woensdag, december 02, 2015

De Andromedanen - Explosie van Licht Binnenin - 27 November 2015 / Natalie GlassonDe Andromedanen
Explosie van Licht Binnenin
27 November 2015 / Natalie Glasson

Frequenties van Licht vullen de lucht en de atmosfeer, penetreren doorheen dimensies, de vorm, de materie en zelfs andere Lichttrillingen. Een explosie van Licht beweegt door de atmosfeer en wacht erop om jullie wezen te penetreren. Het heeft geen ander doel anders dan te verenigen met de essentie van de mensheid op de Aarde; de werkelijke kern en constante energie van creatie binnenin de mensheid.
Velen van jullie kunnen deze Lichtexplosie jullie wezen voelen naderen, spiegels verschijnen overal om jullie heen, het mag voelen dat alles dat niet met het Licht resoneert vooruitspringend is vanuit jullie wezen, wensend om verankerd te blijven binnenin jullie wezen terwijl het ook wil ontsnappen. Dit mag een chaos binnenin jullie creëren wat voor elk individu ervaren zal worden op verschillende niveaus.
In het verleden is het via chaos geweest dat Licht geboren werd, wederom gaan jullie in/naar een ervaring van innerlijke chaos-ontwaking om een explosie van Licht voort te brengen en toe te staan in jullie wezen. Chaos hoeft niet iets te zijn waar je angstig van bent of waar je van afschrikt, omdat het zogenaamd niet spiritueel of verlicht is wanneer je chaos ervaart, je reacties zijn echter de sleutels welke jou toestaan om in/naar een ruimte van Licht binnenin je wezen te verhuizen. Kan je chaos ervaren binnenin je wezen zonder angst en met een reactie of antwoord van Liefde? Dit is wat er van jullie gevraagd wordt.
Kan je wat voor vormen van chaos dan ook binnenin je wezen accepteren, chaos ervarend en erkennend terwijl je niet gehecht of betrokken bent, eeuwig herkennend dat Liefde altijd aanwezig is binnenin je wezen en het sterker is dan wat voor andere energie dan ook binnenin jou?
De chaos welke naar boven komt van binnenuit je wezen is prachtig, je mag het al ervaren hebben in de afgelopen paar weken, of je het nu ervaart of op het punt staat het te identificeren binnenin je wezen. Het mag alles-verterend en vertrouwd aanvoelen of eenvoudig een milde frustratie zijn, en toch als je bereid bent om de chaos met besef en Liefde te herkennen, zal je een explosie van Licht binnenin je wezen accepteren en aansteken. Het is een Licht wat de allerhoogste Liefde van de Schepper is, en het zal de allerhoogste Liefde van de Schepper binnenin jou intensiveren en het zal binnenin je wezen exploderen, het zal iedere cel met Licht opvullen en een krachtige heruitlijning creëren dat evenwicht, genezing en vervolgens het Schepper bewustzijn besef en de resonantie met de Schepper aanmoedigen. Stel je voor dat alle onjuiste uitlijningen, blokkades en beperkingen ontbonden zouden zijn en je volledige wezen vrij zou zijn om zichzelf te reformeren in/naar een ontwaakte en uitgelijnde versie van jezelf.

Fysiek kunnen wij deze ontwaking beschrijven door jullie uit te nodigen na te denken over dat je rug en ruggenwervel helemaal uit de uitlijning zijn, je ineengekrompen bent en je ruggenwervel helemaal niet recht en lang was, dan explodeerde Licht binnenin je wezen en je ruggenwervel en rug bewogen zich in/naar een perfecte gezonde uitlijning, je zou je vrij voelen, in staat om met groter gemak en hernieuwd te bewegen. De golven van energie die deze explosie van Licht dragen zijn van de allerhoogste Liefde en het is Liefde wat binnenin jullie zal ontwaken, de grootste ervaring zal zijn van pure zelf-liefde voorbij de interferentie van het ego. Het is een eenvoudige ervaring van innerlijke genezing en herinnering. Het is zelf-liefde, wat het grootste gereedschap is om je wezen, de Aarde en de mensheid te ontwaken en dus is het een Lichtexplosie van zelf-liefde wat wij, de Andromedanen, voortbrengen om de werkelijkheid die jullie op de Aarde ervaren te wijzigen. Het is een gereedschap van ontwaking wat wij met diegenen delen die bereid zijn om het te ontvangen.
Terwijl de Lichtexplosie naderbij komt naar jullie wezen, zal het spiegeleffect geïntensiveerd worden en dus zullen steeds meer energieën van binnenuit, die jullie niet mogen wensen te erkennen, naar boven komen. Het grootste gevoel wat zal manifesteren binnenin velen zal van frustratie zijn, een gevoel van frustratie met jullie werkelijkheid, dat de gewenste ervaringen en uitkomsten eenvoudigweg niet manifesteren zoals jullie hen zouden wensen te doen. Een gevoel van frustratie dat je lang genoeg op je spirituele pad bent geweest, en toch voel je dat je nog niet bereikt hebt wat je wenst.
Zelfs een gevoel dat de Aarde, de mensheid en jullie werkelijkheid niet snel genoeg verandert in/naar de Liefde en het Licht waar jullie je zo toegewijd op focussen. Jullie belangrijkste kwesties komen naar boven om jullie te begroeten. Dat waar je nu mee omgaat en waar je mee geconfronteerd wordt, en jou in de komende weken toestaat om te realiseren wat het doel van je ziel van persoonlijke genezing voor jouw leven is.
Je mag deze kwesties zelfs als een kind ervaren hebben, zoals onwaardigheid, gebrek, gemanipuleerd te zijn, angst, onbekwaamheid om te manifesteren, onbekwaamheid om de ondersteuning van de Schepper te her/erkennen of te accepteren, teleurstelling, eenzaamheid, verontrusting, gebrek aan zelf-liefde, zelf-benadeling of lijden, wantrouwen, mislukking, stagnatie en dergelijke. Wat voor gevoelens dan ook welke schijnbaar ontkoppeld zijn van de Schepper en welke nu binnenin jou aanwezig zijn, dirigeren je naar je levenslessen en ook je pad naar de levensvervulling.
Deze energieën mogen kiezen fysiek te manifesteren of geprojecteerd te worden vanuit je wezen als onenigheden met geliefden, en iedere vorm van gebrek in jouw werkelijkheid of als een teleurstelling. Weet dat deze ervaringen belangrijk zijn, zij zijn verbonden aan de Lichtexplosie die op het punt staat plaats te vinden en het is essentieel voor jullie om er nota van te nemen, aangezien je zielverschuivingen kunt creëren waar jullie levensspannen op gewacht hebben om te ervaren, dit kan nu plaatsvinden en in dit ware moment vervuld worden.
Hoe dichterbij de Lichtgolven in/naar je besef bewegen, hoe dieper het zuiveringsproces dat plaatsvindt zal manifesteren, dit is een tijd om te focussen op de goddelijke manifestatie binnenin je wezen. Wij, de Andromedanen, nodigen jullie uit om de zachte doch krachtige Lichtexplosie te visualiseren, te voelen of te her/erkennen dat vanuit de Schepper stroomt doorheen en in/naar de kern van jullie wezen. Verbeeld je, voel of her/erken het Licht dat zich binnenin jullie hartchakra opbouwt, binnenin iedere chakra en cel van jullie wezen, een krachtig baken van Licht binnenin jullie vormend dat wijds en diepgaand uitstraalt. Verbeeld je vaak dit baken van Licht aldus krachtig en levendig gevuld met de Schepper, het Andromedaanse Licht en de versterking van zelf-liefde.
Terwijl je het opbouwende Licht ervaart, mag je jouw bereidheid of onwil om Onvoorwaardelijk van jezelf te houden opmerken, wat in waarheid is om jezelf als de Schepper in de waarheidsgetrouwe vorm te her/erkennen. Focus op je eigen zelf-liefde of sta het eenvoudig toe om tot bloei te komen. Vraag aan jezelf, “Hoe houd ik Onvoorwaardelijk van mezelf?” Laat de antwoorden, begeleiding of sensatie in antwoord naar boven komen, sta jezelf toe om gegidst te worden op je eigen persoonlijke reis van zelf-liefde.
Als je niet weet hoe van jezelf te houden of niet weet hoe zelf-liefde te beoefenen, dan is nu de kans om jezelf vanuit de innerlijke rijkdom van wijsheid en het heilige op prijs stellen te gidsen. Weet alsjeblieft dat je in staat bent om jezelf gemakkelijk en moeiteloos te gidsen om terug te keren naar je natuurlijke bestaan van zelf-liefde.
Met de ervaring van versterkend Licht binnenin je wezen, zelf-liefde ontwakend en chaos dat daar vermindert, zal een moment zijn wanneer je gereed bent om de volledige ontwaking van Licht en zelf-liefde binnenin je wezen te ervaren. Deze ontwaking zal zijn zoals een draaiknop die aangezet wordt, het is misschien tijdelijk of het mag royaal en langzaam in/naar je wezen uitbreiden, het zal een Lichtexplosie zijn wat je zult herkennen en waar je enorm van geniet.
Niet alleen zal de Lichtexplosie je zelf-liefde verbeteren, je zult ontdekken dat je dankbaarheid voor het leven, het enthousiasme voor het ervaren van het leven en positiviteit voor de overgang van de mensheid en de Aarde stimuleert en in beroering brengt, en dramatisch je perspectief wijzigt en werkelijk je verheuging van het leven op de Aarde verbetert.
In het Licht van de Ascentieverschuiving verstrekken wij aan jullie en nodigen wij jullie uit om je te focussen op:
Het observeren van de kwesties waar jullie op dit moment in je leven mee te maken hebben, bewust te zijn van jullie frustraties, teleurstellingen en gebreken. Herken dat deze kansen zijn voor vervulling en de ervaring van zelf-liefde.
Verbeeld, visualiseer, voel of her/erken het Licht dat wij naar jullie distribueren, stromend in/naar jullie wezen en een baken van Licht binnenin jullie creërend, hetgeen met jullie ziel vermengt en door jullie ziel geïntensiveerd wordt.
Ben bewust dat er een moment zal komen of een erkende langzame integratie wat zoals een explosie van Licht binnenin jullie wezen is, hetgeen vele verschuivingen en nieuwe perspectieven creëert.
Weet dat jullie een beroep op ons kunnen doen, de Andromedanen, wanneer het ook is dat jullie hulp, genezing, begrip en ondersteuning nodig zijn, een eenvoudig verzoek of eenvoudige intentie zal ons toestaan om goddelijk tussenbeide te komen.
Maak je uiteindelijk gereed om jullie werkelijkheid en de wereld vanuit een groter perspectief van Liefde te bekijken.
Heel veel mensen zullen een explosie van Licht binnenin hun wezen ervaren, op het één of andere tijdstip van de 21ste - 26ste December 2015, diegenen die het ervaren gedurende deze tijd zullen ofwel de collectieve ondersteuning van anderen nodig zijn die het tegelijkertijd bereiken om hun activering te helpen of zij ondersteunen het collectief bij hun ervaring. Diegenen die geen versterking van het collectieve bewustzijn van de mensheid nodig zijn zullen hun Lichtexplosie met Goddelijke timing ervaren, ofwel voor of na deze datums.
Wij, de Andromedanen, zijn aanwezig om jullie aan jullie onbevlekte Licht, Liefde en bewustzijn te herinneren. Er zijn geen beperkingen aan jullie wezen of besef.
Wij zijn Licht en Liefde bij jullie,
De Andromedanen

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten