donderdag, november 12, 2015

Sandra Walter - De Herrijzenis Fase: Deel Eén - 10 November 2015


Sandra Walter
De Herrijzenis Fase: Deel Eén
10 November 2015
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Dit is een moeilijk onderwerp om via een schrijven te adresseren; misschien kan je in de Lichtcodes voelen die hier gepresenteerd worden. De fase van het herrijzen van het Werkelijke Zelf beïnvloedt duizenden in de Licht Stam op dit moment, en wij begrijpen nu waarom het over het algemeen niet besproken wordt met het collectief. Aangezien wij het mysterie uit de Meesterschap school vandaan halen, proberen wij om het onbeschrijflijke in lineaire termen te beschrijven.
De Herrijzenig Fase
De Herrijzenis fase presenteert op een natuurlijke, organische manier gedurende het Ascentieproces. Zoals met iedere stap, is het een keuze, getriggerd door de uitbreiding van het bewustzijn en het Lichtlichaam. Na een grote hoeveelheid van fundamenteel werk, is het lagere Zelf open om de Hogere niveaus van Zelf - in de vorm - te ontvangen. Dit wordt grotendeels ondersteund door de energieën in dit gebied van de ruimte die wij bereizen. Wanneer wij uitlijnen met de vibrationale kwaliteit van puur fotonisch licht - de grote toepasser van orde en harmonie - worden wij capabel van het volledig versmelten van het hogere bewustzijn met het lagere bewustzijn. In vroeger dagen, werd dit bereikt met uitgebreide voorbereiding, hetgeen leidde naar onze huidige Ascentie/Meesterschap stappen. In het oude Licht paradigma, omvatten de definitieve stappen langdurige grote, geluidsfrequenties, natuurlijke boventonen, planetaire uitlijningen, verhoogde elektromagnetische stromingen (gebruik makend van heilige plaatsen en leylijnen), zintuiglijke afbraak, of een variëteit van natuurlijke planten en mineralen substanties. Voor diegenen die prioriteit gaven aan de spirituele verkenning boven al het andere, zou het kunnen leiden naar het ultieme doel van Ascentie: Goddelijke Zelf-Realisatie. De ervaring kon ook de psyche uiteen scheuren, dus werd het door velen beschouwd een gevaarlijke uitoefening te zijn. De resultaten waren diep persoonlijk; en niet om met de buitenwereld gedeeld te worden. Niet omdat het elitair was; maar omdat het een heilige uitoefening was om in ere gehouden te worden in plaats van dat het opzien baarde of misbruikt werd door mindere agenda’s.  
In ons moderne proces, worden wij begeleid om de lagere niveaus van het ego, het verstand, de emoties, het lichaam en de levenstroom voor te bereiden en te zuiveren (en vermijd substanties aldus het lichaam en het bewustzijn op de juiste manier transformeren). Wij studeren, leren, gaan in niveau omhoog, activeren en studeren iets meer. We lijnen de torus gebieden uit en activeren hen, en ook de Ascentie kolom, en blijven uitbreiden, verhogen ons lichtquotiënt, worden meer bewust. Onze hogere vaardigheden komen tevoorschijn, we verliezen onze angsten en onze reis wordt duidelijker. We volgen de stappen van het meesterschap en stappen in/naar de dienstverlening. Liefde, Mededogen en Vrede worden onze nieuwe norm. Dan presenteren de uitdagingen van de belichaming zich; het verenigen van ons lagere Zelf met het Hogere Zelf, het multidimensionale Bron-Zelf, in een permanente binding van de egale Zonne Kosmische Christus, of de Gechristende Zijnheid.

Gedurende de dimensionale Verschuiving hebben wij een veel hogere vibratie uitstralend vanuit Gaia, unieke lichtfrequenties gutsen naar binnen, en herinneringen van het Herrijzenis proces treedt naar voren om deze fase te ondersteunen. Met weinig werk, creëren wij onze eigen heilige ruimtes op een planeet die verandert in/naar één grote wereldwijde heilige plaats. We creëren ceremonieën en protocollen die uniek zijn voor onze expressie en doelstellingen. Als een collectief, is er een volledige groep die deze fase ervaart (op een ietwat dramatische manier), om de oude methodes te transmuteren en een gemakkelijker pad op diens plaats te zetten. Natuurlijk kan niemand voor jou ascenderen, maar we creëren wel ervaringen en methodes voor dit hogere verenigde vlak waar wij snel in/naar verhuizen.
Ons Jaar van Meesterschap
In 2015, ons jaar van Meesterschap, is de Herrijzenis de overheersende activiteit in het bewuste Ascentie proces geworden. Het is een vreemde, slow-motion reconstructie, en het is zeer doelmatig. Het creëert een geaarde Ge-Incarneerde versie van het Christus sjabloon als in tegenstelling tot profetie of theorie. Het wordt het levende aspect van de Christus verenigd in een Menselijk hartraster, wat capabel zal zijn van het vasthouden van een grootschalig hoger Licht. (Spoedig meer over dat onderwerp). Mensen als ZON Goden; Zonne generatoren van het Kristallijnen Licht. Het is briljant in diens ontwerp, omdat het uniek is voor elk individueel fractal van de Bron (de Bron kopieert niet twee exacte kopieën van wat dan ook). De moderne ascentie breekt het dogma uiteen over hoe de Christus eruit ziet, hoe deze aanvoelt, of wat wij met onze levenstroom doen. Het is een prachtige staat van bekrachtiging wat vrij is van de sluiers van de oude werkelijkheid.
Het kan uitdagend zijn wanneer wij nog steeds samenwonen met dichtere, disharmonieuze niveaus van het bewustzijn. Een hele sectie van de populatie neemt de uitdaging aan van het brengen van de Hemel naar de Aarde, in de vorm alsook bij voornemen. Dat niveau van Zelf-realisatie is het opererende systeem voor een nieuw niveau van bewustzijn, een nieuwe werkelijkheid. En het zal gemakkelijker zijn voor allen die achter ons lopen, Geliefden. Ondertussen is het de meest moeilijke fase van het proces, en wij zitten erin totdat het voltooid is. Te vragen wanneer het voorbij zal zijn is niet diens belangrijkheid begrijpen voor je reis of de collectieve Verschuiving.
De belichaming is een krachtige stap, en het is geen Jedi gedachtentruc: Andere mensen horen die jou vertellen wat er gebeurt is niet hetzelfde als de belichaming van de Christus ervaren. De hogere niveaus van Goddelijke Liefde, Dankbaarheid, Vergiffenis, Licht, Bescheidenheid en Hereniging met het Multidimensionale Zelf is buitengewoon. Zij zijn niet zonder hun vernietigende tegenhangers, aangezien het oude bewustzijn vloeibaar wordt in de schittering van het Nieuwe Licht. Wij zijn getuige van onze eigen evolutie. Hoe glorieus om jezelf in transformatie waar te nemen, en te weten dat het in één keer voltooid werd. Het herbekrachtigd het goddelijke voornemen van de missie van de Galactische Poortopzichter: Niemand zal ooit weer geboren worden in machteloosheid, beperking of knechtschap op deze planeet.
Heb een schitterende 11.11 Toegangspoort, Geliefden. Doe het goede werk. Ik houd van jullie, Ik Zegen Jullie, Ik dank Jullie.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2015 Creative Evolution, All rights reserved. http://www.sandrawalter.com/
The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten