donderdag, november 12, 2015

De Raad - De Tijd is een Grappig Iets - 11 November 2015 / Ron HeadDe Raad
"De Tijd is een Grappig Iets"
11 November 2015 / Ron Head

De tijd is een grappig iets, is het niet? Wel, laat ons jullie er eerst aan herinneren dat het niet echt bestaat. En dat is waarom het zo een grappig iets kan zijn. Dus laat ons het onderzoeken en laten zien waarom wij zoiets zeggen. Het is tijd om een beetje plezier te hebben.
Hebben jullie de laatste tijd opgemerkt dat de tijd voorbij snelt zoals een op hol geslagen trein? De meesten van jullie hebben dat. Hebben jullie opgemerkt dat de dingen zo langzaam gebeuren dat de tijd stil lijkt te staan? Ja, dat hebben jullie. Welnu, dit is belachelijk, nietwaar? Hoe kan het voorbij flitsen en tegelijkertijd stilstaan? Denk erover na. Werd het niet voor een lange tijd gezegd - daar is dat woord alweer - dat het niets anders is dan een mentale constructie die de mensen uitgevonden hebben. Het is een bruikbare uitvinding dat met zichzelf op de loop ging.
Dus laten we ons gedurende een moment verwijderen van de constructie van de tijd en ernaar kijken om te zien of er een manier is die ons zou kunnen laten zien hoe het bruikbaar mag zijn. Jullie zien wel dat het meestentijds gebruikt wordt om jullie bewegingen te contoleren ten gunste van diegenen wiens werk jullie doen. En dat is waar, zelfs als jullie voor jezelf werken. Het is een grote val geworden, iets dat jullie dienen. Maar is er een manier waarop het opbouwend is?

Als jullie waarnemen wat is en het evalueren, geeft jullie concept van de tijd jullie de optie om waar te nemen wat is en het steeds weer opnieuw te evalueren. Jullie kunnen het via een groot aantal surrogaten waarnemen die zeer weinig verschil tussen hen laten zien, jullie zouden dit een korte tijd noemen, of jullie kunnen iets anders waarnemen en dan de spiraal van tijd/ruimte, of diens gelijke, toestaan het weer naar jullie aandacht te brengen. Jullie zouden dit een langere tijd noemen. En jullie inzichten zouden veranderd zijn. Zij zouden hopelijk veranderd zijn omdat jullie een andere reeks van begrippen geleerd en naar de situatie gebracht zouden hebben.
Dit is hoe jullie gekozen hebben om dit tijds-ding te construeren. Ja, het is een overdreven eenvoudige manier om iets uit te leggen dat helemaal niet eenvoudig is. Maar het geeft jullie wel een kans om op een frisse manier naar de dingen te kijken. En het is leuk. Dit hele spel dat jullie gedurende vele eonen van dit tijds-ding gespeeld hebben is een manier van leren en groeien. Als het dat niet was, dan zou het helemaal geen enkel doel schijnen te dienen. En het Universum doet niets voor geen enkele reden.
Welnu, dat zou de verklaring tegenspreken dat niets wat voor betekenis dan ook bezit, behalve wat je eraan geeft. En die verklaring is correct. Niets bezit wat voor betekenis dan ook behalve de betekenis die je eraan toekent. Ga je gang en sta je geest toe om de volgende onvermijdelijke stap te nemen. Een paar van jullie doen dat. Maar de volgende onvermijdelijke stap is dat als jullie degenen zijn die de betekening toekennen, dat jullie dan een zeer belangrijk onderdeel zijn van wat er gaande is. Welnu, tenzij jullie daarmee in vervoering gebracht worden, besef dat hetzelfde waar is voor elk gevoelhebbend wezen in het Universum. Dus jullie grote belangrijkheid, inderdaad goddelijke belangrijkheid, wordt met al het bewustzijn gedeeld, Alles Dat Is.
Vragen jullie je soms niet af hoe onze onsamenhangendheid van hier naar daar gaat? Wel, wij begonnen welzeker door te zeggen dat we enige pret zouden gaan hebben. En misschien veroorzaakten wij een klein beetje bedachtzaamheid onderweg. Jullie ontvangen grote hoeveelheden golven van informatie en energie momenteel. Jullie hebben genoeg serieusheid om mee om te gaan. Maar om dat in het perspectief te plaatsen; jullie staan op het punt om een volgende hoek om te slaan. En deze hoeken worden meer waarneembaar terwijl jullie gaan.
Houd vol, zoals jullie zeggen, en wij zullen spoedig weer spreken.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten