds dergelijke voedselproducten om de behoeften van hun lichamen tevreden te stellen.
Mettertijd zullen jullie minder eten aangezien jullie energiebron overal om jullie heen zal zijn, en jullie zullen als vanzelf eruit ontrekken. Hoewel velen geen herinnering hebben van in de hogere vibraties te zijn, diegenen die dat wel doen zullen weten dat jullie je energie van overal om jullie heen onttrekken. In jullie hogere vibrerende lichaam zullen jullie zeer weinig nodig zijn op de manier van voedsel zoals jullie op de Aarde gewend zijn. Sommigen van jullie zullen geleerd hebben dat de dimensie die jullie het Zomerland noemen, is waar de meeste zielen zichzelf onmiddellijk gewaarworden nadat zij hun fysieke lichaam verlaten hebben. Waar zielen een andere ervaring gehad hebben, zou het uitgelegd moeten worden dat het verschuldigd is aan de kracht van de gedachte. Wat je verwacht onmiddellijk na het sterven te ervaren, hangt grotendeels af van je verwachtingen en wensen. Als je gelooft dat er niets is, dan is dat het hoe het zal zijn totdat jij je bewust wordt dat het anders dan je verwachtingen is, en ontwaakt voor de activiteit om je heen.  
Je moeten onbevangen en voorbereid zijn om te accepteren dat het leven na de dood, behoorlijk anders mag zijn dan waartoe jullie geleid werden om te verwachten. Diegenen met sterke religieuze overtuigingen zullen aanvankelijk dingen gewaarworden zoals zij geloofden, maar vrij snel zal het bij hen dagen dat zij niet precies zijn wat zij hadden verwacht. Het ontmoeten van Geliefden, familieleden of vrienden zal weldra wat voor twijfels dan ook aangaande de waarheid wegnemen, maar houd in gedachten dat het de kracht van de gedachte is dat van de dingen maakt wat zij zijn en waarom er zoveel verschil is. Om die reden zullen jullie niets willen, en ontdekken dat wat er om jullie heen is zeer vertrouwd en zoals jullie Aarde ervaringen is.
Overduidelijk zijn je Aarde ervaringen echt en ben jij het die gecreëerd heeft wat je om jou heen gewaarwordt. Het is zo anders jegens jullie bestaan in de hogere vibraties die in alle respect veel meer acceptabel zijn. Wat je precies ervaart hangt af van het niveau waar jij jezelf gewaarwordt, aangezien er gemarkeerde verschillen tussen hen zijn. Het is zeer onwaarschijnlijk dat zielen van een lagere vibratie de informatie zouden zoeken die hier gegeven wordt, en hun ervaringen zouden hen in/naar de donkere niveaus kunnen leiden waar er veel minder Licht is. Ben ervan verzekerd dat diegenen van jullie die van het Licht zijn helemaal geen angst hoeven te hebben als tot waar jullie jezelf gewaar mogen worden, aangezien het het gebrek van Licht is dat jullie naar de lagere niveaus brengt dat bijna in totale duisternis kan verschijnen.
Terwijl het einde van deze cyclus naderbij komt, en de zaken op de Aarde naar hun beëindiging komen, zal het moeilijk zijn om vast te stellen wat er echt gaande is. Echter, veel inspanning wordt ingezet om de activiteiten van de Duisteren te stoppen van tussenbeide te komen met jullie bevrijding van hen. Belangrijke verwezenlijkingen zijn zeer nabij en opmerkelijke vooruitgang kan zeer spoedig verwacht worden. Jullie hebben geduldig op enige belangrijke vooruitgangen gewacht en als een resultaat van de inspanning die er ingezet werd, zijn er zelfs mogelijkheden van belangrijke aankondigingen die zeer spoedig gemaakt worden.
Ik ben Mike Quinsey en breng deze boodschappen via mijn hogere Zelf door zoals verzocht door St. Germain. Zij worden met Liefde en Zegeningen naar alle zielen verstuurd.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten