maandag, december 14, 2015

De Arcturianen - Vlinders van de Sterren Wezens - 11 December 2015 / Natalie Glasson


De Arcturianen
Vlinders van de Sterren Wezens
11 December 2015 / Natalie Glasson
Groeten en Liefde breidt uit naar allen op de Aarde van de Arcturianen, wij delen met jullie onze energie, Liefde en ondersteuning aldus jullie een werkelijkheid mogen creëren geboren vanuit een hoge en snelle frequentie van Liefde. Dit is iets dat ons met zo een opwinding enthousiast maakt, dat de gedachte van een werkelijkheid, beschaving en wereld in harmonie en resonerend met de frequentie van Liefde te creëren wanneer diens voormalige bestaan gefocust was op gebrek en afscheiding, immens inspirerend is. Weten jullie hoe inspirerend jullie voor ons, de Arcturianen, zijn als een ziel in een menselijke gedaante op de Aarde? Misschien begrijpen jullie niet echt de wereld waar jullie naar streven om te creëren, de miraculeuze reis waar jullie doorheen gaan alsook de dapperheid en moed die jullie als een individu hebben. Wij, de Arcturianen, zijn werkelijk in verbazing over wat er nu op de Aarde aan het plaatsvinden is en wensen om van dienstverlening te zijn op iedere toepasselijke manier.
Wij, de Arcturianen, zijn een Licht beschaving, ons Licht bevat binnenin het bewustzijn van Liefde, hemelse wijsheid, lichttechnologie, balans en lichtkracht. Lichttechnologie is niet hetzelfde als jullie Aardse technologie, het zijn ingewikkelde lichtnetwerken welke de reden van Creatie vasthouden, in feite de  creatie van alles. Lichtkracht is de Goddelijke Wil van de Schepper in diens zuiverste en meest energieke vorm, wat energie kan dirigeren of alles kan versterken in/naar de versnelde creatie. Balans is onze grootste focus, wij passen de vibratie en het bewustzijn van balans toe op alles dat wij creëren, ondersteunen en wat bestaat. Wij moedigen belichaming en besef van alle aspecten, energieën en vormen van de Schepper aan, allen helpend om in balans te bestaan binnenin hun wezen en werkelijkheid. In het verleden hebben wij geschenken van technologieën of Licht gegeven, wat kan manifesteren in de fysieke technologie om de evolutie van de Aarde te ondersteunen. Wij zullen doorgaan dit te doen, echter het grootste geschenk dat wij met de mensheid wensen te delen is onze frequentie alsook de bekwaamheid om de balans van alles dat de Schepper binnenin jullie wezen is te her/erkennen. Daarom is het de energie van balans wat wij op jullie wezen en de Aarde uitgieten. Met de aanwezigheid van balans vormend binnenin jullie wezen geloven wij dat jullie in staat zullen zijn om gemakkelijker het grotere plaatje te herkennen van de evolutie van de Aarde. Dit zal resulteren in een herkenning van hoe inspirerend en pionerend jullie en de mensheid zijn in jullie bestaan op de Aarde alsook de luister welke bereikt is en bereikt zal worden.
Wij, de Arcturianen, wensen om met jullie energieën te werken alsof jullie energieën herbedraden, ondertussen in/naar jullie wezen uitstralend en van binnenuit jullie de frequentie van balans activerend. Je kunt ons uitnodigen om persoonlijk met je energielichamen te werken alsook met je fysieke lichaam, een heilige frequentie van balans binnenin je creërend wat voor jou toepasselijk is en je bestaan op de Aarde zal ondersteunen. Wij zullen alle aspecten van de Schepper, die jij van jezelf herkent te belichamen, in/naar balans brengen aldus alles in het bestaan zijn, gelijk binnengegaan en tot uitdrukking gebracht worden. Wij zullen ook het uitwissen van wat voor energieën, gedachten, emoties en illusies dan ook ondersteunen, welke onevenwichtigheden van wat voor soort dan ook binnenin je wezen mogen veroorzaken.

Vaak wanneer er een onevenwichtigheid is kan dit een manifestatie creëren welke niet nodig of vereist is, zoals kwaadheid, fysieke pijn of een vernietigend perspectief. Wanneer de onevenwichtigheid uitgewist is, is de manifestatie ook onschadelijke gemaakt en uitgewist balans toestaand om ervaren te worden. Wij, de Arcturianen, zullen onze energie van balans aan jullie verstrekken met het doel van nieuwe energieën, aspecten en vibraties van de Schepper te ondersteunen  om binnenin jullie wezen geactiveerd en belichaamd te worden. Het resultaat van onze cocreatie met jullie zal jullie toestaan om je gereinigd, gezuiverd, uitgelijnd en resonerend met de Schepper te voelen, met het innerlijke glanzende begrip dat alles vloeiend, gemakkelijk en moeiteloos stromend is in jullie fysieke werkelijkheid en spirituele evolutie. Jullie mogen ook ontdekken dat jullie reacties en acties een gevoel van balans uitstralen en jullie toestaat om je met de Liefde binnenin jullie wezen te verbinden, aldus verder Liefde in/naar de wereld uitstralend.
Onze cocreatie met jullie kan immens verlichtend, inspirerend en vervullend zijn, het is echter jullie bekwaamheid om te ontvangen wat de verschuivingen zal dicteren waar wij jullie doorheen kunnen ondersteunen om een grotere frequentie van balans te betreden van binnenuit jullie wezen.
“Arcturianen, ik doe een beroep op jullie energie om met mijn ziel verschuivingen te creëren binnenin mijn volledige wezen om verder een bestaan van balans te manifesteren. Ik ben accepterend van jullie liefdevolle ondersteuning met mij te helpen bij het her/erkennen van mijn glorieuze en schitterende reis op de Aarde en als een deel van de mensheid terwijl wij een wereld van Liefde creëren. Ik ben de balans van de Schepper binnenin alle aspecten van mijn wezen en straal uitbreidend balans uit. Arcturianen komt alsjeblieft dichtbij om alle gebieden van onbalans binnenin mijn wezen te ontbinden, aldus ik vollediger in/naar een ruimte van Liefde mag verhuizen. Dank je wel.”
We zullen eerst een pilaar van Violet Licht omlaag sturen om jou volledig te omringen, dan zullen wij een fijne spiraalsgewijs turkoois Licht sturen om doorheen je wezen te gaan. Wij, de Arcturianen, zullen dan dichter in/naar je energie gaan, ons Licht van balans uitstralend voor jou om te ontvangen en te absorberen. Je mag verschuivingen voelen die plaatsvinden, ongemak, hitte of koudheid in sommige gebieden, welke zullen verspreiden terwijl we de meest passende balansfrequentie vanuit je wezen co-creëren.
Wij, de Arcturianen, brengen onze energie voort om van assistentie te zijn voor jou, aldus je gemakkelijker de energieën, emoties en vroegere kwetsuren toe kunt staan om naar de oppervlakte losgelaten en volledig uitgewist te worden. Wij wensen om je in een ruimte van balans vast te houden, zodat de energieën, welke niet langer meer vereist zijn binnenin je wezen, voor eeuwig mogen ontsnappen. Balans zal dan de energie zijn waar je mee resoneert, wat jou in/naar diepere eenheid met de Schepper zal leiden. Als je uitdagingen ervaart, fysiek, emotioneel, mentaal of energetisch in deze tijd van ascentie, doe dan alsjeblieft een beroep op ons, de Arcturianen, om voor jou van dienst te zijn.
Er is een andere reden voor onze cocreatie van balans met jullie, wij zijn ons bewust van het doel van de Andromedanen in deze tijd. De Andromedanen zijn zielen op de Aarde aan het selecteren die ontwaakt, bewust en alert van de Schepper zijn. Zij wensen om hun hoge frequentie Liefde in deze zielen te verankeren om een versnelling en intensivering van de Liefde van de Schepper binnenin hun wezen te creëren, terwijl ook waardevolle inzichten en informatie delend betreffende de evolutie van de Aarde als een planeet van Liefde. De Andromedanen zijn één van de meest geëvolueerde beschavingen die met de Aarde werken in deze tijd, zij doen een beroep op de zielen die een grote hoeveelheid van Liefde, zelfbesef en expressie van de Schepper belichamen, aangezien zij zeer gelijk zijn aan de frequentie van de Andromedanen. Met de bekwaamheid om hun energie gemakkelijker te vermengen met deze zielen, zullen zij in staat zijn om grotere hoeveelheden van Liefde en wijsheid te downloaden in deze wezens op de Aarde een ervaring helpend van verlichting. Dit zal betekenen dat het Licht van de Andromedanen verankerd zal worden doorheen deze geavanceerde zielen op de Aarde in Moeder Aarde voor het aarden, verankeren en het manifesteren. De Andromedanen hebben de kennis en het begrip dat deze geavanceerde zielen dan zullen handelen als voorbeelden en reflecties om anderen te ondersteunen en uiteindelijk de gehele mensheid bij het absorberen van een grotere frequentie van Liefde om de verder manifestatie van de Aarde als een planeet van Liefde in uitlijning met Venus te ondersteunen, ook bekend als een planeet van Liefde.
De Andromedanen stellen zich voor dat de geavanceerde zielen op de Aarde hun energie als vlinders ontvangen; de zielen verhuizen zachtjes door de aardse werkelijkheid, en hun schoonheid straalt krachtig voor diegenen die bereid zijn om te observeren, en toch gaan zij onopgemerkt door diegenen die nog niet gereed zijn om Liefde als hun waarheid en bestaan te accepteren. Deze vlinders weven doorheen de mensheid en creëren transformatie in velen, zij hoeven anderen niet aan te raken of te beïnvloeden, aangezien zij eenvoudig voorbijgaan, en hun magie wordt voor al diegenen die gereed zijn om te ontvangen uitgestraald. Zij werken met zachtheid, vaak onbewust van de schoonheid en Liefde die zij binnenin anderen creëren terwijl zij voort op hun pad verder gaan en van het zonlicht genieten, de bron van alles dat de Schepper is, hen beschermend en beschuttend.
Dit is waarom wij jullie geavanceerde zielen, Vlinders of Sterrenwezens noemen, en vanwege de zachtaardige transmissie van heilig Licht vanuit het Universum van de Schepper hebben jullie de bekwaamheid om op de Aarde uit te zenden en te inspireren terwijl jullie eenvoudig doorheen jullie dagelijkse werkelijkheid gaan. Wij nodigen jullie niet uit om meer naar anderen uit te reiken, wij nodigen jullie eenvoudigweg uit om te realiseren dat de Andromedaanse energie met en doorheen jullie werkt en alles bereikt dat noodzakelijk is. Alles dat wij van jullie vragen is om jullie schoonheid te her/erkennen en te herinneren, en te weten dat jullie onophoudelijk de Schepper ontvangen en tot uitdrukking brengen en dat door jullie eenvoudige aanwezigheid jullie krachtige verschuivingen maken in de evolutie van allen op de Aarde.
Met bewondering, Liefde en balans,
De Arcturianen

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.com

1 opmerking: