zondag, december 27, 2015

De Hemelse Witte Wezens - De Toekomst van Ascentie Creëren - 23 December 2015 / Natalie Glasson


De Hemelse Witte Wezens
De Toekomst van Ascentie Creëren
23 December 2015 / Natalie Glasson
Jullie visioen van huidige en toekomstige werkelijkheden op de Aarde is immens belangrijk in deze tijd van Ascentie. Jullie zijn aanwezig als een fysiek wezen op deze planeet om te creëren, en jullie grootste reden is om de Schepper via iedere expressie, actie en reactie die jullie genereren te manifesteren. Dit is altijd het geval geweest, hoewel het tijdperk van Liefde wat manifesteerde vanuit 2012 voor alle zielen aangeeft om hun processen van creatie met de Schepper te beginnen, wat verwant is aan een spin die diens web begint te weven. De Schepper nodigt jullie uit om jullie bekwaamheden van creatie te beseffen, en belangrijker om hen te activeren om de waarheid van de Schepper in/naar jullie werkelijkheid en het bewustzijn van de mensheid te weven. Het is tijd om te beseffen dat jullie degenen zijn die de macht hebben om de niveaus, de ervaringen en overgangen van ascentie van de toekomst te creëren. Zijn jullie gereed om verantwoordelijkheid te nemen en de ascentie van jullie heden en toekomst te vormen? Weten jullie waartoe jullie wezen of jullie uitgenodigd worden om te creëren? Deze zijn krachtige vragen welke jullie overpeinzing eist.
Wij, de Hemelse Witte Wezens, zijn een verenigde zielgroep en bestaan in de 14de dimensie en daaraan voorbij. Wij ondersteunden de creatie van de Aarde en gaan door diens beschavingen te helpen. Onze energie, zoals dat hetzelfde voor vele sterren en Lichtwezens is, is binnenin de funderingen van de Aarde en jullie eigen wezen. Wanneer jullie de intenties vasthouden van het activeren van onze energie binnenin jullie wezen, staan jullie een netwerk van puur wit Licht toe om vanuit de dieptes van jullie ziel naar boven te komen, zich verankerend in jullie fysieke lichaam en auragebied. Dit netwerk van puur wit Licht is verbonden aan de energie van creatie en houdt deze vast; de energie van creatie van de Schepper en ons, de Hemelse Witte Wezens. Een dergelijk netwerk van puur wit Licht activerend en de essentie van creatie vasthoudend zal de uitbreiding en verdere ontwaking van jullie ziel ondersteunen, jullie ziel uitnodigen om op de Aarde diens heilige frequentie en goddelijke plan te creëren. Jullie ziel is wachtende en gereed om via jullie fysieke lichaam en werkelijkheid, voor jullie en iedereen om te ervaren, de heilige resonantie van de Schepper op de Aarde te genereren en tot uitdrukking te brengen.
Jullie hebben de bekwaamheden om een liefdevolle spirituele evolutie op de Aarde te creëren en te manifesteren en bereiken dit al in ieder moment van jullie werkelijkheid. Wij, de Hemelse Witte wezens, wensen om jullie bewust te maken van het activeren van onze energie binnenin jullie wezen om een puur wit netwerk van creatie te vormen, aldus jullie jullie bekwaamheden van manifestatie mogen vergroten. Vanuit een ruimte van pure Liefde en gelukzaligheid binnenin jullie hart en ziel, wensen wij om jullie aan te moedigen de intentie te visualiseren en vast te houden van een werkelijkheid voor jullie zelf, de Aarde en de mensheid welke waarlijk prachtig, inspirerend en gevuld is met de waarheid van de Schepper. Door dat aldus te doen, zullen jullie de ascentie en het pad van de spirituele vooruitgang die de mensheid als een geheel en individueel momenteel en in toekomstige huidige momenten ervaren herconstrueren, zuiveren en opnieuw creëren.

De Schepper vraagt aan jullie om creatief te zijn, om een beeld te vormen van jullie ziel wat geprojecteerd kan worden in/naar het bewustzijn van de mensheid betreffende jullie eigen ascentie, alsook de spirituele evolutie van de mensheid en de Aarde. Als iedere ziel op de Aarde hetzelfde bereikt, dan zou een belangrijke/grote verschuiving zich voordoen na een tijdsperiode, aangezien de imprint van ieder ziel en projectie samen zou stellen en zou vermengen om een nieuwe visie en ervaring voor de Ascentie op de Aarde te creëren. De Schepper heeft een nieuw Goddelijk Plan dat grotere genezing, verlichting en eenheid promoot, dit Goddelijke Plan wordt alleen naar voren gebracht omdat de mensheid gereed is om voorbij de beperkingen te evolueren. Aspecten van de Schepper als een Goddelijk Plan zijn wachtende om gedownload te worden door jullie ziel in het bewustzijn en de funderingen van ieder menselijk wezen. Iedere ziel op de Aarde zal een aspect accepteren van het Nieuwe Goddelijke Plan van de Schepper, hetgeen de aardse ervaring voor iedereen voor altijd zal wijzigen. Voor sommigen iedere dag bewust en voor anderen onbewust, zal dit Nieuwe Goddelijke Plan verstrekt worden en de energetische en fysieke structuur van de Aarde penetreren om een nieuw tijdperk op de Aarde te vormen; een tijd waar iedereen op gewacht heeft.
Het Tijdperk van Liefde, welke in 2012 begon is aanwezig om iedereen aan te moedigen Liefde te worden op alle manieren en in alle vormen, in waarheid is het een periode van creatie. Liefde is een fundering welke eeuwig aanwezig is en wat van binnenuit jullie, de mensheid en de Aarde  uitbreidt, aldus de Schepper op de Aarde mag manifesteren via ieder aspect van jullie wezen. Dit zal het Goddelijke Plan van de Schepper voort in/naar de manifestatie en belichaming inluiden, wat gelabeld is het Tijdperk van Herinnering; Waar alle zielen op de Aarde meer verbonden zullen zijn met het bewustzijn van de Schepper, in staat om de wijsheid van de Schepper meer dan ooit tevoren op de Aarde door te geven en tot uitdrukking te brengen. De beschaving waar jullie een deel van zijn heeft de kans om voorbij alle niveaus van spirituele evolutie en eenheid, die ooit op de Aarde ervaren werden met de Schepper, te verhuizen en te onderzoeken. Dit is waarom jullie nu aanwezig zijn en aanwezig geweest zijn in vele van deze voormalige beschavingen van deze planeet. Jullie zijn jezelf aan het voorbereiden om de Schepper voorbij alles te ervaren wat voorheen op een fysiek niveau onderzocht werd. Jullie rol en doel in dit leven is immens en diens fundering ligt bij jullie bekwaamheid om te creëren en te manifesteren vanuit de kern van jullie ziel, wat is waar het Goddelijke Plan van de Schepper ingebed is.
Wij vragen aan jullie om jullie creaties of de energie die door jullie wezen heen vanuit jullie ziel stroomt niet te oordelen. Jullie oordeel is alleen een mening geboren vanuit jullie huidige perspectief in plaats van jullie Universele uitbreidende perspectief, daarom kan het jullie nooit vervullen of verlichten.
Wij wensen om jullie te begeleiden bij het accepteren van jullie doel in dit moment, jullie mogen wensen om deze invocatie te gebruiken om het proces te beginnen:
“Hemelse Witte Wezens, ik doe een beroep op jullie energie van zuiverheid, Liefde en gelukzaligheid om mij te omringen. Terwijl ik diep ademhaal laat dan uw pure witte Licht in mijn volledige wezen stromen, jullie energie van creatie binnenin de funderingen van mijn wezen en ziel ontwakend en activerend. Ik sta van jullie energie en het Licht van de Schepper in mij ingebed toe een puur wit netwerk van Licht te zijn om uit te breiden en in mijn fysieke lichaam en auragebied te verankeren. Dit netwerk van Licht stuurt een onophoudelijke stroom van de energie van creatie van de Hemelse Witte Wezens, de Schepper en mijn ziel doorheen mijn volledige wezen, mij verlichtend met Licht, zuiverheid, Liefde en kracht.”
Neem tijd om jezelf te verbeelden als een zuiver baken van wit Licht met frequenties van creatie uit jou vandaan stromend.
“Ik ben gereed om mijn rol en doel van het creëren, verankeren en belichamen van de Schepper doorheen mijn wezen te accepteren, de mensheid en de Aarde ondersteunend bij het bereiken van hetzelfde om het Goddelijke Plan van de Schepper in/naar de actie voort te brengen. Ik besef dat het Tijdperk van Liefde tijd toestaat voor ieder persoon om een visie van waarheid vanuit hun zielen in hun harten te vormen om geprojecteerd te worden in/naar de Aarde en de mensheid. Ik accepteer de ondersteuning van de Hemelse Witte Wezens, de Schepper en mijn ziel als ik mijn besef veranker via mijn hartchakra in mijn ziel, om het proces van downloaden te beginnen van een visioen voor de toekomst van mezelf en de ascentie van de mensheid op de Aarde. Ik ben gereed en bereid om te ontvangen, ik ben gereed en bereid om te creëren. Dank u wel.”
Wij nodigen jullie uit om vreedzaam te zitten met jullie focus doorheen jullie hartchakra bewegend in/naar jullie zielfrequenties. Sta energieën, visioenen/visies, frequenties, ideeën, kleuren, inspiratie, verlichting of begrip toe om te vormen. Jullie mogen een duidelijk beeld verkrijgen, jullie mogen eenvoudig een gevoel verkrijgen. Gedurende de komende dagen en voor zolang als jullie het toepasselijk vinden, verbeeld je dat jullie wat voor inzichten of energieën dan ook aan het uitbreiden zijn, aldus zij in jullie eigen bewuste besef en het bewustzijn van de mensheid mogen projecteren en inprenten.
Dit mag toeschijnen een eenvoudige actie te zijn of iets dat jullie vaak bereiken, jullie staan echter met jullie intentie en onze verenigde energie ons toe om samen met jullie te co-creëren, downloaden en vestigen de zuiverheid van de Schepper om nieuwe ervaringen voor iedereen te creëren, geboren vanuit Liefde in plaats van angst of lijden. Als geen inspiraties naar boven komen, vraag je ziel wat het wenst te creëren voor jezelf en de mensheid, deel dan deze energie die tevoorschijn komt vanuit je wezen om op de Aarde in te prenten. Je mag beseffen dat veel van je dromen en wensen voor jouw fysieke werkelijkheid ontstonden vanuit je ziel, je mag herkennen dat je meer verbonden bent met je ziel dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden.
Wanneer je de verantwoordelijkheid accepteert dat je op de Aarde bent om te creëren vanuit de waarheid van je ziel voor je eigen geluk en de spirituele evolutie van iedereen, in de waarheid dat je het ascentieproces creëert waarop je wacht om te ervaren, dan wordt je een baken niet alleen op de Aarde maar ook op de innerlijke vlakken. De Schepper zal op jou reageren, door jou heen werkend op miraculeuze en verrassende manieren in ieder moment van jouw werkelijkheid, aldus jouw ervaringen toestaand te stromen met immens gemak en perfectie. Jouw intuïtie zal versterken als je opmerkt de heilige vibraties van de Schepper die doorheen je werkelijkheid bewegen. Om deze rol te accepteren is niet om bezorgd te zijn over je acties, gedachten en reacties, hoewel deze nodig zullen zijn om uitgelijnd te zijn met de waarheid van je ziel, is het om de heilige downloads van de Schepper toe te staan om uitgestraald te worden als lichtfrequenties vanuit je wezen voorbij de beperkingen, dit is alles wat er in waarheid vereist is.
Jullie hebben de bekwaamheid om waarlijk de Aarde nu te beïnvloeden vanuit een bron van Liefde om toekomstige generaties te ondersteunen met weg te gaan uit de beperkingen van angst in/naar Liefde en vrede, in wezen de Aarde genezend door jullie eenvoudige verbinding met en uitstraling van jullie ziel.
Wij, de Hemelse Witte Wezens, hebben alle beschavingen op de Aarde geobserveerd, en wij geloven dat deze tijd van de ascentie van de Aarde een hoogtepunt in de evolutie is van het volledige universum van de Schepper. De Aarde heeft de capaciteit om tot bloei te komen in een heilige ruimte, dat verwant is aan de hemel als het geboren wordt vanuit de waarheid en Liefde van iedere ziel. Een gelijkaardige kans werd door de Atlantiërs ervaren, in die tijd verdoezelde de technologie de luister van de ziel en leidde de mensheid af van de waarheid van de Schepper, de kans verminderend voor de verenigde evolutie met de Schepper in het menselijke lichaam. Wij kunnen jullie verzekeren dat de uitkomst van Atlantis niet weer zal manifesteren op de Aarde, aangezien allen die nu op de Aarde zijn (hoewel het niet altijd op deze manier mag toeschijnen te zijn) gereed zijn om de waarheid van de Schepper door te geven via hun fysieke vorm en om alle spirituele evolutie van het verleden te brengen, samengevoegd als één, om nieuwe vibraties voor allen om te ervaren te creëren.
Wij zijn aanwezig om jullie eeuwig te ondersteunen,
De Hemelse Witte Wezens

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten