woensdag, november 11, 2015

De Arcturianen - Wie Jullie aan het Worden Zijn - 9 November 2015 / Meredith Murphy


De Arcturianen
Wie Jullie aan het Worden Zijn
9 November 2015 / Meredith Murphy
Het is een grote vreugde om met jullie te verbinden. Wanneer we in dit soort van bewuste gemeenschap zijn, weten wij meer van onze heelheid, dus bedanken wij jullie daarvoor.
Vandaag wensen wij met jullie te spreken over de voorrand van jullie ervaring. Wij bieden weerspiegelingen aan van jullie tevoorschijn komende ervaring, om jullie te helpen te identificeren met wie jullie aan het worden zijn. Het is gunstig voor jullie om te leren de kwaliteiten van jullie leven te zien die vorm aan het aannemen zijn, want de essentie van jullie, in jullie belichaming, ligt altijd hierop voor en leidt jullie in/naar een toenemende verhoogde staat van het vermengde wezen.
De meest belangrijke en  betekenisvolle kwaliteit die nu meer volledig tevoorschijn aan het komen is, is jullie gevoel van weten. Een ieder van jullie heeft binnenin zich de capaciteit om volledig geïnformeerd te zijn in iedere gegeven situatie of moment, over alles. Om volledig geïnformeerd te zijn betekent niet dat je noodzakelijkerwijs overvloedig veel informatie zult krijgen, je zult eerder weten wat er nu voor jou toe doet. Je zult toegang hebben tot hoe je het beste zou kunnen kiezen en denken en naar je leven kunt verwijzen en dit kunt ervaren. Eén van de dingen welke uitdagend is over het leven vanuit deze diepere stroming binnenin jou, is dat je “begrijpt” vanuit een besef dat voorbij tijd en ruimte gaat. In deze stroming van oneindige intelligentie, wat je als de kern van je wezen voelt, is een stilte punt, binnenin, waar je intapt op het eeuwige. Er is daar geen haast. Ook geen gevoel van aarzeling. Eenvoudig zijn en weten. Dus in deze ruimte zal je niet vinden wat nog niet belangrijk voor jou is. Soms zul je dingen weten die naar boven komen of een visioen of inzicht ontvangen op manieren die zeer gunstig voor je toekomst zijn, maar dit innerlijke kanaal naar het weten is niet voorspellend. Het is informerend. Het geeft jou resonerende inzichten en altijd met de wijsheid om je uitlijning te optimaliseren. Je kunt tamelijk gemakkelijk toegang verkrijgen tot dit weten - je kunt je weg voelen in wat voor jou het beste is, nu. Als je vanuit deze diepere stroming zou leven, zou je meer vrede ervaren en zou het leven zich met een grotere synchroniciteit ontvouwen. Je zou voelen dat je leven meer vervullend en prachtiger wordt.
Een andere belangrijke kwaliteit die tevoorschijn aan het komen is in de voorrand van het menselijke potentieel, is moed. Steeds meer ontdekken jullie hoe te relateren jegens jullie emoties op een meer uitgebreide manier. Jullie beseffen dat jullie gevoel-staten manifestaties zijn. Zij komen naar boven vanuit jullie perspectieven, zij komen naar boven vanuit de chemie van jullie lichaam, zij hebben een bron in jullie frequentie, en zij zijn tijdelijk. Kneedbaar. Dit is een enorm groot inzicht.

Het zelfs meer bekrachtigende weten dat verwijst naar deze kwaliteit, en voor jullie in betrouwbaarheid groeit, is het besef dat jullie niet je gevoelens zijn. Jullie hebben een ervaring van jullie gedachten of jullie energie-staat, maar jullie, zijn veel groter. Jullie zijn je in toenemende mate bewust van jullie multidimensionale identiteit. Uitgebreid. Groter dan ieder gegeven moment van ervaring. Deze capaciteit kan naar het leven verwijzen als een ontvouwende ervaring, in plaats van dat een identiteit een andere reuzensprong is voor de mensheid.
De meeste mensen die zich bewust zijn van de planetaire energie verschuivingen worden ook steeds beter met het bereiden van de golven van het hoge-frequentie Licht. Jullie beseffen dat jullie geen vlaag van energie zijn maar eerder; helpt jullie eigen Goddelijke Zelf  jullie ascentie. Jullie zijn, in feite, de doorgevers van de ascenderende stromingen! De Licht stromen die jullie nodig zijn oproepend en creërend wanneer jullie hen nodig zijn. Jullie verliezen dat gevoel van op te kijken naar het één of andere goedhartige wezen, als het creëren van jullie ervaring en het meer direct en accuraat van jullie zelf te kennen als het soevereine, eeuwige wezen dat jullie zijn.
Als jij je echte relaties jegens de ascentie beseft, voel jij je vrij. Je wordt speelser en overtuigd van jezelf. Je ontspant je meer.
Wij moedigen een ieder van jullie aan die zich nog niet opzettelijk verbinden met alles dat jullie zijn, om te beginnen dat aldus dagelijks te doen. Je kunt eenvoudig je ogen sluiten, binnenwaarts focussen en een verbinding voort roepen met alles dat je bent. Nodig je Goddelijke Zelf uit om bij jou te zijn gedurende de dag en om jou te helpen met in een staat van openheid en uitlijning te zijn. Nodig je essentie energie uit om in jou te stromen op een uitgebreide manier en verwelkom dat stromen. Raak vertrouwd met het gevoel van jezelf, vol van jouw uitgebreide energie. Voel het je lichaam binnen komen en roep de verbinding voort totdat je een sensatie manifesteert/voelt. Als je dit doet, zal je weten wat het betekent om geaard te zijn! Om geaard te zijn is om volledig in je lichaam te zijn, met je besef! Je ervaringen zullen als vanzelfsprekend ontvouwen om de verhoging in energetische en fysieke vervulling te reflecteren die je creëert.
Fysiek vervuld te zijn met je essentie energie voelt zoals een tinteling, en sommige mensen merken een temperatuur verandering op wanneer zij dit stromen verhogen. De energie komt je lichaam binnen door je kroon chakra, dus nodig het uit om uit te breiden door je daar te focussen en je Goddelijke Zelf voort te roepen, voor meer. Leer het stromen van deze stroming te verhogen en raak comfortabel met meer van jou. Je zult ervan houden en ook van wat het in je leven creëert.
Herinner je dat jouw Goddelijke Zelf jou is, de meest uitgebreide, duidelijke expressie. Je kunt steeds meer voelen zoals de allerbeste versie van jou, in dit vermengde besef, en het voort roepen van deze verbinding, breidt het uit. Wanneer jij je vaker met de volledigheid van je wezen verbindt, zal je tamelijk vanzelfsprekend meer zelfbewust worden. Je zult je meer zoals jezelf voelen en in je bekwaamheid groeien om van jezelf te houden. Doe vaak een beroep op je Goddelijke Zelf, en het leven zal gemakkelijker voor je werken.
Jullie kunnen zien dat er hier een thema is, nietwaar? Het leven aan de voorrand wordt gemakkelijker. Waarom?
Jullie beginnen ermee het leven te kennen voorbij ideeën van afscheiding = angst.
Als jullie leren hoe van jullie zelf te houden, maken jullie betere keuzes voor jullie zelf. Vanzelfsprekend zal je voor jezelf willen zorgen, dus ontwikkel je positieve routines en manieren van leven die een lange-termijn impact hebben. Als je minder vaak bang bent, maak je minder korte-termijn keuzes die gedurende een moment goed voelen, maar je spirit ondermijnen en wat je wilt creëren. Je stopt ermee jezelf te ondermijnen. In plaats daarvan, kies je wat je hart en spirit voedt en wat jou helpt om de persoon te worden die je wenst te zijn doorheen deze levensexpressie. Je maakt meer verheven keuzes van perspectief en actie, en daarmee, begin je gemakkelijker in de uitlijning te zijn.
Velen van jullie leven heel veel van jullie levens in gigantische pijn en angst en leerden om dit te doen van diegenen waar jullie mee opgroeiden, van diegenen waar jullie van houden. Als je begint jezelf beter te voelen en je leven te ervaren, voorbij de angst, genees je niet slechts jezelf, maar ook je afstamming. Jullie toenemende eenheid rimpelt dwars door tijd en ruimte heen, het verleden reviserend en jullie toekomstige traject wijzigend.
Jullie leven met meer vreugde en meer Liefde, ongeacht de omstandigheden of situaties. Jullie zijn meer vervuld en dus, meer genereus en aanwezig. Dit is de meest prachtige ontwikkeling die in deze tijd plaatsvindt.
Hoewel de recente Verduistering Cyclus doorgaat om emotionele patronen en gedachtevormen uit te ruimen die paradigma’s en afscheiding reflecteren, integreren de opwaarderingen, en beginnen de downloads nieuwe potentiëlen te openen. Als je in uitlijning en je bekwaamheid om van jezelf te houden groeit, opent het gevoel van mogelijkheid, en komen nieuwe kansen in het zicht. Wanneer je begint dit op te merken, adem diep en absorbeer het. Deze verschuiving kan een zeer prachtige golf van vernieuwing zijn, jou verfrissend op deze lange en uitdagende reis in/naar een nieuw land. Jullie zijn deze nieuwe wereld aan het creëren, en ontdekken het bijna tegelijkertijd. Het kan bij tijden uitputtend aanvoelen, en het tempo blijft aanhoudend.
Te leren het leven gemakkelijker te laten zijn is een zegen die altijd voor jullie beschikbaar is. Jullie beginnen deze manier van leven te ervaren wanneer jullie meer positieve en verheffende staten van energie creëren. Jullie kunnen dit doen door jullie weg te voelen in/naar een steeds betere uitlijning met jullie eigen Goddelijke Zelf.
Vrede op Aarde neemt vorm aan.
Als je meer uitlijning creëert met alles dat je bent, genereer je meer eenheid van geest. Harmonie. Uitbreiding. Vreugde. Deze zijn allemaal zo onderling met elkaar verbonden dat wij hen als één reflectie delen. Alles dat voor jou uitdagend is duidt op een innerlijke disharmonie en nodigt je uit om meer eenheid te ervaren binnen alles dat je bent. Het is niet van belang waar, in feite, het conflict ligt. Het pad van geascendeerde heelheid is een reis van onophoudelijke uitbreiding om vollediger te openen voor alles dat je bent en voor de wereld; vrede en harmonie creërend zoals je gaat. De enige manier dat je dit kunt doen is om vrede en harmonie binnenin JOU te creëren.
De situaties in je leven en de innerlijke conflicten die je voelt nodigen je uit om jezelf in een uitgebreide staat van eenheid te brengen. Jullie zijn zo goed berijmd in de denk paradigma’s van afscheiding, dat dit jullie bekwaamheid belemmerd heeft om de paden te zien die de beste interesses van allen bevrijden. Julie denken vaak dat jullie moeten kiezen tussen dingen in plaats van meer diepgaand naar het conflict te kijken en een manier te vinden om alle perspectieven te omvatten. De antwoorden die jullie in jullie wereld zoeken, zijn niet anders dan de antwoorden die jullie in jullie persoonlijke leven zoeken. Het integreren van de gefragmenteerde aspecten van jullie wezen in liefde en harmonie, verschuift jullie energie op krachtige manieren. Jullie verfijnde energie hervormd het collectieve bewustzijn en manifesteert ervaring. Onderschat niet wat je kunt doen door vrede binnenin te maken.
Alles dat voor jou goed is is goed voor Alles Dat Is. Want allen zijn Eén. Wanneer je dit eenmaal snapt, zou je het kunnen vergeten toe te passen. Doe dat niet! Kijk naar je leven door deze lens en zie wat er naar boven komt wanneer je dit niveau van perspectief kiest. Vaak zal je manieren realiseren om meer harmonie en eenheid te creëren door oprecht tegen jezelf te zijn en iedereen en al het andere in vrijheid te stellen! Als je dit doet, weet dan dat deze actie een volledige verheven expressie creëert. Vrede op Aarde komt in/naar de vorm.
Jullie gaan het vakantie seizoen binnen, en dat kan op manieren emotioneel zijn die uitdagend zijn en ook manieren die prachtig zijn. Kies bewust om deze tijd voor jezelf te creëren met generositeit en een bereidheid om het leven te ontdekken, dat steeds meer de kwaliteiten reflecteert waar je om geeft en die je wilt kennen als je ervaring. Jullie zijn krachtiger dan jullie tot nu toe ontdekt hebben.
Gebruik vandaan en dit moment, alles dat volgt, om door te gaan jullie creatie te onderzoeken; dit leven! En om jullie uitbreidende heelheid te cultiveren. Jullie zijn gekend en worden gewaardeerd en jullie zijn diepgaand geliefd. Dank je wel voor hier te zijn, als JIJ.
Wij zijn de Arcturianen

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009 - 2015, Meredith Murphy | Expect Wonderful by Meredith Murphy. All rights reserved. http://www.expectwonderful.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten