dinsdag, november 10, 2015

Mira van de Pleiadische Hoge Raad - Jullie zullen Beginnen het Einde van de Oude Manieren te Zien - 9 November 2015 / Valerie Donner


Mira van de Pleiadische Hoge Raad
Jullie zullen Beginnen het Einde van de Oude Manieren te Zien
9 November 2015 / Valerie Donner

Groeten, Ik Ben Mira.
Hebben we de grondbemanning bij elkaar verzameld en aandacht schenkend aan alles dat er momenteel op de Aarde gebeurt? Spits jullie oren en kijk naar jullie luchten, omdat er zoveel meer jullie kant op komt om jullie te laten zien dat wij bij jullie zijn. Wij planden de vlucht (hierboven aangehaald) zodat jullie bewust zouden worden gemaakt van onze inspanningen om jullie te troosten en jullie op te winden met onze aanwezigheid en onze deelname aan de ontvouwende gebeurtenissen.
Hoewel we geen dingen kunnen doen om jullie te redden, kunnen wij jullie wel aanmoedigen en met technologie helpen waar het maar nodig is. Dit is het tijdstip van de grootste noodzaak voor het leven en voor de Aarde. Veel staat er op het spel. Wij nemen onze verantwoordelijkheid in de Aarde Raad voor waar er interventie noodzakelijk is. Wij willen dat jullie je moraal hoog houden. Ontmoediging zorgt ervoor dat jullie stappen achterwaarts nemen en wij willen dat jullie met gemak en gratie voorwaarts gaan.
Wanneer wij luchtshows verstrekken doen wij dat met een bepaald risico. Jullie regering gaat door te ontkennen dat het een overvliegen is en deed deze laatste van de hand als een “militaire raket”. Jullie kunnen voor jullie zelf beslissen. De waarheid is foutloos en jullie zullen weten of het zo is.

Wij werken samen met vele strijdkrachten die op de Aarde zijn. Onze Raad is actief. Wij hebben zaken die we samen op moeten lossen. We maken grote stappen richting uitkomsten, zodat de volgende stappen in progressieve verandering genomen kunnen worden. Uiteindelijk zullen jullie een nieuwe planeet van schoonheid en Liefde hebben zoals de Aarde in het begin was.
Jullie zullen beginnen het einde van de oude manieren te zien. Iedere keer dat er een verschuiving is zullen jullie je lichter en gelukkiger voelen. Aangename tijden komen voor aangename mensen. De onuitgesproken en nieuwe geaccepteerde waarheden zullen gemakkelijker voor jullie zijn om te integreren. De leugens en de verkeerde daden van het verleden zijn aan het wegvallen.
Sommigen gaan door uit te halen zoals verwende kinderen die gewend zijn om hun zin te krijgen. Het gaat in toenemende mate onaangenaam worden voor diegenen die doorgaan om zelfinteresse, hebzucht, macht, haat en oorlog na te streven. Zij zullen beginnen zich misplaatst te voelen, gelabeld, en onbloot voor wie zij zijn en wat zij jullie en de planeet aangedaan hebben. Jullie zullen met verwondering en verbazing waarnemen hoe zij reageren. Het zal gegeven zijn aan een ieder in overeenstemming met zijn/haar behoefte.
Aan het einde zal alles geopenbaard zijn en zal jullie nieuwe werk op de Nieuwe Aarde duidelijk worden. De Aarde Raad werkt op Lichtsnelheid om de stijgende behoeften en het veranderende bewustzijn te implementeren en te coördineren. Het komt allemaal samen en werkt voor jullie en voor de Aarde. Zelfinteresse is een neerwaarts gaande glijdende schaal. Het loslaten van deze energieën zal jullie helpen om te verlichten en de Aarde in/naar het Licht te katapulteren.
Ik Ben Mira met Liefde van de Pleiadische Hoge Raad werkend met de Aarde Raad.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© The Ground Crew - http://www.thegroundcrew.com

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen