maandag, december 28, 2015

Creëer en Vier Feest - 28 December 2015 / Brenda Hoffman


Creëer en Vier Feest
28 December 2015 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Zijn jullie gereed? Zijn jullie angstig of opgetogen? Want jullie leven zal nooit meer hetzelfde zijn zoals het was in November van 2015.
Jullie zijn anders. Jullie kunnen misschien nog niet dat verschil voelen, maar jullie zijn niet langer meer van de Aarde. Natuurlijk, worden jullie iedere ochtend in jullie bed wakker. Jullie gaan door met de rekeningen te betalen en voor jullie kinderen of ouders te zorgen, maar jullie zijn niet langer meer van de Aarde.
Velen van jullie namen aan dat een dergelijke verschuiving alleen aangegeven zou kunnen worden door een grote Aarde catastrofe OF dat jullie jezelf gewaar zouden worden in witte gewaden zwevend in de hemelen. Geen van beide was een mogelijkheid toen jullie eenmaal en masse besloten om van de 5de dimensie te zijn.
Die beslissing opende louter jullie mogelijkheden. Het vereiste geen verwoesting van jullie Aarde. Noch vereiste het om de Aarde te verlaten zoals zo vaak beschreven werd. Jullie ascentie was van de Aarde te zijn. En aldus was het.
Jullie zijn anders - ver voorbij wat jullie je nu voor kunnen stellen.

Denk aan jullie zelf verhuizend naar een nieuw en meer welvarend land. Jullie spreken de taal nog niet - maar dat zullen jullie zeer spoedig. En wanneer jullie dat eenmaal doen, zullen jullie creëren wat het ook is dat jullie wensen, wanneer jullie het wensen.
Jullie eerste taak in dit nieuwe land is om een veilige en zekere plaats te creëren voor jullie om tot bloei te komen. Dat is wat jullie nu aan het creëren zijn. Het zou buitengewoon moeilijk zijn om jullie leven ten beste te veranderen in jullie nieuwe land als jullie onder een brug zouden leven zonder voedsel of kleding. Dus is het jullie eerste stap in dit nieuwe land om jullie veiligheid te creëren. Aldus doen jullie dat.
Wanneer jullie eenmaal beseffen dat jullie in staat zijn om die zekerheid te creëren -en dat zullen jullie, als jullie het al niet gedaan hebben - zullen jullie begrijpen hoe anders jullie nieuwe wezen is. En dat alles dat voorspeld werd een werkelijkheid is - geen droom.
Aldus is het dat jullie eerste 5D creaties zekerheid en veiligheid zijn. Daarna, nadat jullie volledig geloven, zijn er geen grenzen.
Dus wensen wij jullie een vreugdevolle creatie periode toe - terwijl jullie de Nieuwe Jij en de zekerheid ontdekken die jullie toestaat om met jullie nieuwe wezen en nieuwe vaardigheden te experimenteren.
Velen van jullie vieren een aantal vakanties in deze tijd. In de toekomst, zullen jullie zeer waarschijnlijk deze tijd toevoegen aan jullie keten van vakantie gebeurtenissen. Want dit is jullie vreugde, jullie vrijheid - en de viering van niet slechts één nieuw wezen, maar van de totaliteit van jullie en alle anderen die wensen om voorbij de 3D te exploreren.
Zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten