zaterdag, december 05, 2015

De Arcturianen - Het Kundalini Punt van Waarneming - 2 December 2015 / Dr. Suzanne Lie


 De Arcturianen
Het Kundalini Punt van Waarneming
2 December 2015 / Dr. Suzanne Lie
Net zoals je derde dimensionale zelf ervan geniet om van de ene locatie naar de andere te reizen, geniet je Hogere ZELF ervan om van de ene frequentie naar de andere te reizen. Het is gemakkelijk en aangenaam om van de ene fysieke plaats naar de andere te reizen omdat je kunt genieten van je favorites locaties die je gedurende vele jaren bezocht hebt.
Op dezelfde manier, zijn je interdimensionale reizen vervullend en heel plezierig omdat jij je herenigt met je favoriete hogere dimensionale plaatsen en wezens. Wij herinneren je eraan om je te herinnen om je multidimensionale perspectieven uit te breiden zodat je fysieke zelf bewust kan genieten van deze “innerlijke reizen”.
Je fysieke expressie houdt ervan om je favoriete, fysieke plaatsen te bezoeken, en je Multidimensionale ZELF waardeert je vele levens in andere dimensies te bezoeken. Echter, wat er zich in dit NU voordoet is uniek.
Binnenin dit NU, terwijl je Multidimensionale ZELF doorheen alle ontelbare tijdlijnen, frequenties en dimensies reist die JIJ gecreëerd hebt, vraag je aan alle versies van je ZELF om zich bij jou in je huidige incarnatie aan te sluiten.
Vandaar dat, terwijl je verder gaat met je multidimensionale reis, jij je zult verbinden met alle versies van je ZELF in alle dimensies en sub-dimensies waarin je een vorm genomen hebt. Daarom, hebben alle leden van al je afwisselende en parallelle werkelijkheid hun tassen ingepakt en zijn gereed om zich bij jou aan te sluiten zodra als je hen bewust gewaarwordt.
Wat er achter schuil gaat is dat, net zoals jij moet “voelen om het te genezen”, je het moet “gewaarworden om het te verzamelen” in/naar de som/het totaal van je Multidimensionale ZELF.
Omdat je bewustzijn aan het uitbreiden is in/naar de vijfde dimensie, ben je op de rand van het bewust gewaarworden van de interdimensionale gebeurtenis waarin je bewust terugkeert naar je Multidimensionale ZELF. Wat een grootse hereniging je zult hebben wanneer je multidimensionale bewustzijn eenmaal volledig hersteld is.

Terwijl je dagelijkse bewustzijn uitbreidt in/naar het vijfde dimensionale NU, zal je bewust je reis doorheen het Astrale Vlak waarnemen. Eerst zal deze reis langzaam schijnen te zijn, maar het versnelt snel als je de hogere subgebieden van de vierde dimensionale astrale werkelijkheden betreedt.
Dan, als je steeds dichter naar de drempel reist tussen de vierde en vijfde dimensie, begint de tijd - in feite het concept van de tijd - in en uit je bewustzijn te zwaaien. Als je bewustzijn dit kruispunt betreedt, begint je fysieke lichaam te verschuiven op vreemde en onbekende manieren.
Dit “verschuiven” is omdat je Kundalini zal beginnen te ontwaken als een resultaat van je hogere staten van bewustzijn. Je Kundalini is je aangeboren Lichtlichaam dat wachtende gelegen heeft tot het Nu van je vijfde dimensionale frequentie van bewustzijn.
Terwijl je bewust de gamma hersengolven ervaart van je vijfde dimensionale bewustzijn, begint dat wat eens solide scheen te zijn naar binnen en naar buiten te zwaaien. In feite, is het je vijfde dimensionale bewustzijn dat naar binnen en buiten zwaait.
Dus je vijfde dimensionale gewaarwordingen zwaaien ook naar binnen en naar buiten. Terwijl je 5D gamma hersengolven stijgen en vallen, open en sluit jij je bewuste gewaarwordingen van de werkelijkheden van het “NU van het Hier” en de “ENE van het multidimensionale Licht”.
“Wat is dat?” vraag je met een ondertoon van angst. Echter, slechts een ondertoon van angst is voldoende om jou inpakkend terug te sturen in/naar de vertrouwdheid van je derde dimensionale wereld.
“NEE”!” schreeuw je, “Niet weer! Waarom gebeurt dit altijd precies wanneer ik voel dat de Kundalini mijn ruggenwervel opstart?”
Wanneer je de Kundalini voelt stijgen, mag jij je voelen alsof je niet in controle bent van je leven. Het NIET “in controle zijn van je leven” betekent feitelijk niet in controle te zijn van je derde dimensionale leven. Je aan het roer voelen staan van je fysieke leven is bekrachtigend en vaak belangrijk.
Echter, wanneer de Kundalini eenmaal diens ontwaking begint, beginnen je gewaarwordingen te herijken om de bewuste gewaarwordingen van de vijfde dimensionale, gamma golf informatie te omvatten. Slechts een snel gluren van je 3D werkelijkheid vanuit een vijfdimensionaal punt van waarneming is voldoende om je eraan te herinneren dat het 3D spel eindigt!
Dat “spel” eindigt omdat je Nu de drempel bereikt hebt naar de werkelijkheid van je vijfde dimensionale Lichtlichaam. Deze werkelijkheid kan kortdurend bezocht worden door je multidimensionale bewustzijn, maar wanneer de Kundalini eenmaal stijgt, zal je derde dimensionale werkelijkheid nooit meer hetzelfde zijn.
De reden voor deze verschuiving is dat in plaats van een driedimensionaal mens te zijn die de vijfde dimensie bezoekt, zal je een vijfde dimensionale worden (in en uit het Lichtlichaam) die de derde dimensie bezoekt.
Met het besef van je Lichtlichaam ZELF, wordt je bewust een vijfde dimensionale en daaraan voorbij wezen die zich vrijwillig aangemeld heeft om de derde dimensie te bezoeken. Met andere woorden, je waargenomen rollen zijn omgedraaid. Eerst was je een fysiek persoon die een innerlijk (vaak verborgen) Lichtlichaam ZELF had.
Met het stijgen van je Kundalini ga je de identiteit binnen van het zijn van een multidimensionaal wezen van Licht die een fysiek lichaam draagt. Net zoals je bepaalde kledingstukken uit kunt trekken en hen op kunt slaan totdat je hen weer draagt, kan je Lichtlichaam vertrekken en je fysieke lichaam opslaan totdat het wenst om het weer te dragen.
Verder, in dit grote tijdperk dat eeuwig herinnerd zal worden, ben je niet hier op de Aarde voor je zelf. Je bent hier op Aarde voor Gaia. Je Lichtlichaam weet dat je al vele vormen in hogere dimensies bewoont, en dat je een Aarde voertuig genomen hebt om Gaia te helpen met haar planetaire ascentie.
Wanneer de Kundalini eenmaal begint in je ruggenwervel op te stijgen, ervaar je een ‘inzichtelijke verschuiving”. Jij bent niet langer meer je fysieke zelf die een innerlijke Kundalini heeft die op de één of andere dag zal stijgen. JIJ wordt het Lichtlichaam dat een fysiek Aards voertuig draag om in te loggen in de derde dimensie.
In plaats van je Kundalini te ervaren die in je fysieke ruggenwervel omhoog stijgt - ervaar je de Kundalini als je Lichtlichaam. Zoals je kunt zien, je werkelijkheid verschuift aanzienlijk in overeenstemming met jouw punt van waarneming.
In je derde dimensionale werkelijkheid, was jouw punt van waarneming dat al het derde dimensionale leven buiten JOU was. De overgang in/naar de hogere dimensies begint bij je menselijke zelf die geleidelijk en doorgaand al het leven ervaart als zijnde binnenin JOU.
Je dromen, meditaties en hogere staten van bewustzijn zijn het Portaal naar je ZELF. Deze portalen kunnen alleen volledig openen wanneer je Aarde voertuig eenmaal bewust geaard is in het lichaam van Gaia.
Het was altijd in het Goddelijke Plan van je Multidimensionale ZELF dat je het moest “voelen om het te genezen”. In de vijfde dimensie en daaraan voorbij, wordt jij je zelf gewaar in eenheid met al het leven dat binnenin de werkelijkheid is die jullie allemaal delen.
Dus, je bent binnenin de werkelijkheid die binnenin jou is. Dit concept is zeer verwarrend voor je derde dimensionale denken waar alles buiten jou is behalve de vele organen en componenten van je fysieke lichaam.
In de vijfde dimensie, is je lichaam gemaakt van multidimensionaal Licht. Daar zijn geen organen, beenderen, of bloed. JIJ bent Licht, en je Licht verstrengeld zich met al het Licht dat boven, onder, rondom en door jou heen stroomt.
Omdat de vijfde dimensie aldus zeer anders is dan de fysieke werkelijkheid, om mensen te helpen bij het loslaten van hun ketenen van gevangenneming aangaande hun fysieke illusies van werkelijkheid, moest je in feite een driedimensionaal menselijk wezen binnengaan.
Toen meldde jij je, de afgevaardigde van je Multidimensionale ZELF, aan om:
·      Te herinneren wie JIJ bent…
·      Bewust de hogere dimensionale expressies van je ZELF te ervaren - ondertussen je 3D Aarde voertuig dragend…
·      Een altijd-aanwezig bewust contact te verwerven met dit hogere dimensionale aspect van je ZELF…
·     Je Hogere ZELF toe te staan jou heen en weer te transporteren naar je hogere dimensionale leven…
·      Je deze excursies te herinneren terwijl je nog steeds je Aarde voertuig draagt…
·      Alles dat je verworven hebt op deze excursies met anderen te delen…
·      Portalen voor anderen om te ervaren te openen…
·      Anderen te leren hoe portalen van Licht te openen…
Maar hoe kan jij je dit alles mogelijk in slechts één levensspanne herinneren. Dat doe je niet, maar je herinnert je om je met anderen samen te voegen zodat de “som/het totaal” van die groep diens eigen “puzzelstukjes” kan delen om een “groepsbeeld” te creëren van de werkelijkheid die zij aan het creëren zijn door in/naar de ENE te gaan, individueel en als een groep.
Er is geen goede of verkeerde manier om deze groepen te creëren. Wanneer het het NU voor de creaties van deze groepen is, zullen al diegenen die resoneren aan een gelijkaardig frequentiepatroon van expressie en interesse samenkomen. Deze “willekeurige groepen” zijn waarschijnlijk vrienden en familie in de hogere gebieden.
Wanneer het het NU is, zullen zij zich verenigen om elkaar te onderwijzen/herinneren waarom zij hun multidimensionale bewustzijn geplaatst hebben in hun huidige Aardse voertuig. Terwijl zij een veiligheidsnet creëren van Liefde en ondersteuning voor elkaar en voor zichzelf, verhuizen zij in/naar de volgende fase van hun Missie.
Andere groepen zullen zich verenigen voor andere versies van dezelfde missie. Deze missie is om Gaia en Haar ontelbare levensvormen te helpen om “naar Huis Terug te Keren”, naar hun hogere dimensionale expressies van ZELF.
Eenmaal door het collectieve portaal heen, gecreëerd door het groepsbewustzijn, zullen sommigen van de leden binnenin het groepsbewustzijn blijven en anderen zullen in/naar andere versies reizen van dezelfde frequentie van die werkelijkheid.
Meer belangrijk, creëren zij ALLEMAAL de werkelijkheid van de NIEUWE AARDE.
Binnen het verenigde doel van het creëren van de vijfde dimensionale Nieuwe Aarde, beginnen al diegenen binnenin de groepen te begrijpen hoe hun staat van bewustzijn de frequentie van hun werkelijkheid creëert.
Eerst, zullen zij zich herinneren dat Alle versies van werkelijkheid op Aarde zich gelijktijdig voordoen binnenin het NU van de ENE van de vijfde dimensie en daaraan voorbij. Het is alleen binnenin de derde en vierde dimensies dat wat voor vorm van afscheiding dan ook waargenomen wordt. In feite, zelfs de eerste en tweede dimensionale werkelijkheden ervaren eenheid met iedereen.
Iedere druppel water IS de oceaan, de rivieren, de meren, en de regen.
Iedere molecule lucht IS de hemel, de wolken, de wind, de zonsopkomst en zonsondergang.
Iedere Lichtstraal IS de hemel, verlicht de grond en penetreert het water.
Iedere kluit aarde IS het lichaam van Gaia.
Alle elementen die het planetaire lichaam creëren, creëren ook je menselijke Aarde voertuig. “Primitieve mensen” weten dat zij ÉÉN zijn met al het leven dat hen omringt. Alleen de “beschaafde”  mensen werd onderwezen te geloven dat al het leven van hen afgescheiden is.
Deze “moderne, beschaafde mensen” werden gedurende millennia getraind om te vergeten wat zij altijd geweten hebben binnenin hun Lichtlichaam, wat veilig genesteld is binnenin hun Kundalini. Zij zijn vergeten dat het Slapende Serpent van de kracht van de Kundalini wachtende is aan de basis van hun ruggenwervel om wakker gemaakt te worden.
Maar wat is de Kundalini precies? Wij zullen langzaam het antwoord op deze vraag meedelen. Waarom delen wij het langzaam mede? Omdat deze informatie in jullie bewustzijn geïmplanteerd werd als jullie ontsnappingsdeurtje, parachute, en lanceerbaan wanneer jullie AL jullie Missies op Aarde volbracht hadden.
Wij delen deze informatie ook beetje bij beetje mede om jullie aan te moedigen je te HERINNEREN. Wat het ook is dat jij je over je ZELF herinnert is veel krachtiger dan wat aan jou geleerd werd. Het mag te moeilijk zijn om te begrijpen wat jou geleerd werd, en je mag het gemakkelijk vergeten.
Aan de andere kant, dat wat jou kan helpen om je eigen zelf binnenin te herinneren, kan eenvoudiger en vollediger tot uitdrukking gebracht worden in je dagelijkse leven. Wij zijn jullie nodig, ons uitzendteam op de Aarde, om jullie ware Multidimensionale ZELF te herinneren.
Wij zijn jullie nodig om alle multidimensionale karakteristieken van jullie ZELF te herinneren, niet slechts in jullie meditaties of terwijl jullie een klas bijwonen. Wij zijn jullie nodig om jullie ZELF te herinneren in jullie DAGELIJKSE LEVEN.
Wij zijn jullie nodig om in jullie dagelijkse leven te herinneren, omdat het in jullie derde dimensionale leven is dat deze transmutatie zal beginnen. Niet langer worden jullie beschermd door jullie persoonlijke Goeroe, of door in een Tempel te leven op de top van een afgelegen berg.
In deze belangrijke incarnatie van planetaire ascentie, WIJ - jullie hogere expressies van ZELF - zijn het nodig van jullie om de mensen te helpen terwijl zij hun dagelijkse levens leven, hun kinderen opvoeden, aan het werk zijn, hun rekeningen betalen en pretenderen “gewoon mensen”  te zijn.
Wij - jullie hogere dimensionale expressies van ZELF komen jullie dagelijkse leven binnen, jullie dagelijkse routines, en dagelijkse verantwoordelijkheden. Zoals wij vaak gezegd hebben, wij de Galactische en Hemelse wezens, zijn JULLIE.
Het is door de ontwaking van jullie eigen, persoonlijke kracht van de Kundalini dat jullie terug zullen keren naar, transmuteren in/naar, en dagelijks de JIJ zijn die jullie altijd geweest zijn - maar vergaten!
Zegeningen,
De Arcturianen en jullie Galactische en Hemelse Families.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten