maandag, december 07, 2015

De Raad - "Afstudeerdag" - 5 December 2015 / Ron HeadDe Raad
"Afstudeerdag"
5 December 2015 / Ron Head

Wij weten dat deze boodschap gegeven wordt op een dag die, zogezegd, buiten het normale is vanuit ons gewone patroon gedurende de laatste paar jaren. Laat dat voor jullie betekenen dat dit een onderwerp is waar wij groot belang aan geven, en een boodschap waarvan wij hopen dat het jullie zal verrassen en verrukken. Wij vragen dat het betiteld zal worden als “Afstudeerdag”. Dit betekent niet dat er verder geen werk meer gedaan hoeft te worden. Echter, jullie mogen nu in beschouwing nemen dat jullie nu gaan werken aan jullie graad van meesterschap. Tenzij jullie beginnen te hopen dat de school weldra voorbij zal zijn, laat ons jullie vertellen dat het aantal van doctoraten dat in afwachting van jullie aandacht is tot in het oneindige uitstrekt.
Als jullie om je heen kijken, zullen jullie velen zien die nog maar net de entree lijken te naderen naar de paden die jullie genomen hebben. In een bepaalde betekenis, mag dat het geval zijn. En jullie hebben hun reis veel gemakkelijker gemaakt, want jullie hebben geleerd wat jullie geleerd hebben. Wat jullie bereikt hebben, hebben jullie voor jullie zelf en voor onnoemlijke aantallen van diegenen bereikt die jullie nooit mogen ontmoeten.
Bekeken vanuit een hogere uitkijkpost, zou jullie wereld niet op de plaats zijn waar het in deze tijd is als deze personen niet zichzelf waren, hoe zij zijn, waar zij zijn, en de dingen doen die zij op dit moment zijn. Het zou anders zijn. Zien jullie?
Nu zullen jullie meer dan waarschijnlijk denken, “Anders zou goed zijn!” En dat zal het. Dat zal het zijn omdat zij zeer noodzakelijke delen gespeeld hebben. Dus, om de frequenties te handhaven die jullie, jullie zelf bereikt hebben, mogen jullie wensen je te focussen op waar jullie naar opgestegen zijn en wat jullie nog steeds vastberaden willen bereiken.

Hier is ons prospect van wat jullie verworven hebben als een wezen genaamd de “mensheid”. Jullie leven nu op een wereld dat in/naar een hoger dimensionaal bewustzijn verhuisd is. Dat hogere bewustzijn is nu voor jullie beschikbaar. Een groeiend aantal van jullie wordt zich hiervan bewust. Sommigen zijn op sommige manier verder dan anderen. Anderen zijn op andere manieren meer gevorderd. Jullie zouden kunnen wensen om te stoppen met jullie zelf met anderen te vergelijken. Jullie zijn uniek. Een andere manier van ernaar te kijken zou kunnen zijn, “Oh kijk, we kunnen het anders doen!” Die persoon waarbij jij op het punt stond om jezelf mee te vergelijken heeft dingen waar ook hij of zij beter mee wil zijn. Dat is menselijk. Het is altijd voorwaarts strevend. Het is goed.
Dus nu, hier staan jullie op een hogere dimensionale Aarde. Wat doen jullie nu? Mogen wij een suggestie aanbieden? Kijk om jullie heen - precies waar jullie zijn - op deze nieuwe Aarde plaats. Ziet het er nieuw en anders uit? Misschien niet zozeer, is het niet? Wat zou er veranderd kunnen worden om het beter te maken? Wat zouden jullie precies nu kunnen doen dat zou verbeteren wat jullie zien? De eerste stappen zijn bijna altijd kleine stapjes. Zij leiden naar andere stappen. Dat is de manier ervan.
Nu zullen wij jullie van iets bewust maken dat zich nog niet helemaal bij jullie voorgedaan heeft. Dit is wat jullie al gedaan hebben. Dit is hoe jullie jullie wereld naar de plaats gekregen hebben waar het vandaag is. Jullie hebben gedaan wat er te doen was toen het duidelijk was wat er gedaan moest worden.  
Zouden jullie graag het pad een beetje willen gladstrijken? Kijk niet zo vaak naar het pad achter jullie. En wat er momenteel waarneembaar is rondom jullie heen is echt het resultaat van vroegere energieën. Het is het resultaat van de huidige inspanningen waar jullie meer tijd aan zouden willen besteden om in te schatten. Huidige inspanningen, huidige gedachten, huidige gevoelens zijn wat de toekomst opbouwen. Zogenaamde huidige omgevingen zijn in feite de uitbeelding van voorbije staten van bewustzijn. Dat is een beetje ingewikkeld. Wij verontschuldigen ons. Maar het illustreert tamelijk mooi wat wij proberen te zeggen.
Welnu, er gebeuren overvloedig veel dingen rondom jullie heen in de huidige tijd die geslepen hun best doen om jullie af te leiden van de dingen waar wij over spreken. Mogen wij jullie een beeld aanbieden? Zie jullie zelf als door een laatste dichtheid van energie heen duwend in/naar een nieuwe en prachtige plaats. Negeer gewoon alles dat niet direct een invloed heeft op jullie eigen leven, waar jullie staan, en een beetje meer voorwaarts strevend naar de plek waar het zanderige, zonnige strand is, of de majesteitelijke bergen in het zicht komen. Jullie hebben het nu langer dan een decennia van deze “rommel” gemaakt. Wij zullen jullie vertellen dat, hoewel het zou kunnen lijken op het nooit-eindigende verhaal, dat het dat niet is. In feite gaan jullie een hoek om wat gezien zal worden als zeer belangrijk, wanneer jullie erop terug kunnen kijken.  
Zeer belangrijke hoeken moeten vaak afgerond worden met een klein beetje extra zorg genomen met iemands voetstappen. Maar, gekeken vanuit een andere uitkijkpost, kan het gezegd worden dat jullie nog nooit gefaald hebben om met succes met eentje om te gaan. En nooit eerder hebben jullie zo een grote toejuichende sectie gehad. Nooit eerder hebben jullie zo velen gehad die jullie aanmoedigden.
Dus, goede vrienden, dierbare vrienden, zoals jullie zelf zouden zeggen, blijf doorgaan met doorgaan. Er zijn meer van jullie die met de dag, met het uur aan dit touw trekken. En de meesten van jullie beginnen de resultaten te zien. Bravo. Bravo. Bravo.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten