woensdag, december 02, 2015

Jij Bent Degene - 30 November 2015 / Brenda Hoffman


Jij Bent Degene
30 November 2015 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Ben je gefrustreerd of angstig omdat jouw Aarde droom zich nog niet gematerialiseerd heeft?
Zeer waarschijnlijk, geloof je dat je iets op een bepaalde manier moet creëren. “Als ik dit doe, zal dit gebeuren. Maar als ik mijn gedachten, acties, angsten, vreugde, hart of Liefde negeer, zal het dat niet.”
Velen vertellen je wat je moet doen om voorwaarts te gaan. Dergelijke boodschappen zijn acties die goed of vreugdevol voor hen aanvoelen.
Jullie allemaal zijn op gescheiden paden. Dus niemand zou jou in/naar wat dan ook kunnen “zouden moeten”. Misschien is dat moeilijk voor jou om te begrijpen, want je gaat door te geloven dat je niet zonder inspanning beloond kunt worden.
Aldus ik het dat je klassen, meditaties, acties en opruimingen voltooid die goed voor anderen zijn.
Als iets goed en vreugdevol voor jou aanvoelt, ga zeer zeker door met die gedachte, opruiming of actie.
Maar velen van jullie haasten zich van de ene uitoefening naar de andere, vrezend dat als je dit of dat stukje niet voltooid, je Aarde droom niet zal materialiseren. Dat je iets moet doen anders dan slechts te zijn/bestaan.
Iets dergelijks is niet waar. Wie je bent is zeer definitief compleet genoeg om wat voor creatie dan ook die je beslist om te creëren, te creëren en te accepteren.
Echter, je gaat door te geloven dat je een zondaar of slecht persoon bent die moet WERKEN om wat dan ook te bereiken - dat je niet verdient om te ontvangen, gewoon omdat je bent.

Uitoefeningen zijn prima en goed. Sommige zijn glorieus. Sommige zijn een verspilling van tijd. Maar geen enkele is goed voor jou als het niet goed en/of vreugdevol aanvoelt.
Misschien is meditatie een betere vergelijking. Sommigen mediteren dagelijks urenlang en verheerlijken zich in de resultaten. Anderen lopen in de bossen en bereiken hetzelfde effect. Nog weer anderen hebben geen meditatie uitoefening en voelen zich zeer comfortabel. De enige juiste manier om toegang te verkrijgen tot je innerlijke-wezen, innerlijke boodschappen - is de techniek die voor jou juist is.
Wanneer je leest of hoort dat je iets “moet” doen om iets te bereiken, besef dat een dergelijk dictaat een 3D overtuiging is.
Er zijn geen zouden moetens of moetens op de Nieuwe Aarde.
Anderen volgen omdat je gelooft dat zij antwoorden hebben die jij niet hebt, halen je van je pad af.
En diegenen die dicteren wat je moet denken, geloven, doen of zeggen halen zichzelf van hun pad af. Want het opzetten van dergelijke gedachten of acties, geven aan dat het belangrijker is voor hen om volgelingen te hebben, dat het niet belangrijk voor hen is om op hun pad vooruit te gaan.
Informatie dat voor jou goed aanvoelt - ofwel het financiële schadeloosstelling is voor de schepper van die informatie of niet - is anders.
Wanneer je een spirituele leraar, goeroe of vriend ontdekt die jou vertelt dat je iets MOET doen, weet dat door dit te doen jou of de persoon die dat geloof dicteert noodzakelijkerwijs niet in de richting verhuist die je graag zou willen.
Vertrouw op je instincten. Vertrouw je innerlijke-wezen. Vertrouw op je vreugde. Er zijn duizenden technieken die je voorwaarts zullen laten gaan in deze prachtige overgang - in overeenstemming met de scheppers van deze technieken.
Maar als je de vreugde één jota in vraag stelt van het opvolgen van deze technieken, of je vergeet om verder te gaan of een proces te initiëren weke perfect voor jou lijkt te zijn, weet dat een dergelijk proces/dergelijke techniek nu niet goed voor jou is.
Wat je vergeet, is dat je gestadig vooruit gaat voort op je pad. En als je dat doet, verschuiven je behoeften en bezorgdheden. Dat wat eens voor jou juist was is dat noodzakelijkerwijs niet langer meer. Met dezelfde verklaring, dat wat twee weken geleden verkeerd leek te zijn zou nu zeer juist kunnen lijken te zijn.
Sta jezelf toe je behoeften en creaties uit te breiden zonder je verdrietig of slecht te voelen omdat je een stukje negeerde waarvan anderen je vertelden dat het een moeten was voor je nieuwe creatie.
Jij bent niet gelijk aan wie dan ook. Dus zullen jouw creaties op andere tijdstippen en op andere manieren tevoorschijn komen. Sta dat toe om acceptabel te zijn. In waarheid, verheug je in dat concept. Want jullie hebben meer vrijheid op Aarde dan dat jullie jezelf ooit eerder toegestaan hebben. De vrijheid om je persoonlijke leider te zijn, je persoonlijke goeroe.
Als iets goed aanvoelt, dan is het dat - tenminste, voor dit uur of deze minuut. Want jullie zijn zo snel aan het verschuiven dat dat wat een minuut geleden perfect was, nu niets meer voor je hoeft te betekenen.
Aldus is het dat je jouw instincten moet volgen. Ongeacht wat anderen jou vertellen of jou laten zien.
Natuurlijk, wens je om NU je Aarde droom te creëren. Je wilt een fast food rechtzetten voor een luxueuze diner ervaring.  
Dus ren je heen en weer denkende dat je dit moet doen voordat je jouw droom creëert. Niet omdat je innerlijke-wezen het uitschreeuwt voor die actie, maar omdat iemand aangegeven heeft dat zij jou beter kennen dan dat jij jezelf kent.
Iets dergelijks is niet mogelijk.
Dus is het tijd voor jou om te rusten. Om je Aarde droom toe te staan om jouw werkelijkheid te worden op de manier die het beste voor jou is. Hoewel iemand een techniek zou kunnen hebben dat jouw proces een beetje versnelt, is die techniek zeer waarschijnlijk niet goed voor jou, TENZIJ het aanvoelt zoals suikerspin als je de techniek uitvoert of luistert naar de boodschap.
Deze overgang gaat over en voor jou. Niemand anders. Het is niet jouw plaats om wie dan ook snel voorwaarts te helpen anders dan jezelf - tenzij het juist aanvoelt.
Jouw technieken worden door de Nieuwe Jij voor een reden gecreëerd. Net zoals de technieken van anderen dezelfde functie uitvoeren. Zeer zelden zullen je technieken gemakkelijk met andere vermengen, want jullie zijn allemaal unieke entiteiten met unieke rollen en innerlijke richtlijnen.
Speel met de technieken van anderen als je dat wenst. Maar verwacht niet dat deze het antwoord op je dromen zijn. Je hebt je antwoorden, technieken en richtlijnen binnenin je wezen. Je bent een zelf-bevattende entiteit die geen andere informatie nodig heeft.
Sta jezelf toe in je Aarde droom te ontspannen. Je innerlijke-wezen zal de weg leiden. Alles dat je hoeft te doen is te luisteren. Niet naar anderen, maar naar je zelf. Want je bent wijs ver voorbij alles dat jij je nu voor kunt stellen.
Zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten