zaterdag, november 28, 2015

De Wereld Bekijken - 28 November 2015 / Jamye Price


De Wekelijkse Licht Explosie
"De Wereld Bekijken"
28 November 2015 / Jamye Price
De sterkte van de passieve kracht is in het onzichtbare rijk. Je passieve kracht is de onzichtbare kracht van Liefde binnenin jou. Omdat de sterkte van de passieve kracht inwendig en onzichtbaar is, werd het niet gezien als waardevol op het Aardse vlak.
De sterkte van de actieve kracht is in het zichtbare rijk. Je observeert dit als een actie, gevormde creatie. Omdat de actieve kracht zichtbaar is, wordt het als waardevol gezien op het Aardse vlak. Dat is het inderdaad. Doch, het is slechts een gedeelte van het plaatje. Terwijl het het meest duidelijke gedeelte is, is het in feite het kleinste gedeelte van het plaatje.
De passieve, inwendige kracht werd met machteloosheid geassocieerd aangezien het uitwendige overheerste. Terwijl de mensheid zich focuste op diens fysieke zintuigen, was het een vanzelfsprekende aanname, en de sterkte van de passieve kracht raakte onbekend.
Jullie zijn nu in een tijd waar velen zich openen voor de kracht van de intuïtieve zintuigen. Jullie zijn dat potentieel aan het leren, het onbekende - het maakt deel uit van de equatie van creatie. Jullie ontdekken dat het kneedbaar is, ongevormd en daarom benaderbaar voor de passieve kracht, de onzichtbare kracht - jullie emoties en gedachten.

Terwijl jullie de Wereld om jullie heen Bekijken, gebruiken jullie de passieve kracht, echter, omdat het niet gezien wordt, gebruiken de meesten het niet actief. Jullie Bekijken nooit alleen maar de Wereld. Jullie wisselwerken er alleen maar mee. Wat je waarneemt neem je in je wezen op. Het mag toeschijnen alsof het met iemand anders buiten jou gebeurt, en inderdaad dat doet het. Doch, als je het bekijkt, neem je het in je op. Wij vragen dan aan jou: geeft het vorm aan je innerlijke wereld, of verander je het van vorm en straal je iets nieuws uit de wereld in?
Het Bekijken van de Wereld om jullie heen gebeurt op een grotere schaal dan ooit. Jullie hebben zo een toegang tot informatie, informeren jullie ernaar? Gebruiken jullie je passieve kracht van Liefde om te ontvangen, te hervormen en de menselijke ervaring opnieuw uit te vinden? Het begint allemaal binnenin jullie. Jullie taak is niet om de wereld te veranderen, jullie werk is om jullie zelf te veranderen in een krachtig wezen dat jullie wereld vormgeeft. Bekijk het met de kracht en de moed van iemand die de Kracht van Liefde Kent. Passief is de equivalent van keuze. Het is een geschenk aan de externe wereld, maar het is een kenmerk van jullie innerlijke wereld. Op het één of andere punt, moeten de twee elkaar ontmoeten.
De bekwaamheid om de Wereld om jullie heen te Bekijken vereist de kracht om de uitdagingen van de mensheid aan te kunnen. Het vereist de wijsheid om jullie persoonlijke beperkingen in een moment te begrijpen en  gezonde grenzen vast te houden. Het vereist het begrip van het opbouwen van een nieuwe oplossing en het geduld om een vreedzame focus te handhaven aangaande jullie verwachting van de kracht van Liefde. Het is tijd, Lichtwerker. Tijd is in afwachting van jullie Creatie om te Gebeuren. Vormt jullie passieve kracht jullie creaties binnenin?
Terwijl wij zitten om “De Wereld Bekijken” uit te stralen, nemen wij geestdriftig het leven waar en ontvangen de roep van Liefde om angst in/naar wijsheid te transformeren. Wij verschuiven beschuldiging in/naar een katalysator van nieuwe keuze. Wij genezen het schuldgevoel in/naar het begrip van hoe onvoorwaardelijk kostbaar elk mens is. Wij zijn de verandering aan het worden terwijl we de nieuwe creatie binnenin beginnen en de nieuwe vormgeving in/naar de toekomst focussen. Wij zijn de Wegwijzers van de Vrede dat voorbij gaat aan al het begrip in/naar een nieuwe ervaring op deze schitterende Aarde.
Straal het voort!

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright: © 2005-2014 Jamye Price, www.CrystallineSoulHealing.com All Rights Reserved. You are free to share this work for non-commercial use in complete and unedited form with this copyright information displayed in its entirety.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten