maandag, december 21, 2015

De Raad - Werkelijkheid en Illusie - 17 December 2015 / Ron HeadDe Raad
“Werkelijkheid en Illusie”
17 December 2015 / Ron Head

Vandaag zullen wij werkelijkheid en illusie bespreken. Deze zijn concepten die in feite omgekeerde rollen aangenomen hebben. Maar zij zijn concepten en als zodanig zijn zij net zo echt als al het andere. En dus zullen wij hen gebruiken als gereedschappen om een punt of twee te maken, als wij mogen.
Voor de meesten van jullie betekent de werkelijkheid het materiële, het fysieke, iets dat gezien, gevoeld, afgemeten enzovoort mag worden. Dit is opmerkelijk in deze tijd van geweten te hebben voor meer dan 100 jaren, dat alles dat aan deze definities tegemoet komt waarlijk alleen uit energiegebieden opgemaakt is.
Het illusionaire dan, of het onechte, zou alles zijn dat niet aan de bovenstaande definitie tegemoet komt, zoals gevoelens, gedachten, concepten, dromen, de niet-fysieke gedeeltes van een levend wezen. En jullie ontkennen de werkelijkheid van dergelijke dingen, zelfs terwijl jullie je geloof in hun eeuwige bestaan verkondigen.
Mogen wij aangeven dat dit een ietwat zelfgegenereerde verwarring veroorzaakt? Het is ook niet zozeer dat deze beschouwd worden tegengestelden te zijn, maar dat er over de ware gelijkaardigheid van hun opmaak heen gekeken wordt.
Jullie kunnen gemakkelijk het idee vasthouden dat al het Licht op een spectrum is. Jullie kunnen dat uitbreiden om geluid, warmte enzovoorts te omvatten. Maar het schijnt bij velen van jullie niet op te komen dat jullie ook zouden moeten denken aan het materiële en niet-materiële op dezelfde regels. Jullie zullen uiteindelijk beseffen dat iets meer of minder materieel is, meer solide of minder solide, op dezelfde manier als dat iets lichter of zwaarder is. Deze zijn allen omschrijvingen van uiteenlopende staten van energie. En het enige “echte” verschil onder hen is wat voor gevoelsmechanisme jullie gebruiken om het gewaar te worden en te evalueren. Zelfs dan, zijn deze diegenen onder jullie die kleuren horen, tonen zien, en beide voelen.  

Dus - wat is echt en wat is niet echt? Het is allemaal echt, vrienden. En het is allemaal bruikbaar als je daarvoor zorgt. Er kan over gediscussieerd worden door velen dat vrij veel van wat “onecht” is voor velen van jullie, veel bruikbaarder en waardevoller is dan wat geacht wordt “echt” te zijn.
Wij zouden jullie willen vragen te begrijpen dat echt en waardevol attributen zijn die iets alleen mogen hebben in relatie tot jullie levens. De waarde en werkelijkheid die een ding bezit is alleen wat er door jullie aan gegeven wordt.
En waarde is alleen meetbaar door het met iets anders te vergelijken. Er moet meer waarde zijn, en er moet minder waarde zijn. En om dat te bepalen, is het redelijk dat er iets van ultieme waarde is. Wat zou dat kunnen zijn? Wat is het ding van ultieme waarde voor de mensheid?
Wel, zoveel als het toeschijnt genegeerd te zijn tot nu toe, mogen wij aanbieden dat het enige ding dat in het plaatje zou passen het menselijke leven is. En tot de mate dat dit niet herkend wordt, is dat de mate dat het in vrede leven met elkaar niet kan gebeuren.
Als een ander persoon of land iets heeft dat iemand anders meer waardeert dan het leven van diegenen die het hebben - denken wij dat jullie kunnen zien waar dit tot toe leidt. Als ik zo onzeker ben van wat ik geloof dat ik ten koste van alles moet ontkennen wat anderen geloven - leidt dat naar dezelfde plaats, zien jullie.
Dus wat je om je heen ziet is een reflectie van de inwendige staten van de meerderheid van diegenen om jullie heen. Niets nieuws, nietwaar? welnu, kunnen jullie de inwendige staten van al diegenen om jullie heen veranderen? Sommigen hebben geprobeerd dat te doen door de “macht” te nemen en te verkondigen dat het zo is. Dat werk niet voor lang, als het al werkt.
Sommigen gaan op levenslange kruistochten. En wij kunnen niet ontkennen dat vooruitgang gemaakt kan worden. Maar wanneer vooruitgang op die manier gemaakt wordt, is het omdat zij ideeën en concepten hebben die, wanneer geadopteerd, in feite leiden naar inwendige veranderingen in diegenen die hen adopteren. En alleen wanneer deze nieuwe concepten geadopteerd worden door wat jullie noemen een kritieke massa, zijn zij in staat om grote en blijvende veranderingen op jullie wereld te maken.
Welnu, gebeurt dit? Oh ja! Het gebeurt regelmatig. En de meesten van jullie zouden periodes aan kunnen wijzen in jullie geschiedenis toen het gebeurde. Wel, hier komt het weer. Zoals verklaard werd, kan niets een idee wiens tijd gekomen is tegenhouden. En de vrijheid, waarde, en zelfs de goddelijkheid van het menselijke leven is een idee wiens tijd eindelijk gearriveerd is.
Het wordt door velen ontkend, zelfs terwijl zij pretenderen het aan te nemen. Het probleem is, zien jullie, dat als het op één van toepassing is, het op iedereen van toepassing moet zijn.
En daar zullen wij het bij laten voor vandaag. Maak dit het seizoen wanneer de waarde van het leven gevierd wordt. Zegeningen aan een ieder van jullie.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten