vrijdag, november 27, 2015

De Raad - Laat Ons Over Eenheid Spreken & Het Geven van Dank - 18 en 24 NovemberDe Raad
"Laat Ons Over Eenheid Spreken"
18 November 2015 / Ron Head

In de kielzog van recente gebeurtenissen op jullie wereld, laat ons iets bespreken dat wij hier niet eerder rechtstreeks geadresseerd hebben. Laat ons over eenheid spreken. Er wordt over gesproken als broederschap, zusterschap zo je wilt. Maar het gaat veel dieper dan beide van deze labels zou impliceren.
Wij zouden jullie willen hebben te beginnen veel vaker te denken in termen van eenheid. Want zie, broederschap en zusterschap dragen nog steeds in hun huidige begrippen een spoor of het idee van jij en ik, of mij en zij. Wij denken dat het veel meer winstgevend is in deze tijd voor allen om sporen van afscheiding uit hun denken te verwijderen wanneer en waar mogelijk.
Het is in jullie tijd demonstreerbaar dat er geen afscheiding is. Het is iets waar de meesten op jullie Aarde mee in zullen stemmen wanneer het ook is dat de conversatie in gebieden, en energieën, en het domein van het Universum geraakt.
Het wordt echter bijna nooit in overweging genomen in het dagelijkse leven van jullie levens. Het wordt nu niet in overweging genomen in de nasleep van recente gebeurtenissen, specifiek met betrekking op bepaalde groepen en individuen.
Deze zijn concepten die niet nieuw zijn. Jullie leraren hebben hen gedurende duizenden aan jaren onder jullie aandacht gebracht. Zij worden, echter, te gemakkelijk naar buiten in de atmosfeer van paniek en angst gegooid, die in feite bedoelt zijn om dergelijke gebeurtenissen in beroering te brengen.

De feitelijke waarheid van het bestaan is dat deze individuen, die gebruikt werden om de paniek in jullie geesten en harten te verhogen, niet alleen niet anders dan jullie zijn, maar dat zij in feite een deel van jullie zijn. Er is vrij letterlijk helemaal geen afscheiding.
Welnu, het is één ding om een dergelijk concept in een rustige discussie of zelfs in een meditatie te ontvangen. Het is een andere om het deel van iemand diens fundering te maken, om iedere dag in de kennis van de waarheid ervan te leven. Maar, dierbare vrienden, dat is precies waar jullie jezelf plaatsen om daar te doen. Willen jullie een pad om te bewandelen? Willen jullie een wimpel om te dragen? Bewandel dat pad. Draag die wimpel.
Dit is niet een politieke zaak. Dit is geen religieuze zaak. Dit is wat het betekent om een werker van het Licht te zijn. Dit is wat het zou moeten betekenen en zal betekenen voor de mensheid. Laat niemand die angstig, hongerig, zonder beschutting, of gekwetst is op wat voor manier dan ook zonder hulp zijn. En mogen wij uit duiden dat om dit te ontkennen, en nog steeds te pretenderen jezelf te wikkelen in de valstrikken van iedere religie bekend op jullie wereld, op diens best absurd is.
Jullie worden bespeeld, vrienden. Jullie worden gebruikt door strijdkrachten die werkelijk verachtelijk, hebzuchtig, machtwellustig en wanhopig zijn. Wij weten dat de grote meerderheid van diegenen die dit zullen lezen al ontwaakt zijn jegens alles dat wij gezegd hebben. Echter, wij vragen diegenen om te begrijpen dat wij tegen anderen spreken wiens geesten en harten nog maar net aan het ontwaken zijn.
Ben Liefde. Wat het ook is dat er gebeurt in deze laatste periode van de grote ontwaking die aan het gebeuren is, ben Liefde. Ben Eén. Ben het goddelijke dat jullie beginnen te begrijpen dat jullie zijn. Sta geen afscheiding meer toe om in jullie harten te bestaan. Dit is ons oprechte gebed voor jullie.
******

De Raad
"Het Geven van Dank"
24 November 2015 / Ron Head
Dit is de week van “Thanksgiving” in jullie land. Het is natuurlijk passend om op ieder tijdstip dankbaar te zijn. Maar laat ons vandaag wederom naar dit onderwerp kijken.  
Vanzelfsprekend, wanneer jullie samenkomen om feest te vieren, zullen de meesten van jullie op z’n minst een voorbijgaande/plichtmatige inspanning maken om een klein beetje dankbaar te zijn voor wat jullie hebben. De meesten die deze boodschappen lezen doen veel meer dan dat. En velen van jullie zijn behoorlijk succesvol aan het worden met het vasthouden van dergelijke gevoelens, mogen wij zeggen dergelijke gebeden, gedurende vele momenten van jullie dagen.
Wij gaan suggereren dat jullie iets een klein beetje anders doen, iets toevoegen, aan deze vakantie. En voor diegenen van jullie die deze week geen vakantie hebben, jullie mogen dit ook doen.
Wat wij voorstellen - en het zal niet iets zijn dat jullie nooit doen - is dat jullie enige tijd doorbrengen op die dag met dankbaarheid te geven voor de dingen waar jullie de intentie aan gegeven hebben om in jullie levens te manifesteren. Verbeeld hen, zie hen, voel hen, ruik hen, en ontvang hen op iedere manier waar jullie tot toe in staat zijn. Weet dat zij inderdaad van jou zijn en ben waarlijk dankbaar dat dit zo is, en ook dat je in staat bent om met altijd toenemend gemak dit te doen.
En als jullie een andere kleine suggestie zouden willen, laat jullie eigen hogere wezen en bewustzijn niet uit de equatie. Ben ook dankbaar voor je zelf. Dat deel van jou, in het steeds meer worden van een actieve deelnemer in jullie dagelijkse leven, is duidelijk ook verdienend van een beetje dankbaarheid. En hoewel het dat niet nodig is, zal het dat welzeker waarderen.
En nu, zouden wij jullie een andere uitoefening aan willen bieden, wederom iets dat velen al doen, maar voor diegenen die dat aldus nog niet doen, denken wij dat het zeer gunstig zou zijn om jullie vibratie en gelukquotiënt te verhogen.
Vind een klein opschrijfblokje of iets dat daar op lijkt, en gebruik het voor de volgende uitoefening, vanaf nu tot aan het einde van het jaar. Op iedere pagina, schrijf de datum en de getallen 1 tot en met 10 . Voor het einde van iedere dag, som tien dingen op waar je die dag dankbaar voor bent. Als sommige dingen op vele dagen opgeschreven zijn, dan is dat prima. Als jij jezelf gewaarwordt de notities doorheen de dag op te schrijven, zoveel te beter. Te verhuizen in/naar een houding van dankbaarheid zoals jullie zeggen, is per slot van rekening het gehele punt.
Vaak wordt aan ons gevraagd, wat kan ik doen om mijn leven gaande te krijgen? Wel, dit is zeer zeker iets dat jullie kunnen doen. En het zal pijnloos zijn. Dit beloven wij. Wederom, is het een goed idee om die dingen toe te voegen die jullie aan het manifesteren zijn. Eenmaal, echter, zou het beste voor deze dingen zijn. Jullie willen niet in/naar een permanente staat verhuizen van hen te zien als “de enige manier”. Wat jullie willen doen is te herkennen, zonder twijfel, dat zij van jullie zijn.
Wij wensen elk en iedereen die deze boodschap leest het allerbeste toe in deze tijd. Weet dat wij nu en altijd de bedoeling hebben dat jullie groei en ontwaking zo snel als consistent is met jullie welzijn doorgaan. En weet dat wij dankbaar zijn voor jullie aanwezigheid op jullie wereld en jullie iedere inspanning. Ben in vrede in jullie harten. Het gaat jullie goed.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten