zaterdag, december 12, 2015

Blossom en de GFL - Er is Alleen Maar het Geven en Ontvangen van Liefde - 12 December 2015

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van Licht
12 December 2015
Er is Alleen Maar het Geven en Ontvangen van Liefde
Blossom: Goedemorgen vrienden. Ik kan gelukkig zeggen dat ik me nu veel helderder voel en zin heb in ons vertrouwde gesprek!
Federatie van Licht: Wij zijn ook blij dat jouw Energie weer op pijl is en je verdriet minder zwaar op je drukt. Wanneer jij je ertoe in staat voelt, zouden we heel graag … zoals je al dacht en je erop instelde … met jou ‘spreken’.
Natuurlijk! Ik zet mijn koptelefoon op!
(Aangeraden wordt om naar de audio te luisteren, zodat je de Hoge Trilling van de Energie van het geluid kunt ontvangen. Hieronder staat ook de transscriptie.)

TRANSSCRIPTIE
Welkom aan IederEen die zich geroepen voelde om met/vanuit hun hartruimte te luisteren naar de woorden die we deze dag willen brengen.
Wat is het, vragen wij ons af … dat jullie Waarlijk … van ons verwachten? Wij zijn ons ervan bewust dat er mensen zijn … dankzij hun schrijven aan de Dame Blossom … die zich inderdaad nogal wanhopig voelen.
Jullie wensen dat wij met openbaringen komen. Laat ons nu spreken vanuit de Hoge Energie van Zuiverste Liefde … waarvan het ons verlangen is dat jullie harten erdoor geraakt worden.

Wij weten dat we niet op het Aardse vlak verblijven. Wij hebben begrepen dat het niet makkelijk is voor al diegenen die het pad naar het Licht gekozen hebben. En toch, Geliefden, wanneer jullie jezelf alleen maar van de Hoogste Zuiverste Liefde laten zijn … kan er geen moeilijkheid bij betrokken zijn.
Jullie beheren zelf jullie gedachtenpatronen. Jullie zijn het zelf die keuzes maken voor wat jullie denken … hoe jullie gedrag zal zijn … hoe jullie houding tegenover elkaar zal zijn … jullie houding tegenover alles dat in jullie ‘spel’ voorkomt … als we dit woord hier mogen gebruiken.
En de dame Blossom vraagt ons of we … dit ‘Spel’, waar we ogenschijnlijk in meedoen … nog eens willen uitleggen … zegt ze.
En wij zeggen ‘Worden spellen niet juist gespeeld met Lucht-Hartigheid’?
En zij zegt weer tegen ons ‘Het hangt af van het spel en wie het spelen!’
En wij zeggen ‘Wederom Liefste Zielen, ‘Keuzes’’. Jullie keuze om te genieten van het spel. Jullie keuze om plezier te hebben. Jullie keuze om je LevensLicht hoog te houden.
En de dame Blossom zegt ‘Maar het leven hier beneden is niet altijd zo fijn!’
Zij is geen type om zich te focussen op leugens en bedrog van jullie regeringen en zij die in de hogere kringen van een … we zoeken naar het woord … ‘bedrog-gebied’ verkeren. Jouw spel zal eruit zien … als dat, waarop jij jouw aandacht richt.
Zo simpel is het.
‘Maar is het niet egoïstisch’, zegt ze, ‘om geen aandacht te geven aan hen die in nood zijn?’
En wij zeggen ‘Wij zeiden niet dat je er geen aandacht aan mag geven. Het is van het grootste belang dat jullie Liefde sturen naar alle gebieden die een Trilling hebben van een donkere aard … zogezegd … van een lagere frequentie. Zend al jullie Liefde in die richting. Maar stuur geen droefheid, vanwege wat er plaatsvindt. Zend geen afschuw. Zend geen haat. Zend geen wanhopige gedachten. Zend alleen je Hoogste Zuiverste Liefde, waarvan je WEET dat die in jou zit … dat je die bent … naar elke situatie … en de Macht van die gedachte … de Macht van die Liefde … verandert de frequentie ervan in een goede … een troostende.’
Geliefden, probeer alsjeblieft … om niet betrokken te raken in dat wat niet is wat het lijkt. Want wat jullie getoond wordt op jullie tv’s … wat jullie verteld wordt op jullie nieuwsshows lijkt niet op wat er werkelijk achter de schermen gebeurt. Wat jullie wordt getoond en uiteengezet verschilt enorm van wat er feitelijk plaatsvindt. Trap daarom niet in die val. Stijg er gewoon bovenuit en stuur Liefde. Dan kan jullie Trilling niet naar benden gehaald worden door alles wat er in de wereld gebeurt. Dan ben je in staat om jouw Trilling op het Hoogste niveau te houden … in zijn Hoogste vorm … en help je jezelf … jouw wereld en absoluut Het Geheel.
Dit is WIE JE BENT. Je staat boven al deze spelletjes … binnen Het Spel waarin je zit … Het Spel dat jij speelt. Het is aan jou om de regie terug te pakken. Pak het terug en claim jouw innerlijke Kracht … die nooit weg was.
Jullie zijn Machtige Wezens.
IEDEREEN DIE NAAR DEZE WOORDEN LUISTERT, MOET NU DE MACHT DIE ZE HEBBEN ERKENNEN.
BEZIT HET.
LAAT HET ZIEN DOOR LIEFDE.
Dan … dan zul je DE VERANDERING in jullie wereld VOELEN … in jullie Planeet … in de Wezens die erop verblijven.
Er hoeft geen oorlog worden uitgevochten. Er is alleen maar het Geven en Ontvangen van Liefde. Dat is alles. Dat is alles dat er moet Zijn. Laat de gedachten die niet helpen gaan.
We gaan maar door met het uitspreken van dezelfde woorden … steeds weer … en sommigen van jullie zeggen dat jullie er genoeg van hebben dat wij steeds dezelfde woorden uitspreken en dat jullie actie willen. Welnu, mogen we jullie, met het diepste respect voor wie jullie zijn, zeggen … dat het misschien zo is dat … de actie van jullie moet uitgaan?
En dan zeggen sommigen ‘Maar dat proberen we ook! Al jaren en jaren en jaren … LATEN we dat blijken … de Liefde gevend, waarvan we WETEN dat WIJ DAT ZIJN, maar nog steeds verandert er niets!’
Wij zeggen echter ‘Die actie van Geven en Ontvangen van Liefde zou veel effectiever zijn wanneer Men Waarlijk wist dat jouw actie … vanuit jouw individualiteit … het Diepste en Grootste effect heeft op Het Geheel.
Het is nu de tijd, Geliefde zielen, om TE WETEN WIE JE BENT en door dat WETEN … zoals we altijd zeggen … zul je toestaan dat de Kracht naar buiten kan stralen. De Kracht van de Liefde die je bent.
Alsjeblieft, ga niet halfhartig geloven dat wat jij doet als individu maar een klein rimpeltje op de plas kan veroorzaken. WEET dat JIJ … op ieder moment dat jij in LIEFDE bent … de wereld weer terugbrengt naar de Liefde, die WAARHEID is. Terug naar een plaats waar glimlachen en gelach over de hele Planeet … niet hier en daar in kleine hoekjes voor de gelukkigen … maar Glimlachen en Lachen en Geven en Ontvangen … de normaalste zaak van de wereld is voor iedereen.
Dit is wat jullie aan het doen zijn … dit zijn jullie aan het voortbrengen. Jullie zeggen dat er geen zichtbare veranderingen zijn en toch zeggen wij … Jullie focussen makkelijk op het negatieve. Dat is alles wat jullie voorgeschoteld krijgen. Toch moeten jullie je gedachten van dit negatieve afwenden en visualiseren en je voorstellen dat al die goede daden van minuut tot minuut, uur tot uur, dag tot dag plaatsvinden … door degenen die ‘het Snappen’, Lieve Zielen … zij die begrijpen … net als jullie zelf … dat het Liefde is die ons hart doet glimlachen. Liefde vervult jullie met de Vreugde die jullie zijn … en duizenden, duizenden en duizenden ontwaken voor dit feit.
Sta jezelf niet toe om ontmoedigd te worden door dat wat je voorgeschoteld krijgt. Jullie WETEN beter, Liefste Zielen. Jullie WETEN beter. Laat jezelf daarentegen stralen, zo Helder als het Licht je toestaat te ZIJN … afhankelijk van wie jij weet dat je Bent.
Vertrouw in jezelf. Vertrouw elkaar. Zie voor je hoe je de handen van IederEen op deze Planeet vasthoudt … verenigd als ÉÉN MACHTIGE LIEFDESKRACHT.
Er zijn terroristen … die ons getoond worden als … terroristen … of dat nou logisch klinkt of niet. Maar als jullie informatie over dit soort situaties voorgeschoteld krijgen … zend dan geen haat en droefheid uit. Visualiseer en verbeeld je hoe je hun handen vasthoudt. Laat hen zich ook verbinden ALS ÉÉN in het vasthouden van handen met allen op jullie Planeet.
Ieder van jullie, in Liefde elkaars hand vasthoudend … wanneer je je dat voor ogen houdt … geeft dat kracht aan de harten van hen die het niet meer weten.
Wanneer je in gedachten ziet hoe je gewoon je hand geeft … aan iedereen die ogenschijnlijk niet reageert in/als/door/van liefde … je hand toesteken en je voorstellen hoe ze die aannemen … en er dan een kneepje in te geven … om hen te laten weten dat het goed is … Je bent niet langer alleen … Want mijn andere hand is verbonden met een andere ziel … en diens andere hand is verbonden met weer een ander … en hun andere hand is verbonden met een ander … enzovoorts, enzovoorts … over die hele wereld van jullie. Zeg het. Weet dit in jezelf.
Want de kracht die wordt gewonnen door zo te doen … is precies de sleutel naar wat jullie harten zo verlangen te VOELEN. Dit is het soort actie dat gevraagd wordt.
Wij weten dat jullie ernaar uitzien om iets in jullie luchten te zien, als bemoediging … als hoop dat de dingen zullen veranderen. En wij zeggen jullie … Deze dingen zullen plaatsvinden. Dit is onze belofte aan jullie en toch, Lieve Zielen … zeggen we ook dat, door te visualiseren hoe jullie in Liefde de handen vastpakken van jullie broeders en zusters … dit de opluchting en hoop zal brengen, waarom jullie vragen.
En in jullie harten glimlachen jullie, terwijl jullie naar onze woorden luisteren. Want jullie WETEN … jullie WETEN dat dit Waarheid is.
Daarom, laten we samen … nu op dit moment … onze ogen sluiten … en met ons samen diep Ademhalen … terwijl jullie visualiseren hoe jullie handen die van een ander vasthouden … en de ketting van menselijke verbondenheid … en Liefde die door de aderen pulseert naar de handen … dit van de één naar de ander doorgevend rond heel jullie Planeet.
… … En Adem Leven in … En Adem Liefde uit … En Adem Vrede in … en Adem Liefde voor allemaal uit … en nog een keer … Adem alle Liefde van elkaar in … voel het in jouw Wezen … en zend het uit naar elkaar.
Wij zijn ÉÉN WEZEN in/als/door/van Liefde.
Laat jullie wereld Licht worden met een enkele glimlach vanuit jouw hart … in het WETEN dat, als je dat doet … het ook plaatsvindt.
Wij trekken nu onze energie terug van de Dame Blossom. Wij zijn bij jullie allemaal in het diepste plekje van jullie hart in elke Ademhaling die jullie doen … in elke Ademhaling die wij delen.
In Liefde … in Vreugde … in Dankbaarheid.
Eind van de sessie.
****
Bezoek nog eens De Invocatie ‘We are the Game Changers’ wanneer je je daartoe geroepen voelt … zodat we de Energie zo HOOG mogelijk houden.
****

Geen opmerkingen:

Een reactie posten