woensdag, november 25, 2015

Blossom en de GFL - STOP met te Doen alsof Jullie iets Anders zijn dan WIE JULLIE ZIJN! - 25 November 2015


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van Licht
25 November 2015
STOP met te Doen alsof Jullie iets Anders zijn dan WIE JULLIE ZIJN!
Het is tijd om te …
BEGINNEN MET WETEN DAT JULLIE VREUGDE ZIJN …
Blossom: Hallo, hier ben ik weer! Ik verlang ernaar om weer met jullie te praten, nadat ik onverwacht 14 dagen weg was om op mijn kleinzoon te passen! Hoe gaat het met jullie?
GFL: Het kan natuurlijk niet anders dan buitengewoon goed met ons gaan en we zijn zeer verheugd om, in deze zeer spannende tijden, degenen die willen luisteren naar wat wij nodig vinden om uit te dragen, te helpen.
Heerlijk! Ik wil erg graag verder praten over ‘De Illusie’ … iets waarop ik probeer meer grip te krijgen, omdat ik VOEL dat het absoluut DE SLEUTEL is die iedere deur opent. Ik vroeg me echter af of jullie ten behoeve van de lezers een paar zaken zouden willen aankaarten? Daarbij in gedachten houdend dat ik de laatste dagen helemaal afstand hou … omdat ik VOEL dat het ‘verwachte tijdsaspect’ bij ons altijd verkeerd afliep en zal blijven lopen! Vandaar … Jullie hebben gezegd dat er, voor iedereen zichtbaar, omvangrijke veranderingen zullen plaatsvinden voor het jaar ten einde is en er ook steeds meer Zuilen van Licht zullen verschijnen, waarvan sommige zelfs als felgekleurde regenbogen. Het einde van het jaar nadert snel en mensen beginnen weer vragen te stellen … waar zijn die zaken waarover jullie spraken?
Wij danken jou voor het aan de orde stellen van deze zaken … omdat we absoluut niet VOELEN dat wij verantwoordelijk zijn voor wat al dan niet in jullie hemel of waar ook ‘verschijnt’.
Geliefde Vrienden … De enige verantwoordelijkheid die Een Ziel heeft … of ze op Aarde leven of ergens anders … is, om TE WORDEN WIE ZE ZIJN … IN WAARHEID. Door zo te ZIJN … zal ALLES waarop men hoopt … wat men verwacht … verlangt … nodig heeft … gewoon wegsmelten. Want als men in de volheid van zijn Ware Werkelijkheid IS … doet niets daarvan er nog toe … niets.
Maar, met alle respect … en ik zeg dit Luchthartig (aangezien sommige lezers, afhankelijk van hun innerlijke verblijfplaats, mijn woorden vanuit een andere ‘stemming’ zouden kunnen lezen) … ALS niets ervan ertoe doet … o.m. Zuilen van Licht … Lichtschepen … De Gebeurtenis, enz. … Waarom noemen jullie ze dan? Jullie waren het toch, die mij op 14 oktober 2008 vroegen om de boodschap te verspreiden, die jullie overigens op de kaart heeft gezet?

Ja, inderdaad. En we zullen dat weer ophelderen. De boodschap van 14 oktober is, qua intentie, vandaag even Waar als het toen was. Er gebeurde veel op vele niveaus en ofschoon wij/jullie nog steeds ermee ‘worstelen’ dat het niet plaatsvond … het gebeurde (niet), vanwege degenen die hun hart niet hadden geopend. De volheid van die Gebeurtenis MOEST worden afgebroken, zoals we hebben uitgelegd … maar heel veel mensen hebben veel ervaren in de zin van contact via verscheidene kanalen.
Wat ons betreft willen we niet ‘in de verdediging te gaan’ … want voor ons hoeft dat niet, Blossom. Wij gebruiken echter deze datum in jullie verleden om te laten zien hoeveel vooruitgang er al deze jaren in de harten van veel mensen is geboekt. Vanwege deze Gebeurtenis … zijn duizenden mensen Ontwaakt in de Liefde die in hen zit en op het pad gezet naar VRIJHEID.
Wij KIEZEN ervoor om alsmaar weer te spreken van LIEFDE, want dit is ONS DOEL … zielen te helpen bij hun Ontwaken uit de droom … en naarmate jullie tijd doorgaat … breiden wij onze kennis uit via onze boodschappen, zodat de reis die wij samen maken voortgezet kan worden.
Wanneer wij spreken over ‘Schepen in de lucht’ … wanneer wij spreken over ‘Zuilen van Licht’ en ‘Wonderen, zoals jullie nog nooit gezien of gevoeld hebben’ … doen we dit niet om jullie … of zelfs onszelf … te amuseren!
WIJ SPREKEN OVER DEZE DINGEN OMDAT ZIJ MOETEN ZIJN.
Maar kennelijk zijn jullie en onze kalender twee heel verschillende dingen! Vandaar de verwarring bij mensen die hun geloof opgeven, daar niets volledig lijkt uit te komen. Desondanks  ‘gaan wij door met door te gaan’ en ‘blijven wij aan een dun draadje vasthouden’ om getuige te kunnen zijn van dergelijke fenomenen … niet per definitie omdat we het NODIG hebben … maar omdat JULLIE hebben gezegd dat zij gaan plaatsvinden. Deze zaak heeft ECHT opheldering nodig, als jullie zo vriendelijk zouden willen zijn?
Wij vinden het interessant dat de waarderingscijfers huizenhoog stijgen wanneer het gaat om factoren als De Zuilen, De Schepen, De Wonderen, De Gebeurtenis … maar dat in het algemeen, wanneer we iedere keer weer over LIEFDE spreken … de gemiddelde waardering keldert … als we het zo mogen stellen?
Dat mogen jullie … en deden jullie!
Dergelijke verschijnselen ZULLEN plaatsvinden … en toch, zoals wij vele keren gezegd hebben … kan de mate waarin wonderen kunnen optreden alleen stijgen als het GEZAMENLIJKE Trillingsniveau toeneemt. Wij kunnen niet voorspellen hoe iemand kiest … hoe iemand beslist … waardoor de algemene Trilling daalt … hetzelfde blijft … of inderdaad … stijgt.
Er moet genoeg Energie ‘doorheen’ gaan om ENIGE schepping of gedachte tot manifestatie … ook werkelijk te laten gebeuren. Wij WETEN dat zulke dingen ZULLEN gebeuren … WANNEER er genoeg Energie is om het TE LATEN GEBEUREN.
Maar … hoe dan konden jullie de Gebeurtenis van de 14e oktober, die hierover ging, laten ‘aankondigen’ … waarvan jullie zeiden dat deze zou plaatsvinden en die vervolgens afgebroken werd?
Wij zeggen daarop, zonder enige twijfel … dat er, toen de boodschap ‘uitgezonden’ werd, meer dan genoeg Energie was om dit mogelijk te maken. Maar, zoals uitgelegd … wij hadden ons niet volledig gerealiseerd hoever degenen, die niet wilden dat dit zou plaatsvinden, zouden gaan. Daarom namen wij de beslissing om het af te breken … en toch deden we ons uiterste best om zoveel mogelijk schepen zichtbaar te maken voor individuen … wat jullie ook weten.
Ja, ik ook. Dus op de keper beschouwd zeggen jullie dat jullie ervoor kozen om ons boodschappen over Liefde en wat dat inhoudt te blijven geven (want ik weet dat het niet aan jullie is om over zaken als samenzwering en zo te spreken) zodat wij onszelf beter kunnen begrijpen … zodat wij WETEN dat hoe meer wij dat doen (onszelf begrijpen) … des te sneller dergelijke verschijnselen zich zullen voordoen.
Min of meer!
Dat betekent?
Dat het een tikkeltje complexer is.
We kunnen het hebben … wanneer jullie er wat dieper op in zouden willen gaan.
Het WARE feit blijft, Blossom … dat, tenzij de inwoners van jullie planeet serieus ‘werk gaan maken’ van zelfonderzoek … het steeds minder waarschijnlijk wordt dat deze dingen gaan gebeuren binnen het tijdsschema dat wij suggereerden.
Dan is het het beste om geen tijdsschema’s te geven … ik dacht dat jullie dit uit jullie vocabulaire gehaald hadden en toch gaven  jullie het!
Klopt.
Ik hoor de gedachte overgebracht worden van ‘houd jullie hoeden vast’ [zet je schrap] … maar ik denk dat de meesten daar genoeg van hebben, eerlijk gezegd!
Toch, Lieve Zielen … als ‘de meesten’ nu eens gewoon … in dit precieze NU-moment hun ogen zouden sluiten … een paar keer LEVEN – LIEFDE – LICHT ademen, zodat ze bij hun WAARHEID kunnen komen … dan worden zulke uitspraken WAARHEID voor Elk en IederEen. Want Elk en iederEen WEET dat, wanneer HET DE TIJD IS … er geen hoed nog op een hoofd zal blijven … omdat het oog van de geest zich zal hebben geopend voor de luister van Hemels Licht dat binnenin ALLEN is.
Dank je wel. Ik veronderstel dat het allemaal op een bepaalde manier op hetzelfde neerkomt. Omdat, is het niet zo dat … ALS de Zuilen van Licht, of ze nu Wit of Regenboogkleurig zijn … zich WERKELIJK laten zien … of als een paar Schepen in de lucht blijven hangen (natuurlijk zonder dat gepoogd wordt ze de vergetelheid in te schieten) … of een Grote Gebeurtenis zich ECHT zou aandienen … de geestesgesteldheid van velen zou VERANDEREN … zodat zij hun Waarheid ZULLEN KUNNEN erkennen en de Liefde VOELEN die ze zijn?
Zo is het niet ontworpen … want het is veel gecompliceerder dan dat.
Hoe dan?
In hoe het Grotere Plaatje het heeft gepland. Je stelde een heel simpel plan voor, Blossom, maar de consequenties zijn twijfelachtig …
Mogen we PROBEREN jouw geest en die van velen op hun gemak te stellen … door deze suggestie in jullie harten te planten?
Wanneer zulke ‘complicaties van misverstanden van de geest’ opkomen en men zich door de wereld waarin men verblijft uit het veld geslagen en verward VOELT …
Wanneer men het moeilijk vindt om de Trilling zo Hoog mogelijk te houden …
Wanneer men zich gedesillusioneerd VOELT door het wangedrag van anderen om zich heen en gevoelens van grote droefheid in hen bespeurt … omdat zij zien/geloven dat hun wereld zo’n puinhoop is …
Vragen wij jullie om te STOPPEN!
STOP ermee om jullie geesten te voeden met wat niet helpend is …
STOP ermee om te denken dat men dit of dat zou moeten VOELEN …
STOP ermee om in de kuil te vallen die anderen hebben gegraven en waarvan zij willen dat jullie daarin blijven vallen …
En …
BEGIN … met Bewust in en uit te ADEMEN … WETENDE dat als je dit doet … jullie de ADEM VAN HET LEVEN in- en uit-Ademen … die …
DE ADEMHALING VAN JULLIE BESTAAN … DIE LIEFDE IS … is en alleen dat kan zijn.
BEGIN de Vreugde in jullie levens te erkennen en richt je inspanning ALLEEN op het erkennen van Vreugde … en wanneer jullie iets anders dan Vreugde erkennen …
STOP [daarmee] …
En BEGIN wederom te denken AAN Vreugde en Zegeningen en Dankbaarheid VOOR deze Zegeningen.
BEGIN met te besluiten dat JULLIE als ÉÉN individu … en deel uitmakend van het ENE geheel … HIER, OP DEZE PLANEET AARDE ZIJN OM PRECIES DEZE TAAK UIT TE VOEREN!
Mm! Dat is nogal een taak, om te genieten!
En toch, Liefste Blossom … voor velen … voor zo heel velen … in feite voor de meesten … is dat zo geworden! Stel je voor! Zoveel mensen die zijn vergeten hoe ze in Vreugde moeten leven en het is tijd om te …
BEGINNEN MET HERINNEREN.
Het is tijd om te …
BEGINNEN MET WETEN DAT JULLIE VREUGDE ZIJN …
en STOP met te doen alsof jullie iets anders zijn dan WIE JULLIE ZIJN!
Naarmate dit WETEN IEDEREEN gaat bereiken …
Naarmate IEDEREEN een ander aanmoedigt om te BEGINNEN  met herinneren …
DAN … Lieve Zeer Geliefde Zielen …
DAN …
Zullen jullie kloppen op de deur van de Hemel … en zal deze zich voor jullie openen …
Ik neem aan dat jullie bedoelen … nog wel binnen de Menselijke kaders?
Dat neem je correct aan. Want de Hemel zit binnenin. Het is binnen IederEen … en alles wat je hoeft te doen is het Liefde-Licht in te Ademen dat jou verbindt met jouw Goddelijkheid … om je weg daar te vinden. Je weg naar Huis.
Dank je wel. Natuurlijk hebben jullie helemaal gelijk! We zijn gezegend dat we jullie hebben om ons eraan te herinneren.
We zijn gezegend dat we ZIJN.
****
Bezoek nog eens De Invocatie ‘We are the Game Changers’ wanneer je je daartoe geroepen voelt … zodat we de Energie zo HOOG mogelijk houden.
****

Geen opmerkingen:

Een reactie posten