donderdag, december 10, 2015

De Raad - "Bewustzijn" & “Er Wordt Veel Gesproken” - 8 & 10 December / Ron HeadDe Raad
"Bewustzijn"
8 December 2015 / Ron Head

Vandaag zullen wij terugkeren naar een onderwerp dat wij eerder door dit kanaal heen besproken hebben, hoewel niet in dit specifieke forum. We zullen enige van de aspecten van het bewustzijn bezoeken en jullie enige dingen geven om over na te denken.
Sommige woorden die eerder te vaak gebruikt mogen worden zijn bewustzijn, besef, onderbewuste en kennis. Wij vrezen dat te vermijden niet mogelijk mag zijn. Het is, per slot van rekening, het onderwerp, en wij zijn beperkt door jullie vocabulaire betreffende dat.
Laat ons beginnen door enige dingen te verkondigen die jullie je van ons zullen herinneren eerder gezegd te hebben, misschien te vaak voor sommigen. Daar zullen altijd diegenen zijn die iets voor de eerste keer lezen of horen, of vanuit nieuwe perspectieven begrijpen.
Alles dat jullie mogelijk gewaar kunnen worden met jullie zintuigen, fysiek of anderszins, is uit energie opgemaakt. Als het bestaat, is het energie. Als het energie is, is het informatie. Als het energie is, is het in beweging. Het is in een verenigd gebied. Het is bewust. Het is intelligent. Jullie hebben een veelvoud van namen dat jullie dit noemen. Helaas, neigen jullie ernaar een uitzondering te maken wanneer iemand anders het bij een andere naam noemt. En jullie neigen er ook naar het te verpersoonlijken.
Welnu, wat dit is, is Alles Dat Is. Wij gaven net enige omschrijvingen van Alles Dat Is, nietwaar? Dus als dat alles is dat is, en bewustzijn is, dan moet dat ook het bewustzijn omschrijven. Als je bestaat, dan moet het jou ook omschrijven. Waar de illusie het plaatje binnenkomt is wanneer je aan jezelf denkt als een ding, afgescheiden van dat gebied. In feite, ben je erin, en is het in jou. Jij bent een deel ervan, niettemin is het de volledigheid van jou.
Welnu, in dit universele gebied, zijn er dingen waarvan jij je bewust bent, en dingen waarvan jij je niet bewust bent. Maar al deze dingen zijn een deel van het gebied. Al deze dingen zijn bekend voor dat gebied. Op de één of andere manier weet het gebied waar jij een deel van bent deze dingen, en nochtans doe jij dat niet. Wij verklaarden net iets dat overduidelijk schijnt te zijn, maar is het een waarheid?
Is er een verschil tussen wat in jullie kennis is en wat er in jullie besef is? En als iets in het gebied is dat de volledigheid van jullie wezen opmaakt, mogen jullie het dan kennen? En zo niet, waarom niet? Wat zou jullie tegenhouden van alles te weten dat jullie moeten weten, of wensen om te weten?

Als wij zeiden dat het gordijn, de sluier, het antwoord op die vraag was wat je geaccepteerd en geloofd hebt, zou dat dan zin voor jou maken? Als wij zeiden dat het feit dat jullie jezelf waarnemen - in feite onjuist waarnemen - als zijnde iets terzijde en is wat dat misverstand creëerde, zou dat het dan een beetje verklaren?  
Kijk nu voor een moment om je heen. Je kijkt naar dingen die deel uitmaken van dat bewuste gebied. Zij zijn energie en informatie. Sommigen van jullie hebben de bekwaamheid om dit bij tijden te bespeuren, de meesten niet. Sommigen zijn in feite in staat om, bijvoorbeeld, met bomen te communiceren. De meesten geloven niet dat dat mogelijk is. Er is een voorbeeld van het soort van geloof dat wij aanhaalden.
Wanneer je om je heen kijkt, kijk je, vanwege wat wij aan het uitleggen zijn, met besef naar dat waarvan jij je onbewust bent. Je bewustzijn, door jou beperkt, staart naar je onderbewuste. Het zelfde is waar wanneer één deel van het gebied een conversatie met een andere deel van het gebied heeft. Wij zullen dat op een andere manier herhalen. Wanneer één van jullie met iemand anders converseert, dan deelt één beperkt gezichtspunt het één of andere besef mee dat het heeft met een ander beperkt gezichtpunt, of probeert dat.
Een andere manier om ernaar te kijken is dat op ieder moment de dingen, dieren en mensen om je heen proberen om dingen naar je aandacht te brengen die het Al op je pad geplaatst hebben. Deze dingen mogen vragen voor jou beantwoorden. Zij mogen schoonheid aan je dag toevoegen. Zij mogen deze “Aha!” momenten op gang brengen. Zij mogen verschijnen als synchroniciteiten. Of zij mogen totaal onopgemerkt voorbij drijven.
Er ligt een omschrijving van de grens tussen je bewuste en je onderbewuste. Wat kies je om bewust van te zijn? Waar ben je tot toe in staat om bewust van te zijn?
Welnu, hopelijk bewogen wij nu net die grens een klein beetje. Misschien maakten we het een beetje meer poreus. Wat wij weten dat wij gedaan hebben is dat wij hoofdzakelijk uitgelegd hebben wat er voor jullie allemaal gebeurt.
Wat er gebeurt is dat het fysieke menselijke wezen steeds meer in staat wordt om te begrijpen. Zij raakt meer in staat om door dat gordijn heen te kijken. Hij is minder zeker dat hij alleen dit of alleen dat is.
Welnu, zodat jullie niet helemaal door dit leeglopen, mogen wij uiteenzetten dat een ieder van degenen die jullie meesters noemen geleefd hebben waar jullie zijn en omgingen met dezelfde kwesties. En zeer weinig van hen zagen de voortgang in één of twee generaties die jullie gemaakt hebben. Wij zijn jullie grootste cheerleaders.
Als wij omschreven zouden kunnen worden als een feestviering gereed te maken voor jullie ascentie, dan zouden wij nu zoekende zijn naar de lucifers om de kaarsen op de taart aan te steken.
Vergeet niet om vandaag rond te kijken.
********

De Raad
“Er Wordt Veel Gesproken”
10 December 2015 / Ron Head
Er wordt veel gesproken in jullie media over religie versus religie, natie versus natie, en ras versus ras. Helaas, om voor jullie te definiëren wie jullie zijn, is het noodzakelijk op het één of andere punt voor jullie om te zien wat jullie niet zijn, of wat jullie weigeren om te zijn. Dat is slechts de functie van de spiegel in jullie maatschappijen. Het wordt niet duidelijk gezien dat de grote meerderheid van jullie dit gebruiken om inwendig te zeggen, “Ik ben dat niet. Ik keur het niet goed!” Het is niet noodzakelijk voor jullie om wat dan ook te “bevechten”. Het is genoeg dat jullie zijn wie jullie definiëren jezelf te zijn. En richting dat einde zouden wij een paar punten willen maken.
Het is niet dat de andere persoon, de persoon van een andere huidskleur beter is dan jullie of minder is dan jullie. Het is niet dat de armen minder zijn noch dat de rijken beter zijn … of slechter wat dat betreft. Het is niet dat hij of zij die niet alle dingen weet die jij wel weet niet net zo waardig is. Het is niet dat zij zelfs anders zijn, zie je. Het is precies dat zij andere aspecten zijn van het wezen dat jij bent. Het is alsof je rechterhand oorlog verkondigd aan je linkervoet. Zou dat gebeuren?
In feite, gebeurt het wel op de manier dat één aspect van jullie bewustzijn te vaak met elkaar aan het vechten is. Jullie zijn een massa van conflicterende overtuigingen. Jullie hebben niet de bekwaamheid om anders te zijn dan wat jullie zijn, en toch staan jullie anderen toe jullie te vertellen wat jullie zouden moeten zijn, en jullie stemmen in met hen wanneer zij jullie beschuldigen van dat niet te zijn.
Echter, laat ons ook zeggen dat de reden dat dit nu een probleem voor jullie is, is dat jullie aan het ontwaken zijn voor het besef dat dit niet is hoe jullie behoren te zijn. Of eerder, jullie kijken door het bedrog heen naar de waarheid. Jullie beginnen te vermoeden dat het weinige dat het klaarspeelde om door te glippen in jullie vereerde boeken in feite waar is. Deze leraren zeiden in feite wat zij bedoelden. Ik ben wat zij zeiden dat ik ben. Ik kan zijn wat zij zeiden dat ik kan zijn.  
Welnu, doe niet wat eerder gedaan werd. Denk niet dat omdat je dat besef hebt, als je het hebt, het betekent dat je jouw paard moet bestijgen en de wereld moet bekeren. Leef je leven als het leven in besef. Dat is een krachtigere manier om te onderwijzen dan wat voor andere manier dan ook. Noch betekent het, echter, dat jij je zou moeten verbergen en je waarheid geheim moet houden.
Terwijl jullie steeds meer begrip van de eenheid van alles verwerven, zal niets daarvan voor jullie op wat voor manier dan ook een probleem zijn. Jullie Licht zal diens markering overal achterlaten.
Wederom worden we bij onszelf gewaar uit te leggen wat er zal gebeuren, en tezelfdertijd, wat al aan het gebeuren is. Het probleem zijn deze woorden die je aaneen moet rijgen. Wat zij in feite zijn is het uitpakken van een totaal concept zodat het opnieuw ingepakt kan worden in jullie lineaire manier van denken. Iets raakt in het proces verloren, maar een grote hoeveelheid komt door, misschien genoeg zodat sommigen van jullie kunnen beginnen de pakketten zelf te ontvangen. Jullie noemen deze de “Aha!” momenten waar wij over spraken. Jullie zullen hen binnenin jullie vinden. Verbeeld je de mensheid als een student die een klein beetje blij is met zichzelf. En verbeeld je ons als haar een omhelzing van waardering te geven.
En dat, geachte vrienden, is waar wij jullie zullen verwachten. In diepe Liefde verlaten wij jullie tot het volgende moment dat wij weer spreken.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten